Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások

A Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások feladatai:

A Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások szervezeti egység az Egyetem felsőoktatási jogi folyamatait menedzselő szervezeti egység, amely a kancellár közvetlen vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

A szervezeti egység fő feladatai:

a)         Felsőoktatási jogi területen okiratszerkesztés, így különösen szerződések, együttműködési megállapodások (közös oklevél, kettős oklevél (duál/double degree) többes oklevél, joint degree, multiple degree kiadására, licenciaképzésekre, szakmai gyakorlatra irányuló megállapodások, hazai és nemzetközi oktatási, kutatási célú keretmegállapodások, képzési hely biztosítására, közösségi képzési központ létrehozására, kollégiumi elhelyezési biztosítására irányuló megállapodások), egyoldalú jognyilatkozatok, egyéb okiratok, mintaszerződések és formanyomtatványok szerkesztése, kiadása, nyilvántartása véleményezése.

b)         Felsőoktatási jogi területen okiratok jogi ellenjegyzése.

c)         Belső szabályozó dokumentumok, így különösen a Hallgatói Követelményrendszer és a képzésekhez, oktatáshoz kapcsolódó szabályozók (szabályzatok, rendelkezések, ügyrendek stb.) készítése, jogi véleményezése.

d)         Jogi tanácsadás, így különösen jogszabályok, belső szabályozó dokumentumok értelmezése felsőoktatási jogi kérdésekben, különösen az alábbi területeken:

-    felvételi eljárás, beiskolázás;

-    képzések létesítése, indítása;

-    szakmai gyakorlat, duális képzés;

-    hallgatói jogviszony létesítése, hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó tanulmányi, finanszírozási, térítési és juttatási ügyek;

-    hallgatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen fegyelmi, kártérítési, felülbírálati ügyek;

-    hallgatók esélyegyenlőségi ügyei;

-    oktatásigazgatás, képzésszervezés;

-    tehetséggondozás, szakkollégiumok;

-    kollégiumok.

e)         Jogszabályfigyelés, menedzsment tájékoztatása a jogszabályi változásokról, jogszabály-tervezetek véleményezése.

f)           Az Oktatási Hivatal felé valamennyi kötelező adatszolgáltatás, nyilvántartásba vétel, engedélyeztetés előkészítése és teljesítése (pl. képzések, kollégiumok, szakkollégiumok, képzéshez kapcsolódó együttműködési megállapodások, egyetemi tisztségviselők bejelentése).

g)         Képzéseket és hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező személyeket érintő hatósági és egyéb megkeresésekkel összefüggő igazolási és hitelesítés ügyek.

h)         Külföldi oklevelek továbbtanulási célú elismerésére irányuló hatósági eljárások lefolytatása.

i)           Felsőoktatási jogi területen jogi eljárások indítása, a jogi képviselet ellátása, jogi szakmai koordináció, valamint hatósági eljárások kezdeményezése, teljes körű menedzselése a jogszabályi elvárásoknak megfelelően.

j)           A hallgatói önkormányzatok működésének törvényességi ellenőrzése, hallgatói önkormányzatok ügyeinek jogi támogatása.

Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások Vezető

Dr. Bíró Barbara barbara.biro@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Jogi szolgáltatások / Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások
Vezető / Head of Department
C épület, 648
Telefon: +36 1 482 7751 • Mellék: 7751

Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások Munkatársai

Bágyi Andrea andrea.bagyi@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Jogi szolgáltatások / Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások
Igazgatási referens / Administration Officer
C épület, 643
Telefon: +36 1 482 7756 • Mellék: 7756
Dr. Balogh Emese Katalin emese.balogh@uni-corvinus.hu
C épület, C.642
Telefon: +36 1 482 7753 • Mellék: 7753
Magyari Laura Anna laura.magyari@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Jogi szolgáltatások / Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások
Ügyintéző / Associate
C épület, 643
Telefon: +36 1 482 7752 • Mellék: 7752
Mráz Viola viola.mraz@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Jogi szolgáltatások / Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások
Ügyintéző / Associate
C épület, 641
Telefon: +36 1 482 7754 • Mellék: 7754
Végh Aliz vegh.aliz@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Jogi szolgáltatások / Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások
Ügyintéző / Associate
E épület, 641
Telefon: +36 1 482 7757 • Mellék: 7757
Loós Olívia Boglárka olivia.loos@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Jogi szolgáltatások / Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások
Ügyvivő szakértő / Managing Expert
C épület

MEGVÁLTOZOTT MUNKAREND A VESZÉLYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL:

Ügyfélfogadási Rend
Kedd-Szerda-Csütörtök

09:00-12:00
13:00-16:00

Hétfőn és Pénteken nincs ügyfélfogadás!

Kérelmeiket elküldhetik postán vagy szkennelve e-mailben is.(kivéve hitelesített másolat)

1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
fjsz@uni-corvinus.hu
+36-1-482-7754

Külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok továbbtanulási célú elismerése

Hitelesítési eljárások országonkénti bontásban (diplomáciai felülhitelesítés, kétoldalú megállapodás, Apostille)
Tájékoztató az elismerési eljárásról : Önköltséges
Tájékoztató az elismerési eljárásról : Központi Felvételi
Tájékoztató az elismerési eljárásról : Stipendium Hungaricum
Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelem

Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők tanulmányaihoz kapcsolódó, igazolási és hitelesítési eljáráshoz szükséges dokumentumai

Meghatalmazás
Tájékoztató
Vágólapra másolva