Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szenátus

Az Egyetem vezető testületeinek egyike. 27 tagból áll, elnöke a rektor.

A Szenátusnak hivatalból tagjai: a rektor, a kancellár, a rektorhelyettesek, a dékánok és a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója. Rendelkezik továbbá választott és delegált tagokkal is.

A Szenátus hatásköre:

 • Az Egyetem képzési és kutatási feladatainak meghatározása, a rektorhelyettesek éves beszámolójának megvitatásával azok végrehajtásának ellenőrzése.
 • Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzatot, az intézményfejlesztési tervet és valamennyi intézményi stratégiát
 • A képzési programok elfogadása.
 • Az Elnöki Testület előzetes egyetértésével döntés képzés indításáról, megszüntetéséről és annak illetékesek irányába történő kezdeményezéséről az alábbiak szerint:
 • Az Elnöki Testület előzetes egyetértésével döntés doktori iskola létesítéséről, megszüntetéséről.
 • Javaslattétel a rektori pályázati felhívás tartalmára, a rektori pályázatok véleményezése.
 • A rektor vezetői tevékenységének értékelése, ennek keretében a rektor éves beszámolójának meghallgatása.
 • Döntés a rektor felmentésének kezdeményezéséről.
 • A rektor javaslatára elé terjesztett egyetemi docensi, egyetemi tanári, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói, kutatóprofesszori pályázatok véleményezése.
 • A rektor javaslatára elé terjesztett akadémiai vezető állású munkavállalói pályázatok véleményezése és több pályázat esetén rangsorolása.
 • Az Egyetemi Doktori Tanács tagjainak megválasztása.
 • Döntés a fenntartói intézkedéssel szemben bírósági eljárás kezdeményezéséről, kérve annak megállapítását, hogy a fenntartó döntése sérti az Egyetem Nftv.-ben biztosított önállóságát.
 • A hallgatói tanácsadás rendszerének meghatározása.
 • Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének meghatározása.
 • Döntés címek és kitüntetések alapításáról, valamint címek és kitüntetések adományozásáról.
 • Döntés szenátusi bizottság létrehozásáról.
 • Saját működési rendjének ügyrendben történő megállapítása.

Vágólapra másolva