Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Igazgatási és Szabályozási Szolgáltatások

A kancellár felelős a jogi szolgáltatásokért, ide értve a gazdasági és munkajogi, a felsőoktatási jogi, az igazgatási és szabályozási ügyeket.A jogi szolgáltatást nyújtó szervezeti egység az Egyetem jogi folyamatait menedzselő, a jogi feladatokat komplexen ellátó funkcionális egység, amely a kancellár közvetlen vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

A szervezeti egység egyik részfunkciót ellátó szervezeti egysége az Igazgatási és Szabályozási Szolgáltatások, amelynek fő feladatai:

a) Belső szabályozási tevékenység ellátása, koordinálása, közreműködés a belső szabályozó dokumentumok készítésében, azok jogi ellenőrzése, kiadása, nyilvántartása.
b) Jogi tanácsadás, így különösen jogszabályok, belső szabályozó dokumentumok értelmezése, jogszabályfigyelés, menedzsment tájékoztatása a jogszabályi változásokról, jogszabály tervezetek véleményezése.
c) Jogi eljárások indítása, a jogi képviselet ellátása, szervezése peres, nem peres eljárásokban, jogi szakmai koordináció, valamint hatósági eljárások kezdeményezése, teljes körű menedzselése a jogszabályi elvárásoknak megfelelően.d) A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a Szenátus és más testületek ügyviteli feladatainak ellátása.
e) Belső adatvédelmi felelősi feladatok ellátása, általános közzétételi, közérdekű adatigénylési feladatok ellátása.
f) Az Egyetem érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos jogi koordinációs feladatok ellátása.
g) Aláírási címpéldányok kezelése, nyilvántartása, elektronikus képviseleti jogok, elektronikus aláírások nyilvántartása, bélyegző-nyilvántartás vezetése.
h) Ügyirat kezelési rendszer kialakítása, működtetése.
i) Levéltár működtetése.
j) A hallgatói önkormányzatok működésének törvényességi ellenőrzése, hallgatói önkormányzatok ügyeinek jogi támogatása.
k) Feladatkörébe tartozó adatszolgáltatások teljesítése.
A részfunkciókat ellátó szervezeti egység élén jogi vezető áll. A jogi vezető a kancellárnak tartozik felelősséggel.  

Megváltozott munkarend a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel:

Ügyeleti rend

Munkatársak:

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica marica.kerezsi@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Jogi szolgáltatások / Igazgatási és Szabályozási Szolgáltatások
Igazgatási és szabályozási szolgáltatásokért felelős jogi vezető / Head of Legal Affairs/Administrat
E épület
Vágólapra másolva