Budapesti Corvinus Egyetem ×

2005/2006

Az Egyetemi Tanács/Szenátus* 2005/06-os határozatai, állásfoglalásai
Szenátus meghívó - 2006. július 3.
Szenátus határozatok - 2006. július 3.

1.) Infrastruktúrafejlesztés helyzete

Infrastruktúrafejlesztés helyzete

2.) Szervezeti és Működési Rend elfogadása

Szervezeti és Működési Rend elfogadása

3.) Alapító Okirat elfogadása

Alapító Okirat elfogadása

4.) Hallgatói követelményrendszer elfogadása

a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elfogadása
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elfogadása - Mellékletek
b) Felvételi Szabályzat módosítása
c) Doktori Szabályzat módosítása
d) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat elfogadása
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat elfogadása - Mellékletek
e) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat elfogadása
f) Hallgatói jogorvoslati rendről szóló szabályzat elfogadása

5.) HÖK SZMSZ jóváhagyása

HÖK SZMSZ jóváhagyása

6.) Agrártudományi Centrum szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

Agrártudományi Centrum szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

7.) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

8.) Vezetői pályázatok

Vezetői pályázatok

9.) Professor Emeritus cím adományozási rendjének módosítása

Professor Emeritus cím adományozási rendjének módosítása

10.) Professor Emeritus cím adományozása Fekete András részére

Professor Emeritus cím adományozása Fekete András részére

11.) Szakindítási kérelmek

a) Élelmiszermérnöki mesterszak indítási kérelme
b) Élelmiszerbiztonsági és - minőségi mesterszak indítási kérelme

12.) Csatlakozás az Európai Kutató Chartához

Csatlakozás az Európai Kutató Chartához
13.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2006. június 19.
Szenátus határozatok - 2006. június 19.

1.) 2006. évi minőségügyi beszámoló

2006. évi minőségügyi beszámoló

2.) Együttműködési megállapodás a Kaposvári Egyetemmel

Együttműködési megállapodás a Kaposvári Egyetemmel

3.) Együttműködési megállapodás a Diákhitel Központtal

Együttműködési megállapodás a Diákhitel Központtal

4.) Személyi ügyek

a) Gazdálkodástudományi Kar dékáni pályázatainak véleményezése
b) Rektorhelyettesi pályázatok véleményezése
c) Egyetemi docensi pályázat véleményezése

5.) Címek adományozása

a) Tiszteletbeli doktori címek adományozása
b) Díszpolgári cím adományozása
c) Magántanári címek adományozása

6.) Jubileumi díszoklevelek adományozása

Jubileumi díszoklevelek adományozása
7.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2006. május 8.
Szenátus határozatok - 2006. május 8.

1.) Vállalati Professzori (Chair) Szabályzat módosítása

Vállalati Professzori (Chair) Szabályzat módosítása

2.) 2005. évi költségvetési beszámoló

2005. évi költségvetési beszámoló

3.) Személyi ügyek

a) Imre Miklós dékáni pályázatának véleményezése
b) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
c) Gulácsi László egyetemi docensi pályázatának véleményezése
d) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Szabó Lajos részére
e) Címzetes egyetemi docensi címek adományozása

4.) Kihelyezett tanszékek létrehozása

Kihelyezett tanszékek létrehozása
a) Csonthéjas Gyümölcsnemesítési Tanszék - KeTK
b) Élelmiszerjogi és Fogyasztói Tanulmányik Tanszék - ÉTK
c) Borászati Technológia Tanszék - ÉTK

5.) Hallgatói díjtételek (Hallgatói térítési keretszabályzat 5. sz. melléklet)

Hallgatói díjtételek (Hallgatói térítési keretszabályzat 5. sz. melléklet)

6.) Határon túli kertészmérnök Bsc szak indítási kérelme

a) Beregszászon
b) Nyárádszeredán
c) Zentán
7.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2006. április 24.
Szenátus határozatok - 2006. április 24.

1.) Mesterszak létesítési kérelmek

a) Élelmiszerbiztonsági és - minőségi mérnök
b) Élelmiszermérnök
c) Marketing és logisztika
d) Master of Business Administration
e) Gazdálkodási és menedzsment szak
f) Regionális - és környzetgazdaságtan
g) Vállalkozásfejlesztés és - innováció
h) Vezetés és szervezés
i) Vidékfejlesztő gazdasági mérnök
j) Biztosítási és pénzügyi matematika
k) Gazdaság - matematikai elemző
l) Közgazdasági elemző
m) Közgazdálkodás és közpolitika
n) Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
o) Pénzügyi közgazdaságtan
Szenátus meghívó - 2006. április 3.
Szenátus határozatok - 2006. április 3.

1.) Infrastruktúrafejlesztés helyzete

Infrastruktúrafejlesztés helyzete

2.) Intézkedési tev 2006.

Intézkedési tev 2006.

3.) Egyetemi életpályamodell

Egyetemi életpályamodell

4.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Közbeszerzési Szabályzat módosítása

5.) Mesterszak létesítési kérelmek

a) Nemzetközi tanulmányok mesterszak létesítési kérelme
b) Településtervező mérnöki mesterszak létesítési kérelme
c) Politikatudományi mesterszak létesítési kérelme

6.) Gaál Márta egyetemi docensi pályázatának véleményezése

Gaál Márta egyetemi docensi pályázatának véleményezése

7.) Rajk László Szakkollégium Tűzvédelmi Szabályzatának elfogadása

Rajk László Szakkollégium Tűzvédelmi Szabályzatának elfogadása
a) Tűzvédelmi Szabályzat

8.) Közgazdaságtudományi Kar SZMSZ módosításának jóváhagyása

Közgazdaságtudományi Kar SZMSZ módosításának jóváhagyása

9.) Hallgatói Ügyek Bizottságának létrehozása

Hallgatói Ügyek Bizottságának létrehozása
10.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2006. február 27.
Szenátus határozatok - 2006. február 27.

1.) Hallgatói véleményezés "kampány"

Hallgatói véleményezés "kampány"

2.) 2006. évi költségvetési javaslat

2006. évi költségvetési javaslat

3.) SZMSZ módosítás

SZMSZ módosítás

4.) Gazdasági Tanács tagjainak delegálása

Gazdasági Tanács tagjainak delegálása

5.) Tudományos Tanács tagjainak delegálása

Tudományos Tanács tagjainak delegálása

6.) Személyi ügyek

a) Magántanári cím adományozása
b) Professor Emeritus cím adományozása
c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
d) Docensi pályázatok véleményezése
Docensi pályázatok véleményezése - Kiegészítés
e) Gálik Mihály többedik tanszékvezetői megbízásának véleményezése

7.) Szaklétesítési, - indítási kérelmek

a) Közigazgatási szakértő mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
b) Esélyegyenlőség egyetemi szakirányú továbbképzési szak létesítési, indítási kérelme (KTI)

8.) 2006/2007. tanév időbeosztása

2006/2007. tanév időbeosztása

9.) Egyebek

Szenátus meghívó - 2005. december 12.
Szenátus határozatok - 2005. december 12.

1.) Minőségügy

Minőségügy

2.) Felvételi Szabályzat módosítása

Felvételi Szabályzat módosítása

3.) Szellemitulajdon - kezelési szabályzat elfogadása

Szellemitulajdon - kezelési szabályzat elfogadása

4.) Hőgye Mihály egyetemi docensi kinevezésének véleményezése

Hőgye Mihály egyetemi docensi kinevezésének véleményezése

5.) Gazdálkodási Szabályzat elfogadása

Gazdálkodási Szabályzat elfogadása
6.) Tájékoztató a 2006. évi költségvetés alakulásáról

7.) Infrastruktúra fejlesztési stratégia elfogadása

Infrastruktúra fejlesztési stratégia elfogadása

8.) Munkavédelmi Szabályzat módosítása

Munkavédelmi Szabályzat módosítása

9.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
10.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2005. december 5.
Szenátus határozatok - 2005. december 5.

1.) 2006. évi belső ellenőrzési munkaterv

2006. évi belső ellenőrzési munkaterv

2.) Az Egyetem szervezeti felépítésének módosítása

Az Egyetem szervezeti felépítésének módosítása

3.) Vezetési tanácsadó egyetemi szakirányú továbbképzési szak alapítási kérelme

Vezetési tanácsadó egyetemi szakirányú továbbképzési szak alapítási kérelme

4.) Díszdoktori cím adományozása

Díszdoktori cím adományozása

5.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
6.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2005. november 7.
Szenátus határozatok - 2005. november 7.

1.) Személyi ügyek

Személyi ügyek
a) Deák Dániel tanszékvezetői kinevezése (Üzleti Jogi Tanszék, GTK)
b) Szíjártó Péter igazgatói kinevezése (Szarvasi Arborétum, TájK)
c) Papp Ilona többedik tanszékvezetői megbízása (Szolgáltatásmenedzsment Tanszék, GTK)
d) Hofmeister Tóth Ágnes 2005. évi, MAB által támogatott egyetemi tanári pályázatának ismételt véleményezése

2.) Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat (keretszabályzat) módosítása

Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat (keretszabályzat) módosítása

3.) Megállapodás a BCE és Hallgatói Önkormányzata között a kollégiumi térítési díjakról

Megállapodás a BCE és Hallgatói Önkormányzata között a kollégiumi térítési díjakról
4.) A lakhatási támogatás elosztásáról szóló szabályzat módosítása

5.) A hallgatók részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat módosítása

A hallgatók részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat módosítása

6.) Hallgatói Fegyelmi Szabályzat elfogadása

Hallgatói Fegyelmi Szabályzat elfogadása

7.) Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosulása (BCE SZMSZ 6. sz. mellékletének módosíttása)

Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosulása (BCE SZMSZ 6. sz. mellékletének módosíttása)

8.) Mezőgazdasági biotechnológus mérnök MSc szak létesítési és indítási kérelme

Mezőgazdasági biotechnológus mérnök MSc szak létesítési és indítási kérelme
Mezőgazdasági biotechnológus mérnök MSc szak létesítési és indítási kérelme - Melléklet
9.) A BCE Hallgatói Önkormányzatának tájékoztatója (szóbeli előterjesztés)
Szenátus meghívó - 2005. szeptember 26.
Szenátus határozatok - 2005. szeptember 26.

1.) Részképzési Szabályzat módosítása

Részképzési Szabályzat módosítása

2.) Szaklétesítési, indítási kérelmek

a) Gazdaságinformatikus mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
b) Kertészmérnök mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
Kertészmérnök mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme - Tanterv
c) Dísznövény - és zöldfelülettudományi mérnök mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
Dísznövény - és zöldfelülettudományi mérnök mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme - Tanterv
d) Növényorvosi mérnök mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
e) Élelmiszermérnök mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
f) Élelmiszerbiotechnológus mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
g) Élelmiszerminőség és biztonság mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
h) Szőlész-borász mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme (Kertészettudományi Karral közös szakképzés)
i) Tájépítész mérnök mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
j) Természetvédelmi mérnök alapszak (BSc) indítási kérelme

3.) Felújítás a PPP program keretében a Budai Campuson

Felújítás a PPP program keretében a Budai Campuson

4.) Társadalomtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása

Társadalomtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása

5.) BCE számviteli politikájának módosítása

BCE számviteli politikájának módosítása

6.) Leltározási és leltárkészítési szabályzat módosítása

Leltározási és leltárkészítési szabályzat módosítása

7.) A felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat módosítása

A felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat módosítása

8.) BCE számlarendjének módosítása

BCE számlarendjének módosítása

9.) 2005. évi számlatükör elfogadása

2005. évi számlatükör elfogadása

10.) Személyi ügyek

Személyi ügyek
a) Kovács Zoltán igazgatói megbízása meghosszabbításának véleményezése (Tanárképző Közpomt)
b) Gáspár Péter Pál igazgatói megbízása meghosszabbításának véleményezése (BCE KTI)
c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Dr. Király László György részére
d) Jubileumi díszoklevek adományozása (pótlista)
e) Badakné Keri Katalin egyetemi docensi pályázatának véleményezése

11.) Egyebek
* A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján az Egytemi Tanács elnevezése 2006. március 1-jétől Szenátusra változott.
Vágólapra másolva