Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

ISZK története

Csépai János és Szegedi János könyve

Amikor a magyarországi számítástechnika oktatás kezdeteirőlszóló tanulmány írója, Sántáné-Tóth Edit megkeresett (pontosabban megtalált),hogy segítsek megírni a Közgázra vonatkozó fejezetet, eszembe jutott, hogytalán még nem késő megírni a ma Informatikai Szolgáltató Központnak nevezettszámítóközpont történetét, legalább is azokat a fejezeteit, amelyek az én nevemhez(is) fűződnek. A történet megírása nem ment túl gyorsan, részben máselfoglaltságaim miatt, részben mert több eseménynek utána kellett (kell)néznem, amely tény is azt bizonyítja, legfőbb ideje papírra vetni (bocsánat:számítógépbe írni) a történetet. Köszönöm Szegedi Jánosnak, hogy kisegítettáltalam már elfelejtett emlékekkel.

Mindez talán azért is látszik időszerűnek, mert már többmint negyven éve, hogy létrejött a Számítástechnikai tanszék, és a tanszékkeretei között a még nem önálló Laboratórium, amely egy majdani Központ„őselődje”, és amely 1978-ban vált önálló egységgé, akkor SzámítástechnikaiLaboratórium néven. Ez már a mai Központ egyik ős-elődjének tekinthető.

Történetileg fontos kiindulópont, hogy mi, terv matematikaszakos hallgatók már a hatvanas évek közepén is „használtunk” számítógépet,amely az egyetem épületében volt, de mégsem tartozott az egyetemhez. Kezdjük a visszaemlékezést(nem tagadva, olykor szubjektív módon) ezekkel az egyetemi emlékekkel.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 18:31:32