Budapesti Corvinus Egyetem ×

2010/2011

  Az ülések tervezett időpontjai:
  •  2011. február 7. (hétfő) 13.30 óra
  •  2011. március 22. (kedd) 14.00 óra
  •  2011. április 18. (hétfő) 13.30 óra
  •  2011. május 30. (hétfő) 13.30 óra
  •  2011. június 27. (hétfő) 13.30 óra   

A Szenátus 2010/2011-es határozatai, állásfoglalásai

A Szenátus 2010/2011-es határozatai, állásfoglalásai
Jegyzőkönyv (2011.08.23.)
1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását érintő kérdések:

a) a hallgatói jogviszony szüneteltetése (passziválás)
b) óraütközések engedélyezése
c) szakdolgozat/diplomamunka formai követelményei

Jegyzőkönyv (2011.07.13.)
1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) A következő rektori ciklus időtartamának meghatározása

Meghívó (2011.06.27.)
Határozatok (2011.06.27.)

1.) Szőlészeti és Borászati Intézet stratégiája, Kecskeméti Kutató Állomás helyzete

Szőlészeti és Borászati Intézet stratégiája, Kecskeméti Kutató Állomás helyzete

2.) Belső ellenőrzési jelentés „A szellemi termékek kezelésének, minősítésének ellenőrzése. A szellemi tulajdon kezeléséről szóló egyetemi szabályzat betartása, illetve aktualizálásának időszerűsége.” című témában (01/2011. számú jelentés)

2.) Belső ellenőrzési jelentés „A szellemi termékek kezelésének, minősítésének ellenőrzése. A szellemi tulajdon kezeléséről szóló egyetemi szabályzat betartása, illetve aktualizálásának időszerűsége.” című témában (01/2011. számú jelentés)

3.) Beszámoló a költségvetés időarányos végrehajtásáról

Beszámoló a költségvetés időarányos végrehajtásáról

4.) Szellemi tulajdon-kezelési szabályzat elfogadása

Szellemi tulajdon-kezelési szabályzat elfogadása

5.) Kontrolling Szabályzat módosítása

Kontrolling Szabályzat módosítása
Kontrolling Szabályzat módosítása - 1. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat módosítása - 2. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat módosítása - 3. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat módosítása - 4. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat módosítása - 1. számú tábla
Kontrolling Szabályzat módosítása - 2. számú tábla
Kontrolling Szabályzat módosítása - 3. számú tábla
Kontrolling Szabályzat módosítása - 4. számú tábla

6.) Együttműködési megállapodások elfogadása

a) a Budapesti Corvinus Egyetem és Budapest Főváros Önkormányzata között
b) a Budapesti Corvinus Egyetem és a Sigmund Freud Egyetem között
c) a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara és az Université de Pau et des Pays de l'Adour Bayonnei Kara között

7.) Személyi ügyek

      a) Docensi kinevezések véleményezése

aa) Ertsey Józsefné Peregi Katalin
ab) Pusztai Péter
ac) Fehér Péter
ad) Kabai Róbert
ae) Stégerné Máté Mónika
     b) Professor Emeritus cím adományozása

ba) Baricz Rezső részére
bb) Ágh Attila részére
     c) Egyetemi magántanári cím adományozása

ca) Madarász Aladár részére
cb) Kovács Zoltán részére
     d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

da) Lukács Marianna részére
db) Martin Hajdu György

e) Díszpolgári cím adományozása Aliza Bin-Noun részére
f) Egyetemi tanári fellebbezések
g) Professor Emeritus címmel járó juttatás ismételt odaítélése Fekete András részére
h) Jubileumi díszoklevelek adományozása

8.) Hallgatói szabályzatok elfogadása, módosítása

a) Demonstrátori Szabályzat elfogadása
b) Kollégiumi Szabályzat módosítása
c) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (Lekerült a napirendről)

9.) E-Business Kutatóközpont tanszékké alakítása Infokommunikáció és E-Business Tanszék néven (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

E-Business Kutatóközpont tanszékké alakítása Infokommunikáció és E-Business Tanszék néven (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

10.) Szakindítási, szakirányindítási kérelmek

a) Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak létesítési kérelme
b) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak új szakirányának elfogadása
c) Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász illetve specialista szakirányú továbbképzési szakok angol nyelvű indítási kérelmei

11.) Egyebek

Fiatal Autonóm Közgazdászok Társasága Szakkollégium létrehozása

Meghívó (2011.05.30.)
Határozatok (2011.05.30.)

1.) Tájékoztató Egyetem közeli szervezetek beszámolójáról

Az Egyetem közeli szervezetekről szóló belső ellenőrzési jelentés
a) Innovációs Nonprofit Kft.
Innovációs Nonprofit Kft. - Melléklet
Innovációs Nonprofit Kft. - Kiegészítő melléklet
b) BKTE Alapítvány
c) Szolgáltató Nonprofit Kft.
Szolgáltató Nonprofit Kft. - 1. számú melléklet
Szolgáltató Nonprofit Kft. - 2. számú melléklet
Szolgáltató Nonprofit Kft. - 3. számú melléklet
Szolgáltató Nonprofit Kft. - 4. számú melléklet
Szolgáltató Nonprofit Kft. - 5. számú melléklet
Szolgáltató Nonprofit Kft. - 6. számú melléklet

2.) A Tanárképző Központ és a Tanárképző Kollégium Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

A Tanárképző Központ és a Tanárképző Kollégium Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

3.) 2011. évi I. negyedéves beszámoló

2011. évi I. negyedéves beszámoló

4.) A szakszerkezet felülvizsgálata az Egyetemen

A szakszerkezet felülvizsgálata az Egyetemen

5.) Személyi ügyek

a) Síklaki István egyetemi tanári pályázatának véleményezése
      b) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése

ba) Bara Zoltán
bb) Fatsar Kristóf
bc) Lakner Zoltán
bd) Papp István
be) Simon Judit
bf) Tasnádi Attila
bg) Zoltayné Paprika Zita
      c) Docensi pályázatok véleményezése

ca) Ladányi Márta
Ladányi Márta - Pályázat
cb) Nagy Géza
Nagy Géza - Páyázat
cc) Oláh Róbert
Oláh Róbert - Páyázat
cd) Szabó Krisztina
Szabó Krisztina - Pályázat
ce) Vizi Balázs

6.) Együttműködés (Nemzeti Közszolgálati Egyetem – BCE)

Együttműködés (Nemzeti Közszolgálati Egyetem – BCE)

7.) BCE és Salerno-i Egyetem között aláírandó együttműködési megállapodás tervezete (Double Degree Cooperation Agreement)

BCE és Salerno-i Egyetem között aláírandó együttműködési megállapodás tervezete (Double Degree Cooperation Agreement)

8.) Egyebek  


Jegyzőkönyv (2011.05.13.)
1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Díszdoktori cím adományozása Mikheil Saakashvili részére

Meghívó (2011.04.18.)
Határozatok (2011.04.18.)

1.) Rektorválasztás előkészítése

Rektorválasztás előkészítése

2.) Vagyonmegosztási javaslat (BCE KIK költségvetési előirányzatai, vagyoni értékű jogai és kötelezettségei)

a) vagyonmegosztási javaslat (vagyoni leltár)
vagyonmegosztási javaslat (vagyoni leltár) - 1. számú melléklet
vagyonmegosztási javaslat (vagyoni leltár) - 2. számú melléklet
vagyonmegosztási javaslat (vagyoni leltár) - 3. számú melléklet
vagyonmegosztási javaslat (vagyoni leltár) - 4. számú melléklet
b) vagyonmegosztási javaslat (informatika)
c) vagyonmegosztási javaslat (szakok)

3.) 2010. évi beszámoló elfogadása

2010. évi beszámoló elfogadása
2010. évi beszámoló elfogadása - 1. számú melléklet
2010. évi beszámoló elfogadása - 2. számú melléklet
2010. évi beszámoló elfogadása - 3. számú melléklet

4.) Személyi ügyek

      a) Docensi pályázatok véleményezése

aa) Gellérthegyi István
ab) Jensen Jody Patricia
Jensen Jody Patricia - Pályázat
Jensen Jody Patricia - Önéletrajz
Jensen Jody Patricia - Publikációs jegyzék
ac) Hajnal György
ad) Baranyai László
  b) Professor Emeritus cím adományozása  

ba) Máthé Gábor részére
bb) Tamás András részére

c) Díszdoktori cím adományozása Augusztinovics Mária részére
d) Gazdasági Tanács tag delegálása

5.) Bankmenedzsment szakközgazdász és a bankmenedzsment szakreferens szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek és mintatanterveinek módosítása

Bankmenedzsment szakközgazdász és a bankmenedzsment szakreferens szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek és mintatanterveinek módosítása

6.) Egészségügyi Marketing Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon

Egészségügyi Marketing Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

7.) Engedély külföldi oktatási tevékenységhez (Gömöri András, Varga József)

Engedély külföldi oktatási tevékenységhez (Gömöri András, Varga József)

8.) Egyebek

Változás a Tudományos Tanács tagságában

Meghívó (2011.03.22.)
Határozatok (2011.03.22.)

1.) Mérnöktanárképzés akkreditációs előterjesztése

a) okleveles mérnöktanár (biomérnök)
b) okleveles agrár-mérnöktanár (élelmiszermérnök)
c) okleveles agrár-mérnöktanár (kertészmérnök)
d) okleveles agrár-mérnöktanár (környezetgazdálkodási agrármérnök)
e) okleveles agrár-mérnöktanár (szőlész, borász)
f) okleveles agrár-mérnöktanár (tájrendező és kertépítő mérnök)

2.) Szőlészeti és Borászati Intézet

a) 2011. évi stratégiai terv
b) SZMR módosítás
c) 2010. évi beszámoló
2010. évi beszámoló - Melléklet

3.) Szőlész-borász alapképzési szak tantervének módosítása

Szőlész-borász alapképzési szak tantervének módosítása

4.) Informatikai Szolgáltató Központ ügyrendjének (SZMR 6. számú melléklet) módosítása

Informatikai Szolgáltató Központ ügyrendjének (SZMR 6. számú melléklet) módosítása

5.) 2011. évi költségvetés elfogadása

2011. évi költségvetés elfogadása
2011. évi költségvetés elfogadása - 1. számú melléklet
2011. évi költségvetés elfogadása - 2. számú melléklet
2011. évi költségvetés elfogadása - 3. számú melléklet
2011. évi költségvetés elfogadása - 4. számú melléklet
2011. évi költségvetés elfogadása - 5. számú melléklet
2011. évi költségvetés elfogadása - 6. számú melléklet
2011. évi költségvetés elfogadása - 7. számú melléklet

6.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

7.) Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendjéről szóló szabályzat módosítása (Tiszteletbeli Professor Emerita/Emeritus cím létrehozása)

Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendjéről szóló szabályzat módosítása (Tiszteletbeli Professor Emerita/Emeritus cím létrehozása)

8.) Személyi ügyek

      a) Docensi pályázatok véleményezése

aa) Agárdi Irma
ab) Csóka Péter
ac) Jenei Ágnes
b) Díszpolgári cím adományozása Dorothee Janetzke-Wenzel részére
c) Tiszteletbeli Professor Emeritus cím adományozása Kornai János részére

9.) Változás szakfelelősök személyében

Változás szakfelelősök személyében
  a) Változás a nemzetközi gazdaságtan alapképzési szak szakfelelősének személyében (Kacsirek László)
  b) Változás a turizmus és vendéglátás alapképzési szak szakfelelősének személyében (Jászberényi Melinda)
  c) Változás a gazdálkodási és vidékfejlesztési alapképzési szak szakfelelősének személyében (Fertő Imre)
  d) Változás a marketing mesterképzési szak szakfelelősének személyében (Bauer András)
  e) Változás a vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzési szak szakfelelősének személyében (Fertő Imre)  

10.) Humánmenedzsment és Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményének módosítása

Humánmenedzsment és Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményének módosítása

11.) GT tagok választása

a) Balogh Imre
b) Felföldi József
c) Vertetics Ádám

12.) Egyebek  


Meghívó (2011.02.07.)
Határozatok (2011.02.07.)

1.) Az Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottság újjászervezése, és ügyrendjének módosítása

Az Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottság újjászervezése, és ügyrendjének módosítása

2.) Belső ellenőrzési jelentések

a) „Hallgatói nyilvántartások ellenőrzése, amely részletesen, mint nem pénzügyi szigorú számadás alá vont bizonylatok ellenőrzését jelenti” című témában (04/2010. számú jelentés)
b) „Az Egyetem gazdálkodási és működési rendszere dokumentumainak feldolgozását biztosító számítás-technikai háttér (GMFI, ISZK)” című témában (08/2010. számú jelentés)
c) „Az alkalmazottak a felvétel során besorolást kapnak a törvényben előírt folyamat szerint” című témában (09/2010. számú jelentés)

3.) Bérleti szerződés (Kőszeg – BCE)

Bérleti szerződés (Kőszeg – BCE)

4.) Tudományos Tanács újjászervezése

Tudományos Tanács újjászervezése
Balotai Boglárka
Bernáth Jenő
Bozó László
Csaba László
Fekete András
Glatz Ferenc
Hegedűs Attila
Jámbor Imre
Kerekes Sándor
Láng István
Lengyel György
Máthé Gábor
Németh Tamás
Nováky Erzsébet
Palkovics László
Pap László
Terbe István
Varga Krisztián

5.) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
Bara Zoltán
Bordás Mária
Fatsar Kristóf
Höhn Mária
Lakner Zoltán
Medvedev Péter
Mohácsiné Farkas Csilla
Papp István
Simon Judit
Tasnádi Attila
Tózsa István
Zoltayné Paprika Zita

6.) Tanárképző Központ igazgatói pályázatának véleményezése (Bodnár Éva)

Tanárképző Központ igazgatói pályázatának véleményezése (Bodnár Éva)

7.) Személyi ügyek

      a) Docensi pályázatok véleményezése

aa) Botos Ernő Péter
Botos Ernő Péter - Pályázat
ab) Slezák Katalin Angéla
Slezák Katalin Angéla - Pályázat

b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Janda Tibor részére
      c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

ca) Szeőke Kálmán részére
cb) Bóka Éva részére
cc) Pirisi Károly részére

d) Egyetemi magántanári cím adományozása Futó Péter részére
      e) Professzor Emerita/Emeritus cím adományozása

ea) Csáki Csaba részére
eb) Tari Ernő részére
ec) Bekker Zsuzsa részére
ed) Kornai János részére

8.) Változás szakfelelősök személyében

Változás szakfelelősök személyében
  a) Változás az informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapképzési szak szakfelelősének személyében (Gaál Márta)
  b) Változás a közgazdász tanár mesterképzési szak szakfelelősének személyében (Sass Judit)  

9.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA in International Economy and Business) mesterképzési szakhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása (University of Groningen - BCE)

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA in International Economy and Business) mesterképzési szakhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása (University of Groningen - BCE)
Az együttműködési megállapodás magyar nyelven

10.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak új szakirányának elfogadása

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak új szakirányának elfogadása
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak új szakirányának elfogadása - Költségterv

11.) Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak szakirány-megnevezésének módosítása

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak szakirány-megnevezésének módosítása

12.) Felvételi Szabályzat módosítása (biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak)

Felvételi Szabályzat módosítása (biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak)

13.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

14.) Gazdasági Tanács

      a) GT tagok választása (szóbeli)

b) Szervezeti és Működési Rend módosítása

15.) Cafeteria Szabályzat módosítása

Cafeteria Szabályzat módosítása

16.) Egyebek


Meghívó (2010.12.20.)
Határozatok (2010.12.20.)

1.) A 2011/2012. tanév időbeosztásának elfogadása

A 2011/2012. tanév időbeosztásának elfogadása

2.) Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola létrehozása

Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola létrehozása

3.) Beszámoló az egyetemi minőségügy helyzetéről, főbb feladatairól

Beszámoló az egyetemi minőségügy helyzetéről, főbb feladatairól

4.) Szőlészeti és Borászati Intézet vezetői pályázatainak véleményezése

a) Intézetigazgatói pályázat véleményezése (Kállay Miklós)
Intézetigazgatói pályázat véleményezése (Kállay Miklós) - Pályázat
Intézetigazgatói pályázat véleményezése (Kállay Miklós) - Önéletrajz
b) Intézetigazgató helyettesi (tudományos igazgató helyettesi) pályázatának véleményezése (Bisztray György)
Bisztray György - Pályázat
c) Borászati Tanszék tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Kállay Miklós)
Kállay Miklós - Pályázat
d) Szőlészeti Tanszék tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Bisztray György)
Bisztray György - Pályázat

5.) Személyi ügyek

a) Egyetemi tanári pályázatok
aa) Bisztray György egyetemi tanári pályázatának véleményezése
ab) Forgács Csaba egyetemi tanári pályázatának véleményezése
ac) Fellebbezés Pénzes Béla egyetemi tanári kinevezése ügyében
b) Pintér Miklós Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
Pintér Miklós Péter - Pályázat
c) Díszdoktori cím adományozása Prof. Mary Kaldor részére
d) Gazdálkodástani Doktori Iskola vezetői kinevezési javaslata (Fertő Imre)
  (Az ülés előtt kiosztásra került)  

6.)

a) Cafeteria Szabályzat módosítása
Cafeteria Szabályzat módosítása -1. számú melléklet
Cafeteria Szabályzat módosítása -2. számú melléklet
Cafeteria Szabályzat módosítása -3. számú melléklet
Cafeteria Szabályzat módosítása -4. számú melléklet

    b) Cafeteria 2011. évi keretösszegének elfogadása (szóbeli előterjesztés)


7.) Haszonkölcsön szerződés (Kőszeg – BCE)

Haszonkölcsön szerződés (Kőszeg – BCE)

8.) Együttműködési megállapodás a BCE és a Collegium Budapest között

Együttműködési megállapodás a BCE és a Collegium Budapest között

9.) Bortechnológus felsőfokú szakképzéshez kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása

Bortechnológus felsőfokú szakképzéshez kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása

10.) Kertművészeti és szabadtértervezési mesterszak létesítési és indítási kérelme

Kertművészeti és szabadtértervezési mesterszak létesítési és indítási kérelme
Kertművészeti és szabadtértervezési mesterszak létesítési és indítási kérelme - Költségterv

11.) Környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítási kérelmének (Zenta képzési helyen) módosítása

Környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítási kérelmének (Zenta képzési helyen) módosítása

12.) A közgazdasági elemző mesterszak új szakirányainak elfogadása

A közgazdasági elemző mesterszak új szakirányainak elfogadása
A közgazdasági elemző mesterszak új szakirányainak elfogadása - Költségterv

13.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei

aa) Állami ingatlangazdálkodási szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak ab) Állami ingatlangazdálkodási specialista szakirányú továbbképzési szak
Költségterv
ba) Belügyi gazdaságvédelmi szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak bb) Belügyi gazdaságvédelmi specialista szakirányú továbbképzési szak
Költségterv
ca) Egészségügyi biztosítási szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak cb) Egészségügyi biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szak
Költségterv
da) Személyügyi – emberierőforrás menedzser szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak db) Személyügyi – emberierőforrás menedzsment szakirányú továbbképzési szak
Költségterv
ea) Személyügyi – munkaerő-piaci szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak eb) Személyügyi – munkaerő-piaci menedzsment szakirányú továbbképzési szak
Költségterv
fa) Személyügyi – munkaügyi kapcsolatok szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak fb) Személyügyi – munkaügyi kapcsolatok menedzsment szakirányú továbbképzési szak
Költségterv

14.) Varga Jenő Kollégium elnevezésének módosítása

Varga Jenő Kollégium elnevezésének módosítása

15.) Corvinus Online Tudásbázis kialakítása, fejlesztése

Corvinus Online Tudásbázis kialakítása, fejlesztése

16.) Egyebek  


Meghívó (2010.12.13.)
Határozatok (2010.12.13.)

1.) Részstratégiák

a) Humánpolitikai Stratégia elfogadása
b) Kutatáshasznosítási Stratégia elfogadása
Kutatáshasznosítási Stratégia - 1. számú melléklet
c) Infrastruktúra Fejlesztési Stratégia elfogadása

2.) Digitális Tananyagellátás

Digitális Tananyagellátás
Digitális Tananyagellátás - 1. számú melléklet
Digitális Tananyagellátás -2. számú melléklet

3.) Egyebek


Meghívó (2010.11.22.)
Határozatok (2010.11.22.)

1.) Belső ellenőrzési jelentés a Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola gazdálkodásáról, oktatás szervezéséről (06/2010. sz. ellenőrzés)

Belső ellenőrzési jelentés a Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola gazdálkodásáról, oktatás szervezéséről (06/2010. sz. ellenőrzés)

2.) 2011. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

2011. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

3.) 2010. évi I-IX. havi beszámoló

2010. évi I-IX. havi beszámoló
2010. évi I-IX. havi beszámoló - 1. számú melléklet
2010. évi I-IX. havi beszámoló - 2. számú melléklet
2010. évi I-IX. havi beszámoló - 3. számú melléklet

4.) 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása

2011. évi költségvetési koncepció elfogadása

5.) Dékánválasztás az Élelmiszertudományi Karon (Vatai Gyula)

Dékánválasztás az Élelmiszertudományi Karon (Vatai Gyula)

6.) Összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok mesterszakhoz (Università degli Studi di Trento - BCE) kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása

Összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok mesterszakhoz (Università degli Studi di Trento - BCE) kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása
Összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok mesterszakhoz (Università degli Studi di Trento - BCE) kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása - Költségterv

7.) Szabályzatok módosítása

a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
b) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, valamint 1. számú mellékletének (Díjtételek) módosítása

8.) Személyi ügyek

a) Docensi pályázatok véleményezése

aa) Dernovics Mihály
Dernovics Mihály - Pályázat
ab) Józon Mónika
ac) Kállay László Tibor

b) Díszdoktori cím adományozása Alfred Kieser részére

9.) Közgazdasági Intézet létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Közgazdasági Intézet létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

10.) Az új felsőoktatási törvény koncepciójának megvitatása

Az új felsőoktatási törvény koncepciójának megvitatása

11.) Egyebek


Meghívó (2010.10.25.)
Határozatok (2010.10.25.)

1.) Gazdaságinformatikai Doktori Iskola létrehozása

Gazdaságinformatikai Doktori Iskola létrehozása

2.) Kollektív Szerződés módosítása

3.) Fail József egyetemi docensi pályázatának véleményezése

Fail József egyetemi docensi pályázatának véleményezése
Bíráló Bizottság véleménye

4.) Szervezeti felépítés módosítása

a) Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottság létrehozása
b) Szervezeti és Működési Rend módosítása
c) Marketing az üzleti hálózatokban – magyarországi IMP Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

5.) Csatlakozás az EU kutatói chartájához

Csatlakozás az EU kutatói chartájához

6.) Logisztika és ellátási lánc szakközgazdász és Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítása

Logisztika és ellátási lánc szakközgazdász és Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítása

7.) Az EHÖK Gazdálkodási Szabályzat (alapszabály 5. számú mellékletének) elfogadása

Az EHÖK Gazdálkodási Szabályzat (alapszabály 5. számú mellékletének) elfogadása

8.) Egyebek


Meghívó (2010.09.27.)
Határozatok (2010.09.27.)

1.) Belső ellenőrzési jelentések

a) A bizonylati rend és fegyelem betartásának, a szabályzatban meghatározottak alkalmazásának ellenőrzése az utalványozás, engedélyezés, ellenőrzés című témában (03/2010. sz. ellenőrzés)
b) Az Egyetem informatikai beszerzései (közbeszerzés, egyéb beszerzés) szabályszerűségének ellenőrzése 2009. évre és 2010. május 31-ig (12/2010. sz. ellenőrzés)

2.) TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 projekthez kapcsolódó szabályozások, szabályozás kiegészítések

TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 projekthez kapcsolódó szabályozások, szabályozás kiegészítések - ÖSSZEFOGLALÓ
a) Tehetséggondozási szabályzat
b) Kutatási kiválósági program kiegészítése
c) Corvinus Visiting Scholar Programme kiegészítése

3.) Dékánválasztás a Kertészettudományi Karon

a) Hrotkó Károly pályázata
b) Palkovics László pályázata
Bíráló Bizottság véleménye

4.) 2010. évi költségvetés módosítása

2010. évi költségvetés módosítása
2010. évi költségvetés módosítása - 1. számú melléklet
2010. évi költségvetés módosítása - 2. számú melléklet

5.) 2010. évi I-VI. havi beszámoló

2010. évi I-VI. havi beszámoló
2010. évi I-VI. havi beszámoló - 1. számú melléklet
2010. évi I-VI. havi beszámoló - 2. számú melléklet
2010. évi I-VI. havi beszámoló - 3. számú melléklet
2010. évi I-VI. havi beszámoló - 4. számú melléklet

6.) 2011-2014. évi költségvetés előkészítése

2011-2014. évi költségvetés előkészítése

7.) A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Bizonylati és Iratkezelési Szabályzatának (IV/9. számú szabályzat) hatályon kívül helyezése (szóbeli előterjesztés)


8.) Üzletfejlesztési Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Üzletfejlesztési Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)