Budapesti Corvinus Egyetem ×

ISZK története

Csépai János és Szegedi János könyve

Amikor a magyarországi számítástechnika oktatás kezdeteiről szóló tanulmány írója, Sántáné-Tóth Edit megkeresett (pontosabban megtalált), hogy segítsek megírni a Közgázra vonatkozó fejezetet, eszembe jutott, hogy talán még nem késő megírni a ma Informatikai Szolgáltató Központnak nevezett számítóközpont történetét, legalább is azokat a fejezeteit, amelyek az én nevemhez (is) fűződnek. A történet megírása nem ment túl gyorsan, részben más elfoglaltságaim miatt, részben mert több eseménynek utána kellett (kell) néznem, amely tény is azt bizonyítja, legfőbb ideje papírra vetni (bocsánat: számítógépbe írni) a történetet. Köszönöm Szegedi Jánosnak, hogy kisegített általam már elfelejtett emlékekkel.

Mindez talán azért is látszik időszerűnek, mert már több mint negyven éve, hogy létrejött a Számítástechnikai tanszék, és a tanszék keretei között a még nem önálló Laboratórium, amely egy majdani Központ „őselődje”, és amely 1978-ban vált önálló egységgé, akkor Számítástechnikai Laboratórium néven. Ez már a mai Központ egyik ős-elődjének tekinthető.

Történetileg fontos kiindulópont, hogy mi, terv matematika szakos hallgatók már a hatvanas évek közepén is „használtunk” számítógépet, amely az egyetem épületében volt, de mégsem tartozott az egyetemhez. Kezdjük a visszaemlékezést (nem tagadva, olykor szubjektív módon) ezekkel az egyetemi emlékekkel.

Vágólapra másolva