Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Küldetésünk

Küldetésünk:

Multidiszciplináris látásmód és rendszerszemlélet átadására, a készség-, attitűd- és felelősségvállalás fejlesztésére képes, a képzésben lévő generációk főbb jellemzőihez igazodó, gazdag módszertani eszköztárral rendelkező, a tanítási-tanulási folyamatba az IKT eszközöket hatékonyan integrálni képes, innovatív, a változásokat menedzselő, a hazai és nemzetközi tudományos térben tájékozott közgazdásztanárok képzése, továbbképzése.

Stratégiánk fókuszában öt kiemelt terület:

 • a közgazdásztanár képzés korszerűsítése és megújulása
 • Felnőttképzés
 • Digitális tanulási folyamatok és digitális tanulási eszközök fejlesztése
 • Együttműködés szakmai partnerekkel (tanárképző intézményekkel, közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolákkal, fejlesztési és kutatási intézetekkel, szakképzést irányító szervezetekkel)
 • nemzetközi nyitás, nemzetközi kapcsolatok kialakítása

Tanárképző és Digitális Tanulás Központ stratégia

Elsődleges célkitűzéseink:
Országos digitális módszertani központtá válás
Versenyképes, minőségi képzések nyújtása

Ezeknek alárendelten határozhatjuk a fenti területek célkitűzéseit:

Közgazdásztanár képzés korszerűsítése és megújulása
Célkitűzések:
 • Tartalmában és szerkezetében változó közgazdásztanár képzés
 • Optimális képzési kínálat meghatározás a változó igényekhez igazodva
 • Teljesítményelvű, hallgatóközpontú tanítási-tanulási környezet kialakítása képzéseinken
 • A képzések komplexitásának biztosításaMűhelymunkák kialakítása és erősítése
 • Tanszékek közötti koordinációs feladatok hatékony ellátásaIdegen nyelvű kurzusok indítása
 • Párhuzamos képzési lehetőség akkreditálása
Felnőttképzés
Célkitűzések:
 • Környezeti változásokhoz igazadó továbbképzések
 • Felsőfokú szakképzések (rövid ciklusú) és szakirányú szakképzések közismereti és közgazdász tanárok, az oktatási rendszerben dolgozók számára
 • A felsőoktatásban dolgozó oktatók módszertani továbbképzése
 • Phd hallgatók és demonstrátorok módszertani képzése
 • Bekapcsolódás a mentortanár képzésbe
Digitális tanulási folyamatok és digitális tanulási eszközök fejlesztése
Célkitűzések:
 • Innovatív fejlesztések – Gennovációk
 • E-learning és blended taneszközöket készítő központ működtetése
 • Tükrözött tantermi oktatások megvalósítása
 • A Tanárképző és Digitális Tanulási Központ honlapján egy módszertani bank létrehozása és működtetése
Együttműködés szakmai partnerekkel, kollégákkal (tanárképző intézményekkel, közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolákkal, fejlesztési és kutatási intézetekkel, szakképzést irányító szervezetekkel)
Célkitűzések:
 • A végzett hallgatók alumni hálózatának kialakítása és működtetése
 • Gyakorló iskolai hálózat újraszervezése és működtetése
 • Szakkolégium szerű szerveződést létrehozása közgazdasági alapképzésben részt vevő hallgatók számára
 • Hazai kutató és fejlesztő munkákba bekapcsolódás
Nemzetközi nyitás, nemzetközi kapcsolatok kialakítása
Célkitűzések:
 • Bekapcsolódás a nemzetközi kutatási programokba
 • Szakmai együttműködések kialakítása hasonló profilú intézményekkel
 • Idegen nyelvű online kurzusok, képzési programok indítása
 • Konferenciák szervezése, illetve nemzetközi és hazai konferenciákon való részvétel

Célrendszerünk elfogadása és megvalósítása biztosítja Tanárképző és Digitális Tanulási Központunk több lábon állását, megerősödését, elfogadottságának növekedését az egyetemen belül.

A célkitűzések és a hozzá kapcsolódó feladatok megvalósítását segíti a TDTK kialakult szervezeti és működési felépítése.

Vágólapra másolva