Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Magunkról

A Budapesti Corvinus Egyetemen az Informatikai Szolgáltató Központ felelőssége a telekommunikációs és informatikai szolgáltatások biztosítása, valamint a Pesti Campuson az oktatástechnikai támogatás megvalósítása.Az Informatikai Szolgáltató Központ szervezeti felépítését a mellékelt szervezeti ábra szemlélteti.


Az igazgatóból, 2 igazgató-helyettesből és titkárságból álló vezetés koordinálja az egyetemi fejlesztéseket és beszerzéseket, hangolja össze az üzemeltetési feladatokat – és adatbiztonsági szempontból felügyeli az informatikai rendszerek működését.

Az egyes szakági feladatokat ellátó szervezetek két osztályba vannak szervezve.

A Központi alkalmazások osztály üzemelteti az összes olyan informatikai alkalmazást, mely lefedi  az egyetem központi és az egyes egyetemi részegységekhez rendelt alkalmazásokat. A technológia függvényében az üzemeltetési és fejlesztési feladatok elkülönülnek unix-os és microsoftos technológiai csoportokra. A központi alkalmazások osztály része a hálózatos csoport. A kábelezés és hálózati kapcsolóelemek működtetése mellett, ez a csoport felelős a hálózati biztonsági rendszerek (tűzfalak, szűrők, stb) üzemeltetéséért és kapcsolódó fejlesztések koordinációjáért, a telefonrendszerek működéséért és a telekommunikációs szolgáltatókkal való kapcsolattartásért és működteti a telefonközpont felügyeletet is.

A PC támogatás és Oktatástechnika Osztály felelős az egyetemi kliens gépek üzemeltetéséért, karbantartásáért, az esetlegesen előforduló hibaelhárításáért és a kapcsolódó fejlesztésekért. Az osztály földrajzi berendezkedés szerint (Campusonként) elkülönülő csoportokra bontható, melyeket a támogatási igényekkel méretarányosan alakítottunk ki. Az egyes csoportok felelősek az adott épületcsoportban üzemelő informatikai laborok működéséért a hardver és szoftver elemek hibátlan működtetéséért. Az osztály szervezi a hallgatókkal és oktatókkal való kommunikációt és menedzseli a napi munkafolyamatokat az ügyfélszolgálaton keresztül. Ezen kívül gondoskodik az oktatástechnikai rendszerek karbantartásáról és hibajavításáról.

Az ISZK működési feltételeit a szervezet ügyrendje szabályozza – melyet az Egyetemi Szenátus fogadott el. A szervezeten belüli működését az ISZK-n belüli szabályzatok írják le. Az egyes szolgáltatásokat, technológiai környezetet és az üzemeltetés rendjét a csatolt guide-ok, kézikönyvek, policy-k fedik le. Az egyetemi közvélemény a weben közzétett segédletek és az egyetemi körlevelek alapján tájékozódhatnak az üzemelés rendjéről és a biztosított szolgáltatások színvonaláról.

Az ISZK szakembergárdája magyarországi összehasonlításban jól képzett, magas a diplomások, a jó nevű szakemberek aránya. Más felsőoktatási intézményekkel összehasonlítva – az erős belső szabványosítás és automatizálás eredményeképpen a gépszámra illetve felhasználóra vetített informatikai humán erőforrás minimális. Az egyetemi oktatási tevékenység és az oktatási kormányzat fokozódó informatikai támogatást igénylő rendszerei miatt a jelenlegi emberi erőforrás nem elégséges, ugyanakkor a költségvetési szigor nem teszi lehetővé a szakembergárda növelését.

Külső szerződéses partnereket a napi munkafolyamatok szervezésében nem veszünk igénybe, csak az egyes technológia-részterületek esetében használunk partnereket támogatási vagy rendelkezésre állási szerződés keretein belül . Az ezen szerződéses kapcsolatokat összefoglaló táblázatot az audit anyagban mellékeltük.


Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 17:13:38