Budapesti Corvinus Egyetem ×

2008/2009

A Szenátus 2008/09-es határozatai, állásfoglalásai
Szenátus meghívó - 2009. július 13.
Szenátus határozatok - 2009. július 13.

1.) Tájékoztató egyetem közeli szervezetek beszámolójáról

a) Innovációs Kft.
b) BKTE Alapítvány
c) Szolgáltató Kht.
- Melléklet

2.) BCE Fitolab Kft. megalapítása a Herbária Zrt.-vel közösen

BCE Fitolab Kft. megalapítása a Herbária Zrt.-vel közösen

3.) Belső ellenőrzési jelentések (leltárfelvételek, házi pénztár, szigorú számadású nyomtatványok, Pályázati Iroda)

Belső ellenőrzési jelentések (leltárfelvételek, házi pénztár, szigorú számadású nyomtatványok, Pályázati Iroda)

4.) Közhasznúsági megállapodás a BCE és az ISC Alapítvány között

Közhasznúsági megállapodás a BCE és az ISC Alapítvány között

5.)

a) 2009. évi költségvetés módosítása
2009. évi költségvetés módosítása - 3. számú melléklet
2009. évi költségvetés módosítása - 4. számú melléklet
b) Az Egyetem 2009. évi gazdálkodási egyensúlyának, likviditásának javítását célzó intézkedési terve

6.) Alapító Okirat módosítása

Alapító Okirat módosítása

7.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

8.) Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézet létrehozása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézet létrehozása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

9.) Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói pályázatainak véleményezése

Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói pályázatainak véleményezése
a) Földesi Gyula
b) Tichy-Rács István Imre

10.) Személyi ügyek

a) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
aa) Horváth László
ab) Veres Pál
ac) Saliné Dr. Czinkóczky Anna
b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
ba) Molnár László részére
bb) Szepesi György részére
bc) Vonnák Balázs részére
c) Díszdoktori cím adományozása
ca) Geert Bouckaert részére
cb) John Child részére
cc) Ichak Kalderon Adizes részére
d) Professor Emeritus cím adományozása Vermes László részére
e) Jubileumi díszoklevelek adományozása

11.) Neptun szabályzat elfogadása

Neptun szabályzat elfogadása

12.) Hallgatói Szabályzatok

a) Felvételi Szabályzat módosítása
b) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

13.) Biomérnöki alapképzési szak indítási kérelme

Biomérnöki alapképzési szak indítási kérelme

14.) Köztársasági ösztöndíjra pályázók rangsora

Köztársasági ösztöndíjra pályázók rangsora
15.) Egyebek
Jegyzőkönyv - 2009. május 26.

1.) Elrendelő határozat

Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme

Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme
a) Energiagazdálkodási szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
b) Energiagazdálkodási specialista szakirányú továbbképzési szak

- Költségterv
Szenátus meghívó - 2009. május 25.
Szenátus határozatok - 2009. május 25.

1.) Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozása

Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozása

2.) Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézet létrehozása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézet létrehozása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

3.) Kollégiumi ügyek

a) Kollégiumi felvételi eljárás módosítása (HTJSZ 6/e. számú mellékletének módosítása)
b) Megállapodás kollégiumi díjakról (HTJSZ 6/c. számú mellékletének módosítása)

4.) Rerrich Béla Tájépítészeti Szakkollégium létrehozása (SZMR 1. számú mellékletének módosítása)

Rerrich Béla Tájépítészeti Szakkollégium létrehozása (SZMR 1. számú mellékletének módosítása)

5.) 2008. évi beszámoló

2008. évi beszámoló
- 1. számú melléklet
- 2. számú melléklet

6.) 2009. I. negyedévi beszámolója

2009. I. negyedévi beszámolója

7.) Kockázatkezelő, kockázatelemző stratégia, intézkedési terv

Kockázatkezelő, kockázatelemző stratégia, intézkedési terv

8.) Vezetői pályázatok

a) Rektori Hivatal (Kerezsi Marica)
Rektori Hivatal (Kerezsi Marica) - Bírálat
b) Tanárképző Központ (Perjés István)
Tanárképző Központ (Perjés István) - Bírálat

9.) Személyi ügyek

a) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
aa) Kardosné dr. Kaponyi Erzsébet
ab) Ilonszki Gabriella
ac) Fertő Imre
ad) Vastag Gyula
ae) Pedryc Andrzej
b) Docensi pályázatok véleményezése
ba) Walter György
bb) Gilányi Zsolt
bc) Balázs Zoltán
c) Díszpolgári cím adományozása Hernádi Zsolt részére

10.) Rektori Hivatal ügyrendjének módosítása (SZMR és az SZMR 5. számú mellékletének módosítása)

Rektori Hivatal ügyrendjének módosítása (SZMR és az SZMR 5. számú mellékletének módosítása)

11.) KTII ügyrendjének módosítása (SZMR 6. számú mellékletének módosítása)

KTII ügyrendjének módosítása (SZMR 6. számú mellékletének módosítása)

12.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei

Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
a) Nemzeti tulajdonú vállalati vezető szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 
b) Nemzeti tulajdonú vállalati vezető szakirányú menedzser szakirányú továbbképzési szak
- Költségterv

13.) Gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak alapítási kérelme

Gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak alapítási kérelme
- Költségterv

14.) Együttműködési megállapodás felsőfokú szakképzés indításáról a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégiummal

Együttműködési megállapodás felsőfokú szakképzés indításáról a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégiummal
15.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2009. április 20.
Szenátusi határozatok - 2009. április 20.

1.) Esélyegyenlőség

a) Esélyegyenlőségi Terv elfogadása
b) Tájékoztató az esélyegyenlőségi felmérés eredményéről

2.) Tájékoztató belső ellenőrzési jelentésről (házi pénztár, szigorú számadású nyomtatványok)

Tájékoztató belső ellenőrzési jelentésről (házi pénztár, szigorú számadású nyomtatványok)

3.) Doktori ügyek

a) Doktori Szabályzat módosítása
b) EDT elnökének, tagjainak megválasztása

4.) Mogyorósi János igazgatói kinevezésének véleményezése (Informatikai Szolgáltató Központ)

Mogyorósi János igazgatói kinevezésének véleményezése (Informatikai Szolgáltató Központ)
- Melléklet

5.) Docensi pályázatok véleményezése

Docensi pályázatok véleményezése
a) Juhászné Román Mariann
b) Melegh Attila
c) Pazonyi Judit
d) Urbánné Lux Judit
e) Zsoldos Olga

6.) Felvételi Szabályzat módosítása

Felvételi Szabályzat módosítása

7.) Elismerési Szabályzat elfogadása

Elismerési Szabályzat elfogadása

8.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei

Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
a) Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzési szak
b) Beszerzési menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
- Költségterv
9.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2009. március 23.
Szenátusi határozatok - 2009. március 23.

1.) Intézményfejlesztési Terv módosítása

Intézményfejlesztési Terv módosítása

2.) Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola átnevezése és átszervezése

Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola átnevezése és átszervezése

3.) Hallgatói ügyek

a) Hallgatói szabályzatok módosítása
b) EHÖK költségvetés elfogadása

4.) Docensi pályázatok véleményezése

a) Szegő László
b) Gellérthegyi István

5.) BCE-MOB közötti együttműködési megállapodás módosítása

BCE-MOB közötti együttműködési megállapodás módosítása

6.) Szőlész-borász alapképzési szak indítási kérelme

Szőlész-borász alapképzési szak indítási kérelme
- Költségterv

7.) Élelmiszerlánc – biztonsági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme

Élelmiszerlánc – biztonsági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
8.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2009. február 23.
Szenátus határozatok - 2009. február 23.

1.) Közhasznúsági megállapodások

a) BCE – BKTE Alapítvány
b) BCE - ISC Alapítvány (a napirendről lekerült)

2.) Tájékoztató belső ellenőrzési jelentésekről

a) Az Egyetem 2008. I-III. negyedéves gazdálkodásának ellenőrzése
b) Az Egyetem által beadott pályázatok tervezésének, végrehajtásának ellenőrzése
Melléklet
c) Keretgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
d) Adó-, és bérelszámolás ellenőrzése
1. számú melléklet
2. számú melléklet

3.) 2009. évi költségvetés elfogadása

3.) 2009. évi költségvetés elfogadása
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet

4.) Kontrolling Szabályzat elfogadása

Kontrolling Szabályzat elfogadása
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
- Beszámoló táblák
- Segédletek

5.) BCE és a Kaposvári Egyetem közötti együttműködési megállapodás módosítása

BCE és a Kaposvári Egyetem közötti együttműködési megállapodás módosítása

6.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

Szervezeti és Működési Rend módosítása

7.) Tájanalitikai és Környezetvédelmi Laboratórium elnevezésének módosítása (SZMR 2. sz. mellékletének módosítása)

Tájanalitikai és Környezetvédelmi Laboratórium elnevezésének módosítása (SZMR 2. sz. mellékletének módosítása)

8.) Hallgatói ügyek (a napirendről lekerült)

Hallgatói ügyek (a napirendről lekerült)
- Öszzefoglaló

9.) Csemez Attila dékáni pályázatának véleményezése

Csemez Attila dékáni pályázatának véleményezése
- Bírálat

10.) Címek adományozása

a) Professor Emerita/Emeritus cím adományozása
aa) Békássyné Molnár Erika részére
ab) Hrubos Ildikó részére
ac) Nemes Ferenc részére
b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Tihanyi László részére
c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
ca) Martin Ahlert részére
cb) Stephan Wirtz részére
cc) Hajnal György részére
cd) Mikó Zoltán részére

11.) Településmérnök mesterszak indítási kérelme

Településmérnök mesterszak indítási kérelme
- Költségterv

12.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei

Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei - logisztikai
aa) Logisztikai szakközgazdász szak
ab) Logisztikai szakirányú menedzser szak

- Költségterv
Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei - ügyfélkapcsolati
ba) Ügyfélkapcsolati specialista szak
bb) Ügyfélkapcsolati szakközgazdász szak

- Költségterv

13.) Üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak indítási kérelme

Üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak indítási kérelme
- Költségterv

14.) Etikai Kódex

Etikai Kódex

15.) 2009/2010. tanév időbeosztása

2009/2010. tanév időbeosztása
16.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2008. december 15.
Szenátus határozatok - 2008. december 15.

1.) Corvinus Vagyonkezelő Zrt. létrehozása

Corvinus Vagyonkezelő Zrt. létrehozása

2.) Minőségügyi kérdések

Minőségügyi kérdések

3.) Közgáz Campus létrehozása

Közgáz Campus létrehozása

4.) 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Melléklet

5.) Ingatlanértékesítés (Kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet)

Ingatlanértékesítés (Kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet)

6.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Melléklet

7.) Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása

Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása

8.) Beszámoló az éves költségvetés időarányos végrehajtásáról 2008. I-III. negyedév

Beszámoló az éves költségvetés időarányos végrehajtásáról 2008. I-III. negyedév

9.) 2009. évi költségvetési koncepció

2009. évi költségvetési koncepció
2. számú melléklet
3. számú melléklet

10.) Kontrolling Koncepció elfogadása

Kontrolling Koncepció elfogadása

11.) Vezetés és Stratégia Tanszék illetve Vezetés és Kontroll Tanszék létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (Szervezeti és Működési Rend 2. számú mellékletének módosítása)

Vezetés és Stratégia Tanszék illetve Vezetés és Kontroll Tanszék létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (Szervezeti és Működési Rend 2. számú mellékletének módosítása)

12.) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
a) Darvas Zsolt 
b) Jenei Ágnes (áthúzva)

13.) Szakindítási, szakirányindítási kérelmek

a) Európai és nemzetközi igazgatási mesterszak indítási kérelme
Költségterv
b) Nemzetközi igazgatási alapképzési szak indítási kérelme
Költségterv
c) Executive Master of Business Administration szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme
ca) Executive Master of Business Administration menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
cb) Executive Master of Business Administration szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme

Melléklet
d) Társadalmi tanulmányok alapképzési szak és Szociológia alapképzési szak szakirányainak elfogadása

14.) Az osztatlan képzés visszaállítása a tájépítészmérnöki és a településmérnöki szakon

Az osztatlan képzés visszaállítása a tájépítészmérnöki és a településmérnöki szakon

15.) Központi Könyvtár főigazgatójának beszámolója

Központi Könyvtár főigazgatójának beszámolója

16.) Kutatásösztönzési stratégia elfogadása

Kutatásösztönzési stratégia elfogadása
17.) Egyebek
Jegyzőkönyv - 2008. december 3.

1.) Elrendelő határozat

Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Fodor Péter felterjesztése Szilárd Leó professzori ösztöndíjra

Fodor Péter felterjesztése Szilárd Leó professzori ösztöndíjra
Szenátus meghívó - 2008. október 27.
Szenátus határozatok - 2008. október 27.

1.) Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása

Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása

2.) OKM ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtása

OKM ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtása

3.) Kisvállalkozás-fejlesztési Központ kiválása a Vállalkozásfejlesztési Intézetből

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ kiválása a Vállalkozásfejlesztési Intézetből

4.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

5.) SZMR módosítás (Kecskeméti Kutatóintézet, Soós István Szakközépiskola)

SZMR módosítás (Kecskeméti Kutatóintézet, Soós István Szakközépiskola)

6.) Kollégium-fejlesztési stratégia elfogadása

Kollégium-fejlesztési stratégia elfogadása

7.) Belső ellenőrzés összefoglalója

Belső ellenőrzés összefoglalója

8.) Egyebek

Tájékoztató kitüntetések, címek adományozásáról a 2007/2008. tanévben
Szenátus meghívó - 2008. szeptember 29.
Szenátus határozatok - 2008. szeptember 29.

1.) Vagyonátvételek: A ceglédi, érdi és fertődi gyümölcstermesztő közhasznú társaságok átvétele a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zrt-től

Vagyonátvételek: A ceglédi, érdi és fertődi gyümölcstermesztő közhasznú társaságok átvétele a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zrt-től

2.) Energiafelhasználás racionalizálása

Energiafelhasználás racionalizálása

3.) Kontrolling rendszer bevezetésének ütemezése

Kontrolling rendszer bevezetésének ütemezése

4.) Belső ellenőrzés összefoglalója (a napirendről levéve)

Belső ellenőrzés összefoglalója (a napirendről levéve)

5.) Féléves beszámoló (üzemeltetési költségek elemzésével)

Féléves beszámoló (üzemeltetési költségek elemzésével)

6.) Egyetemi költségvetés módosítása

Egyetemi költségvetés módosítása
Egyetemi költségvetés módosítása 1. számú melléklet
Egyetemi költségvetés módosítása 2. számú melléklet
Egyetemi költségvetés módosítása 3. számú melléklet
Egyetemi költségvetés módosítása 4. számú melléklet
Egyetemi költségvetés módosítása 5. számú melléklet

7.) Tájékoztató az OKM ellenőrzés eredményéről és a kapcsolódó intézkedési tervről

Tájékoztató az OKM ellenőrzés eredményéről és a kapcsolódó intézkedési tervről

8.) Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Központ megalapítása

Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Központ megalapítása

9.) Együttműködési megállapodás a BCE-BGF között

Együttműködési megállapodás a BCE-BGF között

10.) Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség szabályozásának módosítása

Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség szabályozásának módosítása

11.) Kollégiumi szervezeti és működési rend módosítása

Kollégiumi szervezeti és működési rend módosítása

12.) Hallgatói szabályzatok módosítása (jogszabályváltozás átvezetése)

Hallgatói szabályzatok módosítása (jogszabályváltozás átvezetése) Összefoglaló
a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
b) Felvételi Szabályzat módosítása

13.) HalVel Szabályzat elfogadása

HalVel Szabályzat elfogadása

14.) Személyi ügyek

a) Díszdoktori cím adományozása Eric S. Maskin részére
Eric S. Maskin - önéletrajz
b) Hegedűs Attila egyetemi docensi kinevezése
c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Somogyvári István részére

15.) Idegennyelvű szakok akkreditációja

Idegennyelvű szakok akkreditációja

16.) Szociálpolitika mesterképzési szak indítási kérelme

Szociálpolitika mesterképzési szak indítási kérelme

17.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei

a) E-tanulás szakértői feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
b) Közoktatási szakértői feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
c) Teljesítményértékelési és minőségfejlesztési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
d) Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
Összefoglaló az a)-d) pontokhoz
e) Szőlő- és borgazdasági szakértő szak
f) Szőlő- és borgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

18.) Tájékoztató a felvételi eredményekről

Tájékoztató a felvételi eredményekről

19.) Féléves ülésterv

Féléves ülésterv

20.) Egyebek

- Jubileumi pótlista
- Szóbeli tájékoztató az október 3-4-i Jubileumi Konferenciáról
Vágólapra másolva