Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szerződéstár

Szerződéskötési adatlap – Nem mintaszerződések esetén töltendő!
Szerződéskísérő Lap – Minden szerződéshez csatolandó!
Teljesítés igazolás
 PREVIR: mintaszerződések esetén használandó a szerződéskitöltő program
JKI: mintaszerződéssel nem rendelkező esetben a Jogi és Közbeszerzési Iroda keresendő
AI: mintaszerződéssel nem rendelkező esetben az Adminisztratív Igazgatóság keresendő  

Kapcsolódó dokumentumok

Adatlap a magánszeméllyel kötendő szerződésekhez
Adatlap a magánszeméllyel kötendő szerződésekhez – angol
Nyilatkozat – adatkezeléshez megbízási melléklet
Adóelőleg nyilatkozat – Word formátum
Adóelőleg nyilatkozat – PDF formátum

Kapcsolódó dokumentumok

Adatlap jogi személlyel kötendő szerződések
Adatlap jogi személlyel kötendő szerződések – angol
  Megbízási szerződés OKTATÁSI feladatra magánszeméllyel egyszeri vagy kétszeri pénzügyi rendezéssel  
    Kétnyelvű megbízási szerződés OKTATÁSI feladatra magánszeméllyel egyszeri vagy kétszeri pénzügyi rendezéssel    

Megbízási szerződés KUTATÁSI feladatra magánszeméllyel


Megbízási szerződés Doktori (Phd) TÉMAVEZETŐI feladatok ellátására a BCE alkalmazásában nem álló oktató, kutató esetén (2015.12.15-2017.12.31 között kiadott felkérések esetén


Felhasználási szerződés “elkészítendő” vagy “elkészített” műre


Megbízási szerződés EGYÉB feladatra magánszeméllyel


Hallgatói munkaszerződés


Hallgatói “kérvény” szerződés + teljesítés igazolás


Hallgatói munkaszerződés szakmai gyakorlatra


Doktorandusz szerződés


Kapcsolódó dokumentumok

Hallgatói adatlap
Tb és bér nyilatkozat
Adatlap doktorandusz szerződéshez
Adatlap doktorandusz szerződéshez – angol

Kereset-kiegészítés OKTATÁSI feladatra + előzetes vezetői nyilatkozat + teljesítés igazolás


Kereset-kiegészítés NEM OKTATÁSI feladatra


Kereset-kiegészítés TÉMAVEZETŐI feladatokra (2015.12.15-2017.12.31 között kiadott felkérések esetén)


Tanulmányi szerződés


Megállapodás vizsga/doktori fokozatszerzési/habitációs eljárási díjak és ezen kötelezettségekhez közvetlenül kapcsolódó költségek térítésére


Tanulmányok elrendelésére vonatkozó munkáltatói kötelezés


Önkéntes szerződés közérdekű önkéntes tevékenységre (oktatásra-kutatásra vagy támogatás tevékenységre)


Üzletszerzési jutalékra kötött szerződés (Foglalkoztatási Szabályzat alapján)


Megállapodás a Professor Emeritus/Emerita címmel járó jogosultságokról és feladatokról


Hallgatók számára kifizetett ösztöndíjak esetén kötött szerződések


Oktató, kutató, egyéb alkalmazottak számára kifizetett ösztöndíjak esetében megkötött szerződések


Munkáltatói kölcsönszerződés


Megbízási szerződés OKTATÁSI feladatra gazdálkodó szervezettel egyszeri vagy kétszeri pénzügyi rendezéssel


Kétnyelvű megbízási szerződés OKTATÁSI feladatra gazdálkodó szervezettel egyszeri vagy kétszeri pénzügyi rendezéssel


Megbízási szerződés KUTATÁSI feladatra gazdálkodó szervezettel


Számlás szerződés KIADÓI munkára


Megbízási szerződés EGYÉB feladatra gazdálkodó szervezettel


Adásvételi szerződés


Bérleti szerződés, szálláshelyszolgáltatás szerződés


Kapcsolódó dokumentumok

Adatlap oktatásra jogi személlyel
Átláthatósági nyilatkozat

Duális képzésre vonatkozó szerződés, megállapodás


Karrier expo keretszerződés


Bérbeadási, hasznosítási szerződések


Együttműködési megállapodások, támogatási szerződések, szándéknyilatkozatok, speciális jognyilatkozatok

 Kötelezettségvállalási Szabályzat végrehajtási rendeletének 9. számú melléklete alapján

Szakmai gyakorlatra vonatkozó szerződés külső partnerrel


Iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolítására kötendő szerződés


Külső partnerrel kötött megbízási szerződés oktatási vagy képzéshez kapcsolódó szolgáltatás (pl: nyári egyetem teljes programja) nyújtására


Külső partnerrel kötött megbízási szerződés kutatási vagy egyéb szolgáltatás nyújtására


Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 16:42:28