Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Oktatási Bizottság

Az Oktatási Bizottság a Szenátus és a rektor képzésfejlesztés, oktatás és tanulmányi igazgatási hatáskörében eljáró testülete.

Az Oktatási Bizottság döntési hatásköre:

 • Döntés a tanév időbeosztásáról.
 • Döntés azon komplex, több szervezeti egység együttműködését igénylő mindazon feladatok végrehajtásának elveiről és ütemezéséről, amelyekben az oktatási rektorhelyettes a döntését kéri.
 • Az a), illetve a b) pontban foglalt feladatok végrehajtására ad-hoc albizottság létrehozása.
 • Döntés mindazon képzésfejlesztést, oktatást, tanulmányi igazgatást érintő, szabályzati rendelkezést el nem érő szintű kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Szenátus, más bizottság vagy személy hatáskörébe, és amelyben az oktatási rektorhelyettes a döntését kéri.

Az Oktatási Bizottság előkészítő, véleményező hatásköre:

 • Szaklétesítés és szakindítás véleményezése.
 • Specializációk indítására, módosítására irányuló előterjesztések véleményezése.
 • Képzés kihelyezett képzésként vagy duális képzési formában történő indításának, megszüntetésének véleményezése.
 • A double/dual degree, multiple degree, joint degree megállapodások alapelveinek véleményezése.
 • A nem felsőoktatási képzés (pl. felnőttképzés, hatósági képzés) létesítésének, indításának véleményezése.
 • Részismereti képzések létesítésének, indításának véleményezése.
 • A szakok mintatantervének véleményezése.
 • A mobilitási tárgyú, valamint az egyéb double/dual, multiple degree, joint degree szintjét el nem érő megállapodások alapelveinek véleményezése.
 • Közreműködés az Egyetem képzési irányainak meghatározásában, e körben az Egyetem minőségpolitikájának véleményezése.
 • Közreműködés az Egyetem a képzési stratégiához kapcsolódó éves minőségcélok meghatározásában.
 • A hallgatói szabályzatokra, azok módosítására vonatkozó előterjesztések véleményezése.
 • Azon szabályzatmódosítások véleményezése, amelyek képzés létesítését, indítását, az oktatási, illetve oktatásadminisztrációs tevékenységet, továbbá amely az oktatási szervezeti egységek átalakítását érintik.
 • A hallgatói tanácsadás rendszerének kialakítására, valamint az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerére vonatkozó elvek, előterjesztések véleményezése.
 • Közreműködik az oktatást, tanulmányi igazgatást érintő utasítások előkészítésében.
 • Döntés a tantervek ötévenkénti felülvizsgálatának ütemezéséről és a felülvizsgálat ellenőrzése.

Az Oktatási Bizottság albizottságaként az Egyetem a Tanárképző és Digitális Tanulási Központ bevonásával Digitális Oktatási Albizottságot működtet.

Kapcsolódó dokumentumok

Oktatási Bizottság Ügyrendje
Vágólapra másolva