Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Létesítményműködtetés

   Infrastruktúra Kerekasztal  

  Felújítási és új helyiség igények bejelentése  

Szolgátatások

  • Épületüzemeltetés

A létesítményműködtetés feladata, hogy a szükséges mértékben biztosítsa azegyetemi ingatlan-infrastruktúra megfelelő rendelkezésre állását az oktatás,mint az egyetem főtevékenysége kiszolgálása érdekében.

A szolgáltatási kör magába foglalja az oktatási épületekhez kapcsolódószolgáltatásokat, mint például épületkarbantartási és felújításiszolgáltatások, egyéb műszaki szolgáltatások, takarítás, őrzés-védelem,energiamenedzsment, ingatlanhasznosítás, valamint a munkavégzéshez kapcsolódószolgáltatásokat, mint például étkezési szolgáltatások bútorozás, költözések,területmenedzsment, vagyonvédelem, munkavédelem, tűzvédelem.

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat az igényeknek megfelelően és alehető legrövidebb időn belül tudjuk, teljesíteni kérjük a bejelentések alábbiegyszerű, de szabályozott módon történő jelzését. A gyors és szakszerűbeavatkozások érdekében kérjük, az egyes igényeket az alábbi három csoportbasorolva jelentsék meg a következők szerint:

· építészeti-, vízgépészeti-, fűtési, hűtési és légtechnikai-, erősáramúrendszerek hibajavítási, és egyéb műszaki szolgáltatási (falra,falra tárgyak felszerelése, bútorok szét- és összeszerelése, javítása,árnyékolórendszerek javítása, kulcsmásolás, zárcsere stb.) igényeiket  a karbantartásicsoportunk részére az uzemeltetes@uni-corvinus.hu e-mailcímen legyenek szívesek jelezni.

· takarítási, költöztetési, rakodási igényeiket  közvetlenülJurecz István gondnok istvan.jurecz@uni-corvinus.hu részérelegyenek szívesek jelezni

· tantermek és irodák hűtésének-, fűtésének-,szellőzésének szabályozásával kapcsolatos, a kárveszély miatt azonnalibeavatkozást igénylő, az épület infrastruktúráját érintő működési zavarokat (pl.balesetveszély, csőtörés, áramszünet stb.) a Főépület földszint 5-öshelyiségében a hét minden napján 0-24 órában működő diszpécserszolgálatfelé legyenek szívesek jelezni a +36-30-278-2103 telefonszámon

  • Munka, tűz és katasztrófavédelem

Az egyetemközintézményként köteles a működési rendjét az általános érvényű jogszabályielőírásokkal egyeztetve kialakítani, melyek közül az egyetemi polgárságotleginkább érintő hatósági szabályozás a tűz- munka- és katasztrófavédelem. Azezzel kapcsolatos tevékenységet az egyetemen Tóth Kornél (kornel.toth@uni–corvinus.hu)látja el, így az ezzel a területtel kapcsolatos kérdésekben keressékbizalommal.

  • Ingatlanfelújítások

Az egyetem jelentős ingatlanállománya folyamatosan felújításra,fejlesztésre szoruló infrastruktúra, mely feladatokat a létesítményüzemeltetésmellett, de annak szempontjait, feltételeit figyelembe véve végzünk.

A felújítási feladatok jellemzően az egyetem épített és hálózatiinfrastruktúráinak bővítése, minőségének javítása illetve a használati értékhelyreállítását, esetleg növelését célzó és felújítása.

Ugyanakkor azonban a meglévő infrastruktúra használati értékénekfenntartását, vagy növelését célzó felújítások szükségessé teszik az egyetemmunkatársainak bevonását az éves rendszeres felújítások tervezésébe, valamintaz azok lebonyolításához kapcsolódó egyeztetésekbe. A felújítási feladatokkalkapcsolatos egyetemi igények bejelentésére a felujitas@uni-corvinus.hu emailcím szolgál.

Kérjük, felújítási igényeiket minden esetben ezen jelezzék, mivel ezenigények kielégítése jellemzően mindig a következő év nyarán valósulhat meg, ésa hosszú átfutási idő miatt az esetlegesen más csatornákon (telefon, más emailcímekre küldött levelek, szóbeli kérések, stb.) megfogalmazott igények felújításitervben való megjelenése nem garantálható.

A felújítási igények folyamatosan, bármikor bejelenthetők, azonbanmegvalósításuk csak ütemezetten lehetséges. Nagyrészt közbeszerzési és kisebbrészben költségvetési ill. beruházás-előkészítési okokból kizárólag az adott évoktóber 31-ig jelzett igények kerülhetnek be a következő nyárra szólófelújítási tervbe, és valósulnak meg az adott évet követő nyár folyamán. Sajnosjelentősebb volumenű (több szobát érintő, vagy több milliós nagyságrendűfelújításokat csak ebben a tervezési folyamatban tudunk kezelni, így kérjük,felújítási igényeiket időben, előre tervezhetően, a fentieknek megfelelőenfogalmazzák meg és juttassák el a megadott címre.

  • Ingatlanfejlesztés

Az új erőforrásokat létrehozófejlesztési feladatok (az alapterület növelése, új épületek vagy infrastruktúrajellemzően projektszerűen valósulnak meg, így azt egyedi egyetemi döntésekalapján, külön ütemezés mellett hajtjuk végre.

Nagyobbvolumenű fejlesztési terveink jelenleg a következők:

· Sportlétesítményfejlesztésa Lónyai utca 40. sz. alatt

· Konferenciaés kollégiumi infrastruktúra kialakítása a Ménesi út 5. sz. alatt

· Inkubációsés kutatási területek megvalósítása a Czuczor u. 3. sz. alatt

A fenti fejlesztésekre vonatkozómegvalósítási döntések még nem születtek meg, de reményeink szerint mindhárommegvalósulhat középtávon.

  • Ingatlanvagyon hasznosításához kapcsolódó szolgáltatások

Az egyetemi épületek szabad kapacitásainak hasznosítása jellemzőentörténhet eseti vagy tartós formában. Az eseti hasznosítással kapcsolatosfeladatokat a Közgáz Campus Rendezvényszervezési Csoportja végzi, míg a tartósbérbeadás a Létesítménygazdálkodáson belül valósul meg.

A bérbeadási tevékenység keretében jellemzően három szolgáltatástbiztosítunk:

· Tartós bérbeadás valamely, az egyetem számárafontos együttműködési lehetőséget, vagy szolgáltatási igényt kielégítő partnerszámára. Az ezzel a tevékenységgel kapcsolatos feladatokat Szabóné Bényei Éva (szabo.eva@uni-corvinus.hu) koordinálja, és az ezzelkapcsolatos kérdésekben keressék bizalommal.

· Székhelyhasználati szolgáltatás, melynek keretében azegyetem érdekkörében lévő külső jogi személyek számára biztosítjuk az egyetemvalamely telephelye székhelyként történő bejelentésének lehetőségét. Az ezzel atevékenységgel kapcsolatos feladatokat Balga Zsanett (zsanett.balga@uni-corvinus.hu) koordinálja, ésaz ezzel kapcsolatos kérdésekben keressék bizalommal.

· Dolgozói parkolási szolgáltatás: az egyetem jelenlegmég üres fejlesztési területein (Czuczor u. 3.; Lónyai u. 40) dolgozónkkorlátozott számban számára kedvezményes parkolási lehetőséget biztosítunk. Azezzel a tevékenységgel kapcsolatos feladatokat Szabóné Bényei Éva (szabo.eva@uni-corvinus.hu) koordinálja, és az ezzelkapcsolatos kérdésekben keressék bizalommal.  


 


Szolgáltatásokhoz kapcsolódó tájékoztatók

Oktatási épületek nyitvatartási rendje


Közgáz Campus

  • munkanapokon

– E épület 6-tól 22 óráig (déli kapu)

– C épület 6-tól 22 óráig

– Sóház épület 7-től 22 óráig

  • szombati napokon

– E épület 7-től 21 óráig (déli kapu)

– C épület 6-tól 19 óráig

– Sóház épület 7-től 19 óráig

  • vasárnap mindegyik oktatási épület illetve rendezvény esetén egyedi nyitva tartás

Székesfehérvári Campus

  • munkanapokon

– A épület 7-től 23 óráig

– B épület 7-től 19 óráig

  • szombati ás vasárnapi napokon

– A épület 7-től 23 óráig

– B épület zárva, illetve rendezvény esetén egyedi nyitvatartás


Egyetemi oktatási épületek alaprajzai

Főépület alaprajzok
C épület alaprajzok
Sóház alaprajz

Védelmi oktatási anyagok

Tűzvédelmi oktatási anyag
Munkavédelmi oktatási anyag
Katasztrofavédelmi oktatási anyag
Oktatási lap munkavállalók számára 2020
Oktatási lap hallgatók számára 2020
Védelmi oktatás hallgatók számára 2020

Munkatársak

Infrastrukturális szolgáltatások irányítása, koordinálása

Czinderi Gábor czinderi.gabor@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
Infrastrukturális Szolgáltatások Vezető / Head of Infrastructural Services
C épület, 705
Telefon: +36 1 482 7035 • Mellék: 7035
Bálint György gyorgy.balint@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Létesítményműködtetés
Létesítményműködtetési vezető / Head of Facility Management
C épület, 705
Telefon: +36 1 482 7033 • Mellék: 7033
Szenczi Anita szenczi.anita@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
Asszisztens / Assistant
C épület, 705
Telefon: +36 1 482 7577 • Mellék: 7577
Tóth Kornél kornel.toth@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
Tűz- és munkavédelmi főmunkatárs / Senior Fire and Safety Officer
C épület, 716
Telefon: +36 1 482 7730 • Mellék: 7730

Épületüzemeltetési szolgáltatások

Jurecz István istvan.jurecz@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Létesítményműködtetés
Gondnok / Caretaker
C épület, 703
Telefon: +36 1 482 7068 • Mellék: 7068
Kárpáti Gábor gabor.karpati@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
fejlesztési munkatárs
C épület, 701
Telefon: +36 1 482 7038 • Mellék: 7038
Kovácsné Dombi Mónika monika.dombi@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Üzemeltetési és Beruházási Iroda
ügyviteli adminisztrátor
E épület, 77/a
Telefon: +36 1 482 5143 • Mellék: 5143
Pálfi Zoltán zoltan.palfi@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Létesítményműködtetés
Biztonsági vezető / Head of Security
E épület
Telefon: +36 30-210-9048

Ingatlanvagyon hasznosítása

Kiss Roland roland.kiss@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
Műszaki előadó / Technical Service Clerk
C épület, 703.2.
Telefon: +36 1 482 7027 • Mellék: 7027
Szabóné Bényei Éva szabo.eva@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
Műszaki kontroller / Technical Controller
C épület, 704
Telefon: +36 1 482 7717 • Mellék: 7717
Vágólapra másolva