Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Informatika

Az igazgatóból, 2 igazgató-helyettesből és titkárságból álló vezetés koordinálja az egyetemi fejlesztéseket és beszerzéseket, hangolja össze az üzemeltetési feladatokat – és adatbiztonsági szempontból felügyeli az informatikai rendszerek működését. Az egyes szakági feladatokat ellátó szervezetek két osztályba vannak szervezve. 

A Központi Alkalmazások Osztály (KALK) üzemelteti az összes olyan informatikai alkalmazást, mely lefedi az egyetem központi és az egyes egyetemi részegységekhez rendelt alkalmazásokat. A technológia függvényében az üzemeltetési és fejlesztési feladatok elkülönülnek unix-os és microsoftos technológiai csoportokra. A központi alkalmazások osztály része a hálózatos csoport. A kábelezés és hálózati kapcsolóelemek működtetése mellett, ez a csoport felelős a hálózati biztonsági rendszerek (tűzfalak, szűrők, stb) üzemeltetéséért és kapcsolódó fejlesztések koordinációjáért, a telefonrendszerek működéséért és a telekommunikációs szolgáltatókkal való kapcsolattartásért és működteti a telefonközpont felügyeletet is.

A Felhasználótámogatási Osztály (FTO) felelős az egyetemi kliens gépek üzemeltetéséért, karbantartásáért, az esetlegesen előforduló hibaelhárításáért és a kapcsolódó fejlesztésekért. Az osztály felelős az épületek üzemelő informatikai laborok működéséért a hardver és szoftver elemek hibátlan működtetéséért. Az osztály szervezi a hallgatókkal és oktatókkal való kommunikációt és menedzseli a napi munkafolyamatokat az Helpdesken keresztül. Ezen kívül gondoskodik az oktatástechnikai rendszerek karbantartásáról és hibajavításáról. 

Az Informatika működési feltételeit a szervezet ügyrendje szabályozza – melyet az Egyetemi Szenátus fogadott el. A szervezeten belüli működését az Informatikán belüli szabályzatok írják le. Az egyes szolgáltatásokat, technológiai környezetet és az üzemeltetés rendjét a csatolt guide-ok, kézikönyvek, policy-k fedik le. Az egyetemi közvélemény a weben közzétett segédletek és az egyetemi körlevelek alapján tájékozódhatnak az üzemelés rendjéről és a biztosított szolgáltatások színvonaláról.

Az Informatika szakembergárdája magyarországi összehasonlításban jól képzett, magas a diplomások, a jó nevű szakemberek aránya. Más felsőoktatási intézményekkel összehasonlítva – az erős belső szabványosítás és automatizálás eredményeképpen a gépszámra illetve felhasználóra vetített informatikai humán erőforrás minimális. Az egyetemi oktatási tevékenység és az oktatási kormányzat fokozódó informatikai támogatást igénylő rendszerei miatt a jelenlegi emberi erőforrás nem elégséges, ugyanakkor a költségvetési szigor nem teszi lehetővé a szakembergárda növelését.

Külső szerződéses partnereket a napi munkafolyamatok szervezésében nem veszünk igénybe, csak az egyes technológia-részterületek esetében használunk partnereket támogatási vagy rendelkezésre állási szerződés keretein belül . Az ezen szerződéses kapcsolatokat összefoglaló táblázatot az audit anyagban mellékeltük.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 16:50:36