Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Archív G Kari Tanács dokumentumok

Napirend:

1. Személyi ügyek

      1.1 A Vezetés ésKontroll Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő:Dr. Lukács János, a Bíráló Bizottság tagja)

      Dr. Drótos György pályázata

2. Kari Bizottságoklétrehozása (előterjesztő: Dr. Zilahy Gyula, dékánhelyettes)

      2.1 Kutatási Bizottság

      2.2 Felelős Üzleti Oktatásért Bizottság

3. KariSzervezeti és Működési Szabályzat 2. számú mellékletének módosítása (Karállandó Bizottságai) (előterjesztő: Dr. HofmeisterÁgnes, dékán)

4. Humánmenedzsmentszakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

5. Humánmenedzsmentszakközgazdász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimenetikövetelményeinek módosítása (előterjesztő:Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

6. Beszámoló a 2010. évi TDK tevékenységekről és a 2011. éviTDK-konferenciával és OTDK-val kapcsolatos előkészületekről (előterjesztő:Dr. Wimmer Ágnes, egyetemi docens)

7. Oktatói teljesítményértékelési rendszer értékelése (előterjesztő:Dr. Zilahy Gyula, dékánhelyettes)

8. Egyebek

     – Nyertes hallgatói PR filmpályázatok a Gazdálkodástudományi Karról

     – A Kari Tanács leköszönő HÖK tagjai munkájának megköszönése

Tájékoztatásul

     – 2011/2012. tanév időbeosztása

Meghívó – 2010. december 7.
Kari Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú mellékletének módosítása
Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
Beszámoló a 2010. évi TDK tevékenységekről és a 2011. évi TDK-konferenciával és OTDK-val kapcsolatos előkészületekről
Oktatói teljesítményértékelési rendszer értékelése
2011/2012. tanév időbeosztása

Napirend:

1. Személyi ügyek

      1.1 Az Agrárközgazdasági ésVidékfejlesztési Tanszékre kiírt két tudományos munkatársi pályázatvéleményezése (előterjesztő: Dr. Fertő Imre, a Bíráló Bizottságtagja)

      1.2 Javaslat docensi pályázatkiírására (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a BírálóBizottság elnöke)

                Agárdi Irma, MarketingTanszék

            Intézetvezetői és tanszékvezetőielőterjesztés 

      1.3 Változás a Nemzetközi gazdálkodás (magyar és angolnyelvű) alapszak szakfelelősének személyében (Lőrincné Istvánffy Hajna helyettDr. Kacsirek László) (előterjesztő: Dr. Hofmeister             Ágnes, dékán)

 

      1.4 Változás a Marketing mesterszak (magyar és angolnyelvű) szakfelelősének személyében (Dr. Berács József helyett Dr. BauerAndrás) (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

2. Hallgatóiszabályzatok módosítása (előterjesztő:Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

      2.1 Tanulmányi és Vizsgaszabályzatmódosítása 

      2.2 Hallgatói Térítési és JuttatásiSzabályzat módosítása

3. Digitálistananyagellátás (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

      1. számú melléklet

      2. számú melléklet

4. 2011. éviegyetemi költségvetési koncepció elfogadása (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

5. Egyebek

Meghívó – 2010. november 23.
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
Digitális tananyagellátás
Digitális tananyagellátás – 1. számú melléklet
Digitális tananyagellátás – 2. számú melléklet
2011. évi egyetemi költségvetési koncepció elfogadása

Napirend:

1. Személyi ügyek

      1.1 A GazdaságiJogi Intézetbe kiírt docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. BalatonKároly, a Bíráló Bizottság elnöke)

      1.2 AKisvállalkozás-fejlesztési Központba kiírt docensi pályázat véleményezése(előterjesztő: Dr. Balaton Károly, a Bíráló Bizottság elnöke)

2. Tájékoztatásul

     2.1 Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottság létrehozása

     2.2 Csatlakozás az EU kutatói chartájához

3. Demonstrátorioklevelek átadása

4. Egyebek

Meghívó – 2010. október 21.
Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottság létrehozása
Csatlakozás az EU kutatói chartájához

Napirend:

1.Személyi ügyek

       1.1 Tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi pályázatvéleményezése (előterjesztő: Dr. Virág Miklós, a Bíráló Bizottság elnöke)

       1.2 A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt tudományossegédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Balásházy Mária, aBíráló Bizottság elnöke)

       1.3 AzInformációrendszerek Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázatvéleményezése (előterjesztő: Dr. Szabó Zoltán, a Bíráló Bizottság tagja)

       1.4 ASzámítástudományi Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázatvéleményezése (előterjesztő: Dr. Vicsek Tamásné, a Bíráló Bizottság elnöke)

       1.5 AMédia, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszékre kiírt két tudományossegédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Simon Judit, a BírálóBizottság elnöke)

       Javaslatokadjunktusi kinevezésekre és docensi pályázat kiírására (előterjesztő: Dr.Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság elnöke)

       Adjunktusikinevezések:

       1.6 Dr.Jámbor Attila, Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
       1.7 Dr. Hortoványi Lilla, Vezetés és Stratégia Tanszék
       1.8 Michaletzky Márton, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

       Docensipályázat kiírása:

       1.9 Dr.Csóka Péter, Befektetési és Vállalati Pénzügy Tanszék

       Professzor Emeritus címadományozása

       1.10 Dr.Csáki Csaba egyetemi tanár részére (előterjesztő: Dr. Fertő Imre,tanszékvezető)

       1.11 Dr.Tari Ernő egyetemi tanár részére (előterjesztő: Dr. Balaton Károly,tanszékvezető)

       1.12Díszdoktori cím adományozása Alfred Kieser részére (előterjesztő: Dr.Balaton Károly, tanszékvezető)

2.Szervezeti változások a Gazdálkodástudományi Karon

       2.1Javaslat Szervezetközi Marketing Kutatóközpont létrehozására a Marketing ésMédia Intézetben (előterjesztő: Dr. Simon Judit, intézetigazgató)

       2.2Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékleténekmódosítására (a kari szervezeti változások következtében) (előterjesztő: Dr.Hofmeister Ágnes, dékán)

3. Logisztika és ellátási láncszakközgazdász szakirányú továbbképzési szak módosításai (előterjesztő: Dr.Bartók István dékánhelyettes)

4. Logisztika és ellátási láncmenedzsment szakirányú továbbképzési szak módosításai (előterjesztő: Dr.Bartók István dékánhelyettes)

5. Egyebek

Meghívó – 2010. október 5.

Napirend:

1. BCE intézményi archívum (előterjesztő: AlföldiIstvánné, a Központi Könyvtár főigazgatója)

2. Javaslat Pro Facultate díj alapítására (a Kar Szervezeti ésMűködési Rendjének módosítása) (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes,dékán)

3.Személyi ügyek

       3.1 AzAgrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázatvéleményezése (előterjesztő: Dr. Racskó Péter, a Bíráló Bizottság elnöke)

             – Dr. Fertő Imre pályázata
              – Bíráló Bizottság véleménye

       3.2 AMédia, Marketingkommunikáció és Telekommunikációs Tanszékre kiírt tanszékvezetőipályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottságelnöke)

             – Dr. Horváth Dóra pályázata
              – Bíráló Bizottság véleménye

       3.3 ASzámítástudományi Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat véleményezése(előterjesztő: Dr. Balaton Károly, a Bíráló Bizottság elnöke)

             – Dr. Racskó Péter pályázata
              – Bíráló Bizottság véleménye

       3.4 AGazdaságföldrajz Tanszékre kiírt három docensi pályázat véleményezése(előterjesztő: Dr. Görög Mihály, a Bíráló Bizottság elnöke)

             a, Dr. Jászberényi Melinda pályázata
                  Bíráló Bizottságvéleménye

             b, Dr. Nemes Andrea pályázata
                  Bíráló Bizottságvéleménye

             c, Melanie Smith pályázata
                  Bíráló Bizottságvéleménye

       3.5 ADöntéselmélet Tanszékre kiírt adjunktusi pályázat véleményezése (előterjesztő:Dr. Wimmer Ágnes, a Bíráló Bizottság elnöke)

             – Dr. Becser Norbert pályázata
              – Bíráló Bizottság véleménye

       3.6 Címzetesegyetemi tanári cím adományozása Dr. Lóránt Zoltán részére (előterjesztő: Dr.Hofmeister Ágnes, dékán)

       3.7 Javaslat ProFacultate Díj adományozására

                  – Dr.Bélyácz Iván részére
                   – Dr. BézaDániel részére
                   – Chan ChihHui Joy részére

4. Turizmus mesterszak (MAin Tourism Management) angol nyelvű indítási kérelme (előterjesztő: Dr.Kerekes Sándor, intézetigazgató)

5. AFEPA –European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis programregisztrációja közös képzés keretében (előterjesztő: Dr. Forgács Csaba,programigazgató)

6. Business Administration Passaui Egyetemmel kettős diplomát adómester képzés regisztrációja (előterjesztő: Dr. Simon Judit,programigazgató)

            1. számú melléklet                 2. számú melléklet

7.Szervezeti változások a Gazdálkodástudományi Karon

       7.1 Javaslat Szolgáltatásmenedzsment Kutatóközpont létrehozására aVállalkozásfejlesztési Intézetben (előterjesztő: Dr. Virág Miklós,intézetigazgató-helyettes)

       7.2 Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz.mellékletének módosítására (a kari szervezeti változásokkövetkeztében) (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

8. Egyebek

Meghívó – 2010. június 22.
BCE intézményi archívum – Alföldi Istvánné
Javaslat Pro Facultate díj alapítására (a Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
Turizmus mesterszak (MA in Tourism Management) angol nyelvű indítási kérelme
AFEPA – European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis program regisztrációja közös képzés keretében
Business Administration Passaui Egyetemmel kettős diplomát adó mester képzés regisztrációja – 1. számú melléklet
Business Administration Passaui Egyetemmel kettős diplomát adó mester képzés regisztrációja – 2. számú melléklet
Javaslat Szolgáltatásmenedzsment Kutatóközpont létrehozására a Vállalkozásfejlesztési Intézetben
Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására
Business Administration Passaui Egyetemmel kettős diplomát adó mester képzés regisztrációja

Napirend:

1. AGazdálkodástudományi Kar dékáni tisztségére benyújtott pályázatok véleményezése

       – Hofmeister Ágnes

       – Vastag Gyula

Meghívó – 2010. május 18.

Napirend:

1. Személyi ügyek

       1.1A Gazdaságföldrajz Tanszékre kiírt docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Balaton Károly, a Bíráló Bizottság elnöke)

       1.2 Az ÜzletiGazdaságtan Tanszékre kiírt docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság elnöke)

       1.3 Az E-BusinessKutatóközpontba kiírt docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Cser László, a Bíráló Bizottság elnöke)

       1.4 Díszdoktori címadományozása Professor D. Clay Whybark részére (előterjesztő: Dr. Vastag Gyula, egyetemi tanár)

2. A GazdálkodástudományiKar 2009. évi zárszámadása (előterjesztő:Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

3. A GazdálkodástudományiKar 2010. évi költségvetése (előterjesztő:Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

4. A 2010/2011.tanév időbeosztása (előterjesztő: Dr. BartókIstván, dékánhelyettes)

5. A 2010/2011.tanév operatív tantervei (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

BA/BSc tantervek

 • ·        Gazdálkodás és menedzsment BA szakI-II-III. évfolyam
 • ·        Gazdálkodás és menedzsment BA szakangol nyelven I-II-III. évfolyam
 • ·        Kereskedelem és marketing BA szakI-II-III. évfolyam
 • ·        Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II-III.évfolyam
 • ·        Pénzügy és számvitel BA szak I-II-III.évfolyam
 • ·        Turizmus-vendéglátás BA szak I-II-III.évfolyam
 • ·        Gazdaságinformatikus BSc szak I-II-III-IV.évfolyam
 • ·        Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökBSc szak I-II-III. évfolyam

MSc tantervek

 • ·        Gazdaságinformatikus MSc szak I-II.évfolyam
 • ·        Logisztikai menedzsment MSc szak I-II.évfolyam
 • ·        Marketing MSc szak I-II. évfolyam(2010/11-ben kezdőknek)
 • ·        Marketing MSc szak I-II. évfolyam (2009/10tavasszal indultaknak)
 • ·        Marketing MSc szak angol nyelven I-II.évfolyam
 • ·        Pénzügy MSc szak I. évfolyam
 • ·        Regionális és környezetgazdaságtan MScszak I-II. évfolyam
 • ·        Számvitel MSc szak I-II. évfolyam
 • ·        Vállalkozásfejlesztés MSc szak I-II.évfolyam
 • ·        Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam(2008/09-ben indultaknak)
 • ·        Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam(2009/10 ősszel indultaknak)
 • ·        Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam(2009/10 tavasszal indultaknak)
 • ·        Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam(2010/11-ben kezdőknek)
 • ·        BA/BSc választható tantárgyak
 • ·        MSc választható tantárgyak
 • ·        Javaslat az Informatika tárgyra közös kódhasználatára

6. Szakmaigyakorlat szabályzat módosítása (előterjesztő:Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

7. Tanulmányiés Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

8. Egyebek

Meghívó – 2010. március 30.
A Gazdálkodástudományi Kar 2009. évi zárszámadása
A Gazdálkodástudományi Kar 2010. évi költségvetése
A 2010/2011. tanév időbeosztása
Gazdálkodás és menedzsment BA szak I-II-III. évfolyam
Gazdálkodás és menedzsment BA szak angol nyelven I-II-III. évfolyam
Kereskedelem és marketing BA szak I-II-III. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II-III. évfolyam
Pénzügy és számvitel BA szak I-II-III. évfolyam
Turizmus-vendéglátás BA szak I-II-III. évfolyam
Gazdaságinformatikus BSc szak I-II-III-IV. évfolyam
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak I-II-III. évfolyam
Gazdaságinformatikus MSc szak I-II. évfolyam
Logisztikai menedzsment MSc szak I-II. évfolyam
Marketing MSc szak I-II. évfolyam (2010/11-ben kezdőknek)
Marketing MSc szak I-II. évfolyam (2009/10 tavasszal indultaknak)
Marketing MSc szak angol nyelven I-II. évfolyam
Pénzügy MSc szak I. évfolyam
Regionális és környezetgazdaságtan MSc szak I-II. évfolyam
Számvitel MSc szak I-II. évfolyam
Vállalkozásfejlesztés MSc szak I-II. évfolyam
Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2008/09-ben indultaknak)
Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2009/10 ősszel indultaknak)
Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2009/10 tavasszal indultaknak)
Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2010/11-ben kezdőknek)
BA/BSc választható tantárgyak
MSc választható tantárgyak
Javaslat az Informatika tárgyra közös kód használatára
Szakmai gyakorlat szabályzat módosítása
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Napirend:

1. 2010. éviköltségvetés (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

2. GazdálkodásiSzabályzat (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

3. Szerződéskötéseljárási rendjéről szóló szabályzat módosítása (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

4. Személyi ügyek

       4.1 Címzetes egyetemi docensi cím adományozásaHídvéginé Dr. Adorján Lívia részére (előterjesztő: Dr. Balásházy Mária,intézetigazgató)

       4.2 A Vezetés és Kontroll Tanszékre kiírt tudományossegédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Lázár László,tanszékvezető)

5. HallgatóiTérítési és Juttatási Szabályzat módosítása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

HÖK összefoglaló

6. Oklevélátadása „Az év fiatal kutatója ösztöndíj” pályázat díjazottjának

7. Egyebek

Meghívó – 2010. március 2.
Gazdálkodási Szabályzat
Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat módosítása
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
HÖK összefoglaló

Napirend:

1. Személyi ügyek

       Javaslatok docensi pályázatok kiírására (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság tagja)

       1.1 Dr. Jászberényi Melinda, Gazdaságföldrajz Tanszék

       1.2 Dr. Nemes Andrea, Gazdaságföldrajz Tanszék

       1.3 Melanie Kay Smith, Gazdaságföldrajz Tanszék

1.4A Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékre kiírt két docensi pályázatvéleményezése (előterjesztő: Dr. Balaton Károly, a BírálóBizottság elnöke)

1.5A Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszékre kiírt tanársegédipályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. SimonJudit, a Bíráló Bizottság elnöke)

2. Szervezetiváltozások a Gazdálkodástudományi Karon

       2.1 Javaslat Turizmus KompetenciaKözpont létrehozására a Gazdaságföldrajz Tanszéken (előterjesztő:Dr. Kerekes Sándor, intézetvezető)

       2.2 Javaslat az Egyetemi Szervezetiés Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására (a kariszervezeti változások következtében) (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes dékán)

3. Szakmaigyakorlat szabályzat módosítása (előterjesztő:Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

4. Tanulmányiés Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

5. Egyebek

2010. február 16. Meghívó
Javaslat Turizmus Kompetencia Központ létrehozására a Gazdaságföldrajz Tanszéken
Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására
Szakmai gyakorlat szabályzat módosítása – Dr. Hofmeister Ágnes
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása

Vezetés és szervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének módosított indítási kérelme
Vezetés és szervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének módosított indítási kérelme – Előterjesztői kérelem

Napirend:

1. Személyi ügyek

       1.1 Javaslat Petheő Attila adjunktusi kinevezésére aKisvállalkozás-fejlesztési Központba (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, a BírálóBizottság tagja)

2. Vezetés ésSzervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének indítási kérelme (előterjesztő: Dr. Bakacsi Gyula, egyetemi tanár)

Melléklet

3. Regionálisés környezeti gazdaságtan mesterszak székhelyen kívüli képzésének indításikérelme (előterjesztő: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna,egyetemi docens)

4. 2009/2010. tanév 2.félév operatív tantervi változások (előterjesztő:Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

5. E-leckekönyvbevezetésének koncepciója (előterjesztő:Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

6. Tanulmányiés Vizsgaszabályzat módosítása (előterjesztő:Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

7. 2010/2011.tanév időbeosztása (előterjesztő: Dr. Bartók István,dékánhelyettes)

8. Cafeteriaszabályzat (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

       8.1 Cafeteria szabályzat módosítása

       8.2 Cafeteria 2010. évi keretösszegének elfogadása

9. Tájékoztatásul

       9.1 Javaslat az Innovációs Kft. Technológia transzferfolyamatmodelljének kialakítására

       9.2 Hallgatói ösztöndíjalap létrehozása

10. Egyebek

       – Címzetes egyetemi docensi oklevél átadása MartinAhlert részére

       – A Kari Tanácsleköszönő HÖK tagjai munkájának megköszönése   

Meghívó – 2009. december 8.
Vezetés és Szervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének indítási kérelme
Vezetés és Szervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének indítási kérelme – Melléklet
Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak székhelyen kívüli képzésének indítási kérelme
E-leckekönyv bevezetésének koncepciója
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
2010/2011. tanév időbeosztása
Egyetemünkről / Dokumentumtár
Cafeteria szabályzat módosítása
Cafeteria 2010. évi keretösszegének elfogadása
Javaslat az Innovációs Kft. Technológia transzfer folyamatmodelljének kialakítására
Hallgatói ösztöndíjalap létrehozása

Napirend:

1. Vezetés ésSzervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének indítási kérelme (előterjesztő: Dr. Bakacsi Gyula, egyetemi tanár)

2. Személyi ügyek

       2.1 Az Informatikai Intézetbe kiírt intézetigazgatóiposztra pályázók bemutatkozása

       2.2 Dr. Bíró Miklós az Informatikai Intézet intézetigazgatóiposztjára beadott pályázatának véleményezése (előterjesztő: Dr. Gálik Mihály, aBíráló Bizottság elnöke)

       2.3 Dr. Gábor András az Informatikai Intézetintézetigazgatói posztjára beadott pályázatának véleményezése (előterjesztő:Dr. Gálik Mihály, a Bíráló Bizottság elnöke)

       2.4 Dr. Racskó Péter az Informatikai Intézetintézetigazgatói posztjára beadott pályázatának véleményezése (előterjesztő:Dr. Gálik Mihály, a Bíráló Bizottság elnöke)

       2.5 Dr. Telcs András az Informatikai Intézetintézetigazgatói posztjára beadott pályázatának véleményezése (előterjesztő:Dr. Gálik Mihály, a Bíráló Bizottság elnöke)

       Javaslatok egyetemi tanári pályázatok kiírására (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

       2.6 Dr. Bauer András, Marketing Tanszék

       2.7 Dr. Forgács Csaba, Agrárközgazdasági ésVidékfejlesztési Tanszék

       2.8 Dr. Simon Judit, Marketingkutatás és FogyasztóiMagatartás Tanszék

       Javaslatok docensi pályázatok kiírására (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság tagja)

       2.9 Dr. Duma László, E-Business Kutatóközpont

       2.10 Dr. Könczöl Erzsébet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék

       Javaslatok adjunktusi kinevezésre (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság tagja)

       2.11 Csóka Péter, Befektetések és Vállalati PénzügyTanszék

       2.12 Kazainé Ónodi Annamária, Üzleti GazdaságtanTanszék

       2.13 Szántó Richárd, Döntéselmélet Tanszék

3. Felvételiszabályzat kari melléklete (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

4. Tájékoztatásul CVSP (Corvinus Visiting Scholar Programme)Szabályzata

5. Egyebek

Meghívó – 2009. november 10.
Tájékoztatásul CVSP (Corvinus Visiting Scholar Programme) Szabályzata

VálasztásiBizottság felállítása a Kari Tanács újraválasztásához

Napirend:

1. Személyi ügyek

        1.1 Címzetesegyetemi docensi cím adományozása Dr. Kraudi Adrienne részére (előterjesztő:Dr. Balásházy Mária, intézetigazgató)

        1.2 Címzetes egyetemi docensi cím adományozása SárinéDr. Simkó Ágnes részére (előterjesztő: Dr. Balásházy Mária, intézetigazgató)

2. VálasztásiBizottság felállítása a Szenátus újraválasztásához (előterjesztő: Dr.Hofmeister Ágnes)

3. Egyebek

            Demonstrátorimegbízások átadása   

2009. október 13. Meghívó

Napirend:

1. Személyi ügyek

        1.1 Címzetesegyetemi docensi cím adományozása Kárpáti György részére (előterjesztő:Hofmeister Ágnes, dékán)

        1.2 A Gazdaságföldrajz Tanszékre kiírt tanszékvezetőipályázat véleményezése (előterjesztő: Balaton Károly, a Bíráló Bizottságelnöke)

        1.3 A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt adjunktusipályázat véleményezése (előterjesztő: Balásházy Mária, intézetigazgató)

        1.4 A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt tanársegédi pályázatvéleményezése (előterjesztő: Balásházy Mária, intézetigazgató)

        1.5 A Jövőkutatás Tanszékre kiírt tudományossegédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Nováky Erzsébet,tanszékvezető)

        1.6 A Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékre kiírtkét tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: BerlingerEdina, tanszékvezető)

        1.7 A Marketing és Fogyasztói Magatartás Tanszékrekiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: SimonJudit, intézetigazgató)

        1.8 A Számítástudományi Tanszékre kiírt tudományossegédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Deák István,tanszékvezető)

        1.9 A Szervezeti Magatartások Tanszékre kiírt kéttudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Bakacsi Gyula,tanszékvezető)

        1.10 Az Információrendszerek Tanszékre kiírt tudományossegédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Szabó Zoltán,tanszékvezető)

        1.11 Az Üzleti Gazdaságtan Tanszékre kiírt tudományossegédmunkatársi pályázat véleményezés (előterjesztő: Czakó Erzsébet,intézetigazgató)

        1.12 A Logisztika és Ellátási Lánc MenedzsmentTanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése(előterjesztő: Czakó Erzsébet, intézetigazgató)

        1.13 A Pénzügyi Számvitel Tanszékre kiírt tudományossegédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Lukács János, tanszékvezető)

2. A KözgazdaságtudományiKar Kulturális örökség menedzsment szakirányú továbbképzési szak létesítési ésindítási kérelmének véleményezése (előterjesztő:Kerekes Sándor, oktatási rektorhelyettes)

3. Egyebek

2009. szeptember 22. Meghívó
A Közgazdaságtudományi Kar Kulturális örökség menedzsment szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének véleményezése

Napirend:

1. A Kari Tanács leköszönő HÖK tagjai munkájának megköszönése

2. Személyi ügyek

        2.1 Dékánhelyettesi, intézetigazgatói, tanszék- éskutatóközpont-vezetői megbízások meghosszabbítása (előterjesztő: HofmeisterÁgnes)

        2.1.1        Hofmesiter Ágnes tanszékvezető,Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék (4 évre)(előterjesztő: Mészáros Tamás, rektor)

        2.1.2        BartókIstván dékánhelyettes (4 évre) (előterjesztő: HofmeisterÁgnes)

        2.1.3        KerekesSándor igazgató, Környezettudományi Intézet (4 évre) (előterjesztő:Hofmeister Ágnes)
        2.1.4        ZsolnaiLászló központvezető, Gazdaságetika Központ (4 évre) (előterjesztő:Hofmeister Ágnes)
        2.1.5        Nováky Erzsébet tanszékvezető, Jövőkutatás Tanszék (3évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
        2.1.6        Bosnyák Jánostanszékvezető, Vezetői Számvitel Tanszék (4 évre) (előterjesztő:Hofmeister Ágnes)
        2.1.7        VirágMiklós tanszékvezető, Vállalkozások Pénzügyei Tanszék (4 évre)(előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
        2.1.8      Görög Mihály tanszékvezető, Stratégia és ProjektvezetésTanszék (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
        2.1.9      Zoltayné Paprika Zita tanszékvezető, DöntéselméletTanszék (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
        2.1.10    Dobák Miklós tanszékvezető, Vezetés és SzervezésTanszék (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
        2.1.11    SzirmaiPéter központvezető, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ (4 évre)(előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
        2.1.12    Simon Judit központvezető, Német nyelvűGazdálkodástudományi Képzési Központ (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
        2.1.13    Bakacsi Gyula tanszékvezető, Szervezeti MagatartásTanszék (4 évre)
        2.1.14    Nemeslaki András kutatóközpont-vezető, E-BusinessKutatóközpont (4 évre) (előterjesztő: Bartók István)
        2.1.15    Bauer András tanszékvezető, Marketing Tanszék (4 évre)(előterjesztő: Bartók István)
        2.1.16    LukácsJános tanszékvezető, Pénzügyi Számvitel Tanszék (4 évre) (előterjesztő:Nemeslaki András)

        2.2 A Vezetés és Stratégia Tanszékre kiírttanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő: Gálik Mihály)

        2.3 A Vezetés és Kontroll Tanszékre kiírttanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő: Virág Miklós)

        2.4 Díszdoktori cím odaítélése John Child részére(előterjesztő: Balaton Károly)

        2.5 Díszdoktori cím odaítélése Ichak Kalderon Adizesrészére (előterjesztő: Balaton Károly)

3. Tanszékinorma elfogadása (előterjesztő: HofmeisterÁgnes)

4. Tanszéki norma elfogadása esetén bekövetkező SZMR változások,valamint kihelyezett tanszék létrehozásának feltételei (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

5. European Business School és a Gazdálkodástudományi Kar doubledegree szerződésének tervezete (előterjesztő:Zoltayné Paprika Zita)

6. Operatívtanterv módosítása a Turizmus és vendéglátás szakon (előterjesztő:Bartók István)

7. Egyebek

Meghívó – 2009. június 30.
Tanszéki norma elfogadása
Tanszéki norma elfogadása esetén bekövetkező SZMR változások, valamint kihelyezett tanszék létrehozásának feltételei
European Business School és a Gazdálkodástudományi Kar double degree szerződésének tervezete
Operatív tanterv módosítása a Turizmus és vendéglátás szakon

Napirend:

1. A 2009. évi egyetemi költségvetés tervezett módosításának GazdálkodástudományiKart érintő hatásai (előterjesztő: Pavlik Lívia)

2. A Gazdálkodástudományi Kar 2009. évi költségvetése (előterjesztő:Pavlik Lívia)

3. Egyebek

Meghívó – 2009. június 18.

Meghívó

Napirend:

1. Gulyásné TurócziMargit Főigazgató Asszony tájékoztatója

2. Személyi ügyek

        2.1 Fertő Imre egyetemi tanári pályázatánakvéleményezése (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

        2.2  Vastag Gyula egyetemi tanári pályázatánakvéleményezése (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

3. GazdaságiAgrármérnöki Mesterképzési Szak létesítési kérelme (előterjesztő: Tóth József)

4. Állami vállalati vezető szak létesítési és indítási kérelmei (előterjesztő:Bauer András)

        4.1 Állami vállalati vezetőszakirányú szakértő szak

        4.2 Állami vállalati vezető – közgazdász szak

        4.3 Költségterv

5. E-learning Kutatóközpont (ELOSZK) létrehozása (előterjesztő: Nemeslaki András)

6. Tájékoztatóa 2009. évi felvételiről (előterjesztő:Bartók István)

7. Beszámoló a TDKkonferenciáról (előterjesztő: Wimmer Ágnes)

8. Egyebek

Meghívó – 2009. május 19.
Gazdasági Agrármérnöki Mesterképzési Szak
Állami vállalati vezető szakirányú szakértő szak
Állami vállalati vezető – közgazdász szak
Költségterv
E-learning Kutatóközpont
Tájékoztató a 2009. évi felvételiről

Meghívó

Napirend:

1. Oklevelek átadása„Az év fiatal kutatója ösztöndíj” pályázat díjazottjainak

2. Személyi ügyek

         2.1 A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt intézetigazgatóipályázat véleményezése (előterjesztő: Virág Miklós)

         2.2 A Számítástudományi Tanszékre kiírt tanszékvezetőipályázat véleményezése (előterjesztő: Bartók István)

         2.3 A Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszékrekiírt docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dobák Miklós)

3.A Gazdálkodástudományi Kar 2008. évi költségvetése (előterjesztő: Pavlik Lívia)

4. 2009/2010.tanév időbeosztása (előterjesztő: Bartók István)

5. 2007. éviteljesítményértékelés (előterjesztő: Bartók István)

6. OTDKbeszámoló (előterjesztő: Wimmer Ágnes)

7. Egyebek

Meghívó – 2009. április 14.
2009/2010. tanév időbeosztása
OTDK beszámoló

Napirend:

1. Személyi ügyek

          1.1 A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt tudományos munkatársi pályázatvéleményezése (előterjesztő: Balásházy Máriamb.intézetigazgató)

          1.2 A Gazdaságföldrajz Tanszékre kiírt adjunktusi pályázatvéleményezése (előterjesztő: Korompai Attila tanszékvezető)

2. BCE etikaikódex (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

3. 2009. éviköltségvetés (előterjesztő: Pavlik Lívia dékánhelyettes)

Összefoglaló diasor

          2. sz.melléklet

          3. sz.melléklet

          4. sz.melléklet

          5. sz.melléklet

4. Kontrolling Szabályzat (előterjesztő: PavlikLívia dékánhelyettes)

          1. sz. melléklet

          2. sz. melléklet

          3. sz. melléklet

          Beszámoló táblák

          Segédletek

5. Szervezeti és Működési Rend módosítása (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

6. Szervezeti változások a Gazdálkodástudományi Karon

          6.1 HallgatóiÖnkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (előterjesztő: Ozsváth Sándor)

          6.2 Javaslat Üzletfejlesztési Kutatóközpont létrehozására aVállalatgazdaságtan Intézetben (előterjesztő: Czakó Erzsébetintézetigazgató)

          6.3 Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz.mellékletének módosítására (a kari szervezeti változásokkövetkeztében) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

7. Tanulmányiés Vizsgaszabályzat módosítása (előterjesztő:Bartók István dékánhelyettes)

8. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása (előterjesztő:Bartók István dékánhelyettes)

9. 2008/2009. tanév időbeosztásának módosítása (előterjesztő:Bartók István dékánhelyettes)

10. Szakmai gyakorlat Szabályzat (előterjesztő:Bartók István dékánhelyettes)

11. Felvételitájékoztató (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

12. 2009/2010 tanév operatív tantervei

Hagyományos egyetemiképzés tantervei

          Gazdálkodási szak V. évfolyam

          Gazdálkodási kommunikáció V. évfolyam

BA/BSc tantervek

          Gazdálkodás és menedzsment BA szakI-II-III. évfolyam

          Kereskedelem és marketing BA szakI-II-III. évfolyam

          Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II-III.évfolyam

          Pénzügy és számvitel BA szak I-II-III.évfolyam

          Turizmus-vendéglátás BA szak I-II-III.évfolyam

          Gazdaságinformatikus BSc szak I-II-III-IV.évfolyam

          Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökBSc szak I-II-III. évfolyam

SpeciálisPénzügyi-Matematikai Program (2010-től indul a BA I. évfolyam számára)

          SPM tanterv

MSc tantervek

          Gazdaságinformatikus MSc szak I-II.évfolyam

          Logisztikai menedzsment MSc szak I.évfolyam

          Marketing MSc szak I-II. évfolyam

          Master of Business Administration szak I. évfolyam

          Regionális és környezetgazdaságtan MScszak I-II. évfolyam

          Számvitel MSc szak I. évfolyam

          Vállalkozásfejlesztés MSc szak I-II.évfolyam

          Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam

          Vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak I.évfolyam

13. Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzési szak indításikérelme (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

14. Informatikai menedzsment szakirányú továbbképzési szak módosításai (előterjesztő:Szabó Zoltán tanszékvezető)

15. Informatikai menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzésiszak módosításai (előterjesztő: Szabó Zoltán tanszékvezető)

16. 2007. évi teljesítményértékelés (előterjesztő:Bartók István dékánhelyettes)

17. Egyebek

Meghívó – 2009. február 23.
A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt tudományos munkatársi pályázat véleményezése
A Gazdaságföldrajz Tanszékre kiírt adjunktusi pályázat véleményezése
BCE etikai kódex
2009. évi költségvetés
2009. évi költségvetés – Összefoglaló diasor
2009. évi költségvetés – 2. számú melléklet
2009. évi költségvetés – 3. számú melléklet
2009. évi költségvetés – 4. számú melléklet
2009. évi költségvetés – 5. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat
Kontrolling Szabályzat – 1. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat – 2. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat – 3. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat – Beszámoló táblák
Kontrolling Szabályzat – Segédletek
Szervezeti és Működési Rend módosítása
Javaslat Üzletfejlesztési Kutatóközpont létrehozására a Vállalatgazdaságtan Intézetben
Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
2008/2009. tanév időbeosztásának módosítása
Szakmai gyakorlat Szabályzat
Felvételi tájékoztató
Gazdálkodási szak V. évfolyam
Gazdálkodási kommunikáció V. évfolyam
Gazdálkodás és menedzsment BA szak I-II-III. évfolyam
Kereskedelem és marketing BA szak I-II-III. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II-III. évfolyam
Pénzügy és számvitel BA szak I-II-III. évfolyam
Turizmus-vendéglátás BA szak I-II-III. évfolyam
Gazdaságinformatikus BSc szak I-II-III-IV. évfolyam
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak I-II-III. évfolyam
SPM tanterv
Gazdaságinformatikus MSc szak I-II. évfolyam
Logisztikai menedzsment MSc szak I. évfolyam
Marketing MSc szak I-II. évfolyam
Regionális és környezetgazdaságtan MSc szak I-II. évfolyam
Számvitel MSc szak I. évfolyam
Vállalkozásfejlesztés MSc szak I-II. évfolyam
Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam
Vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak I. évfolyam
Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme
Informatikai menedzsment szakirányú továbbképzési szak módosításai
Informatikai menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak módosításai

Meghívó

Napirenden kívül:Mészáros Tamás rektor 2009. évi beszámolója

Napirend:

1. Személyi ügyek

           1.1 Dobák Miklós intézetigazgatói kinevezésénekhosszabbítása (előterjesztő: Balaton Károly)

           1.2 Tanszékvezetői kinevezés aLogisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékre (előterjesztő: Czakó Erzsébet)

           1.3 Címzetes egyetemi tanári címodaítélése Tihanyi László részére (előterjesztő: CzakóErzsébet)

           A jelölt életrajza

           1.4 Címzetes egyetemi docensi címodaítélése Martin Ahlert részére (előterjesztő: Simon Judit)

           A jelölt életrajza

           A jelölt publikációinak listája

2.  EPASnemzetközi akkreditáció (előterjesztők: Zoltayné Paprika Zita és Bakacsi Gyula)

3. 2007. éviteljesítményértékelés (előterjesztő: Bartók István)

4. Nemzetközi marketing és marketingkommunikáció szakirány indítása (előterjesztő:Simon Judit)

5. Hallgatóiattitűdök és vélemények egyetemi továbbtanulás és mesterképzés témában(előterjesztők: Malota Erzsébet és Neulinger Ágnes)

6. Egyebek   

Meghívó – 2008. december 15.
Tanszékvezetői kinevezés a Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékre
Címzetes egyetemi tanári cím odaítélése Tihanyi László részére
A jelölt életrajza – Tihanyi László
Címzetes egyetemi docensi cím odaítélése Martin Ahlert részére
A jelölt életrajza – Martin Ahlert
A jelölt publikációinak listája – Martin Ahlert
Nemzetközi marketing és marketingkommunikáció szakirány indítása

Napirend:

1. Mészáros Tamásintézetigazgatói kinevezésének hosszabbítása (előterjesztő: Virág Miklós)

2.  Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendje (előterjesztő:Bosnyák János)

3.  TVSZ kari mellékletének módosításai (előterjesztő:Bartók István)

4. Szakmai gyakorlat szabályzat (előterjesztő: BartókIstván)

5. Felvételi szabályzat (előterjesztő: Bartók István)

6. Üzleti szakügyintéző képzés Gazdálkodási menedzserasszisztenselágazásához kialakított új képzési program elfogadása(előterjesztő: Bartók István)

Előterjesztés

7. Kutatásösztönzési stratégia (Hofmeister Ágnesdékán)

8. A Master ofBusiness Administration szakértő szakirányú továbbképzési szak megnevezésénekmódosítása (előterjesztő: Bakacsi Gyula)

            8.1 Executive MBA szakközgazdászszak

            8.2 Executive MBA szakirányúmenedzser szak

9. Logisztikaimenedzsment szakirányú továbbképzési szak megnevezésének módosítása(előterjesztő: Bartók István)

            9.1 Logisztikai szakközgazdász szak

            9.2 Logisztikai szakirányú menedzser szak

10. Tájékoztató aCEMS programról (előterjesztő: Nemeslaki András)

11.  Egyebek    

Meghívó – 2008. december 2.
Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendje
TVSZ kari mellékletének módosításai
Szakmai gyakorlat szabályzat
Felvételi szabályzat
Üzleti szakügyintéző képzés Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazásához kialakított új képzési program
Előterjesztés
Kutatásösztönzési stratégia
Executive MBA szakközgazdász szak
Executive MBA szakirányú menedzser szak
Logisztikai szakközgazdász szak
Logisztikai szakirányú menedzser szak

Napirend:

 1.     Személyi ügyek

        1.1 Pavlik Lívia gazdasági dékánhelyettesi pályázatának véleményezése (előterjesztő:Hofmeister Ágnes dékán)

        1.2 Czakó Erzsébet intézetigazgatói kinevezésének meghosszabbítása 2009.január 1-től 2012. december 31-ig (előterjesztő: Bartók Istvándékánhelyettes)

        1.3  AVezetés és Szervezés Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázatokvéleményezése (előterjesztő: Balaton Károly)

         Bizottsági vélemény Laczkó Márk pályázatáról

        Bizottsági vélemény Szabó Zsolt Roland pályázatáról

        1.4  A Szervezeti Magatartás Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársipályázat véleményezése (előterjesztő: Bakacsi Gyula)

        1.5  AKisvállalkozás-fejlesztési Központba kiírt tudományos segédmunkatársi pályázatvéleményezése (előterjesztő: Szirmai Péter)

        1.6 Az Információrendszerek Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársipályázat véleményezése (előterjesztő: Szabó Zoltán)

        1.7 A Pénzügyi Számvitel Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársipályázat véleményezése (előterjesztő: Bosnyák János)

2. Szervezetiváltozások a Gazdálkodástudományi Karon

        2.1 Vezetés és Stratégia Tanszék létrehozása a VezetéstudományiIntézetben (előterjesztő: Dobák Miklós igazgató)

        2.2 Vezetés és Kontroll Tanszék létrehozása a VezetéstudományiIntézetben (előterjesztő: Dobák Miklós intézetigazgató)

        2.3 Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz.mellékletének módosítására (a kari szervezeti változásokkövetkeztében) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

3. Egyebek

Demonstrátori megbízások átadása és a Kari TanácsHÖK-tagjai munkájának megköszönése   

Meghívó – 2008. október 28.
Pavlik Lívia gazdasági dékánhelyettesi pályázatának véleményezése
Czakó Erzsébet intézetigazgatói kinevezésének meghosszabbítása 2009. január 1-től 2012. december 31-ig
Bizottsági vélemény Laczkó Márk pályázatáról
Bizottsági vélemény Szabó Zsolt Roland pályázatáról
A Szervezeti Magatartás Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése
Az Információrendszerek Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése
A Pénzügyi Számvitel Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése
Vezetés és Stratégia Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben
Vezetés és Kontroll Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben
Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására

Napirend 

1.      Személyi ügyek

         1.1     Berlinger Edina tanszékvezetői kinevezése a Befektetések ésVállalati Pénzügy Tanszékre (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

         1.2    Javaslat Walter György (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tsz.) docensipályázatának kiírására

         1.3    Javaslat Harangozó Gábor (Környezetgazdaságtani és Technológiai Tsz.)adjunktusi pályázatának kiírására (előterjesztő: Marjainé Szerényi Zsuzsannatanszékvezető)

         1.4    Javaslat Vas Réka (Információrendszerek Tsz.) adjunktusi pályázatának kiírására(előterjesztő: Szabó Zoltán tanszékvezető)

2. Szervezetiváltozások a Gazdálkodástudományi Karon

         2.1 Stratégiai Menedzsment Tanszék létrehozása a VezetéstudományiIntézetben (előterjesztő: Dobák Miklós igazgató)

         2.2 Vezetés és Kontroll Tanszék létrehozása a VezetéstudományiIntézetben (előterjesztő: Dobák Miklós intézetigazgató)

         2.3 A Kisvállalkozás-fejlesztési Központ kiválása aVállalkozásfejlesztési Intézetből és „Dékán közvetlen” szervezeti egységkénttörténő működése (előterjesztő: Szirmai Péter                                    központvezető)

         2.4 Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz.mellékletének módosítására (a kari szervezeti változásokkövetkeztében) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

3. Beszámoló a Corvinus School of Management tevékenységéről (előterjesztő:Bakacsi Gyula igazgató)

4. Felvételi eredmények (előterjesztő:Bartók István dékánhelyettes)

5. Egyebek

Meghívó – 2008. szeptember 30.
Berlinger Edina tanszékvezetői kinevezése a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékre
Stratégiai Menedzsment Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben
Vezetés és Kontroll Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben
A Kisvállalkozás-fejlesztési Központ kiválása a Vállalkozásfejlesztési Intézetből és „Dékán közvetlen” szervezeti egységként történő működése
Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására
Beszámoló a Corvinus School of Management tevékenységéről
Felvételi eredmények

Napirend

1. Személyi ügyek

          Docensikinevezések 
          (előterjesztő: Csáki Csaba, a Bíráló Bizottságelnöke):

          1.1.Kocsis Tamás (Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék) egyetemi docensipályázata

          1.2.Malota Erzsébet (Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék) egyetemidocensi pályázata

          1.3.Pál (Szajkó) Gabriella (Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék) egyetemidocensi pályázata

          1.4.Dobos Imre (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék) egyetemi docensipályázata

          1.5.Forman Balázs (Gazdaságföldrajz Tanszék) egyetemi docensi pályázata

          1.6.Gelei Andrea (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék) egyetemi docensipályázata

          Címzetes cím adományozása 
          (előterjesztő: Száz János tanszékvezető)

          1.7. Pál Árpád részére címzetes egyetemi docensi cím adományozása
            Önéletrajz

2. A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjénekmódosítása
   (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

          2.1. A Kari Tanács összetétele (SzMR. 13. §)
          2.2. A tagválasztás rendje (SzMR 14. §)

3. Speciális Pénzügyi-Matematikai alapképzés 
   (előterjesztő: Száz János tanszékvezető)

4. Földes FerencKollégiumi férőhelyek és díjak
   (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

5. Beszámoló a TDK-konferenciáról
   (előterjesztő: Wimmer Ágnes kari TDK-felelős)

6. Egyebek

Meghívó – 2008. június 3.
Pál Árpád részére címzetes egyetemi docensi cím adományozása
A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
Speciális Pénzügyi-Matematikai alapképzés
Földes Ferenc Kollégiumi férőhelyek
Földes Ferenc Kollégiumi díjak
Beszámoló a TDK-konferenciáról

BCE GTK 2008/2009. tanév időbeosztásának módosítása

·        Napirend

1. AGazdálkodástudományi Kar 2008. évi költségvetése (előterjesztő: Bosnyák János)

2. A Gazdálkodástudományi Kar idegen nyelvű képzéseinek tanterve (előterjesztő:Nemeslaki Amdrás, Bartók István dékánhelyettesek) 

·        CEMS Program

·        Idegen nyelvű választható tárgyak

·        Idegen nyelvű kurzusok osztályozása és nyomtatvány (Course grading sheet)

·        Gazdálkodási és menedzsment (Business andManagement) I. évf.

·        Gazdálkodási és menedzsment (Business andManagement) II. évf.

·        Gazdálkodási és menedzsment (Business andManagement) III. évf.

·        Alkalmazott közgazdaságtan (Applied Economics)III. évf.

·        Gazdálkodási (Business Administration) IV.évf.

·        Gazdálkodási (International Economics) IV.évf.

·        Nemzetközi gazdálkodás (InternationalEconomics) I.-II. évf.

3. A Turizmus-vendéglátás szak Környezeti menedzsment szakiránynevének megváltoztatása (előterjesztő: Harangozó Gábor)

4. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/a. Kari Melléklete (előterjesztő:Bartók István dékánhelyettes)

5.  A 2007/2008. és a 2008/2009. tanévidőbeosztásának módosítása (előterjesztő: Bartók Istvándékánhelyettes)

6. Egyebek

Meghívó – 2008. április 28.
CEMS Program
Idegen nyelvű választható
Idegen nyelvű kurzusok osztályozása
Idegen nyelvű kurzusok osztályozása – nyomtatvány
Gazdálkodási és menedzsment (Business and Management) I. évf.
Gazdálkodási és menedzsment (Business and Management) II. évf.
Gazdálkodási és menedzsment (Business and Management) III. évf.
Alkalmazott közgazdaságtan (Applied Economics) III. évf.
Gazdálkodási (Business Administration) IV. évf.
Gazdálkodási (International Economics) IV. évf.
Nemzetközi gazdálkodás (International Economics) I.-II. évf.
A Turizmus-vendéglátás szak Környezeti menedzsment szakirány nevének megváltoztatása
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/a. Kari Melléklete
2007/2008. tanév időbeosztásának módosítása
2008/2009. tanév időbeosztásának módosítása

Napirend

1. Javaslat Szabályozott Iparágak Kutatóközpont (projektszervezet)létrehozására a Vállalkozásfejlesztési Intézeten belül
(előterjesztő: Virág Miklós igazgatóhelyettes)

      – Gazdasági Versenyhivataltámogató levele
      – Állami számvevőszék támogatólevele

1.1  Az ESZMR 2. sz. mellékletének módosítása
(előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

2. AGazdálkodástudományi Kar 2008. évi költségvetése
(előterjesztő: Bosnyák János dékánhelyettes)

3.  A Hallgatói Tudományos Tanács Szervezeti és MűködésiRendje
(előterjesztő: Héri István kari HÖK-elnök)

4. AGazdálkodástudományi Kar SZMR 1.,valamint 2. és 3. mellékletének módosítása
(előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

5. MarjainéSzerényi Zsuzsanna többedik tanszékvezetői megbízásánakvéleményezése(előterjesztő: Kerekes Sándor intézetigazgató)

6.Egyebek

Meghívó – 2008. március 11.
Javaslat Szabályozott Iparágak Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozására a Vállalkozásfejlesztési Intézeten belül
Gazdasági Versenyhivatal támogató levele
Állami számvevőszék támogató levele
ESZMR 2. sz. mellékletének módosítása
A Hallgatói Tudományos Tanács Szervezeti és Működési Rendje
SZMR 2. és 3. mellékletének módosítása

Napirend

1. Személyi ügyek

 

1.1 Szabó Zoltán Információrendszerek Tanszék vezetői posztjárabeadott pályázatának véleményezése
(előterjesztő: Balaton Károly, a Bíráló Bizottság elnöke)

 

1.2 Bauer AndrásMarketing és Média Intézet igazgatói posztjára beadott pályázatánakvéleményezése
(előterjesztő: Cser László, a Bíráló Bizottság elnöke)

 

1.3 Simon JuditMarketing és Média Intézet igazgatói posztjára beadott pályázatánakvéleményezése
(előterjesztő: Cser László, a Bíráló Bizottság elnöke)

 

1.2  és 1.3napirendi pontokhoz a bizottsági vélemény

2. A BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése

(előterjesztő: Bosnyák János dékánhelyettes)


2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

3. „Az év fiatalkutatója” pályázat eredményhirdetése (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

 

4. Egyebek

Meghívó – 2008. február 25.
Szabó Zoltán Információrendszerek Tanszék vezetői posztjára beadott pályázatának véleményezése
1.2 és 1.3 napirendi pontokhoz a bizottsági vélemény
A BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése – 2.számú melléklet
A BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése – 3. számú melléklet
BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése 4. számú melléklet

Napirendi pontok

1. AGazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjénekmódosítása(előterjesztő:Hofmeister Ágnes dékán)


1.1 A kari SZMR-ben hivatkozott ESZMR paragrafusok

2. Logisztikai menedzsment mesterszak indítási kérelme
(előterjesztő: Czakó Erzsébet igazgató)

3. A 2008/2009.évi operatív tantervek
(előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

 

HagyományostantervekGazdálkodási, gazdálkodási szakos közgazdász tanár szak IV.évfolyamGazdálkodási, gazdálkodási szakos közgazdász tanár szak V.évfolyamGazdasági informatika szak V. évfolyamGazdálkodási-kommunikáció szakIV. évfolyamGazdálkodási-kommunikáció szak V. évfolyam

 

BA / BSctantervek
Gazdálkodási és menedzsment BA szak I-II- III. évfolyam
Kereskedelem és marketing BA szak I-II- III. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II- III. évfolyam
Pénzügy és számvitel BA szak I-II- III. évfolyam
Turizmus-vendéglátás BA szak I-II- III. évfolyam
Gazdaságinformatikus BSc szak I-II- III-IV. évfolyam
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak I-II-III.évfolyam

Mesterszakok
Gazdaságinformatikus MSc szak I. évfolyam
Marketing MSc szak I. évfolyam
Regionáliis és környezetgazdaságtan MSc szak I. évfolyam
Vállalkozásfejlesztés MSc szak I. évfolyam
Vezetés-szervezés MSc szak I. évfolyam 
Vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak I. évfolyam

 

 

3.2 Beszámoló aCEMS programról  (előterjesztő: Nemeslaki András dékánhelyettes)

 

3.3 Speciális Pénzügyi-Matematikai Alapképzés javaslat 
(előteterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

 

4. Oktatói-kutatói teljesítményrendszer 
    Az oktatókkal szembentámasztott követelmények éves értékelése
(előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

5. Hallgatói Tudományos Tanács Szervezeti és Működési Rendje
(előterjesztő: Héri István kari HÖK-elnök)

6. Egyebek

Gazdálkodási és menedzsment BA szak I-II- III. évfolyam
Kereskedelem és marketing BA szak I-II- III. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II- III. évfolyam
Pénzügy és számvitel BA szak I-II- III. évfolyam
Turizmus-vendéglátás BA szak I-II- III. évfolyam
Gazdaságinformatikus BSc szak I-II- III-IV. évfolyam
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak I-II-III. évfolyam
Gazdaságinformatikus MSc szak I. évfolyam
Marketing MSc szak I. évfolyam
Regionáliis és környezetgazdaságtan MSc szak I. évfolyam
Vállalkozásfejlesztés MSc szak I. évfolyam
Vezetés-szervezés MSc szak I. évfolyam
Vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak I. évfolyam
Speciális Pénzügyi-Matematikai alapképzés
Hallgatói Tudományos Tanács Szervezeti és Működési Rendje
Az oktatókkal szemben támasztott követelmények éves értékelése
Oktatói-kutatói teljesítményrendszer
Logisztikai menedzsment mesterszak indítási kérelme
A kari SZMR-ben hivatkozott ESZMR paragrafusok
Meghívó – 2008. február 12.

Írásbeli szavazás  

Napirend:

Önértékelés a BCE Akkreditációs folyamatához

Önértékelés a BCE Akkreditációs folyamatához

·        Napirendi pontok:

1) Javaslat Szabó Pál címzetes egyetemi docensi kinevezésére
     (előterjesztő: Mészáros Tamás rektor)

2) Javaslat Charles Simonyi kutatói ösztöndíj odaítélésére BalatonKároly részére
    (előterjesztő: Dobák Miklós)

3) Foglalkoztatási szabályzat
    (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán és Bartók Istvándékánhelyettes)

4) A BCE SzMR 2. sz. mellékletének módosítása
    (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

5) A Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
    (előterjesztő: Héri István kari HÖK-elnök)

6.1. HTJSZ, TVSZ módosítása
       (előterjesztő: Bartók Istvándékánhelyettes)

6.2.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) kari melléklete
       (előterjesztő: Bartók Istvándékánhelyettes)

6.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSz) kari melléklete
       (előterjesztő: Bartók Istvándékánhelyettes)

7) A 2008/2009. tanév időbeosztása
    (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

8) A Regionális Energiakutató Központ (Könyezettudományi Intézet)javaslata Corvinus
     International Program on Energy Regulation (CIPER) tréning indítására
     (előterjesztő: Kaderják Péter, a Központ vezetője)

9) Egyebek

9.1. Javaslat“Az év fiatal kutatója”ösztöndíj-pályázati rendszer kialakításához
    (előterjesztő: Hofmesiter Ágnes dékán)

Meghívó – 2007. december 4.
A Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
HTJSZ, TVSZ módosítása
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) kari melléklete
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSz) kari melléklete
A 2008/2009. tanév időbeosztása
A Regionális Energiakutató Központ (Könyezettudományi Intézet) javaslata Corvinus International Program on Energy Regulation (CIPER) tréning indítására
Javaslat “Az év fiatal kutatója”ösztöndíj-pályázati rendszer kialakításához

·        Napirendi pontok

 

1)  Személyiügyek       A) Javaslatok docensipályázatok kiírására

 

 

1.1 Békési László

 

1.2 Dobos Imre

1.3 Forman Balázs

1.4 Gelei Andrea

1.5 Kocsis Tamás

1.6 Malota Erzsébet

1.7 Pál Gabriella

 

     B) Javaslatok adjunktusi kinevezésre

1.8   BálintAndrás

 

1.9  Topcu Katalin

 

1.10 Sebestyén Géza

 

      C) Címzetes egyetemi docensi kinevezések

 

1.11 PettendiZsuzsanna             Előterjesztés

 

1.12 Molnár Dezső

 

2)  AGazdálkodástudományi Kar képzései a 2008. évi felsőoktatási felvételitájékoztatóban

3) AGazdálkodástudományi Kar 2008/2009. tanévi időbeosztása

4) Szakirányú továbbképzések

 

 

4.1. HR BusinessPartner egyetemi szakirányú továbbképzési szak

 

4.2 Humánmenedzsmentegyetemi szakirányú továbbképzési szak

 

5) Egyebek

Meghívó – 2007. november 12.
A Gazdálkodástudományi Kar képzései a 2008. évi felsőoktatási felvételi tájékoztatóban
A Gazdálkodástudományi Kar 2008/2009. tanévi időbeosztása
Humánmenedzsment egyetemi szakirányú továbbképzési szak

·        Napirendi pontok

 

1) ACorvinus School of Management beszámolója, tervei (előterjesztő: KonradWetzker)

 

2) Javaslat aGazdálkodástudományi Kar kinevezési gyakorlatára (előterjesztő: HofmeisterÁgnes)

3) A 2008-as felvételitájékoztatóban megjelenő kari képzések (előterjesztő: Bartók István)

4) A Tanulmányi ésVizsgaszabályzat kari melléklete (előterjesztő: Bartók István)

5) A HallgatóiTérítési és Juttatási Szabályzat kari melléklete (előterjesztő: Bartók István)

6) Egyebek

Meghívó – 2007. október 9.
Javaslat a Gazdálkodástudományi Kar kinevezési gyakorlatára (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

Időpont: 2007. szeptember 24. (hétfő)9.30.

Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér8.  3005-ös terem

Napirendi pontok

           2007.évi költségvetési beszámoló

           Javaslat2007. évi költségvetés módosítására

           2007.évi költségvetés módosítása

2007. évi költségvetési beszámoló
Javaslat 2007. évi költségvetés módosítására
2007. évi költségvetés módosítása


Napirendi pontok

 

1) Személyi ügyek

 

 

1. 1 Juhász Péteregyetemi docensi kinevezése Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

·        BírálóBizottság véleménye

1. 2 Kiss Jánosegyetemi docensi kinevezése (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)

·        BírálóBizottság véleménye

1. 3 VörösTibor egyetemi docensi kinevezése (Védelemgazdasági Tanszék)

·        BírálóBizottság véleménye

1.4 CzakóErzsébet többedik tanszékvezetői kinevezése (Üzleti Gazdaságtran Tanszék)

·        Pályázat

·        Tanszékiértekezlet jegyzőkönyve

·        Intézetállásfoglalás

·        Részletaz Egyetemi Szervezeti és Működési Rendből

 

 

2) AGazdálkodástudományi Kar szakiárnyú továbbképzései

 

2.1 Humánmenedzsment

 

2.2 Infomatikai menedzsment

2.3 Jogász-közgazdász

2.4 Logisztikai menedzsment

2.5 Master of Business Administration (MBA)

2.6 Mérnök-közgazdász

2.7 Orvos-, gyógyszerész-közgazdász

 

2.8 Turizmus

 

3) Szabályzatok

 

3.1 Oktatókra,kutatókra vonatkozó szabályok

 

·        Szabályzat

·        1/amelléklet

·        1/bmelléklet

·        1/cmelléklet

·        2melléklet

3.2 HallgatóiTérítési és Juttatási Szabályzat

·        Szabályzat

·        1. sz.melléklet – Díjtételek

·        2. sz.melléklet – Kari melléklet

·        3. sz.melléklet

·        4. sz.melléklet

·        5. sz.melléklet

·        6. sz.melléklet

·        Kiegészítésképzési hozzájárulás számításához

3.3 Tanulmányi ésVizsgaszabályzat módosítása

·        Tanulmányiés Vizsgaszabályzat

·        1/Cmellékletek

·        2. sz.melléklet – Kari melléklet

·        KiegészítésTankönyv-, jegyzettámogatáshoz

 

 

4) Egyebek

4.1 Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda átszervezése

Meghívó – 2007. június 19.
Bíráló Bizottság véleménye
Bíráló Bizottság véleménye
Czakó Erzsébet többedik tanszékvezetői kinevezése – Pályázat
Czakó Erzsébet többedik tanszékvezetői kinevezése – Tanszéki értekezlet jegyzőkönyve
Czakó Erzsébet többedik tanszékvezetői kinevezése – Intézet állásfoglalás
Czakó Erzsébet többedik tanszékvezetői kinevezése – Részlet az Egyetemi Szervezeti és Működési Rendből
Humánmenedzsment
Infomatikai menedzsment
Jogász-közgazdász
Logisztikai menedzsment
Master of Business Administration (MBA)
Mérnök-közgazdász
Orvos-, gyógyszerész-közgazdász
Oktatókra, kutatókra vonatkozó szabályok
Oktatókra, kutatókra vonatkozó szabályok – 1/a melléklet
Oktatókra, kutatókra vonatkozó szabályok – 1/b melléklet
Oktatókra, kutatókra vonatkozó szabályok – 1.c számú melléklet
3_1_2_Kari_mellekletek_2007_0613
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat – 1. sz. melléklet – Díjtételek
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat – Kari melléklet 3. sz. melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat – 4. számú melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat – 5. számú melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat – 6. számú melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat – Kiegészítés képzési hozzájárulás számításához
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása – 1/C melléklet
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása – Kiegészítés Tankönyv-, jegyzettámogatáshoz
Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda átszervezése

·        Napirendi pontok

 

 

 

1) A 2007/2008.tanév időbeosztásának módosítása – negyedéves vizsgák BA-BSc szakokon

2) Személyi ügyek

1. Egyetemidocensi kinevezések

 

2.1 Boda György

 

2.2 Fodor Szabina

Bíráló Bizottságelőterjesztése

 

3)Gazdálkodástudományi Kar 2007. évi költségvetése* (A napirendhez tartozó anyagokemail formájában kerültek kiküldésre)

      §  Előterjesztés

      §  Táblázatok

 

4)Gazdaságinformatikai Doktori Iskola módosított akkreditációs anyaga

 

5) A Gazdasági ésvidékfejlesztési agrármérnöki szak mintatanterve, 2007/2008. tanévioperatív tanterve és módosítási javaslatok

 

5.1 Mintatanterv

 

5.2 Operatív tanterv

5.3 Módosításijavaslatok

 

6) Egyebek

Meghívó – 2007. május 29.
Bíráló Bizottság előterjesztése
Operatív tanterv – Módosítási javaslatok

·        Napirendi pontok

 

 

1) Személyi ügyek

 

1. 1 Király Júliacímzetes egyetemi tanári kinevezése

 

Előterjesztés

 

 

Publikációs jegyzék
Szakmai önéletrajz

 

 

1. 2 Székely PálIstván címzetes egyetemi docensi kinevezése

 


Előterjesztés
Publikációs jegyzék
Szakmai önéletrajz

 

2) Sportmenedzsermesterszak-létesítési kérelem

 

 

2..1 Előterjesztés

 

 

2.2 Szaklétesítési kérelem

 

3)Mesterszak-indítási kérelmek

 

3.1 Marketing mesterszak

 

3.2 MBA mesterszak

3.3 Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak

3.4 Számvitel mesterszak

3.5 Vállalkozásfejlesztés mesterszak

3.6 Vezetés és szervezés mesterszak

3.7 Sportmenedzser mesterszak

3.8Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei

 

3.8.1 Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak

 

3.8.2 Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak

3.8.3 Nemzetközi gazdaság és gazdálkodási mesterszak

3.8.4 Pénzügy mesterszak

 

3.8.5 Pénzügy mesterszak Kaposvári Egyemmel közösen

 

4. Szabályzatok

 

4.1 Egyetemi SZMR 2. sz. mellékletének módosítása

 

4.2 Koncepció aképzésért fizetendő díjakról

 

Koncepció

 

 

Melléklet

 

4.3 FelvételiSzabályzat

 

Szabályzat

 

 

Mellékletek

 

5. Egyebek

5.1 Vagyonátvétel

 

5.1.1 Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola

 

5.1.2 FVM –Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét

 

Előterjesztés

 

 

Melléklet

 

5.1.3 CeglédiGyümöécsternesztési Kutatófejlesztő Intézet Kht.

 

Előterjesztés

 

 

Melléklet

 

5.1.4 ÉrdiGyürmölcs- és Dísznövénytermsztési Kutató-Fejlesztő Kht.

 

Előterjesztés

 

 

Melléklet

 

 

5.2 Tájékoztató a 2007/2008. tanév óráinak időkiméretéről

Meghívó – 2007. május 8.
Publikációs jegyzék – Király Júlia
Szakmai önéletrajz – Király Júlia
Előterjesztés – Székely Pál István
Publikációs jegyzék – Székely Pál
Szakmai önéletrajz – Székely Pál
Sportmenedzser mesterszak-létesítési kérelem – Előterjesztés
Sportmenedzser mesterszak-létesítési kérelem – Szaklétesítési kérelem
Mesterszak-indítási kérelmek – Marketing mesterszak
Mesterszak-indítási kérelmek – MBA mesterszak
Mesterszak-indítási kérelmek – Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak
Mesterszak-indítási kérelmek – Vállalkozásfejlesztés mesterszak
Mesterszak-indítási kérelmek – Vezetés és szervezés mesterszak
Mesterszak-indítási kérelmek – Sportmenedzser mesterszak
Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei – Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak
Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei – Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei – Nemzetközi gazdaság és gazdálkodási mesterszak
Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei – Pénzügy mesterszak
Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei – Pénzügy mesterszak Kaposvári Egyemmel közösen
Egyetemi SZMR 2. sz. mellékletének módosítása
Koncepció a képzésért fizetendő díjakról
Koncepció a képzésért fizetendő díjakról – Melléklet
Felvételi Szabályzat
Felvételi Szabályzat – Mellékletek
Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola
FVM – Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét – Előterjesztés
FVM – Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét – Melléklet
Ceglédi Gyümöécsternesztési Kutatófejlesztő Intézet Kht. – Előterjesztés
Ceglédi Gyümöécsternesztési Kutatófejlesztő Intézet Kht. – Melléklet
Érdi Gyürmölcs- és Dísznövénytermsztési Kutató-Fejlesztő Kht. – Előterjesztés
Érdi Gyürmölcs- és Dísznövénytermsztési Kutató-Fejlesztő Kht. – Melléklet
Tájékoztató a 2007/2008. tanév óráinak időkiméretéről

·        Napirendi pontok

 

1) AGazdálkodástudományi Kar 2007. évi költségvetése

 

2) A 2007/2008. tanévoperatív tantervi módosításai 

 

2.a. Az ISC2007/2008. tanévi operatív tanterve

 

2.b. Az ISC képzéseinek mintatanterve

2.c.

·        Gazdálkodási és menedzsment (BA)szak I. évfolyam

·        Gazdálkodási és menedzsment (BA)szak II. évfolyam

·        Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki(BSc) szak I. évfolyam

·        Gazdaságinformatikus (BSc) szak I.évfolyam

·        Gazdaságinformatikus (BSc) szak II.évfolyam

·        Gazdaságinformatikus (BSc) szak III.évfolyam

·        Kereskedelem és marketing (BA)szak I. évfolyam

·        Kereskedelem és marketing (BA)szak II. évfolyam

·        Nemzetközi gazdálkodás (BA) (angol)szak I. évfolyam

·        Nemzetközi gazdálkodás (BA) (magyar)szak I. évfolyam

·        Nemzetközi gazdálkodás (BA) (magyar)szak II. évfolyam

·        Pénzügy ésszámvitel (BA) szak I. évfolyam

·        Pénzügy és számvitel (BA) szak II. évfolyam

·        Turizmus-vendéglátás (BA) szak I. évfolyam

·        Turizmus-vendéglátás (BA) szak II. évfolyam

2.d. AGazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatívtantervi módosításai

·        Gazdálkodási, Gazdálkodási szakosközgazdásztanár szak III. évfolyam

·        Gazdálkodási, Gazdálkodási szakosközgazdásztanár szak IV. évfolyam

·        Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanárszak V. évfolyam

·        Gazdálkodási-kommunikáció szak III.évfolyam

·        Gazdálkodási-kommunikáció szak IV.évfolyam

·        Gazdálkodási-kommunikáció szak V.évfolyam

·        Gazdasági informatika szak IV.évfolyam

·        Gazdasági informatika szak V. évfolyam

·        Vállalatértékelés,részvényelemzés mellékszakirány indítása a 2007/2008. tanévtől

2.e. AGazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseiben idegen nyelven meghirdetett2007/2008. tanévi tantárgyak

 

 

 3)EQUIS-tájékoztató

 

 4) Tájékoztatás az ISC-harmonizációról

 

5) Egyebek

 

5.1 Magyar nyelvű„kiegészítő” MBA  szakirányú továbbképzés indítása Informatikaimenedzsment szakirányú továbbképzésben végzettek számára

 

5.2  A szakdolgozat (diplomamunka) tartalmi és formaikövetelményei MBA szakirányú továbbképzésen

5.3 Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmények módosításaaz MBA szakirányú továbbképzésen

Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak I. évfolyam
Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak II. évfolyam
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) szak I. évfolyam
Gazdaságinformatikus (BSc) szak I. évfolyam
Gazdaságinformatikus (BSc) szak II. évfolyam
Gazdaságinformatikus (BSc) szak III. évfolyam
Kereskedelem és marketing (BA) szak I. évfolyam
Kereskedelem és marketing (BA) szak II. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás (BA) (magyar) szak I. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás (BA) (magyar) szak II. évfolyam
Pénzügy és számvitel (BA) szak I. évfolyam
Pénzügy és számvitel (BA) szak II. évfolyam
Turizmus-vendéglátás (BA) szak I. évfolyam
Turizmus-vendéglátás (BA) szak II. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai – Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanár szak III. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai – Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanár szak IV. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai – Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanár szak V. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai – Gazdálkodási-kommunikáció szak III. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai – Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanár szak IV. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai – Gazdálkodási-kommunikáció szak V. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai – Vállalatértékelés, részvényelemzés mellékszakirány indítása a 2007/2008. tanévtől
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseiben idegen nyelven meghirdetett 2007/2008. tanévi tantárgyak
A szakdolgozat (diplomamunka) tartalmi és formai követelményei MBA szakirányú továbbképzésen
Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmények módosítása az MBA szakirányú továbbképzésen
Tájékoztatás az ISC-harmonizációról
Az ISC képzéseinek mintatanterve
Meghívó – 2007. március 27.

Napirendi pontok

 

1) Személyi ügyek

 

1.1 Címzetesegyetemi tanári kinevezés – Baráth Etele

 

Előterjesztés
Életrajz

1.2 Címzetes egyetemitanári kinevezés – Pálfalvi József

Előterjesztés
Publikációk
Életrajz

2) Intézményfejlesztési terv véleményezése

3) AzEgyetem 2007. évi költségvetésének véleményezése

1. sz.melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

4.)  InnovációsKht. gazdálkodási szabályzata

1. sz. melléklet 

5.) Logisztikai menedzsment mesterszak létesítési kérelme MAB általelőírt formátumban
6.) Kari Kreditátviteli Bizottságügyrendje
7.) Kari Tanulmányi Bizottságügyrendje
8.) Egyebek

Meghívó – 2007. február 26.
Címzetes egyetemi tanári kinevezés – Baráth Etele – Előterjesztés
Címzetes egyetemi tanári kinevezés – Baráth Etele – Életrajz
Címzetes egyetemi tanári kinevezés – Pálfalvi József – Előterjesztés
Címzetes egyetemi tanári kinevezés – Pálfalvi József – Publikációk
Címzetes egyetemi tanári kinevezés – Pálfalvi József – Életrajz
Intézményfejlesztési terv véleményezése
Az Egyetem 2007. évi költségvetésének véleményezése – 1. számú melléklet
Az Egyetem 2007. évi költségvetésének véleményezése – 2. számú melléklet
Az Egyetem 2007. évi költségvetésének véleményezése – 3. számú melléklet
Innovációs Kht. gazdálkodási szabályzata
Innovációs Kht. gazdálkodási szabályzata – Melléklet
Logisztikai menedzsment mesterszak létesítési kérelme MAB által előírt formátumban
Kari Kreditátviteli Bizottság ügyrendje
Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendje

·        Napirendi pontok

1)  Személyiügyek
       1.1 Professor Emeritus címodaítélése
                  Szenátusihatározat
                  Ajánlás
                  Életrajz
       1.2 Címzetes egyetemi docensikinevezés
                  Ajánlás
                  Életrajz
       1.3 Címzetes egyetemi docensikinevezés
                  Előterjesztés
                  Publikációk
                  Életrajz

2)  Tájékoztatás a 2005/2006-os tanév hallgatóivéleményekről készült kari értékelés végleges anyagáról

3) Tájékoztatás a Kar 2007. évi költségvetéséről

4)  Tájékoztatás a mesterprogramok indításáról

5)  Javaslat Logisztikai menedzsment mesterszaklétesítésére
              Logisztikaimenedzsment mesterszak

6) Egyebek

Meghívó – 2007. február 6.
Professor Emeritus cím odaítélése – Szenátusi határozat
Professor Emeritus cím odaítélése -Ajánlás
Címzetes egyetemi docensi kinevezés – Ajánlás
Címzetes egyetemi docensi kinevezés – Életrajz
Címzetes egyetemi docensi kinevezés – Előterjesztés
Címzetes egyetemi docensi kinevezés – Publikációk
Címzetes egyetemi docensi kinevezés – Életrajz
Tájékoztatás a 2005/2006-os tanév hallgatói véleményekről készült kari értékelés végleges anyagáról
Javaslat Logisztikai menedzsment mesterszak létesítésére
Logisztikai menedzsment mesterszak
Tájékoztatás a Kar 2007. évi költségvetéséről – Ktv tervezési tábla 6. verzió
Tájékoztatás a Kar 2007. évi költségvetéséről – nem_végleges_6_verzió
Tájékoztatás a Kar 2007. évi költségvetéséről – 6_verzió
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 04:29:51