Budapesti Corvinus Egyetem ×

2007/2008

A Szenátus 2007/08-as határozatai, állásfoglalásai
Szenátus meghívó - 2008. július 7.
Szenátus határozatok - 2008. július 7.

1.) Innovációs Kht. 2007. évi beszámolójának elfogadása

Innovációs Kht. 2007. évi beszámolójának elfogadása
Vezetői összefoglaló

2.) Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének szabályozása

Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének szabályozása

3.) Személyi ügyek

a) Rostoványi Zsolt dékáni pályázatának véleményezése
b) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
ba) Pénzes Béla
bb) Ujvári Márta
bc) Végvári György
c) Docensi pályázatok véleményezése
ca) Dobos Imre
cb) Forman Balázs
cc) Gelei Andrea
cd) Kocsis Tamás
ce) Malota Erzsébet
cf) Pál Gabriella
cg) Papp István
ch) Szalay László
ci) Müller György
d) Professor Emeritus cím adományozása
da) Hoschke Ágoston részére
db) Papp János részére
dc) Faragó Tamás
e) Magántanári cím adományozása
ea) Spéder Zsolt részére
eb) Hegedűs József részére
f) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Ertseyné dr. Peregi Katalin részére
g) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
ga) Kiss László részére
gb) Tarján Balázs részére
gc) Pál Árpád részére
gd) Czeti András részére
ge) Mincsovics Emil részére
gf) Borza Gábor részére
gg) Erdős Mihály részére
gh) Gáspár Pál részére
gi) Dávid Gábor Csaba részére
h) Jubileumi díszoklevelek adományozása
i) Díszpolgári cím adományozása Forgó Béla részére

4.) Hallgatói szabályzatok módosítása

Hallgatói szabályzatok módosítása VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
Kiegészítés (az ülés előtt kiosztásra került)
aa) TVSZ 1/C. számú mellékletének módosítása (képzési szerződés)
ab) A fogyatékkal élő hallgatók szabályzatának módosítása
ac) Felvételi Szabályzat módosítása
b) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
ba) HTJSZ 1. számú mellékletének (Díjtételek) módosítása
bb) HTJSZ 5. számú mellékletének módosítása (5/a. és 5/b. hatályon kívül helyezése; 5/c. módosítása)
bc) HTJSZ 6. számú mellékletének módosítása
bca) 6/a. Kollégiumi alapszolgáltatások módosítása
bcb) 6/c. Megállapodás a kollégiumi térítési díjakról

5.) Számviteli politika jóváhagyása

Számviteli politika jóváhagyása
6.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2008. június 9.
Szenátus határozatok - 2008. június 9.

1.)

a) 2007. évi esélyegyenlőségi beszámoló elfogadása
b) 2008. évi esélyegyenlőségi terv véleményezése

2.) Személyi ügyek

a) Tudományos és oktatási rektorhelyettesi pályázat véleményezése (Kerekes Sándor)
b) Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka egyetemi docensi kinevezésének véleményezése

3.) Politikai gazdaságtan mesterképzési szak létesítési és indítási kérelme

Politikai gazdaságtan mesterképzési szak létesítési és indítási kérelme

4.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (oklevél minősítés)

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (oklevél minősítés)
5.) Egyebek
Jegyzőkönyv - 2008. május 23.
Elrendelő határozat
Értesítés írásbeli szavazásról

1.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme

a) Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi igazgatás szakirányú továbbképzési szak
b) Igazgatási szoftverkezelő szakirányú továbbképzési szak
c) Környezetvédelmi igazgatási szakértő szakirányú továbbképzési szak
d) Közigazgatási modernizáció, e-government szakirányú továbbképzési szak
e) Közmenedzsment szakirányú továbbképzési szak
f) Önkormányzati pénzügyek szakirányú továbbképzési szak
g) Személyzeti igazgatás a közszférában szakirányú továbbképzési szak
h) Választási szakértő szakirányú továbbképzési szak
Jegyzőkönyv - 2008. április 29.
Elrendelő határozat
Értesítés írásbeli szavazásról

1.) Szakirányú továbbképzési szakok indítási kérelmei

a) Európa szakértő szakirányú továbbképzési szak
b) Közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak
c) Külügyi szakértő szakirányú továbbképzési szak
d) Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
e) Politikai szakértő szakirányú továbbképzési szak
f) Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak
g) Vállalkozás és gazdaságpszichológiai szakirányú továbbképzési szak

2.) Díszpolgári cím adományozása Steven A. Ballmer részére

Díszpolgári cím adományozása Steven A. Ballmer részére
Szenátus meghívó - 2008. április 7.
Szenátus határozatok - 2008. április 7.

1.) 2007. évi beszámoló elfogadása

2007. évi beszámoló elfogadása
2007. évi beszámoló elfogadása Melléklet

2.) Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

3.) Mesterképzési szakok indítási kérelme

a) Logisztikai menedzsment mesterképzési szak indítási kérelme
b) Díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak indítási kérelme
b) Melléklet
c) Szociológia mesterképzési szak - angol nyelven - indítási kérelme (szóbeli előterjesztés)

4.) Biomérnök alapképzési szak indítási kérelme

Biomérnök alapképzési szak indítási kérelme

5.) Bortechnológus felsőfokú szakképzés indítási kérelme

Bortechnológus felsőfokú szakképzés indítási kérelme

6.) Hegyesné Vecseri Beáta docensi pályázatának véleményezése

Hegyesné Vecseri Beáta docensi pályázatának véleményezése

7.) Szervezeti és működési rend módosítása

Szervezeti és működési rend módosítása
8.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2008. február 25.
Szenátus határozatok - 2008. február 25.

1.) Gazdasági főigazgatói pályázat véleményezése

Gazdasági főigazgatói pályázat véleményezése
Vezetői program

2.) BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése

A BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése
A BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése - 2.számú melléklet
A BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése - 3. számú melléklet
BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése 4. számú melléklet

3.) IFT módosítása (3 éves intézményi megállapodás alapján)

IFT módosítása (3 éves intézményi megállapodás alapján)
IFT módosítása (3 éves intézményi megállapodás alapján) 2. számú melléklet

4.) Táplálkozástudományi mesterképzési szak indítási kérelme a Semmelweis Egyetemmel közösen

Táplálkozástudományi mesterképzési szak indítási kérelme a Semmelweis Egyetemmel közösen

5.) Élelmiszermérnöki mesterképzési szak Borászat és borgazdálkodás szakirányának elfogadása

Élelmiszermérnöki mesterképzési szak Borászat és borgazdálkodás szakirányának elfogadása

6.) Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (Kecskemét) átvétele

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (Kecskemét) átvétele

7.) EHÖK Alapszabály véleményezése

EHÖK Alapszabály véleményezése
8.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2008. január 28.
Szenátus határozatok - 2008. január 28.

1.) European University Association (EUA) önértékelés véleményezése

European University Association (EUA) önértékelés véleményezése
European University Association (EUA) önértékelés véleményezése 8. számú melléklet
European University Association (EUA) önértékelés véleményezése 9. számú melléklet
European University Association (EUA) önértékelés véleményezése 10. számú melléklet

2.) Intézményi önértékelés (MAB) véleményezése

Intézményi önértékelés (MAB) véleményezése

3.) Oktatói teljesítménymérés elfogadása (Foglalkoztatási Szabályzat 1. számú melléklete)

Oktatói teljesítménymérés elfogadása (Foglalkoztatási Szabályzat 1. számú melléklete)
Oktatói teljesítménymérés elfogadása b) melléklet

4.) Kiküldetési Szabályzat módosítása

Kiküldetési Szabályzat módosítása

5.) Cafeteria Szabályzat módosítása

Cafeteria Szabályzat módosítása

6.) Személyi ügyek

a) Egedy Gergely egyetemi tanári pályázatának véleményezése
b) Balaton Károly felterjesztése Charles Simonyi kutatói ösztöndíjra
c) Díszdoktori cím adományozása Dr. Ilham Heydar Oglu Aliyev részére

7.) Önköltségszámítási Szabályzat elfogadása

Önköltségszámítási Szabályzat elfogadása

8.) Preventív Táplálkozástudományi kihelyezett Tanszék létrehozása az Élelmiszertudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Preventív Táplálkozástudományi kihelyezett Tanszék létrehozása az Élelmiszertudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
9.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2007. december 10.
Szenátus határozatok - 2007. december 10.

1.) Foglalkoztatási Szabályzat elfogadása

Foglalkoztatási Szabályzat elfogadása

2.) Innovációs Kht. átalakulása

Innovációs Kht. átalakulása

3.) A 2008/2009. tanév időbeosztása

A 2008/2009. tanév időbeosztása

4.) Hallgatói vonatkozású szabályzatok módosítása

a) HTJSZ, TVSZ, Hallgatói jogorvoslati rendről szóló szabályzat módosítása
b) Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat módosítása

5.) Cafeteria Szabályzat elfogadása

Cafeteria Szabályzat elfogadása

6.) 2008. évi költségvetés koncepciója

2008. évi költségvetés koncepciója

7.) Ingatlanértékesítés bevételeinek pénzügyi befektetése

Ingatlanértékesítés bevételeinek pénzügyi befektetése

8.) Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

9.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

Szervezeti és Működési Rend módosítása

10.) Személyi ügyek

a) Docensi pályázatok véleményezése
aa) Báló Borbála
ab) Benczes István Zsolt
ac) Horváth Katalin
b) Professor Emeritus cím adományozása
ba) Magyari Beck István részére
bb) Szakács Sándor részére
bc) Palánkai Tibor részére
c) Magántanári cím adományozása
ca) Báthory Zoltán részére
cb) Horváth Jenő részére
cc) Nagyné dr. Rózsa Erzsébet részére
cd) Fazekas Károly részére
d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
da) Molnár Dezső részére
db) Pettendi Zsuzsanna részére
dc) Szabó Pál részére

11.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme

a) Agrár és természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
ba) Humánmenedzsment szakértő szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
bb) Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
ca) HR business partner szakértő szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
cb) HR business partner szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
da) Tájrendezési és Területfejlesztési szakértő szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
db) Tájrendezési és Területfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
12.) Egyebek
Jegyzőkönyv - 2007. november 6.

1.) Elrendelő határozat

Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Képzési hozzájárulás összegének meghatározása a 2008-ban felvett hallgatók tekintetében

Képzési hozzájárulás összegének meghatározása a 2008-ban felvett hallgatók tekintetében
Szenátus meghívó - 2007. november 5.
Szenátus határozatok - 2007. november 5.

1.) Személyi ügyek

a) Docensi pályázatok véleményezése
aa) Temesi István
ab) Fekete Albert
ac) Vukov Konstantin
b) Kerekes Sándor felterjesztése Szilárd Leó professzori ösztöndíjra

2.) Környezetgazdálkodás kihelyezett tanszék létrehozása a Kertészettudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Környezetgazdálkodás kihelyezett tanszék létrehozása a Kertészettudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

3.) Mesterképzési szakok indítási kérelme

a) Közgazdasági elemző mesterképzési szak indítási kérelme
b) Gazdaság-matematikai elemzés mesterképzési szak indítási kérelme
c) Kertészmérnök mesterképzési szak indítási kérelme magyar és angol nyelven (multiple degree)

4.) Szakirányú továbbképzési szakok alapítási és indítási kérelme

aa) Informatikai menedzsment szakértő szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
ab) Informatikai menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
b) Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
ca) Logisztikai menedzsment szakértő szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
cb) Logisztikai menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
da) Master of Business Administration szakértő szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
db) Master of Business Administration szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
e) Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
f) Orvos-közgazdász és Gyógyszerész-közgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
ga) Turizmus szakértő szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme
gb) Turizmus szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítási és indítási kérelme

5.) Képzési hozzájárulás összegének meghatározása a 2008-ban felvett hallgatók tekintetében (napirendről levéve)

Képzési hozzájárulás összegének meghatározása a 2008-ban felvett hallgatók tekintetében
6.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2007. október 15.
Szenátus határozatok - 2007. október 15.

Mészáros Tamás rektori pályázata

Mészáros Tamás rektori pályázata

Mészáros Tamás rektori pályázatának bírálata

Mészáros Tamás rektori pályázatának bírálata

Gazdasági Tanács véleménye Mészáros Tamás rektori pályázatáról

Gazdasági Tanács véleménye Mészáros Tamás rektori pályázatáról
Jegyzőkönyv - 2007. október 12.

1.) Elrendelő határozat

Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Bortechnológus felsőfokú szakképzés indítási kérelmének elfogadása

Bortechnológus felsőfokú szakképzés indítási kérelmének elfogadása
Szenátus meghívó - 2007. szeptember 24.
Szenátus határozatok - 2007. szeptember 24.

1.) Együttműködési keretmegállapodás (BCE - Újbuda Önkormányzata)

Együttműködési keretmegállapodás (BCE - Újbuda Önkormányzata)

2.) Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév)

Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév)
Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév) - 1. számú melléklet
Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév) - 2. számú melléklet
Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév) - 3. számú melléklet
Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév) - 4. számú melléklet
Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév) - 5. számú melléklet
Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév) - 6. számú melléklet
Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév) - 7. számú melléklet
Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév) - 8. számú melléklet
Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév) - 9. számú melléklet
Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév) - 10. számú melléklet
Tájékoztató a felvételi adatokról (2007/2008. tanév) - 11. számú melléklet

3.) Költségvetési beszámoló

Költségvetési beszámoló
a) 1. számú melléklet
aa) 1.a számú melléklet

4.) 2007. évi költségvetés módosítása

2007. évi költségvetés módosítása
2007. évi költségvetés módosítása - Mellékletek

5.) Tanári szak indítási kérelme

Tanári szak indítási kérelme

6.) Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc alapképzési szak szakirányainak elfogadása

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc alapképzési szak szakirányainak elfogadása

7.) Szakirányú továbbképzési szakok indítási kérelme

a) Agrárágazati gépüzemeltető szakirányú továbbképzési szak
b) Dísznövényalkalmazási szakirányú továbbképzési szak
c) Fitoterápiás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
d) Gombatermesztési szakirányú továbbképzési szak
e) Gyümölcstermesztő szakirányú továbbképzési szak
f) Ökológiai gazdálkodó szakirányú továbbképzési szak
g) Talajerőgazdálkodás a kertészeti termesztésben szakirányú továbbképzési szak
h) Vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakirányú továbbképzési szak
i) Zöldtetőépítő szakirányú továbbképzési szak

8.) BCKT szervezeti és működési rendjének elfogadása

BCKT szervezeti és működési rendjének elfogadása

9.) Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ létrehozása a Közigazgatástudományi Karon

Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ létrehozása a Közigazgatástudományi Karon

10.) Személyi ügyek

Személyi ügyek
a) Halász Iván egyetemi docensi kinevezése
b) Luttenberger Zoltán címzetes egyetemi docensi kinevezése
c) Jubileumi díszoklevelek adományozása (pótlista)
d) Bejelentés a Kitüntetési Bizottság által adományozott díjakról

11.) Javaslat a rektorválasztási eljárásban résztvevő Bíráló Bizottság összetételére (szóbeli előterjesztés)

12.) Szenátus féléves ülésterve

Szenátus féléves ülésterve
13.) Egyebek
Vágólapra másolva