Budapesti Corvinus Egyetem ×

2001/2002

Az Egyetemi Tanács 2001/2002-es határozatai, állásfoglalásai

Meghívó (2002.06.24.)
Határozatok (2002.06.24.)

1. Személyi ügyek

a) javaslat Professor Emeritus cím adományozására
b) egyetemi ill. főiskolai docensi pályázatok véleményezése

c) Tanszékvezetői pályázatok:
c1) Dobos Ágota
c2) Horváth Katalin
c3) Masenko Mavi Viktor
c4) Máthé Gábor
c5) Nagy Árpád
c6) Rácz Attila
c7) Tózsa István
c8) Török Gábor
e) Jubileumi díszoklevelek

2.) Szabályzatok alkotása, módosítása

a) Térítéses szabályzatok
b) Kollégiumi keretszabályzat módosítása
c) Kollégiumi felvételi szabályzat
d) A lakhatási támogatás elosztásáról szóló szabályzat módosítása
e) A doktori (Ph.D.) képzésre és a doktori fokozatszerzésre vonatkozó szabályzat módosítása
f) Elismerési szabályzat
g) A BKÁE számviteli politikája
h) A BKÁE számlarendje (mellékletben: számlatükör)
i) Felvételi szabályzat módosítása
j) Jegyzetelllátási szabályzat

3.) A BKÁE kutatási stratégiája

A BKÁE kutatási stratégiája

4.) Idegen nyelvű képzések stratégiája

Idegen nyelvű képzések stratégiája
Meghívó (2002.05.27)
Határozatok (2002.05.27.)

1.) Személyi ügyek

Magyarkuti Gyula
Síklaki István
Vincze János
Bodnár Viktória  
KT előterjesztés
publikációs jegyzék
szakmai önéletrajz
Takács Sándor
KT előterjesztés
publikációs jegyzék
szakmai önéletrajz

2.) 2001. évi beszámoló

2001. évi beszámoló

3.) K Kar SZMSZ

K Kar SZMSZ

4.) A 2003. évi felvételi keretszámok

Államigazgatási Kar
Gazdálkodástudományi Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Társadalomtudományi Kar
Meghívó (2002.04.22.)
Határozatok (2002.04.22.)

1.) Egyetemi szabályzatok alkotása

a) Selejtezési szabályzat
b) Leltározási szabályzat
c) Tűzvédelmi szabályzatok
d) Munkavédelmi szabályzat
e) Az Oktatási Igazgatógág ügyrendje
f) A habilitációs bizottság ügyrendje

2.) Egyetemi szabályzatok módosítása

a) A tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítása
b) Nyelvvizsga díjak 2002.
c) Kiküldetési szabályzat 4. sz. mellékletének módosítása
  d) Új egyetemi kitüntetések  

3.) Kari szabályzatok jóváhagyása

a) ÁFK SZMSZ
b) Révkomáromi Képzési Programiroda létrehozása

4.) A Társadalomtudományi Kar szakalapítási javaslatai

A Társadalomtudományi Kar szakalapítási javaslatai

Az ülés elmaradt

Meghívó (2002.02.11.)
Határozatok (2002.02.11.)

1.) Személyi ügyek

a) egyetemi docensi pályázat véleményezése
b) tanszékvezetői, tanszékcsoport-vezetői és igazgatói pályázatok véleményezése  
c) A Habilitációs Bizottság tagjainak és vezetőinek megválasztása

2.) Egyetemi szabályzatok alkotása, módosítása, kari szabályzatok jóváhagyása

a) Belső ellenőrzési szabályzat
b) Társadalomtudományi Kar SZMSZ
c) T.Kar Továbbképzési TVSZ
d) Gazdálkodástudományi Kar SZMSZ
e) Könyvtári gyűjtőköri szabályzat
f) Az SZMSZ egyes pontjainak módosítása
Az Oktatási Igazgatóság ügyrendje

3.) A 2002/03-as tanév időbeosztása

A 2002/03-as tanév időbeosztása

4.) Intézményfejlesztési Terv (munkaanyag)

Intézményfejlesztési Terv (munkaanyag)
Határozatok (2001.12.10.)
Határozatok (2001.11.05.)
Határozatok (2001.10.08.)
Vágólapra másolva