Budapesti Corvinus Egyetem ×

Archív G Kari Tanács dokumentumok

Napirend:

1. Személyi ügyek

       1.1 A Vezetés és Kontroll Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Lukács János, a Bíráló Bizottság tagja)

       Dr. Drótos György pályázata

2. Kari Bizottságok létrehozása (előterjesztő: Dr. Zilahy Gyula, dékánhelyettes)

       2.1 Kutatási Bizottság

       2.2 Felelős Üzleti Oktatásért Bizottság

3. Kari Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú mellékletének módosítása (Kar állandó Bizottságai) (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

4. Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

5. Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

6. Beszámoló a 2010. évi TDK tevékenységekről és a 2011. évi TDK-konferenciával és OTDK-val kapcsolatos előkészületekről (előterjesztő: Dr. Wimmer Ágnes, egyetemi docens)

7. Oktatói teljesítményértékelési rendszer értékelése (előterjesztő: Dr. Zilahy Gyula, dékánhelyettes)

8. Egyebek

      - Nyertes hallgatói PR filmpályázatok a Gazdálkodástudományi Karról

      - A Kari Tanács leköszönő HÖK tagjai munkájának megköszönése

Tájékoztatásul

      - 2011/2012. tanév időbeosztása

Meghívó - 2010. december 7.
Kari Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú mellékletének módosítása
Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
Beszámoló a 2010. évi TDK tevékenységekről és a 2011. évi TDK-konferenciával és OTDK-val kapcsolatos előkészületekről
Oktatói teljesítményértékelési rendszer értékelése
2011/2012. tanév időbeosztása

Napirend:

1. Személyi ügyek

       1.1 Az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszékre kiírt két tudományos munkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Fertő Imre, a Bíráló Bizottság tagja)

       1.2 Javaslat docensi pályázat kiírására (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság elnöke)

                Agárdi Irma, Marketing Tanszék

              Intézetvezetői és tanszékvezetői előterjesztés 

       1.3 Változás a Nemzetközi gazdálkodás (magyar és angol nyelvű) alapszak szakfelelősének személyében (Lőrincné Istvánffy Hajna helyett Dr. Kacsirek László) (előterjesztő: Dr. Hofmeister               Ágnes, dékán)

 

       1.4 Változás a Marketing mesterszak (magyar és angol nyelvű) szakfelelősének személyében (Dr. Berács József helyett Dr. Bauer András) (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

2. Hallgatói szabályzatok módosítása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

       2.1 Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 

       2.2 Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

3. Digitális tananyagellátás (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

      1. számú melléklet

      2. számú melléklet

4. 2011. évi egyetemi költségvetési koncepció elfogadása (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

5. Egyebek

Meghívó - 2010. november 23.
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
Digitális tananyagellátás
Digitális tananyagellátás - 1. számú melléklet
Digitális tananyagellátás - 2. számú melléklet
2011. évi egyetemi költségvetési koncepció elfogadása

Napirend:

1. Személyi ügyek

       1.1 A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Balaton Károly, a Bíráló Bizottság elnöke)

       1.2 A Kisvállalkozás-fejlesztési Központba kiírt docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Balaton Károly, a Bíráló Bizottság elnöke)

2. Tájékoztatásul

      2.1 Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottság létrehozása

      2.2 Csatlakozás az EU kutatói chartájához

3. Demonstrátori oklevelek átadása

4. Egyebek

Meghívó - 2010. október 21.
Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottság létrehozása
Csatlakozás az EU kutatói chartájához

Napirend:

1. Személyi ügyek

        1.1 Tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Virág Miklós, a Bíráló Bizottság elnöke)

        1.2 A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Balásházy Mária, a Bíráló Bizottság elnöke)

        1.3 Az Információrendszerek Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Szabó Zoltán, a Bíráló Bizottság tagja)

        1.4 A Számítástudományi Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Vicsek Tamásné, a Bíráló Bizottság elnöke)

        1.5 A Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszékre kiírt két tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Simon Judit, a Bíráló Bizottság elnöke)

        Javaslatok adjunktusi kinevezésekre és docensi pályázat kiírására (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság elnöke)

        Adjunktusi kinevezések:

        1.6 Dr. Jámbor Attila, Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
        1.7 Dr. Hortoványi Lilla, Vezetés és Stratégia Tanszék
        1.8 Michaletzky Márton, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

        Docensi pályázat kiírása:

        1.9 Dr. Csóka Péter, Befektetési és Vállalati Pénzügy Tanszék

        Professzor Emeritus cím adományozása

        1.10 Dr. Csáki Csaba egyetemi tanár részére (előterjesztő: Dr. Fertő Imre, tanszékvezető)

        1.11 Dr. Tari Ernő egyetemi tanár részére (előterjesztő: Dr. Balaton Károly, tanszékvezető)

        1.12 Díszdoktori cím adományozása Alfred Kieser részére (előterjesztő: Dr. Balaton Károly, tanszékvezető)

2. Szervezeti változások a Gazdálkodástudományi Karon

        2.1 Javaslat Szervezetközi Marketing Kutatóközpont létrehozására a Marketing és Média Intézetben (előterjesztő: Dr. Simon Judit, intézetigazgató)

        2.2 Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására (a kari szervezeti változások következtében) (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

3. Logisztika és ellátási lánc szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak módosításai (előterjesztő: Dr. Bartók István dékánhelyettes)

4. Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzési szak módosításai (előterjesztő: Dr. Bartók István dékánhelyettes)

5. Egyebek

Meghívó - 2010. október 5.

Napirend:

1. BCE intézményi archívum (előterjesztő: Alföldi Istvánné, a Központi Könyvtár főigazgatója)

2. Javaslat Pro Facultate díj alapítására (a Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása) (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

3. Személyi ügyek

        3.1 Az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Racskó Péter, a Bíráló Bizottság elnöke)

               - Dr. Fertő Imre pályázata
               - Bíráló Bizottság véleménye

        3.2 A Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikációs Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság elnöke)

               - Dr. Horváth Dóra pályázata
               - Bíráló Bizottság véleménye

        3.3 A Számítástudományi Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Balaton Károly, a Bíráló Bizottság elnöke)

               - Dr. Racskó Péter pályázata
               - Bíráló Bizottság véleménye

        3.4 A Gazdaságföldrajz Tanszékre kiírt három docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Görög Mihály, a Bíráló Bizottság elnöke)

               a, Dr. Jászberényi Melinda pályázata
                   Bíráló Bizottság véleménye

               b, Dr. Nemes Andrea pályázata
                   Bíráló Bizottság véleménye

               c, Melanie Smith pályázata
                   Bíráló Bizottság véleménye

        3.5 A Döntéselmélet Tanszékre kiírt adjunktusi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Wimmer Ágnes, a Bíráló Bizottság elnöke)

               - Dr. Becser Norbert pályázata
               - Bíráló Bizottság véleménye

        3.6 Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Dr. Lóránt Zoltán részére (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

        3.7 Javaslat Pro Facultate Díj adományozására

                    - Dr. Bélyácz Iván részére
                    - Dr. Béza Dániel részére
                    - Chan Chih Hui Joy részére

4. Turizmus mesterszak (MA in Tourism Management) angol nyelvű indítási kérelme (előterjesztő: Dr. Kerekes Sándor, intézetigazgató)

5. AFEPA - European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis program regisztrációja közös képzés keretében (előterjesztő: Dr. Forgács Csaba, programigazgató)

6. Business Administration Passaui Egyetemmel kettős diplomát adó mester képzés regisztrációja (előterjesztő: Dr. Simon Judit, programigazgató)

            1. számú melléklet                 2. számú melléklet

7. Szervezeti változások a Gazdálkodástudományi Karon

        7.1 Javaslat Szolgáltatásmenedzsment Kutatóközpont létrehozására a Vállalkozásfejlesztési Intézetben (előterjesztő: Dr. Virág Miklós, intézetigazgató-helyettes)

        7.2 Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására (a kari szervezeti változások következtében) (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

8. Egyebek

Meghívó - 2010. június 22.
BCE intézményi archívum - Alföldi Istvánné
Javaslat Pro Facultate díj alapítására (a Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
Turizmus mesterszak (MA in Tourism Management) angol nyelvű indítási kérelme
AFEPA - European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis program regisztrációja közös képzés keretében
Business Administration Passaui Egyetemmel kettős diplomát adó mester képzés regisztrációja - 1. számú melléklet
Business Administration Passaui Egyetemmel kettős diplomát adó mester képzés regisztrációja - 2. számú melléklet
Javaslat Szolgáltatásmenedzsment Kutatóközpont létrehozására a Vállalkozásfejlesztési Intézetben
Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására
Business Administration Passaui Egyetemmel kettős diplomát adó mester képzés regisztrációja

Napirend:

1. A Gazdálkodástudományi Kar dékáni tisztségére benyújtott pályázatok véleményezése

       - Hofmeister Ágnes

       - Vastag Gyula

Meghívó - 2010. május 18.

Napirend:

1. Személyi ügyek

       1.1 A Gazdaságföldrajz Tanszékre kiírt docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Balaton Károly, a Bíráló Bizottság elnöke)

       1.2 Az Üzleti Gazdaságtan Tanszékre kiírt docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság elnöke)

       1.3 Az E-Business Kutatóközpontba kiírt docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Cser László, a Bíráló Bizottság elnöke)

       1.4 Díszdoktori cím adományozása Professor D. Clay Whybark részére (előterjesztő: Dr. Vastag Gyula, egyetemi tanár)

2. A Gazdálkodástudományi Kar 2009. évi zárszámadása (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

3. A Gazdálkodástudományi Kar 2010. évi költségvetése (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

4. A 2010/2011. tanév időbeosztása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

5. A 2010/2011. tanév operatív tantervei (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

BA/BSc tantervek

 • ·         Gazdálkodás és menedzsment BA szak I-II-III. évfolyam
 • ·         Gazdálkodás és menedzsment BA szak angol nyelven I-II-III. évfolyam
 • ·         Kereskedelem és marketing BA szak I-II-III. évfolyam
 • ·         Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II-III. évfolyam
 • ·         Pénzügy és számvitel BA szak I-II-III. évfolyam
 • ·         Turizmus-vendéglátás BA szak I-II-III. évfolyam
 • ·         Gazdaságinformatikus BSc szak I-II-III-IV. évfolyam
 • ·         Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak I-II-III. évfolyam

MSc tantervek

 • ·         Gazdaságinformatikus MSc szak I-II. évfolyam
 • ·         Logisztikai menedzsment MSc szak I-II. évfolyam
 • ·         Marketing MSc szak I-II. évfolyam (2010/11-ben kezdőknek)
 • ·         Marketing MSc szak I-II. évfolyam (2009/10 tavasszal indultaknak)
 • ·         Marketing MSc szak angol nyelven I-II. évfolyam
 • ·         Pénzügy MSc szak I. évfolyam
 • ·         Regionális és környezetgazdaságtan MSc szak I-II. évfolyam
 • ·         Számvitel MSc szak I-II. évfolyam
 • ·         Vállalkozásfejlesztés MSc szak I-II. évfolyam
 • ·         Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2008/09-ben indultaknak)
 • ·         Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2009/10 ősszel indultaknak)
 • ·         Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2009/10 tavasszal indultaknak)
 • ·         Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2010/11-ben kezdőknek)
 • ·         BA/BSc választható tantárgyak
 • ·         MSc választható tantárgyak
 • ·         Javaslat az Informatika tárgyra közös kód használatára

6. Szakmai gyakorlat szabályzat módosítása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

7. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

8. Egyebek

Meghívó - 2010. március 30.
A Gazdálkodástudományi Kar 2009. évi zárszámadása
A Gazdálkodástudományi Kar 2010. évi költségvetése
A 2010/2011. tanév időbeosztása
Gazdálkodás és menedzsment BA szak I-II-III. évfolyam
Gazdálkodás és menedzsment BA szak angol nyelven I-II-III. évfolyam
Kereskedelem és marketing BA szak I-II-III. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II-III. évfolyam
Pénzügy és számvitel BA szak I-II-III. évfolyam
Turizmus-vendéglátás BA szak I-II-III. évfolyam
Gazdaságinformatikus BSc szak I-II-III-IV. évfolyam
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak I-II-III. évfolyam
Gazdaságinformatikus MSc szak I-II. évfolyam
Logisztikai menedzsment MSc szak I-II. évfolyam
Marketing MSc szak I-II. évfolyam (2010/11-ben kezdőknek)
Marketing MSc szak I-II. évfolyam (2009/10 tavasszal indultaknak)
Marketing MSc szak angol nyelven I-II. évfolyam
Pénzügy MSc szak I. évfolyam
Regionális és környezetgazdaságtan MSc szak I-II. évfolyam
Számvitel MSc szak I-II. évfolyam
Vállalkozásfejlesztés MSc szak I-II. évfolyam
Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2008/09-ben indultaknak)
Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2009/10 ősszel indultaknak)
Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2009/10 tavasszal indultaknak)
Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam (2010/11-ben kezdőknek)
BA/BSc választható tantárgyak
MSc választható tantárgyak
Javaslat az Informatika tárgyra közös kód használatára
Szakmai gyakorlat szabályzat módosítása
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Napirend:

1. 2010. évi költségvetés (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

2. Gazdálkodási Szabályzat (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

3. Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat módosítása (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

4. Személyi ügyek

       4.1 Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Hídvéginé Dr. Adorján Lívia részére (előterjesztő: Dr. Balásházy Mária, intézetigazgató)

       4.2 A Vezetés és Kontroll Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Lázár László, tanszékvezető)

5. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

HÖK összefoglaló

6. Oklevél átadása „Az év fiatal kutatója ösztöndíj” pályázat díjazottjának

7. Egyebek

Meghívó - 2010. március 2.
Gazdálkodási Szabályzat
Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat módosítása
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
HÖK összefoglaló

Napirend:

1. Személyi ügyek

       Javaslatok docensi pályázatok kiírására (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság tagja)

       1.1 Dr. Jászberényi Melinda, Gazdaságföldrajz Tanszék

       1.2 Dr. Nemes Andrea, Gazdaságföldrajz Tanszék

       1.3 Melanie Kay Smith, Gazdaságföldrajz Tanszék

1.4 A Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékre kiírt két docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Balaton Károly, a Bíráló Bizottság elnöke)

1.5 A Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszékre kiírt tanársegédi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dr. Simon Judit, a Bíráló Bizottság elnöke)

2. Szervezeti változások a Gazdálkodástudományi Karon

       2.1 Javaslat Turizmus Kompetencia Központ létrehozására a Gazdaságföldrajz Tanszéken (előterjesztő: Dr. Kerekes Sándor, intézetvezető)

       2.2 Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására (a kari szervezeti változások következtében) (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes dékán)

3. Szakmai gyakorlat szabályzat módosítása (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

4. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

5. Egyebek

2010. február 16. Meghívó
Javaslat Turizmus Kompetencia Központ létrehozására a Gazdaságföldrajz Tanszéken
Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására
Szakmai gyakorlat szabályzat módosítása - Dr. Hofmeister Ágnes
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása

Vezetés és szervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének módosított indítási kérelme
Vezetés és szervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének módosított indítási kérelme - Előterjesztői kérelem

Napirend:

1. Személyi ügyek

       1.1 Javaslat Petheő Attila adjunktusi kinevezésére a Kisvállalkozás-fejlesztési Központba (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, a Bíráló Bizottság tagja)

2. Vezetés és Szervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének indítási kérelme (előterjesztő: Dr. Bakacsi Gyula, egyetemi tanár)

Melléklet

3. Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak székhelyen kívüli képzésének indítási kérelme (előterjesztő: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, egyetemi docens)

4. 2009/2010. tanév 2. félév operatív tantervi változások (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

5. E-leckekönyv bevezetésének koncepciója (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

6. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

7. 2010/2011. tanév időbeosztása (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

8. Cafeteria szabályzat (előterjesztő: Dr. Pavlik Lívia, dékánhelyettes)

       8.1 Cafeteria szabályzat módosítása

       8.2 Cafeteria 2010. évi keretösszegének elfogadása

9. Tájékoztatásul

       9.1 Javaslat az Innovációs Kft. Technológia transzfer folyamatmodelljének kialakítására

       9.2 Hallgatói ösztöndíjalap létrehozása

10. Egyebek

       - Címzetes egyetemi docensi oklevél átadása Martin Ahlert részére

        - A Kari Tanács leköszönő HÖK tagjai munkájának megköszönése   

Meghívó - 2009. december 8.
Vezetés és Szervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének indítási kérelme
Vezetés és Szervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének indítási kérelme - Melléklet
Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak székhelyen kívüli képzésének indítási kérelme
E-leckekönyv bevezetésének koncepciója
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
2010/2011. tanév időbeosztása
Egyetemünkről / Dokumentumtár
Cafeteria szabályzat módosítása
Cafeteria 2010. évi keretösszegének elfogadása
Javaslat az Innovációs Kft. Technológia transzfer folyamatmodelljének kialakítására
Hallgatói ösztöndíjalap létrehozása

Napirend:

1. Vezetés és Szervezés mesterszak székhelyen kívüli képzésének indítási kérelme (előterjesztő: Dr. Bakacsi Gyula, egyetemi tanár)

2. Személyi ügyek

        2.1 Az Informatikai Intézetbe kiírt intézetigazgatói posztra pályázók bemutatkozása

        2.2 Dr. Bíró Miklós az Informatikai Intézet intézetigazgatói posztjára beadott pályázatának véleményezése (előterjesztő: Dr. Gálik Mihály, a Bíráló Bizottság elnöke)

        2.3 Dr. Gábor András az Informatikai Intézet intézetigazgatói posztjára beadott pályázatának véleményezése (előterjesztő: Dr. Gálik Mihály, a Bíráló Bizottság elnöke)

        2.4 Dr. Racskó Péter az Informatikai Intézet intézetigazgatói posztjára beadott pályázatának véleményezése (előterjesztő: Dr. Gálik Mihály, a Bíráló Bizottság elnöke)

        2.5 Dr. Telcs András az Informatikai Intézet intézetigazgatói posztjára beadott pályázatának véleményezése (előterjesztő: Dr. Gálik Mihály, a Bíráló Bizottság elnöke)

        Javaslatok egyetemi tanári pályázatok kiírására (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes, dékán)

        2.6 Dr. Bauer András, Marketing Tanszék

        2.7 Dr. Forgács Csaba, Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék

        2.8 Dr. Simon Judit, Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

        Javaslatok docensi pályázatok kiírására (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság tagja)

        2.9 Dr. Duma László, E-Business Kutatóközpont

        2.10 Dr. Könczöl Erzsébet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék

        Javaslatok adjunktusi kinevezésre (előterjesztő: Dr. Nováky Erzsébet, a Bíráló Bizottság tagja)

        2.11 Csóka Péter, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

        2.12 Kazainé Ónodi Annamária, Üzleti Gazdaságtan Tanszék

        2.13 Szántó Richárd, Döntéselmélet Tanszék

3. Felvételi szabályzat kari melléklete (előterjesztő: Dr. Bartók István, dékánhelyettes)

4. Tájékoztatásul CVSP (Corvinus Visiting Scholar Programme) Szabályzata

5. Egyebek

Meghívó - 2009. november 10.
Tájékoztatásul CVSP (Corvinus Visiting Scholar Programme) Szabályzata

Választási Bizottság felállítása a Kari Tanács újraválasztásához

Napirend:

1. Személyi ügyek

        1.1 Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Dr. Kraudi Adrienne részére (előterjesztő: Dr. Balásházy Mária, intézetigazgató)

        1.2 Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Sáriné Dr. Simkó Ágnes részére (előterjesztő: Dr. Balásházy Mária, intézetigazgató)

2. Választási Bizottság felállítása a Szenátus újraválasztásához (előterjesztő: Dr. Hofmeister Ágnes)

3. Egyebek

            Demonstrátori megbízások átadása   

2009. október 13. Meghívó

Napirend:

1. Személyi ügyek

        1.1 Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Kárpáti György részére (előterjesztő: Hofmeister Ágnes, dékán)

        1.2 A Gazdaságföldrajz Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő: Balaton Károly, a Bíráló Bizottság elnöke)

        1.3 A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt adjunktusi pályázat véleményezése (előterjesztő: Balásházy Mária, intézetigazgató)

        1.4 A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt tanársegédi pályázat véleményezése (előterjesztő: Balásházy Mária, intézetigazgató)

        1.5 A Jövőkutatás Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Nováky Erzsébet, tanszékvezető)

        1.6 A Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékre kiírt két tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Berlinger Edina, tanszékvezető)

        1.7 A Marketing és Fogyasztói Magatartás Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Simon Judit, intézetigazgató)

        1.8 A Számítástudományi Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Deák István, tanszékvezető)

        1.9 A Szervezeti Magatartások Tanszékre kiírt két tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Bakacsi Gyula, tanszékvezető)

        1.10 Az Információrendszerek Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Szabó Zoltán, tanszékvezető)

        1.11 Az Üzleti Gazdaságtan Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezés (előterjesztő: Czakó Erzsébet, intézetigazgató)

        1.12 A Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Czakó Erzsébet, intézetigazgató)

        1.13 A Pénzügyi Számvitel Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Lukács János, tanszékvezető)

2. A Közgazdaságtudományi Kar Kulturális örökség menedzsment szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének véleményezése (előterjesztő: Kerekes Sándor, oktatási rektorhelyettes)

3. Egyebek

2009. szeptember 22. Meghívó
A Közgazdaságtudományi Kar Kulturális örökség menedzsment szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének véleményezése

Napirend:

1. A Kari Tanács leköszönő HÖK tagjai munkájának megköszönése

2. Személyi ügyek

        2.1 Dékánhelyettesi, intézetigazgatói, tanszék- és kutatóközpont-vezetői megbízások meghosszabbítása (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

        2.1.1        Hofmesiter Ágnes tanszékvezető, Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék (4 évre) (előterjesztő: Mészáros Tamás, rektor)

        2.1.2        Bartók István dékánhelyettes (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

        2.1.3        Kerekes Sándor igazgató, Környezettudományi Intézet (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
         2.1.4        Zsolnai László központvezető, Gazdaságetika Központ (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
         2.1.5        Nováky Erzsébet tanszékvezető, Jövőkutatás Tanszék (3 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
         2.1.6        Bosnyák János tanszékvezető, Vezetői Számvitel Tanszék (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
         2.1.7        Virág Miklós tanszékvezető, Vállalkozások Pénzügyei Tanszék (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
         2.1.8      Görög Mihály tanszékvezető, Stratégia és Projektvezetés Tanszék (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
         2.1.9      Zoltayné Paprika Zita tanszékvezető, Döntéselmélet Tanszék (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
         2.1.10    Dobák Miklós tanszékvezető, Vezetés és Szervezés Tanszék (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
         2.1.11    Szirmai Péter központvezető, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
         2.1.12    Simon Judit központvezető, Német nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ (4 évre) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)
         2.1.13    Bakacsi Gyula tanszékvezető, Szervezeti Magatartás Tanszék (4 évre)
         2.1.14    Nemeslaki András kutatóközpont-vezető, E-Business Kutatóközpont (4 évre) (előterjesztő: Bartók István)
         2.1.15    Bauer András tanszékvezető, Marketing Tanszék (4 évre) (előterjesztő: Bartók István)
         2.1.16    Lukács János tanszékvezető, Pénzügyi Számvitel Tanszék (4 évre) (előterjesztő: Nemeslaki András)

        2.2 A Vezetés és Stratégia Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő: Gálik Mihály)

        2.3 A Vezetés és Kontroll Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő: Virág Miklós)

        2.4 Díszdoktori cím odaítélése John Child részére (előterjesztő: Balaton Károly)

        2.5 Díszdoktori cím odaítélése Ichak Kalderon Adizes részére (előterjesztő: Balaton Károly)

3. Tanszéki norma elfogadása (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

4. Tanszéki norma elfogadása esetén bekövetkező SZMR változások, valamint kihelyezett tanszék létrehozásának feltételei (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

5. European Business School és a Gazdálkodástudományi Kar double degree szerződésének tervezete (előterjesztő: Zoltayné Paprika Zita)

6. Operatív tanterv módosítása a Turizmus és vendéglátás szakon (előterjesztő: Bartók István)

7. Egyebek

Meghívó - 2009. június 30.
Tanszéki norma elfogadása
Tanszéki norma elfogadása esetén bekövetkező SZMR változások, valamint kihelyezett tanszék létrehozásának feltételei
European Business School és a Gazdálkodástudományi Kar double degree szerződésének tervezete
Operatív tanterv módosítása a Turizmus és vendéglátás szakon

Napirend:

1. A 2009. évi egyetemi költségvetés tervezett módosításának Gazdálkodástudományi Kart érintő hatásai (előterjesztő: Pavlik Lívia)

2. A Gazdálkodástudományi Kar 2009. évi költségvetése (előterjesztő: Pavlik Lívia)

3. Egyebek

Meghívó - 2009. június 18.

Meghívó

Napirend:

1. Gulyásné Turóczi Margit Főigazgató Asszony tájékoztatója

2. Személyi ügyek

         2.1 Fertő Imre egyetemi tanári pályázatának véleményezése (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

         2.2  Vastag Gyula egyetemi tanári pályázatának véleményezése (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

3. Gazdasági Agrármérnöki Mesterképzési Szak létesítési kérelme (előterjesztő: Tóth József)

4. Állami vállalati vezető szak létesítési és indítási kérelmei (előterjesztő: Bauer András)

         4.1 Állami vállalati vezető szakirányú szakértő szak

         4.2 Állami vállalati vezető – közgazdász szak

         4.3 Költségterv

5. E-learning  Kutatóközpont (ELOSZK) létrehozása (előterjesztő: Nemeslaki András)

6. Tájékoztató a 2009. évi felvételiről (előterjesztő: Bartók István)

7. Beszámoló a TDK konferenciáról (előterjesztő: Wimmer Ágnes)

8. Egyebek

Meghívó - 2009. május 19.
Gazdasági Agrármérnöki Mesterképzési Szak
Állami vállalati vezető szakirányú szakértő szak
Állami vállalati vezető – közgazdász szak
Költségterv
E-learning Kutatóközpont
Tájékoztató a 2009. évi felvételiről

Meghívó

Napirend:

1. Oklevelek átadása „Az év fiatal kutatója ösztöndíj” pályázat díjazottjainak

2. Személyi ügyek

          2.1 A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt intézetigazgatói pályázat véleményezése (előterjesztő: Virág Miklós)

          2.2 A Számítástudományi Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő: Bartók István)

          2.3 A Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszékre kiírt docensi pályázat véleményezése (előterjesztő: Dobák Miklós)

3. A Gazdálkodástudományi Kar 2008. évi költségvetése (előterjesztő: Pavlik Lívia)

4. 2009/2010. tanév időbeosztása (előterjesztő: Bartók István)

5. 2007. évi teljesítményértékelés (előterjesztő: Bartók István)

6. OTDK beszámoló (előterjesztő: Wimmer Ágnes)

7. Egyebek

Meghívó - 2009. április 14.
2009/2010. tanév időbeosztása
OTDK beszámoló

Napirend:

1. Személyi ügyek

           1.1 A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt tudományos munkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Balásházy Mária mb.intézetigazgató)

           1.2 A Gazdaságföldrajz Tanszékre kiírt adjunktusi pályázat véleményezése (előterjesztő: Korompai Attila tanszékvezető)

2. BCE etikai kódex (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

3. 2009. évi költségvetés (előterjesztő: Pavlik Lívia dékánhelyettes)

Összefoglaló diasor

           2. sz. melléklet

           3. sz. melléklet

           4. sz. melléklet

           5. sz. melléklet

4. Kontrolling Szabályzat (előterjesztő: Pavlik Lívia dékánhelyettes)

           1. sz. melléklet

           2. sz. melléklet

           3. sz. melléklet

           Beszámoló táblák

           Segédletek

5. Szervezeti és Működési Rend módosítása (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

6. Szervezeti változások a Gazdálkodástudományi Karon

           6.1 Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (előterjesztő: Ozsváth Sándor)

           6.2 Javaslat Üzletfejlesztési Kutatóközpont létrehozására a Vállalatgazdaságtan Intézetben (előterjesztő: Czakó Erzsébet intézetigazgató)

           6.3 Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására (a kari szervezeti változások következtében) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

7. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

8. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

9. 2008/2009. tanév időbeosztásának módosítása (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

10. Szakmai gyakorlat Szabályzat (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

11. Felvételi tájékoztató (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

12. 2009/2010 tanév operatív tantervei

Hagyományos egyetemi képzés tantervei

           Gazdálkodási szak V. évfolyam

           Gazdálkodási kommunikáció V. évfolyam

BA/BSc tantervek

           Gazdálkodás és menedzsment BA szak I-II-III. évfolyam

           Kereskedelem és marketing BA szak I-II-III. évfolyam

           Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II-III. évfolyam

           Pénzügy és számvitel BA szak I-II-III. évfolyam

           Turizmus-vendéglátás BA szak I-II-III. évfolyam

           Gazdaságinformatikus BSc szak I-II-III-IV. évfolyam

           Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak I-II-III. évfolyam

Speciális Pénzügyi-Matematikai Program (2010-től indul a BA I. évfolyam számára)

           SPM tanterv

MSc tantervek

           Gazdaságinformatikus MSc szak I-II. évfolyam

           Logisztikai menedzsment MSc szak I. évfolyam

           Marketing MSc szak I-II. évfolyam

           Master of Business Administration szak I. évfolyam

           Regionális és környezetgazdaságtan MSc szak I-II. évfolyam

           Számvitel MSc szak I. évfolyam

           Vállalkozásfejlesztés MSc szak I-II. évfolyam

           Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam

           Vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak I. évfolyam

13. Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

14. Informatikai menedzsment szakirányú továbbképzési szak módosításai (előterjesztő: Szabó Zoltán tanszékvezető)

15. Informatikai menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak módosításai (előterjesztő: Szabó Zoltán tanszékvezető)

16. 2007. évi teljesítményértékelés (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

17. Egyebek

Meghívó - 2009. február 23.
A Gazdasági Jogi Intézetbe kiírt tudományos munkatársi pályázat véleményezése
A Gazdaságföldrajz Tanszékre kiírt adjunktusi pályázat véleményezése
BCE etikai kódex
2009. évi költségvetés
2009. évi költségvetés - Összefoglaló diasor
2009. évi költségvetés - 2. számú melléklet
2009. évi költségvetés - 3. számú melléklet
2009. évi költségvetés - 4. számú melléklet
2009. évi költségvetés - 5. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat
Kontrolling Szabályzat - 1. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat - 2. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat - 3. számú melléklet
Kontrolling Szabályzat - Beszámoló táblák
Kontrolling Szabályzat - Segédletek
Szervezeti és Működési Rend módosítása
Javaslat Üzletfejlesztési Kutatóközpont létrehozására a Vállalatgazdaságtan Intézetben
Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
2008/2009. tanév időbeosztásának módosítása
Szakmai gyakorlat Szabályzat
Felvételi tájékoztató
Gazdálkodási szak V. évfolyam
Gazdálkodási kommunikáció V. évfolyam
Gazdálkodás és menedzsment BA szak I-II-III. évfolyam
Kereskedelem és marketing BA szak I-II-III. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II-III. évfolyam
Pénzügy és számvitel BA szak I-II-III. évfolyam
Turizmus-vendéglátás BA szak I-II-III. évfolyam
Gazdaságinformatikus BSc szak I-II-III-IV. évfolyam
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak I-II-III. évfolyam
SPM tanterv
Gazdaságinformatikus MSc szak I-II. évfolyam
Logisztikai menedzsment MSc szak I. évfolyam
Marketing MSc szak I-II. évfolyam
Regionális és környezetgazdaságtan MSc szak I-II. évfolyam
Számvitel MSc szak I. évfolyam
Vállalkozásfejlesztés MSc szak I-II. évfolyam
Vezetés-szervezés MSc szak I-II. évfolyam
Vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak I. évfolyam
Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme
Informatikai menedzsment szakirányú továbbképzési szak módosításai
Informatikai menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak módosításai

Meghívó

Napirenden kívül: Mészáros Tamás rektor 2009. évi beszámolója

Napirend:

1. Személyi ügyek

            1.1 Dobák Miklós intézetigazgatói kinevezésének hosszabbítása (előterjesztő: Balaton Károly)

            1.2 Tanszékvezetői kinevezés a Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékre (előterjesztő: Czakó Erzsébet)

            1.3 Címzetes egyetemi tanári cím odaítélése Tihanyi László részére (előterjesztő: Czakó Erzsébet)

            A jelölt életrajza

            1.4 Címzetes egyetemi docensi cím odaítélése Martin Ahlert részére (előterjesztő: Simon Judit)

            A jelölt életrajza

            A jelölt publikációinak listája

2.  EPAS nemzetközi akkreditáció (előterjesztők: Zoltayné Paprika Zita és Bakacsi Gyula)

3. 2007. évi teljesítményértékelés (előterjesztő: Bartók István)

4. Nemzetközi marketing és marketingkommunikáció szakirány indítása (előterjesztő: Simon Judit)

5. Hallgatói attitűdök és vélemények egyetemi továbbtanulás és mesterképzés témában (előterjesztők: Malota Erzsébet és Neulinger Ágnes)

6. Egyebek   

Meghívó - 2008. december 15.
Tanszékvezetői kinevezés a Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékre
Címzetes egyetemi tanári cím odaítélése Tihanyi László részére
A jelölt életrajza - Tihanyi László
Címzetes egyetemi docensi cím odaítélése Martin Ahlert részére
A jelölt életrajza - Martin Ahlert
A jelölt publikációinak listája - Martin Ahlert
Nemzetközi marketing és marketingkommunikáció szakirány indítása

Napirend:

1. Mészáros Tamás intézetigazgatói kinevezésének hosszabbítása (előterjesztő: Virág Miklós)

2.  Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendje (előterjesztő: Bosnyák János)

3.  TVSZ kari mellékletének módosításai (előterjesztő: Bartók István)

4. Szakmai gyakorlat szabályzat (előterjesztő: Bartók István)

5. Felvételi szabályzat (előterjesztő: Bartók István)

6. Üzleti szakügyintéző képzés Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazásához kialakított új képzési program elfogadása (előterjesztő: Bartók István)

Előterjesztés

7. Kutatásösztönzési stratégia (Hofmeister Ágnes dékán)

8. A Master of Business Administration szakértő szakirányú továbbképzési szak megnevezésének módosítása (előterjesztő: Bakacsi Gyula)

            8.1 Executive MBA szakközgazdász szak

            8.2 Executive MBA szakirányú menedzser szak

9. Logisztikai menedzsment szakirányú továbbképzési szak megnevezésének módosítása (előterjesztő: Bartók István)

            9.1 Logisztikai szakközgazdász szak

            9.2 Logisztikai szakirányú menedzser szak

10. Tájékoztató a CEMS programról (előterjesztő: Nemeslaki András)

11.  Egyebek    

Meghívó - 2008. december 2.
Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendje
TVSZ kari mellékletének módosításai
Szakmai gyakorlat szabályzat
Felvételi szabályzat
Üzleti szakügyintéző képzés Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazásához kialakított új képzési program
Előterjesztés
Kutatásösztönzési stratégia
Executive MBA szakközgazdász szak
Executive MBA szakirányú menedzser szak
Logisztikai szakközgazdász szak
Logisztikai szakirányú menedzser szak

Napirend:

 1.      Személyi ügyek

         1.1 Pavlik Lívia gazdasági dékánhelyettesi pályázatának véleményezése (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

         1.2 Czakó Erzsébet intézetigazgatói kinevezésének meghosszabbítása 2009. január 1-től 2012. december 31-ig (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

         1.3  A Vezetés és Szervezés Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázatok véleményezése (előterjesztő: Balaton Károly)

          Bizottsági vélemény Laczkó Márk pályázatáról

         Bizottsági vélemény Szabó Zsolt Roland pályázatáról

         1.4  A Szervezeti Magatartás Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Bakacsi Gyula)

         1.5  A Kisvállalkozás-fejlesztési Központba kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Szirmai Péter)

         1.6 Az Információrendszerek Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Szabó Zoltán)

         1.7 A Pénzügyi Számvitel Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése (előterjesztő: Bosnyák János)

2. Szervezeti változások a Gazdálkodástudományi Karon

         2.1 Vezetés és Stratégia Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben (előterjesztő: Dobák Miklós igazgató)

         2.2 Vezetés és Kontroll Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben (előterjesztő: Dobák Miklós intézetigazgató)

         2.3 Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására (a kari szervezeti változások következtében) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

3. Egyebek

Demonstrátori megbízások átadása és a Kari Tanács HÖK-tagjai munkájának megköszönése   

Meghívó - 2008. október 28.
Pavlik Lívia gazdasági dékánhelyettesi pályázatának véleményezése
Czakó Erzsébet intézetigazgatói kinevezésének meghosszabbítása 2009. január 1-től 2012. december 31-ig
Bizottsági vélemény Laczkó Márk pályázatáról
Bizottsági vélemény Szabó Zsolt Roland pályázatáról
A Szervezeti Magatartás Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése
Az Információrendszerek Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése
A Pénzügyi Számvitel Tanszékre kiírt tudományos segédmunkatársi pályázat véleményezése
Vezetés és Stratégia Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben
Vezetés és Kontroll Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben
Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására

Napirend 

1.      Személyi ügyek

          1.1     Berlinger Edina tanszékvezetői kinevezése a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékre (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

          1.2     Javaslat Walter György (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tsz.) docensi pályázatának kiírására

          1.3     Javaslat Harangozó Gábor (Környezetgazdaságtani és Technológiai Tsz.) adjunktusi pályázatának kiírására (előterjesztő: Marjainé Szerényi Zsuzsanna tanszékvezető)

          1.4     Javaslat Vas Réka (Információrendszerek Tsz.) adjunktusi pályázatának kiírására (előterjesztő: Szabó Zoltán tanszékvezető)

2. Szervezeti változások a Gazdálkodástudományi Karon

          2.1 Stratégiai Menedzsment Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben (előterjesztő: Dobák Miklós igazgató)

          2.2 Vezetés és Kontroll Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben (előterjesztő: Dobák Miklós intézetigazgató)

          2.3 A Kisvállalkozás-fejlesztési Központ kiválása a Vállalkozásfejlesztési Intézetből és „Dékán közvetlen” szervezeti egységként történő működése (előterjesztő: Szirmai Péter                                    központvezető)

          2.4 Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására (a kari szervezeti változások következtében) (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

3. Beszámoló a Corvinus School of Management tevékenységéről (előterjesztő: Bakacsi Gyula igazgató)

4. Felvételi eredmények (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

5. Egyebek

Meghívó - 2008. szeptember 30.
Berlinger Edina tanszékvezetői kinevezése a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékre
Stratégiai Menedzsment Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben
Vezetés és Kontroll Tanszék létrehozása a Vezetéstudományi Intézetben
A Kisvállalkozás-fejlesztési Központ kiválása a Vállalkozásfejlesztési Intézetből és „Dékán közvetlen” szervezeti egységként történő működése
Javaslat az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend 2. sz. mellékletének módosítására
Beszámoló a Corvinus School of Management tevékenységéről
Felvételi eredmények

Napirend

1. Személyi ügyek

           Docensi kinevezések 
           (előterjesztő: Csáki Csaba, a Bíráló Bizottság elnöke):

           1.1. Kocsis Tamás (Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék) egyetemi docensi pályázata

           1.2. Malota Erzsébet (Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék) egyetemi docensi pályázata

           1.3. Pál (Szajkó) Gabriella (Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék) egyetemi docensi pályázata

           1.4. Dobos Imre (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék) egyetemi docensi pályázata

           1.5. Forman Balázs (Gazdaságföldrajz Tanszék) egyetemi docensi pályázata

           1.6. Gelei Andrea (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék) egyetemi docensi pályázata

           Címzetes cím adományozása 
           (előterjesztő: Száz János tanszékvezető)

           1.7. Pál Árpád részére címzetes egyetemi docensi cím adományozása
            Önéletrajz

2. A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
   (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

           2.1. A Kari Tanács összetétele (SzMR. 13. §)
           2.2. A tagválasztás rendje (SzMR 14. §)

3. Speciális Pénzügyi-Matematikai alapképzés 
   (előterjesztő: Száz János tanszékvezető)

4. Földes Ferenc Kollégiumi férőhelyek és díjak
   (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

5. Beszámoló a TDK-konferenciáról
   (előterjesztő: Wimmer Ágnes kari TDK-felelős)

6. Egyebek

Meghívó - 2008. június 3.
Pál Árpád részére címzetes egyetemi docensi cím adományozása
A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
Speciális Pénzügyi-Matematikai alapképzés
Földes Ferenc Kollégiumi férőhelyek
Földes Ferenc Kollégiumi díjak
Beszámoló a TDK-konferenciáról

BCE GTK 2008/2009. tanév időbeosztásának módosítása

·         Napirend

1. A Gazdálkodástudományi Kar 2008. évi költségvetése (előterjesztő: Bosnyák János)

2. A Gazdálkodástudományi Kar idegen nyelvű képzéseinek tanterve (előterjesztő: Nemeslaki Amdrás, Bartók István dékánhelyettesek) 

·         CEMS Program

·         Idegen nyelvű választható tárgyak

·         Idegen nyelvű kurzusok osztályozása és nyomtatvány (Course grading sheet)

·         Gazdálkodási és menedzsment (Business and Management) I. évf.

·         Gazdálkodási és menedzsment (Business and Management) II. évf.

·         Gazdálkodási és menedzsment (Business and Management) III. évf.

·         Alkalmazott közgazdaságtan (Applied Economics) III. évf.

·         Gazdálkodási (Business Administration) IV. évf.

·         Gazdálkodási (International Economics) IV. évf.

·         Nemzetközi gazdálkodás (International Economics) I.-II. évf.

3. A Turizmus-vendéglátás szak Környezeti menedzsment szakirány nevének megváltoztatása (előterjesztő: Harangozó Gábor)

4. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/a. Kari Melléklete (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

5.  A 2007/2008. és a 2008/2009. tanév időbeosztásának módosítása (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

6. Egyebek

Meghívó - 2008. április 28.
CEMS Program
Idegen nyelvű választható
Idegen nyelvű kurzusok osztályozása
Idegen nyelvű kurzusok osztályozása - nyomtatvány
Gazdálkodási és menedzsment (Business and Management) I. évf.
Gazdálkodási és menedzsment (Business and Management) II. évf.
Gazdálkodási és menedzsment (Business and Management) III. évf.
Alkalmazott közgazdaságtan (Applied Economics) III. évf.
Gazdálkodási (Business Administration) IV. évf.
Gazdálkodási (International Economics) IV. évf.
Nemzetközi gazdálkodás (International Economics) I.-II. évf.
A Turizmus-vendéglátás szak Környezeti menedzsment szakirány nevének megváltoztatása
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/a. Kari Melléklete
2007/2008. tanév időbeosztásának módosítása
2008/2009. tanév időbeosztásának módosítása

Napirend

1. Javaslat Szabályozott Iparágak Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozására a Vállalkozásfejlesztési Intézeten belül
(előterjesztő: Virág Miklós igazgatóhelyettes)

      - Gazdasági Versenyhivatal támogató levele
      - Állami számvevőszék támogató levele

1.1  Az ESZMR 2. sz. mellékletének módosítása
(előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

2. A Gazdálkodástudományi Kar 2008. évi költségvetése
(előterjesztő: Bosnyák János dékánhelyettes)

3.  A Hallgatói Tudományos Tanács Szervezeti és Működési Rendje
(előterjesztő: Héri István kari HÖK-elnök)

4. A Gazdálkodástudományi Kar SZMR 1., valamint 2. és 3. mellékletének módosítása
(előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

5. Marjainé Szerényi Zsuzsanna többedik tanszékvezetői megbízásának véleményezése(előterjesztő: Kerekes Sándor intézetigazgató)

6. Egyebek

Meghívó - 2008. március 11.
Javaslat Szabályozott Iparágak Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozására a Vállalkozásfejlesztési Intézeten belül
Gazdasági Versenyhivatal támogató levele
Állami számvevőszék támogató levele
ESZMR 2. sz. mellékletének módosítása
A Hallgatói Tudományos Tanács Szervezeti és Működési Rendje
SZMR 2. és 3. mellékletének módosítása

Napirend

1. Személyi ügyek

 

1.1 Szabó Zoltán Információrendszerek Tanszék vezetői posztjára beadott pályázatának véleményezése
(előterjesztő: Balaton Károly, a Bíráló Bizottság elnöke)

 

1.2 Bauer András Marketing és Média Intézet igazgatói posztjára beadott pályázatának véleményezése
(előterjesztő: Cser László, a Bíráló Bizottság elnöke)

 

1.3 Simon Judit Marketing és Média Intézet igazgatói posztjára beadott pályázatának véleményezése
(előterjesztő: Cser László, a Bíráló Bizottság elnöke)

 

1.2  és 1.3 napirendi pontokhoz a bizottsági vélemény

2. A BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése

(előterjesztő: Bosnyák János dékánhelyettes)


2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

3. „Az év fiatal kutatója” pályázat eredményhirdetése (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

 

4. Egyebek

Meghívó - 2008. február 25.
Szabó Zoltán Információrendszerek Tanszék vezetői posztjára beadott pályázatának véleményezése
1.2 és 1.3 napirendi pontokhoz a bizottsági vélemény
A BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése - 2.számú melléklet
A BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése - 3. számú melléklet
BCE 2008. évi költségvetésének véleményezése 4. számú melléklet

Napirendi pontok

1. A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása(előterjesztő:Hofmeister Ágnes dékán)


1.1 A kari SZMR-ben hivatkozott ESZMR paragrafusok

2. Logisztikai menedzsment mesterszak indítási kérelme
(előterjesztő: Czakó Erzsébet igazgató)

3. A 2008/2009. évi operatív tantervek
(előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

 

Hagyományos tantervekGazdálkodási, gazdálkodási szakos közgazdász tanár szak IV. évfolyamGazdálkodási, gazdálkodási szakos közgazdász tanár szak V. évfolyamGazdasági informatika szak V. évfolyamGazdálkodási-kommunikáció szak IV. évfolyamGazdálkodási-kommunikáció szak V. évfolyam

 

BA / BSc tantervek
Gazdálkodási és menedzsment BA szak I-II- III. évfolyam
Kereskedelem és marketing BA szak I-II- III. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II- III. évfolyam
Pénzügy és számvitel BA szak I-II- III. évfolyam
Turizmus-vendéglátás BA szak I-II- III. évfolyam
Gazdaságinformatikus BSc szak I-II- III-IV. évfolyam
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak I-II-III. évfolyam

Mesterszakok
Gazdaságinformatikus MSc szak I. évfolyam
Marketing MSc szak I. évfolyam
Regionáliis és környezetgazdaságtan MSc szak I. évfolyam
Vállalkozásfejlesztés MSc szak I. évfolyam
Vezetés-szervezés MSc szak I. évfolyam 
Vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak I. évfolyam

 

 

3.2 Beszámoló a CEMS programról  (előterjesztő: Nemeslaki András dékánhelyettes)

 

3.3 Speciális Pénzügyi-Matematikai Alapképzés javaslat 
(előteterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

 

4. Oktatói-kutatói teljesítményrendszer 
    Az oktatókkal szemben támasztott követelmények éves értékelése
(előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

5. Hallgatói Tudományos Tanács Szervezeti és Működési Rendje
(előterjesztő: Héri István kari HÖK-elnök)

6. Egyebek

Gazdálkodási és menedzsment BA szak I-II- III. évfolyam
Kereskedelem és marketing BA szak I-II- III. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás BA szak I-II- III. évfolyam
Pénzügy és számvitel BA szak I-II- III. évfolyam
Turizmus-vendéglátás BA szak I-II- III. évfolyam
Gazdaságinformatikus BSc szak I-II- III-IV. évfolyam
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak I-II-III. évfolyam
Gazdaságinformatikus MSc szak I. évfolyam
Marketing MSc szak I. évfolyam
Regionáliis és környezetgazdaságtan MSc szak I. évfolyam
Vállalkozásfejlesztés MSc szak I. évfolyam
Vezetés-szervezés MSc szak I. évfolyam
Vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak I. évfolyam
Speciális Pénzügyi-Matematikai alapképzés
Hallgatói Tudományos Tanács Szervezeti és Működési Rendje
Az oktatókkal szemben támasztott követelmények éves értékelése
Oktatói-kutatói teljesítményrendszer
Logisztikai menedzsment mesterszak indítási kérelme
A kari SZMR-ben hivatkozott ESZMR paragrafusok
Meghívó - 2008. február 12.

Írásbeli szavazás  

Napirend:

Önértékelés a BCE Akkreditációs folyamatához

Önértékelés a BCE Akkreditációs folyamatához

·         Napirendi pontok:

1) Javaslat Szabó Pál címzetes egyetemi docensi kinevezésére
     (előterjesztő: Mészáros Tamás rektor)

2) Javaslat Charles Simonyi kutatói ösztöndíj odaítélésére Balaton Károly részére
    (előterjesztő: Dobák Miklós)

3) Foglalkoztatási szabályzat
    (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán és Bartók István dékánhelyettes)

4) A BCE SzMR 2. sz. mellékletének módosítása
    (előterjesztő: Hofmeister Ágnes dékán)

5) A Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
    (előterjesztő: Héri István kari HÖK-elnök)

6.1. HTJSZ, TVSZ módosítása
       (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

6.2.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) kari melléklete
       (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

6.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSz) kari melléklete
       (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

7) A 2008/2009. tanév időbeosztása
    (előterjesztő: Bartók István dékánhelyettes)

8) A Regionális Energiakutató Központ (Könyezettudományi Intézet) javaslata Corvinus
     International Program on Energy Regulation (CIPER) tréning indítására
     (előterjesztő: Kaderják Péter, a Központ vezetője)

9) Egyebek

9.1. Javaslat "Az év fiatal kutatója"ösztöndíj-pályázati rendszer kialakításához
     (előterjesztő: Hofmesiter Ágnes dékán)

Meghívó - 2007. december 4.
A Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
HTJSZ, TVSZ módosítása
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) kari melléklete
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSz) kari melléklete
A 2008/2009. tanév időbeosztása
A Regionális Energiakutató Központ (Könyezettudományi Intézet) javaslata Corvinus International Program on Energy Regulation (CIPER) tréning indítására
Javaslat "Az év fiatal kutatója"ösztöndíj-pályázati rendszer kialakításához

·         Napirendi pontok

 

1)  Személyi ügyek       A) Javaslatok docensi pályázatok kiírására

 

 

1.1 Békési László

 

1.2 Dobos Imre

1.3 Forman Balázs

1.4 Gelei Andrea

1.5 Kocsis Tamás

1.6 Malota Erzsébet

1.7 Pál Gabriella

 

      B) Javaslatok adjunktusi kinevezésre

1.8   Bálint András

 

1.9   Topcu Katalin

 

1.10 Sebestyén Géza

 

       C) Címzetes egyetemi docensi kinevezések

 

1.11 Pettendi Zsuzsanna             Előterjesztés

 

1.12 Molnár Dezső

 

2)  A Gazdálkodástudományi Kar képzései a 2008. évi felsőoktatási felvételi tájékoztatóban

3) A Gazdálkodástudományi Kar 2008/2009. tanévi időbeosztása

4) Szakirányú továbbképzések

 

 

4.1. HR Business Partner egyetemi szakirányú továbbképzési szak

 

4.2 Humánmenedzsment egyetemi szakirányú továbbképzési szak

 

5) Egyebek

Meghívó - 2007. november 12.
A Gazdálkodástudományi Kar képzései a 2008. évi felsőoktatási felvételi tájékoztatóban
A Gazdálkodástudományi Kar 2008/2009. tanévi időbeosztása
Humánmenedzsment egyetemi szakirányú továbbképzési szak

·         Napirendi pontok

 

1) A Corvinus School of Management beszámolója, tervei (előterjesztő: Konrad Wetzker)

 

2) Javaslat a Gazdálkodástudományi Kar kinevezési gyakorlatára (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

3) A 2008-as felvételi tájékoztatóban megjelenő kari képzések (előterjesztő: Bartók István)

4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari melléklete (előterjesztő: Bartók István)

5) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat kari melléklete (előterjesztő: Bartók István)

6) Egyebek

Meghívó - 2007. október 9.
Javaslat a Gazdálkodástudományi Kar kinevezési gyakorlatára (előterjesztő: Hofmeister Ágnes)

Időpont: 2007. szeptember 24. (hétfő) 9.30.

Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér 8.  3005-ös terem

Napirendi pontok

           2007. évi költségvetési beszámoló

           Javaslat 2007. évi költségvetés módosítására

           2007. évi költségvetés módosítása

2007. évi költségvetési beszámoló
Javaslat 2007. évi költségvetés módosítására
2007. évi költségvetés módosítása


Napirendi pontok

 

1) Személyi ügyek

 

 

1. 1 Juhász Péter egyetemi docensi kinevezése Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

·         Bíráló Bizottság véleménye

1. 2 Kiss János egyetemi docensi kinevezése (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)

·         Bíráló Bizottság véleménye

1. 3 Vörös Tibor egyetemi docensi kinevezése (Védelemgazdasági Tanszék)

·         Bíráló Bizottság véleménye

1.4 Czakó Erzsébet többedik tanszékvezetői kinevezése (Üzleti Gazdaságtran Tanszék)

·         Pályázat

·         Tanszéki értekezlet jegyzőkönyve

·         Intézet állásfoglalás

·         Részlet az Egyetemi Szervezeti és Működési Rendből

 

 

2) A Gazdálkodástudományi Kar szakiárnyú továbbképzései

 

2.1 Humánmenedzsment

 

2.2 Infomatikai menedzsment

2.3 Jogász-közgazdász

2.4 Logisztikai menedzsment

2.5 Master of Business Administration (MBA)

2.6 Mérnök-közgazdász

2.7 Orvos-, gyógyszerész-közgazdász

 

2.8 Turizmus

 

3) Szabályzatok

 

3.1 Oktatókra, kutatókra vonatkozó szabályok

 

·         Szabályzat

·         1/a melléklet

·         1/b melléklet

·         1/c melléklet

·         2 melléklet

3.2 Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

·         Szabályzat

·         1. sz. melléklet - Díjtételek

·         2. sz. melléklet - Kari melléklet

·         3. sz. melléklet

·         4. sz. melléklet

·         5. sz. melléklet

·         6. sz. melléklet

·         Kiegészítés képzési hozzájárulás számításához

3.3 Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

·         Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

·         1/C mellékletek

·         2. sz. melléklet - Kari melléklet

·         Kiegészítés Tankönyv-, jegyzettámogatáshoz

 

 

4) Egyebek

4.1 Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda átszervezése

Meghívó - 2007. június 19.
Bíráló Bizottság véleménye
Bíráló Bizottság véleménye
Czakó Erzsébet többedik tanszékvezetői kinevezése - Pályázat
Czakó Erzsébet többedik tanszékvezetői kinevezése - Tanszéki értekezlet jegyzőkönyve
Czakó Erzsébet többedik tanszékvezetői kinevezése - Intézet állásfoglalás
Czakó Erzsébet többedik tanszékvezetői kinevezése - Részlet az Egyetemi Szervezeti és Működési Rendből
Humánmenedzsment
Infomatikai menedzsment
Jogász-közgazdász
Logisztikai menedzsment
Master of Business Administration (MBA)
Mérnök-közgazdász
Orvos-, gyógyszerész-közgazdász
Oktatókra, kutatókra vonatkozó szabályok
Oktatókra, kutatókra vonatkozó szabályok - 1/a melléklet
Oktatókra, kutatókra vonatkozó szabályok - 1/b melléklet
Oktatókra, kutatókra vonatkozó szabályok - 1.c számú melléklet
3_1_2_Kari_mellekletek_2007_0613
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 1. sz. melléklet - Díjtételek
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - Kari melléklet 3. sz. melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 4. számú melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 5. számú melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 6. számú melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - Kiegészítés képzési hozzájárulás számításához
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása - 1/C melléklet
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása - Kiegészítés Tankönyv-, jegyzettámogatáshoz
Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda átszervezése

·         Napirendi pontok

 

 

 

1) A 2007/2008. tanév időbeosztásának módosítása - negyedéves vizsgák BA-BSc szakokon

2) Személyi ügyek

1. Egyetemi docensi kinevezések

 

2.1 Boda György

 

2.2 Fodor Szabina

Bíráló Bizottság előterjesztése

 

3) Gazdálkodástudományi Kar 2007. évi költségvetése* (A napirendhez tartozó anyagok email formájában kerültek kiküldésre)

       §  Előterjesztés

       §  Táblázatok

 

4) Gazdaságinformatikai Doktori Iskola módosított akkreditációs anyaga

 

5) A Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak mintatanterve, 2007/2008. tanévi operatív tanterve és módosítási javaslatok

 

5.1 Mintatanterv

 

5.2 Operatív tanterv

5.3 Módosítási javaslatok

 

6) Egyebek

Meghívó - 2007. május 29.
Bíráló Bizottság előterjesztése
Operatív tanterv - Módosítási javaslatok

·         Napirendi pontok

 

 

1) Személyi ügyek

 

1. 1 Király Júlia címzetes egyetemi tanári kinevezése

 

Előterjesztés

 

 

Publikációs jegyzék
Szakmai önéletrajz

 

 

1. 2 Székely Pál István címzetes egyetemi docensi kinevezése

 


Előterjesztés
Publikációs jegyzék
Szakmai önéletrajz

 

2) Sportmenedzser mesterszak-létesítési kérelem

 

 

2..1 Előterjesztés

 

 

2.2 Szaklétesítési kérelem

 

3) Mesterszak-indítási kérelmek

 

3.1 Marketing mesterszak

 

3.2 MBA mesterszak

3.3 Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak

3.4 Számvitel mesterszak

3.5 Vállalkozásfejlesztés mesterszak

3.6 Vezetés és szervezés mesterszak

3.7 Sportmenedzser mesterszak

3.8 Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei

 

3.8.1 Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak

 

3.8.2 Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak

3.8.3 Nemzetközi gazdaság és gazdálkodási mesterszak

3.8.4 Pénzügy mesterszak

 

3.8.5 Pénzügy mesterszak Kaposvári Egyemmel közösen

 

4. Szabályzatok

 

4.1 Egyetemi SZMR 2. sz. mellékletének módosítása

 

4.2 Koncepció a képzésért fizetendő díjakról

 

Koncepció

 

 

Melléklet

 

4.3 Felvételi Szabályzat

 

Szabályzat

 

 

Mellékletek

 

5. Egyebek

5.1 Vagyonátvétel

 

5.1.1 Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola

 

5.1.2 FVM - Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét

 

Előterjesztés

 

 

Melléklet

 

5.1.3 Ceglédi Gyümöécsternesztési Kutatófejlesztő Intézet Kht.

 

Előterjesztés

 

 

Melléklet

 

5.1.4 Érdi Gyürmölcs- és Dísznövénytermsztési Kutató-Fejlesztő Kht.

 

Előterjesztés

 

 

Melléklet

 

 

5.2 Tájékoztató a 2007/2008. tanév óráinak időkiméretéről

Meghívó - 2007. május 8.
Publikációs jegyzék - Király Júlia
Szakmai önéletrajz - Király Júlia
Előterjesztés - Székely Pál István
Publikációs jegyzék - Székely Pál
Szakmai önéletrajz - Székely Pál
Sportmenedzser mesterszak-létesítési kérelem - Előterjesztés
Sportmenedzser mesterszak-létesítési kérelem - Szaklétesítési kérelem
Mesterszak-indítási kérelmek - Marketing mesterszak
Mesterszak-indítási kérelmek - MBA mesterszak
Mesterszak-indítási kérelmek - Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak
Mesterszak-indítási kérelmek - Vállalkozásfejlesztés mesterszak
Mesterszak-indítási kérelmek - Vezetés és szervezés mesterszak
Mesterszak-indítási kérelmek - Sportmenedzser mesterszak
Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei - Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak
Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei - Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei - Nemzetközi gazdaság és gazdálkodási mesterszak
Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei - Pénzügy mesterszak
Közgazdaságtudományi Kar mesterszak-indítási kérelemei - Pénzügy mesterszak Kaposvári Egyemmel közösen
Egyetemi SZMR 2. sz. mellékletének módosítása
Koncepció a képzésért fizetendő díjakról
Koncepció a képzésért fizetendő díjakról - Melléklet
Felvételi Szabályzat
Felvételi Szabályzat - Mellékletek
Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola
FVM - Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét - Előterjesztés
FVM - Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét - Melléklet
Ceglédi Gyümöécsternesztési Kutatófejlesztő Intézet Kht. - Előterjesztés
Ceglédi Gyümöécsternesztési Kutatófejlesztő Intézet Kht. - Melléklet
Érdi Gyürmölcs- és Dísznövénytermsztési Kutató-Fejlesztő Kht. - Előterjesztés
Érdi Gyürmölcs- és Dísznövénytermsztési Kutató-Fejlesztő Kht. - Melléklet
Tájékoztató a 2007/2008. tanév óráinak időkiméretéről

·         Napirendi pontok

 

1) A Gazdálkodástudományi Kar 2007. évi költségvetése

 

2) A 2007/2008. tanév operatív tantervi módosításai 

 

2.a. Az ISC 2007/2008. tanévi operatív tanterve

 

2.b. Az ISC képzéseinek mintatanterve

2.c.

·         Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak I. évfolyam

·         Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak II. évfolyam

·         Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) szak I. évfolyam

·         Gazdaságinformatikus (BSc) szak I. évfolyam

·         Gazdaságinformatikus (BSc) szak II. évfolyam

·         Gazdaságinformatikus (BSc) szak III. évfolyam

·         Kereskedelem és marketing (BA) szak I. évfolyam

·         Kereskedelem és marketing (BA) szak II. évfolyam

·         Nemzetközi gazdálkodás (BA) (angol) szak I. évfolyam

·         Nemzetközi gazdálkodás (BA) (magyar) szak I. évfolyam

·         Nemzetközi gazdálkodás (BA) (magyar) szak II. évfolyam

·         Pénzügy és számvitel (BA) szak I. évfolyam

·         Pénzügy és számvitel (BA) szak II. évfolyam

·         Turizmus-vendéglátás (BA) szak I. évfolyam

·         Turizmus-vendéglátás (BA) szak II. évfolyam

2.d. A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai

·         Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanár szak III. évfolyam

·         Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanár szak IV. évfolyam

·         Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanár szak V. évfolyam

·         Gazdálkodási-kommunikáció szak III. évfolyam

·         Gazdálkodási-kommunikáció szak IV. évfolyam

·         Gazdálkodási-kommunikáció szak V. évfolyam

·         Gazdasági informatika szak IV. évfolyam

·         Gazdasági informatika szak V. évfolyam

·         Vállalatértékelés, részvényelemzés mellékszakirány indítása a 2007/2008. tanévtől

2.e. A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseiben idegen nyelven meghirdetett 2007/2008. tanévi tantárgyak

 

 

 3) EQUIS-tájékoztató

 

 4) Tájékoztatás az ISC-harmonizációról

 

5) Egyebek

 

5.1 Magyar nyelvű „kiegészítő” MBA  szakirányú továbbképzés indítása Informatikai menedzsment szakirányú továbbképzésben végzettek számára

 

5.2  A szakdolgozat (diplomamunka) tartalmi és formai követelményei MBA szakirányú továbbképzésen

5.3 Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmények módosítása az MBA szakirányú továbbképzésen

Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak I. évfolyam
Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak II. évfolyam
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) szak I. évfolyam
Gazdaságinformatikus (BSc) szak I. évfolyam
Gazdaságinformatikus (BSc) szak II. évfolyam
Gazdaságinformatikus (BSc) szak III. évfolyam
Kereskedelem és marketing (BA) szak I. évfolyam
Kereskedelem és marketing (BA) szak II. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás (BA) (magyar) szak I. évfolyam
Nemzetközi gazdálkodás (BA) (magyar) szak II. évfolyam
Pénzügy és számvitel (BA) szak I. évfolyam
Pénzügy és számvitel (BA) szak II. évfolyam
Turizmus-vendéglátás (BA) szak I. évfolyam
Turizmus-vendéglátás (BA) szak II. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai - Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanár szak III. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai - Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanár szak IV. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai - Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanár szak V. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai - Gazdálkodási-kommunikáció szak III. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai - Gazdálkodási, Gazdálkodási szakos közgazdásztanár szak IV. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai - Gazdálkodási-kommunikáció szak V. évfolyam
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseinek 2007/2008. tanévi operatív tantervi módosításai - Vállalatértékelés, részvényelemzés mellékszakirány indítása a 2007/2008. tanévtől
A Gazdálkodástudományi Kar hagyományos képzéseiben idegen nyelven meghirdetett 2007/2008. tanévi tantárgyak
A szakdolgozat (diplomamunka) tartalmi és formai követelményei MBA szakirányú továbbképzésen
Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmények módosítása az MBA szakirányú továbbképzésen
Tájékoztatás az ISC-harmonizációról
Az ISC képzéseinek mintatanterve
Meghívó - 2007. március 27.

Napirendi pontok

 

1) Személyi ügyek

 

1.1 Címzetes egyetemi tanári kinevezés - Baráth Etele

 

Előterjesztés
Életrajz

1.2 Címzetes egyetemi tanári kinevezés - Pálfalvi József

Előterjesztés
Publikációk
Életrajz

2) Intézményfejlesztési terv véleményezése

3) Az Egyetem 2007. évi költségvetésének véleményezése

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

4.)  Innovációs Kht. gazdálkodási szabályzata

1. sz. melléklet 

5.) Logisztikai menedzsment mesterszak létesítési kérelme MAB által előírt formátumban
6.) Kari Kreditátviteli Bizottság ügyrendje
7.) Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendje
8.) Egyebek

Meghívó - 2007. február 26.
Címzetes egyetemi tanári kinevezés - Baráth Etele - Előterjesztés
Címzetes egyetemi tanári kinevezés - Baráth Etele - Életrajz
Címzetes egyetemi tanári kinevezés - Pálfalvi József - Előterjesztés
Címzetes egyetemi tanári kinevezés - Pálfalvi József - Publikációk
Címzetes egyetemi tanári kinevezés - Pálfalvi József - Életrajz
Intézményfejlesztési terv véleményezése
Az Egyetem 2007. évi költségvetésének véleményezése - 1. számú melléklet
Az Egyetem 2007. évi költségvetésének véleményezése - 2. számú melléklet
Az Egyetem 2007. évi költségvetésének véleményezése - 3. számú melléklet
Innovációs Kht. gazdálkodási szabályzata
Innovációs Kht. gazdálkodási szabályzata - Melléklet
Logisztikai menedzsment mesterszak létesítési kérelme MAB által előírt formátumban
Kari Kreditátviteli Bizottság ügyrendje
Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendje

·         Napirendi pontok

1)  Személyi ügyek
       1.1 Professor Emeritus cím odaítélése
                  Szenátusi határozat
                  Ajánlás
                  Életrajz
       1.2 Címzetes egyetemi docensi kinevezés
                  Ajánlás
                  Életrajz
       1.3 Címzetes egyetemi docensi kinevezés
                  Előterjesztés
                  Publikációk
                  Életrajz

2)  Tájékoztatás a 2005/2006-os tanév hallgatói véleményekről készült kari értékelés végleges anyagáról

3) Tájékoztatás a Kar 2007. évi költségvetéséről

4)  Tájékoztatás a mesterprogramok indításáról

5)  Javaslat Logisztikai menedzsment mesterszak létesítésére
              Logisztikai menedzsment mesterszak

6) Egyebek

Meghívó - 2007. február 6.
Professor Emeritus cím odaítélése - Szenátusi határozat
Professor Emeritus cím odaítélése -Ajánlás
Címzetes egyetemi docensi kinevezés - Ajánlás
Címzetes egyetemi docensi kinevezés - Életrajz
Címzetes egyetemi docensi kinevezés - Előterjesztés
Címzetes egyetemi docensi kinevezés - Publikációk
Címzetes egyetemi docensi kinevezés - Életrajz
Tájékoztatás a 2005/2006-os tanév hallgatói véleményekről készült kari értékelés végleges anyagáról
Javaslat Logisztikai menedzsment mesterszak létesítésére
Logisztikai menedzsment mesterszak
Tájékoztatás a Kar 2007. évi költségvetéséről - Ktv tervezési tábla 6. verzió
Tájékoztatás a Kar 2007. évi költségvetéséről - nem_végleges_6_verzió
Tájékoztatás a Kar 2007. évi költségvetéséről - 6_verzió