Budapesti Corvinus Egyetem ×

Tanárképzés

Akkor Önnek az alábbi szakot kell keresnie a felvi.hu rendszerében a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar képzései alatt

 • osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]
 • osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]
 • osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]
 • osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]]

Ezen képzéseink osztatlan formában 10 félév alatt állami ösztöndíjas illetve önköltséges formában zajlanak. A közgazdaságtan és a vállalkozási ismeretek szakokat tervezzük indítani.

Felvételi vizsgatárgyak:

 1. pályaalkalmassági vizsga időpont:
 2. matematika közép v. emelt szintű érettségi és gazdasági ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy történelem közép v. emelt szintű érettségi vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy kereskedelem ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy közgazdaság ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy turisztika ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy ügyvitel ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy vendéglátóipar ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy idegen nyelv: angol közép v. emelt szintű érettségi vagy francia közép v. emelt szintű érettségi vagy német közép v. emelt szintű érettségi vagy olasz közép v. emelt szintű érettségi vagy orosz közép v. emelt szintű érettségi vagy spanyol közép v. emelt szintű érettségi vagy szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy közgazdasági alapismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek közép v. emelt szintű érettségi

(Olyan felsőoktatási végzettség, melyet mesterképzésben, főiskolai vagy egyetemi képzésben lehetett szerezni és a szakképzettségben „tanár” szerepel.) akkor Ön a 2 féléves képzések közül tud választani a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar képzései közül:

 • a. tanári [2 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]
 • b. tanári [2 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]
 • c. tanári [2 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]
 • d. tanári [2 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]]

Csak a vállalkozási ismeretek szakot indítjuk levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 5 hétvége: péntek, szombat.

akkor Önnek a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar alábbi képzéseit kell keresnie:

 • a. tanári [2 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]
 • b. tanári [2 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]
 • c. tanári [2 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]
 • d. tanári [2 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]]

Csak a vállalkozási ismeretek szakot indítjuk levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 5 hétvége: péntek, szombat.

akkor Ön a 4 képzések közül tud választani a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar képzései közül:

 • a. tanári [4 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]
 • b. tanári [4 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]
 • c. tanári [4 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]
 • d. tanári [4 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]]

Csak a vállalkozási ismeretek szakot indítjuk levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. Amennyiben a jelentkezőnek előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalata van, akkor a beiratkozást követő eredményes kreditelismerési eljárás alapján a képzési idő 3 félévre csökken, amelyben az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 1 félév. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 5 hétvége: péntek, szombat

akkor Ön a 4 féléves képzések közül tud választani a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar képzései közül:

 • a. tanári [4 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]
 • b. tanári [4 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]
 • c. tanári [4 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]
 • d. tanári [4 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]]

Csak a vállalkozási ismeretek szakot indítjuk levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 5 hétvége: péntek, szombat.

  Felvételi vizsga: 2020.05.29.  

Felvételi tájékoztató - Közgazdásztanár MA

Felvételi tájékoztató - Közgazdásztanár MA 2020. április 20.

Szakfelelős: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző és Digitális Tanulás Központ

Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra, alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

 A mesterképzési szak megnevezése: tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) szak / Teacher of Economics (Enterpreneurial Studies)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 •  végzettségi szint: mesterfokozat
 • szakképzettségek: okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of Economics (Entrepreneurial studies)

Képzési terület: pedagógusképzés

 A képzési idő félévekben: 2, 3 vagy 4 félév (lásd: a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet)

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60. 90 vagy 120 kredit (lásd: a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet)

 Önköltség díja (félév): 300.000 Ft

 Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés

Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest

Munkarend: levelező

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek, szombat.

A képzés célja:

Olyan közgazdásztanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók közgazdasági szemléletének és általános gazdasági, vállalkozási ismereteinek, üzleti szaktudásának megalapozására, a gazdasági üzleti szakképzésben pedig az adott közgazdász-tanári szakképzettségüknek megfelelő szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a tanórai és gyakorlóirodai, tanüzleti tanulás szervezésére, a pedagógiai kutatási feladatok ellátására, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Szakterületi közös ismeretek

 • A közgazdász alapképzésben elsajátított ismeretek bővítése, illetve elmélyítése a szakterület szerint.
 • A szakképzés és a gazdaság kapcsolatrendszere, a gazdasági képzés helye és szerepe a középiskolában, a szakképzésben. A felnőttképzéssel kapcsolatos sajátos ismeretek.
 • Kitekintés a kapcsolódó Nemzeti alaptanterv műveltségterületre. Modularitás a szakképzésben, élethosszig tartó tanulás.
 • Az oktatásban hasznosítható, legkorszerűbb informatikai alkalmazások ismerete.
 • A közgazdasági ismeretek bővítése a közgazdász tanári szakképzettségnek megfelelő szakirányú ismeretkörökkel.

Szakterületi ismeretek szakképzettségenként

Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából. Közgazdasági elmélettörténet. Vállalkozások menedzsmentje. Üzleti tervezés. Vállalkozás befektetéseinek értékelése. Humán erőforrás gazdálkodás. A vállalkozások költségvetési kapcsolatai, adózás. Gazdaságstatisztika. Jogszabályi környezet. Kkvk a gazdaságban. E-business, információtechnológia. A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása (CSR).

Szakmódszertani közös ismeretek

A gazdasági ismeretkörök tanításának módszerei a közoktatás, a szakképzés valamint a felnőttképzés területén. A szakterületen alkalmazható tankönyvek, taneszközök, oktatást segítő médiumok szakszerű értékelése, azokból a tanulók egyéni sajátosságainak, előzetes felkészültségének, összetételének megfelelő ismeretforrások kiválasztása, az alkalmazást segítő segédanyagok készítése.

Idegennyelv-ismeret követelményei

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Tantervi követelmények

A tanterv félévenkénti bontásban tartalmazza a tantárgyak kódját és megnevezését, a heti óraszámát (előadás és/vagy szeminárium), kreditértékét, az oktatásért felelős szervezeti egységet, a felelős oktató nevét, a tantárgyfelvételre vonatkozó megjegyzéseket, beleértve az esetleges előtanulmányi kötelezettségeket. Az utolsó oszlopban x jelöli a szakmai törzsmodulba tartozó tantárgyakat, amelyek jegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga beszámít az oklevél minősítése.

A tantárgy nevére kattintva előhívható az intranetről a tantárgyi adatlap, amely részletesen tartalmazza a tantárgy teljesítéshez szükséges információkat.

A tanterv ismerteti a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésével, a záróvizsgára bocsátás feltételeivel és az oklevél megszerzésével kapcsolatos tudnivalókat.

Főbb ismeretkörök (vállalkozási ismeretek)

 • Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából.
 • Közgazdasági elmélettörténet.
 • Vállalkozások menedzsmentje.
 • Üzleti tervezés.
 • Vállalkozás befektetéseinek értékelése.
 • Humán erőforrás gazdálkodás.
 • A vállalkozások költségvetési kapcsolatai, adózás.
 • Gazdaságstatisztika.
 • Jogszabályi környezet.
 • Kkvk a gazdaságban.
 • E-business, információtechnológia.
 • A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása (CSR)

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző és Digitális Tanulás Központ

Igazgató: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens

Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra, alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Vállalkozás- és gazdaságpszichológia szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

vállalkozás és gazdaságpszichológiai tanácsadó

A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A képzés célja:

A Vállalkozás- és gazdaságpszichológia egyetemi szakirányú továbbképzési szak célja olyan gazdasági és viselkedéstudományi szakismertek és készségek átadása, amelyek lehetővé teszik a szakképzettség megszerzői számára, hogy szervezeti és vezetési tanácsadói, szervezetfejlesztő, HR-, PR-, vagy marketing kommunikációs tevékenységet végezzenek. A képzés 4 féléves (120 kreditpont), bármilyen Közgazdaságtudományi (MA) oklevéllel, vagy egyetemi szintű közgazdász diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A képzés elsősorban a felső- és középvezetői feladatokat ellátó gazdasági szakemberek számára készült, ugyanakkor a képzés sok olyan kompetenciát fejleszt, amelyek nem kizárólagosan a vezetők számára hasznosíthatóak. A képzés a vezetők mellett azoknak ajánljuk, akik a gazdasági folyamatok és az intézmények/cégek szervezeti működésének pszichológiai dimenzióit, s ezen keresztül mélyebben meg akarják érteni a saját munkakörnyezetüket formáló emberi viszonyrendszereket.

A felvétel feltételei:

A 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett egyetemi szintű közgazdász szakképzettség. A 2006 utáni felsőoktatási rendszerben gazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett oklevél.

A képzés ideje: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Önköltség díja (félév): 250.000 Ft

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés

Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest

Munkarend: levelező

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek, szombat.

A képzés minimum 15 főtől indul.

Számonkérés módja:

A képzés gyakorlatorientált, a jelentkezők pszichológiai elméleti alapozás után viselkedéstudományi, szervezetpszichológiai ismereteket, technikákat valamint a különféle tematikájú tréningcsoportok vezetésére történő módszertani alapozást sajátítanak el.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A képzés záróvizsgával és ennek keretében záródolgozat védésével fejeződik be.

Főbb ismeretkörök

A képzés a következő tématerületeken nyújt tanulási lehetőséget:

 • Szervezeti kommunikáció
 • Változásmenedzsment
 • A szervezeti működés és a gazdasági folyamatok érzelmi dimenziói.
 • Szervezetfejlesztés
 • A munkaerő generációs különbségéből eredő jelenségek a gazdaság világában
 • A vezetés kérdései
 • A döntés pszichológiája

A képzés gyakorlatorientált. A hagyományos tanulásszervezési megoldások mellett [előadás, gyakorlat] a képzés fontos sajátossága, hogy jelentkezők team teachnig-re építő projektoktatás kereti között foglalkozhatnak olyan életszerű problémák megoldásával/kezelésével, amelyek a fenti területekhez szorosan kapcsolódnak. A tanulási projektek kapcsán meghatározó cselekvés általi tanulás [learning by doing] segíti, hogy az elméleti modellek szervesen összekapcsolódjanak a gyakorlati alkalmazással, és így a résztvevők valós munkahelyi szituációkban aktiválható tudást szerezzenek.

A vállalkozás- és gazdaságpszichológia szakirányú továbbképzési szak tantervi és órarendi követelményeit lásd a Tanárképző és Digitális Tanulás Központ honlapján Hallgatóknak fül alatt.

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés formája jelentkezési lapon.

Interneten a következő oldalon és 1q2w3e4r jelszóval: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=57788

A csatolandó dokumentumokat a jelentkezések feldolgozását követően e-mailen fogjuk kérni, a hallgatókat egyenként megkeresve. (Ennek várható időpontja 2020. nyara)

Jelentkezési határidő:

 2020. augusztus 24.

 Jelentkezés elbírálása:

 2020. július közepétől


További információ a képzésről a www.felvi.hu weboldalon olvasható.

 Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés  

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző és Digitális Tanulás Központ
Igazgató: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens
Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra, alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A képzés általános célja:

A képzés négy fő területen kívánja fejleszteni a képzésen részt vevő pedagógus kollégák kompetenciáit:

1. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a saját köznevelési intézményük szervezeti és működési folyamatait átlátni és irányítani oktatásirányítási, tanügyigazgatási és jogi szempontból egyaránt, illetve akik képesek e vezető munkájuk során a társadalmi-gazdásági és a szabályozási környezet tudatos monitorozására. 

2. A képzés célja, hogy a képzést sikeresen elvégző kollégákat olyan kompetenciákkal vértezze fel, amelyek lehetővé teszik a köznevelési intézményben zajló szakmai munka adminisztratív és tartalmi értékelését, illetve az ehhez kapcsolódó szervezeti folyamatok szakmailag megalapozott megszervezésé és irányítását.

3. A képzés további célja olyan szakemberek képzése, akik a szervezet működési folyamatainak megértésével, a szervezet vezetésével és értésével kapcsolatos tapasztalatokat és adatokat figyelembe véve képesek intézményi stratégia kialakítására, és a stratégia megvalósítási folyamatának irányítására.

4. A képzés az oktatási intézmények gazdasági folyamatainak megértését a vezetői munka integrált részének tekinti, és így célja a képzésen részt vevő pedagógus kollégák felkészítése arra, hogy a megszerzett gazdasági szemléletet képesek legyenek az általuk vezetett köznevelési intézmény érdekében kamatoztatni.

A képzés alapelvei:

A képzés elkötelezett:

 • a tanulóközpontú szemlélet érvényesítése mellett,
 • az oktató és a hallgató közötti partneri együttműködés kiépítése mellett,
 • a szakmai problémákra való nyitottság erősítése mellett,
 • a fejlesztő, támogató attitűd erősítése mellett az egyén és a csoport szintjén egyaránt,
 • a vezetői felelősségvállalás erősítése mellett
 • az elfogadó, tanulói igényekre figyelő légkör kialakítása mellett.

A felvétel feltételei:
Felsőfokú végzettség

 • Tanári mesterképzési szakon, korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon szerzett végzettség
 • Legalább 3 év tanítási gyakorlat

A képzés minimum 15 főtől indul.

A képzés ideje: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Önköltség díja (félév): 190.000 Ft

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés
Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest
Munkarend: levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek, szombat.

Számonkérés módja:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, tantárgyi vizsga vagy szigorlat zárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő záródolgozat megvédését is.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A képzés tantervi követelmények teljesítése.

A közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak tantervi és órarendi információit lásd a Tanárképző és Digitális Tanulás Központ honlapján Hallgatóknak fül alatt.

A jelentkezés módja és feltételei:
Interneten a következő oldalon és 1q2w3e4r jelszóval: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=57788

A csatolandó dokumentumokat a jelentkezések feldolgozását követően e-mailen fogjuk kérni, a hallgatókat egyenként megkeresve. (Ennek várható időpontja 2020. nyara)

Jelentkezési határidő:

2020. augusztus 24.

Jelentkezések elbírálása, feldolgozása:

 2020. július közepétől


További információ a képzésről a www.felvi.hu weboldalon olvasható.

  2020. SZEPTEMBERÉBEN NEM KERÜL MEGHIRDETÉSRE!  

 Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés  

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző és Digitális Tanulás Központ

Igazgató: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens

Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra, alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

 

A képzés célja, hogy felkészítse a pedagógusképzéshez kapcsolódó mentori feladatok ellátására a résztvevőket. A képzés elvégzését követően a gyakorlatvezető mentortanár képes:

 • az iskolai gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére.
 • a hallgatóval/kezdő pedagógussal hatékony szakmai együttműködésre, professzionális kommunikációra és konstruktív konfliktuskezelésre.
 • a hallgató/kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására.
 • a szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére.
 • a hallgató/kezdő pedagógus reflektivitásának (önreflexiójának) szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére.
 • az önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására.
 • az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására.
 • a hallgató/kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására.

A felvétel feltételei:

Felsőfokú végzettség

Tanári mesterképzési szakon, korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon szerzett végzettség

Legalább 3 év tanítási gyakorlat

A képzés minimum 15 főtől indul.

 

A képzés ideje: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Önköltség díja (félév): 190.000 Ft

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés

Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest

Munkarend: levelező

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek, szombat.

Számonkérés módja: A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, tantárgyi vizsga vagy szigorlat zárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő záródolgozat megvédését is.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: A képzés tantervi követelmények teljesítése.

A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés tantervi és órarendi információt lásd a Tanárképző és Digitális Tanulás Központ honlapján Hallgatóknak fül alatt.

A jelentkezés módja és feltételei:

Interneten a következő oldalon és 1q2w3e4r jelszóval: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=57788

A csatolandó dokumentumokat a jelentkezések feldolgozását követően e-mailen fogjuk kérni, a hallgatókat egyenként megkeresve. (Ennek várható időpontja 2020. nyara)

Jelentkezési határidő:

2020. augusztus 24.

Jelentkezés elbírálása:

2020. július közepétől

 

További információ a képzésről a www.felvi.hu weboldalon olvasható.

Vágólapra másolva