Budapesti Corvinus Egyetem ×

LétesítményműködtetésA létesítményműködtetés feladata, hogy a szükséges mértékben biztosítsa az egyetemi ingatlan-infrastruktúra  megfelelő rendelkezésre állását az oktatás, mint az egyetem főtevékenysége kiszolgálása érdekében.  

A szolgáltatási kör magába foglalja az oktatási épületekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például épületkarbantartási és felújítási szolgáltatások, egyéb műszaki szolgáltatások, takarítás, őrzés-védelem, energiamenedzsment, ingatlanhasznosítás, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például étkezési szolgáltatások bútorozás, költözések, területmenedzsment, vagyonvédelem, munkavédelem, tűzvédelem. 

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat az igényeknek megfelelően és a lehető legrövidebb időn belül tudjuk, teljesíteni kérjük a bejelentések alábbi egyszerű, de szabályozott módon történő jelzését. A gyors és szakszerű beavatkozások érdekében kérjük, az egyes igényeket az alábbi három csoportba sorolva jelentsék meg a következők szerint: 

  • építészeti-, vízgépészeti-, fűtési, hűtési és légtechnikai-, erősáramú rendszerek hibajavítási, és egyéb műszaki szolgáltatási (falra, falra tárgyak felszerelése, bútorok szét- és összeszerelése, javítása, árnyékolórendszerek javítása, kulcsmásolás, zárcsere stb.) igényeiket  a karbantartási csoportunk részére az uzemeltetes@uni-corvinus.hu e-mail címen legyenek szívesek jelezni.  
  • takarítási, költöztetési, rakodási igényeiket  közvetlenül Jurecz István gondnok istvan.jurecz@uni-corvinus.hu részére legyenek szívesek jelezni 
  • tantermek és irodák hűtésének-, fűtésének-, szellőzésének szabályozásával kapcsolatos, a kárveszély miatt azonnali beavatkozást igénylő,  az épület infrastruktúráját érintő működési zavarokat (pl. balesetveszély, csőtörés, áramszünet stb.) a Főépület földszint 5-ös helyiségében  a hét minden napján 0-24 órában működő diszpécserszolgálat felé legyenek szívesek jelezni a +36-30-278-2103 telefonszámon 

Az egyetem közintézményként köteles a működési rendjét az általános érvényű jogszabályi előírásokkal egyezteve kialakítani, melyek közül az egyetemi polgárságot leginkább érintő hatósági szabályozás a tűz- munka- és katasztrófavédelem. Az ezzel kapcsolatos tevékenységet az egyetemen Tóth Kornél (kornel.toth@uni--corvinus.hu), így az ezzel a területtel kapcsolatos kérdésekben keressék bizalommal.  


Az egyetem jelentős ingatlanállománya folyamatosan felújításra, fejlesztésre szoruló infrastruktúra, mely feladatokat a létesítményüzemeltetés mellett, de annak szempontjait, feltételeit figyelembe véve végzünk.  

A felújítási feladatok jellemzően az egyetem épített és hálózati infrastruktúráinak bővítése, minőségének javítása illetve a használati érték helyreállítását, esetleg növelését célzó és felújítása.  

Ugyanakkor azonban a meglévő infrastruktúra használati értékének fenntartását, vagy növelését célzó felújítások szükségessé teszik az egyetem munkatársainak bevonását az éves rendszeres felújítások tervezésébe, valamint az azok lebonyolításához kapcsolódó egyeztetésekbe. A felújítási feladatokkal kapcsolatos egyetemi igények bejelentésére a felujitas@uni-corvinus.hu email cím szolgál. 

Kérjük, felújítási igényeiket minden esetben ezen jelezzék, mivel ezen igények kielégítése jellemzően mindig a következő év nyarán valósulhat meg, és a hosszú átfutási idő miatt az esetlegesen más csatornákon (telefon, más email címekre küldött levelek, szóbeli kérések, stb.) megfogalmazott igények felújítási tervben való megjelenése nem garantálható. 

A felújítási igények folyamatosan, bármikor bejelenthetők, azonban megvalósításuk csak ütemezetten lehetséges. Nagyrészt közbeszerzési és kisebb részben költségvetési ill. beruházás-előkészítési okokból kizárólag az adott év október 31-ig jelzett igények kerülhetnek be a következő nyárra szóló felújítási tervbe, és valósulnak meg az adott évet követő nyár folyamán. Sajnos jelentősebb volumenű (több szobát érintő, vagy több milliós nagyságrendű felújításokat csak ebben a tervezési folyamatban tudunk kezelni, így kérjük, felújítási igényeiket időben, előre tervezhetően, a fentieknek megfelelően fogalmazzák meg és juttassák el a megadott címre. 


Az új erőforrásokat létrehozó fejlesztési feladatok (az alapterület növelése, új épületek vagy infrastruktúra jellemzően projektszerűen valósulnak meg, így azt egyedi egyetemi döntések alapján, külön ütemezés mellett hajtjuk végre. 

Nagyobb volumenű fejlesztési terveink jelenleg a következők: 

  • Sportlétesítményfejlesztés a Lónyai utca 40. sz. alatt 

  • Konferencia és kollégiumi infrastruktúra kialakítása a Ménesi út 5. sz. alatt 

  • Inkubációs és kutatási területek megvalósítása a Czuczor u. 3. sz. alatt  

A fenti fejlesztésekre vonatkozó megvalósítási döntések még nem születtek meg, de reményeink szerint mindhárom megvalósulhat középtávon. 


Az egyetemi épületek szabad kapacitásainak hasznosítása jellemzően történhet eseti vagy tartós formában. Az eseti hasznosítással kapcsolatos feladatokat a Közgáz Campus Rendezvényszervezési Csoportja végzi, míg a tartós bérbeadás a Létesítménygazdálkodáson belül valósul meg.  

A bérbeadási tevékenység keretében jellemzően három szolgáltatást biztosítunk: 

  • Tartós bérbeadás valamely, az egyetem számára fontos együttműködési lehetőséget, vagy szolgáltatási igényt kielégítő partner számára. Az ezzel a tevékenységgel kapcsolatos feladatokat Szabóné Bényei Éva (szabo.eva@uni-corvinus.hu) koordinálja, és az ezzel kapcsolatos kérdésekben keressék bizalommal.   
  • Székhelyhasználati szolgáltatás, melynek keretében az egyetem érdekkörében lévő külső jogi személyek számára biztosítjuk az egyetem valamely telephelye székhelyként történő bejelentésének lehetőségét. Az ezzel a tevékenységgel kapcsolatos feladatokat Balga Zsanett (zsanett.balga@uni-corvinus.hu) koordinálja, és az ezzel kapcsolatos kérdésekben keressék bizalommal. 
  • Dolgozói parkolási szolgáltatás: az egyetem jelenleg még üres fejlesztési területein (Czuczor u. 3.; Lónyai u. 40) dolgozónk korlátozott számban számára kedvezményes parkolási lehetőséget biztosítunk. Az ezzel a tevékenységgel kapcsolatos feladatokat Szabóné Bényei Éva (szabo.eva@uni-corvinus.hu) koordinálja, és az ezzel kapcsolatos kérdésekben keressék bizalommal.  


Főépület alaprajzok
C épület alaprajzok
Sóház alaprajz

Tűzvédelmi oktatási anyag
Munkavédelmi oktatási anyag
Katasztrofavédelmi oktatási anyag

Parkoló használati rend

Kapcsolódó bejegyzés típusok

Czinderi Gábor czinderi.gabor@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
Infrastrukturális Szolgáltatások Vezető / Head of Infrastructural Services
C épület, 705
Telefon: +36 1 482 7035 • Mellék: 7035
Bálint György gyorgy.balint@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Létesítményműködtetés
Létesítményműködtetési vezető / Head of Facility Management
C épület, 705
Telefon: +36 1 482 7033 • Mellék: 7033
Szenczi Anita szenczi.anita@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
Asszisztens / Assistant
C épület, 705
Telefon: +36 1 482 7577 • Mellék: 7577
Tóth Kornél kornel.toth@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
Tűz- és munkavédelmi főmunkatárs / Senior Fire and Safety Officer
C épület, 716
Telefon: +36 1 482 7730 • Mellék: 7730

Jurecz István istvan.jurecz@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Létesítményműködtetés
Gondnok / Caretaker
C épület, 703
Telefon: +36 1 482 7068 • Mellék: 7068
Lánczi Andrea landrea@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Létesítményműködtetés
Vagyongazdálkodási adminisztrátor / Administrator Asset Management
Sóház, fszt.4
Telefon: +36 1 482 7187 • Mellék: 7187
Tarjányi Dóra dora.tarjanyi@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Létesítményműködtetés
Karbantartási csoportvezető / Head of Maintenance Services
C épület, 716
Telefon: +36 1 482 7050 • Mellék: 7050
Kovácsné Dombi Mónika monika.dombi@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Üzemeltetési és Beruházási Iroda
ügyviteli adminisztrátor
E épület, 77/a
Telefon: +36 1 482 5143 • Mellék: 5143
Pálfi Zoltán zoltan.palfi@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Létesítményműködtetés
Biztonsági vezető / Head of Security
E épület
Telefon: +36 30-210-9048

Szabóné Bényei Éva szabo.eva@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
Műszaki kontroller / Technical Controller
C épület, 704
Telefon: +36 1 482 7717 • Mellék: 7717
Kiss Roland roland.kiss@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
Műszaki előadó / Technical Service Clerk
C épület, 703.2.
Telefon: +36 1 482 7027 • Mellék: 7027
Balga Zsanett zsanett.balga@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Létesítményműködtetés
Műszaki kontroller asszisztens / Assistant Technical Controller
C épület, 707
Telefon: +36 1 482 7063 • Mellék: 7063
Vágólapra másolva