Budapesti Corvinus Egyetem ×

2003/2004

Az Egyetemi Tanács 2003/04-es határozatai, állásfoglalásai

Meghívó (2004.06.28.)
Határozatok (2004.06.28.)

1.) A Budapesti Corvinus Egyetem arculati terve (szóbeli előterjesztés)

2.) Szaklétesítés

Szaklétesítés
a) Turizmus szak
b) Kereskedelem és marketing szak
c) Nemzetközi gazdálkodási szak
d) Pénzügy és számvitel szak
e) Gazdálkodási és menedzsment szak
f) Emberi erőforrások szak
g) Kommunikáció és médiatudomány szak
h) Gazdaság- és társadalomtörténet szakirányú továbbképzés
i) Közszolgálati közgazdász szak
j) Gazdaságelemzés szak
k) Alkalmazott közgazdaságtan szak

3.) Doktori Szabályzat és a Habilitációs Szabályzat módosítása

Doktori Szabályzat és a Habilitációs Szabályzat módosítása
Doktori Szabályzat
Függelék
Habilitációs Szabályzat

4.) TVSZ

5.) A hallgatók által fizetendő kollégiumi többletszolgáltatási díjak emelése

A hallgatók által fizetendő kollégiumi többletszolgáltatási díjak emelése

6.) Személyi ügyek, kitüntetések

Személyi ügyek, kitüntetések
a) Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására  
Dr. Beczner Judit
Dr. Gelencsér Éva
b) Javaslat Kis Norbert főiskolai tanári kinevezésére az Államigazgatási Főiskolai Kar Jogtudományi Tanszékére
c) Javaslat "BKÁE Aranyérme" adományozására Berács József (GTK - Marketing Tanszék) részére
d) Javaslat jubileumi díszoklevelek adományozására

7.) A Gazdálkodástudományi Kar szervezetfejlesztési javaslata

A Gazdálkodástudományi Kar szervezetfejlesztési javaslata

8.) Az Államigazgatási Kar egyetemi kari előakkreditációja

Az Államigazgatási Kar egyetemi kari előakkreditációja
Doktori képzés

9.) Az Igazgatásszervező szak szakindítási kérelme

Az Igazgatásszervező szak szakindítási kérelme
Tantárgyjegyzék

10.) Tájékoztató a Gazdálkodástudományi Kar oktatói teljesítményértékelő rendszeréről

Tájékoztató a Gazdálkodástudományi Kar oktatói teljesítményértékelő rendszeréről
Segédtáblázat

11.) Egyebek

Meghívó (2004.06.14.)
Határozatok (2004.06.14.)

1.) Az egyetemi stratégia keretei

Az egyetemi stratégia keretei

2.) Budai Campus fejlesztési terve

Budai Campus fejlesztési terve

3.) Szaklétesítés

Szaklétesítés
a) Gazdasági informatikus BSc szak alapítása
b) Környezetgazdálkodási mérnök BSc szak alapítása
c) Mezőgazdasági mérnök BSc szak alapítása
d) Növénytermesztő mérnök BSc szak alapítása
e) Nemzetközi tanulmányok BA szak alapítása
f) Politológus szak alapítása
g) Társadalmi tanulmányok szak alapítása

4.) Gazdálkodási menedzser felsőfokú szakképzés módosítása

Gazdálkodási menedzser felsőfokú szakképzés módosítása

5.) Személyi ügyek

Személyi ügyek
a) Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására  
Botos Ernő Péter
Balázs Klára
Kondor Imre
b) Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására  
Mohai György
c) Javaslat Professor Emeritus cím adományozására  
Farkas József
Dancs István
d) Gazdasági főigazgatói pályázat véleményezése
e) Oktatási rektorhelyettesi pályázat véleményezése

6.) Egyetemi kitüntetések adományozása

Egyetemi kitüntetések adományozása
a) BKÁE Tiszteletbeli Doktora
Werner Delfman
Robert W. Grubbström
b) Egyetemért Emlékérem
Csima Péter
Tóth József János
Imre Miklós
Hajdú Istvánné
Szántó Matild
Magyar Miklós
c) BKÁE Díszpolgára
Csikai Miklós
László Géza
d) BKÁE Aranyérem
Orosz Ágnes
Sáray Tamás
Szántó Zoltán
Szabó Katalin

7.) BKÁE Doktori Szabályzat módosítása

BKÁE Doktori Szabályzat módosítása

8.) Az Élettudományi Doktori Tanács Kreditszabályzata

Az Élettudományi Doktori Tanács Kreditszabályzata

9.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

10.) Egyebek

Meghívó (2004.05.10.)
Határozatok (2004.05.10.)

1.) A Gazdálkodási Szabályzat módosítása

A Gazdálkodási Szabályzat módosítása

2.) Belső elosztás, intézkedési terv

Belső elosztás, intézkedési terv

3.) Szakalapítás

a) Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnök szak
Képesítési követelmények
b) Gazdaság- és Vidékfejlesztési Mérnök szak
c) Élelmiszermérnök szak
d) Igazgatásszervező szak
e) Tájrendező és Kertépítő Mérnök szak
f) Kertészmérnök szak
g) Természetvédelmi és Vadgazda Mérnök szak

4.) Személyi ügyek

a) Egyetemi tanári kinevezés
Berács József
Zsolnai László
Márkus András
Kuczi Tibor
Moksony Ferenc
b) Szentiványi Iván egyetemi tanári felmentése

5.) Egyebek

a) Névváltozás
Meghívó (2004.03.26.)
Határozatok (2004.04.05.)

1.) Gazdálkodási Szabályzat

Gazdálkodási Szabályzat

2.) 2004. évi költségvetés

Elvonásokról
Előterjesztés
Táblázat

3.) BKÁE-OM megállapodás

BKÁE-OM megállapodás

4.) BKÁE-BGF megállapodás

BKÁE-BGF megállapodás

5.) A Kertészettudományi Kar javaslata szakok indítására

a) Zöldséghajtó szakirányú továbbképzés
Melléklet
b) Ökológiai gazdálkodó felsőfokú szakképzés

6.) A nyelvvizsga díjak visszafizetéséről szóló szabályzat módosítása

A nyelvvizsga díjak visszafizetéséről szóló szabályzat módosítása

7.) Beszámoló a "bolognai reformmal" kapcsolatos munkálatokról

Beszámoló a "bolognai reformmal" kapcsolatos munkálatokról
Államigazgatási Kar
Élelmiszertudományi Kar
Gazdálkodástudományi Kar
Kertészettudományi Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar
Társadalomtudományi Kar

8.) Minőségügy

Minőségügy

9.) Egyebek

Meghívó (2004.03.08.)
Határozatok (2004.03.08.)

1.) Személyi ügyek

a) Igazgatói pályázatok véleményezése
b) Tanszékvezetői pályázatok véleményezése
c) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

2.) Szabályzatok módosítása

a) BKÁE SZMSZ
b) Gazdálkodástudományi Kar SZMSZ

3.) Budapesti Agrártudományi Centrum

Budapesti Agrártudományi Centrum

4.) ET állandó bizottságai

Meghívó (2004.02.02.)
Határozatok (2004.02.02.)

1.) Egyetemi tanári felmentés

2.) Személyi ügyek

Személyi ügyek

3.) Szervezetmódosítás

Szervezetmódosítás

4.) Az ET működési rendje

Az ET működési rendje

5.) Doktori Szabályzat és az Egyetemi Doktori Tanács

Doktori Szabályzat
Egyetemi Doktori Tanács
Meghívó (2003.12.01.)
Határozatok (2003.12.01.)

1.) Személyi ügyek:

tanszékvezetői pályázat véleményezése

2.) Rektorválasztás

Chikán Attila rektori pályázata
Mészáros Tamás rektori pályázata
A Véleményező Bizottság állásfoglalása
Határozatok (2003.11.03.)

1.) Az újjáválasztott Egyetemi Tanács megalakulása

2.) Személyi ügyek

a) A rektori pályázato(ka)t véleményező bizottság összetételének jóváhagyása  
b) Tanszékvezetői pályázatok véleményezése

3.) Szabályzatok módosítása, jóváhagyása

a) Oktatói és vezetői munkakörök betöltésének szabályzata
b) HÖK SZMSZ

4.) Szervezeti ügyek

a) Agrárcentrum létesítése
b) Science Center

5.) Állásfoglalás az Egyetem új nevéről

Állásfoglalás az Egyetem új nevéről
Meghívó (2003.09.09.)
Határozatok (2003.09.09.)

1.) Az Előkészítő Testület kibővítése és újjáválasztása

Az Előkészítő Testület kibővítése és újjáválasztása

2.) A rektorválasztás előkészítése

A rektorválasztás előkészítése

3.) Személyi ügyek

4.) Szabályzatok módosítása

a) az SzMSz módosítása
b) a Gazdálkodási Szabályzat módosítása
c) a TVSZ módosítása
d) a Hallgatói fegyelmi szabályzat módosítása
e) a Doktori szabályzat mellékletének módosítása

5.) Felvételi ügyek

2003. évi tájékoztató (2 munkalapos Excel munkafüzet)
2004. évi szaktájékoztatók

6.) Javaslat felnőttoktatási szakértő szakirányú továbbképzési szak indítására

Javaslat felnőttoktatási szakértő szakirányú továbbképzési szak indítására
Vágólapra másolva