Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Beszerzés és Logisztika

A költségvetés végrehajtását szabályozó egyetemi előírások a BCE honlapján megtalálhatók.

A beszerzések előkészítését, a megrendelések kötelező bizonylati adminisztrációját, az engedélyek szükségességét, illetve a vásárlások megvalósításának utóéletét a teljesség igénye nélkül az alábbi szabályzatok rögzítik.

Beszerzési igény általánosságban beszerzési igénylőlap kitöltésével kezdeményezhető.
A karok, szervezeti egységek igényei alapján gyakran, vagy időszakos rendszerességgel felmerülő termékek vagy szolgáltatások beszerzését közbeszerzési vagy versenyeztetési eljárásban győztes szállítói partnerrel kötött keretszerződés alapján teljesíti az Egyetem. A Beszerzés és Logisztika (a továbbiakban Beszerzés) munkatársai feladatkörébe tartozik az Egyetem éves költségvetésébe betervezett közbeszerzési értékhatár alatti dologi kiadások (árubeszerzések, szolgáltatásmegrendelések) valamint közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházási célú beszerzések külső és belső szabályozók betartásával való bonyolítása. 

Beszerzési igénylőlap
2_2020.(I.9) számú Elnöki Testületi rendelkezés a kötelezettségvállalási jog gyakorlásáról
Beszerezhető főbb termékek és szolgáltatások

Bútorbeszerzés 
Keretszerződéstárgya: „Adásvételi keretszerződés különféle típus- és egyedi irodai, iskolai és kollégiumi bútorok szállítására” (Szállító: Garzon Novum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., SAP 4600001029/2020)

Keretszerződés hatályos a szerződött keret kimerüléséig de legkésőbb 2021. májusig.

Folyamatleírás bútorbeszerzéshez
Garzon vezetői bútorterméklista
Garzon munkatársi bútorterméklista
Beszerzési_igénylőlap_2020_Garzon bútorszerződéshez
Könyvbeszerzés

Keretszerződés tárgya: Adásvételi keretszerződés a Budapesti Corvinus Egyetem részére külföldi kiadású könyvek beszerzésére (Szállító: Prospero Könyvei Kft.,SAP 4600000299/2019)

Keretszerződés hatályos: 2022. augusztusig.

Keretszerződés tárgya: Adásvételi keretszerződés a Budapesti Corvinus Egyetem részére magyar kiadású könyvek beszerzésére (Szállító: ATLANTISZ Könyvkiadó Kft., SAP 4600000291/2019)

Keretszerződés hatályos: 2022. augusztusig.
Könyvek beszerzéséhez árajánlatkérő lap
Folyamatleírás-könyvbeszerzéshez
Fordítás
Keretszerződés tárgya: „BCE szervezeti egységei részére fordítási, szakfordítási feladatok ellátására” (Szállító: Szituációs nyelviskola Kft., SAP  4600000661/2019)Keretszerződés hatályos a szerződött keret kimerüléséig de legkésőbb 2021.májusig.

A fordítási igénylések a szerződéskitöltő programon keresztül kezdeményezhetők. 

Folyamatleírás-fordítási szolgáltatáshoz
Nyomdai szolgáltatások

Keretszerződés tárgya: a „Budapesti Corvinus Egyetem részére nyomdai szolgáltatások megrendelése” (Szállító: CC Printing Szolgáltató Kft.,  SAP 4600000971/2020)Keretszerződés hatályos a szerződött keret kimerüléséig de legkésőbb 2022. júliusig.
Folyamatleírás nyomdai szolgáltatás beszerzéséhez
Egyedi megrendelés nyomdai munkára
Info-grafikai szolgáltatás

Keretszerződés tárgya: a „Budapesti Corvinus Egyetem részére info-grafikai szerkesztési, tervezési szolgáltatás nyújtása. ” (Szállító: CC Printing Kft. , SAP 4600000026/2019)

Keretszerződés hatályos a szerződött keret kimerüléséig de legkésőbb 2021. márciusig.

Folyamatleírás-info grafikai szolgáltatás beszerzésére
Egyedi megrendelés info-grafikai szolgáltatás CC Printing
Marketing célú termékek szállítása

Keretszerződés tárgya: a „Budapesti Corvinus Egyetem logójával ellátott marketing célú termékek szállítása” (Szállító: Spark Promotions Kereskedelmi Szolgáltató Kft., SAP 4600001407/2020)

Keretszerződés hatályos a szerződött keret kimerüléséig de legkésőbb 2022. novemberig

Spark Promotions Kft. VIP termékek
Spark Promotions Kft. Öko termékek
Egyedi megrendelés marketing célú termékek szállítására
Spark Promotions Kft. terméklista
Papír, író,- és irodaszer beszerzések

Papír, író, irodaszer beszerzését a bce-beszerzes@uni-corvinus.hu e-mailcímen tudja kezdeményezni. A folyamat leírását a lenti Word dokumentumtartalmazz.
Folyamatleírás papír író és irodaszer rendeléshez
Kef irodaszer papír lista
Taxi szolgáltatás

Keretszerződés tárgya: a „Budapesti Corvinus Egyetem részére személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás nyújtása. ” (Szállító: City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, SAP 4600000024/2019)

Keretszerződés hatályos a szerződött keret kimerüléséig de legkésőbb 2020. júliusig.

Toner beszerzések

Központosított közbeszerzés keretében vásárolhatók a festékanyagok és nyomdai kellékek, ezért a beszerzési igények a bce-beszerzes@uni-corvinus.hu email címre való formanyomtatvány nélküli (levél formában írt) kérvénnyel kezdeményezhetők. A vásárlási szándékukban kérjük jelöljék meg a nyomat előállító eszközök (nyomtatók) pontos típusát, fajtáját, és/vagy a festékpatron, henger, dob, pontos paramétereit a beazonosíthatóság érdekében.

Informatikai eszközök

Informatikai eszközök megrendelése a beszerezni kívánt termék függvényében elsődlegesen az ISZK iszkbeszerzes@uni-corvinus.hu e-mail címen kezdeményezhető. 

Reprezentációs termékek

Keretszerződés tárgya: a „Adásvételi keretszerződés reprezentációs termékek szállítására és ezzel összefüggő webshop szolgáltatás nyújtására” (Szállító: PBS Hungária Kft., SAP 4600000540/2019).   A szerződés szerint a webshop-ba belépve a termékek és azok egységárai megtekinthetők.Keretszerződés hatályos a szerződött keret kimerüléséig de legkésőbb 2022.04.13-ig.A reprezentációs termékek megrendelését a  https://www.pbs.hu/pbs4/ link megnyitásával webshopon keresztül kell leadni. A megrendelések kezeléséhez, használatához való jogosultság a bce-beszerzes@uni-corvinus.hu email címre való kérvénnyel kezdeményezhető. Felhívjuk Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy a webshopban összeállított kosarak véglegesítésére kellő figyelmet fordítsanak, mert ennek hiányában a pénzügyi ellenjegyző a rendszerben a megrendelést pénzügyi fedezet rendelkezésre állása ellenére sem tudja jóváhagyni. A tételes megrendelést tartalmazó kimutatást a webshopból való kinyomtatás és kötelezettségvállalóval való aláírattatás után megrendelő szervezeti egység az Egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzata 32.§ (2) pontjában leírtak szerint megküldi a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele és pénzügyi ellenjegyzése végett a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység részére.

Szállítási szolgáltatás

Személyszállítási igények kielégítése külső szolgáltatók felkérésével

Több személy szállításához autóbusz bérlése a bce-beszerzes@uni-corvinus.hu email címre való formanyomtatvány nélküli (levél formában írt) kérvénnyel kezdeményezhető. A Beszerzés és Logisztika munkatársai gondoskodnak az ajánlatok bekéréséről, a kapott ajánlatok igénylő szervezeti egység részére való megküldéséről. A kiválasztott partnerrel való szerződéskötést vagy a szolgáltatás megrendelését a kezdeményező szervezeti egység megbízására a BL bonyolítja. Személyszállító jármű (autóbusz) megrendelése, csak kötelezettségvállaló által aláírt, pénzügyileg ellenjegyzett bizonylat birtokában kezdeményezhető. Annak érdekében, hogy a kívánalmaknak megfelelő, kiválasztott személyszállító jármű az adott időpontban az ajánlatnak megfelelően rendelkezésre álljon a kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzés ügyintézésére fokozott figyelmet kell fordítani.

Személyszállítási igények kielégítése belső kapacitással

Az Egyetem személy és áruszállítási (beszerzési) tevékenységét kettő gépkocsivezető kettő autóval végzi. Tekintettel arra, hogy a személyszállítási igények az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedtek, ezért az igények kielégítése a jelentkezések sorrendjében, az árubeszerzések fontosságának mérlegelésével történik. A személyautók kapacitásának maximális kihasználása komoly logisztikai szervezést, nyilvántartást, irányítást tesz szükségessé, ami megköveteli a koncentrált igénybejelentést. Egyetemi autókra benyújtott személyszállítási kérelem csak és kizárólag a bce-beszerzes@uni-corvinus.hu email címre való igénybejelentéssel kezdeményezhető. Az igény teljesíthetőségéről Kasza Lászlóné vagy Farkas Krisztina munkanapokon 24 órán belül visszajeleznek.

Az e-mailen érkező igények hatékony és gyors egyeztetéséhez kérem, hogy a megrendelések leadásánál legyenek kedvesek megadni a pontos szállítási címet (honnan-hová) a szállítási időszakot – indulási, amennyiben visszaszállítást is kezdeményeznek, a visszaindulás időpontját – valamint a szállítandó személyek számát, továbbá a kapcsolattartó (aki a közvetlen egyeztetésben, szervezésben, indulás közvetlen időpontjában is útmutatást tud nyújtani) személy mobiltelefonos elérhetőségét. A gépkocsivezetők teljes munkaidős főállású (kötött munkaidőben foglalkoztatott) közalkalmazottak, ezért a munkaidőn kívülre eső munkavégzésükre túlóra illeti meg őket. A munkaidőn felüli igényekre számfejtett túlóradíj költsége a személyszállítást igénybe vevő szervezeti egység pénzügyi központjára átterhelésre kerül.

Utazásszervezés (belföldi és külföldi kiküldetések ügyintézése)

A Budapesti Corvinus Egyetem 2019. július 1-ével való státuszváltozása az utazásszervezésben (mivel közbeszerzési kötelezettség hatálya alá tartozó beszerzésnek minősül) nem eredményezett változást. Mind addig amíg egy közbeszerzési eljárás eredményeképpen az Egyetemnek nem lesz egyedüli utazásszolgáltató partnere, addig a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) szolgáltatásait veszi igénybe, megrendeléseit a KEF által működtetett központosított közbeszerzések keretében valósítja meg.

A 2019. szeptember 25-én kiadott kancellári tájékoztatónak megfelelően a külföldi utazások szervezéséhez informatikai támogatást biztosít a Travel utazástámogató rendszer, amelynek használata 2019. október 1-től kötelező.

Az ÉLES Travel utazástámogató rendszer az alábbi linken érhető el: 

https://poszeidon-web.uni-corvinus.hu/Poszeidon/

Felhasználónév: az igénybe vevő NEPTUN kódja

Jelszó: „a” (kis „a” betű) amelyet az első belépés után meg kell változtatni, vagy Poszeidon iktatórendszer használata esetén a jelszó azzal megegyező.

A TESZT Travel utazástámogató rendszer (felhasználó név és jelszó ugyan az mint az éles rendszernél) belépési linkje: http://146.110.30.59/poszeidonteszt/

A Travel utazástámogató rendszer az alábbi minimális verziójú böngészőkkel használható:
Chrome : 45
FireFox: 38
Edge: 44

A Travel rendszer nem támogatja az alábbi utazási formák szervezését, így ezek esetében továbbra is az eddigi excel táblás-emailes ügyvitelt kell alkalmazni.

  •          Belföldi kiküldetéshez kapcsolódó utazások
  •          Vendégfogadás
  •          Korai konferencia-regisztráció, amelyhez csak jóval később társul szállás és utazási igény
  •          EFOP pályázati forrásból megvalósuló utazások

A fent meghatározott egyes utazási igények a továbbiakban is a Previr-en keresztül érhetők el, a kiküldetési formanyomtatványok valamint a kiküldetések adminisztrációját segítő folyamatleírás minden egyetemi munkatárs részére az Egyetem honlapján megtalálhatók.

Az Elnöki Testület ET-7/2020. (I.20.) számú határozatával elfogadott Kiküldetési Szabályzat lehetőséget biztosít az azonnali foglalással megvalósuló utazási szolgáltatások igénylésére.

A kiküldetésekkel kapcsolatos bizonylatok, segédletek, az utazásszolgáltatások igénylését szolgáló kézikönyvek:


Új jogosultság igénylése folyamatábra
Poszeidon_Travel_Management_oktatási_segédlet_20190314
Poszeidon_Travel_kézikönyv_utazó és kapcsolattartó szerepkörrel rendelkező felhasználók számára_201912
Poszeidon_Travel_jogosultság_beállítás_igénylő_űrlap
Kiküldetés workflow oktatás anyaga
Kiküldetés folyamatábra
Útmutató az azonnali foglalással megvalósuló utazási szolgáltatás igényléséről
Tájékoztató a gyorsított foglalással megvalósuló utazási szolgáltatás igényléséről
Azonnali foglalással megvalósuló utazási szolgáltatás igénylése
Kiküldetési Szabályzat Elnöki Testület ET-7_2020. (I.20.) számú határozat
Poszeidon Travel Management felhasználói kézikönyv 745_2 verzióhoz
Vágólapra másolva