Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szabályzatok

Az általános cél, hogy az egyetem informatikai infrastruktúrája hosszú távon is működőképes legyen, és lehetőség szerint minél szélesebb körben kihasználásra kerüljön, figyelembe véve az egyetem oktatási, gazdasági és egyéb működési igényeit. Olyan szabályozást kell megvalósítania, amely végrehajtásával az egyetem informatikai rendszerei, a felhasználói adatok, az egyetem és az egyetemi polgárok jó híre is megvédhető. A biztonsági szabályzatnak ezek mellett összhangban kell lennie a hatályos magyar jogszabályokkal, és az egyetem internetszolgáltatójának szabályaival.

A szabályzat célja és hatálya

a) E szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyetemen vezetett nyilvántartásokműködésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányoselveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza ajogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságrahozatalát.

b) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemen – annak központi egységeinél ésminden karán illetve intézeténél, könyvtáránál és minden egyéb szervezeti egységénélfolytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.14. - 13:55:46