Budapesti Corvinus Egyetem ×

Tehetséggondozás

Szekciótitkár: Kerékgyártó Gábor – gabor.kerekgyarto@uni-corvinus.hu

A vállalkozás szekció minden olyan témát felölel a vállalkozásoktatás, vállalkozásfejlesztés témakörétől a vállalkozások indításától, menedzselésétől, eladásán keresztül a vállalkozások etikai problémájáig, a fenntartható fejlődésen át a vállalkozások versenyképességéig, amelyek vagy egy mai magyar vállalkozó (vállalkozás) életében relevánsak, vagy közvetlenül kapcsolódnak a Központ e témakörben folytatott kutatásaihoz. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik szívesen ismerkednének meg közelebbről a vállalkozások világával, konkrét vállalkozókkal, illetve szívesen elemeznék a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét, valamely problémáját vállalkozói nézőpontból.

Vállalkozás szekció meghirdetett TDK témakörei:

 1. Innováció, inkubáció, spin-off:
  • Béza Dániel: Egyetemi spin-offok: gyakorlatban működő technológiatranszfer és tudásáramlás a kutatóhelyek és a piac szereplői között
  • Vecsenyi János: Vállalkozásindítás folyamata és támogató eszközei, módszerei
 2. Vállalkozások finanszírozása, pénzügyei:
  • Freész Gergely: Kockázati tőke, üzleti angyalok
  • Mihalkovné Szakács Katalin: Kisvállalkozások finanszírozásának lehetőségei
  • Moll János: Teljes önköltségelemzés és értékelés valamely kkv termékekre
  • Petheő Attila: Kisvállalkozások alapításának és finanszírozásának problémái
 3. Vállalkozások menedzsmentje:
  • Petheő Attila: Kkv menedzsment a gyakorlatban
  • Vecsenyi János: Induló vállalkozások menedzsmentje
  • Vecsenyi János: A növekedést választó kis-és középvállalkozások stratégiái
 4. Vállalkozás-fejlesztési politikák:
  • Kállay László: Vállalkozásfinanszírozás, vállalkozásfejlesztés
  • Kerékgyártó Gábor: Kormányzati vállalkozásfejlesztési eszközök
  • Kerékgyártó Gábor: Kormányzati vállalkozásfejlesztési politika itthon és külföldön
  • Kerékgyártó Gábor: A gazdasági kamarák szerepe a vállalkozások életében
  • Kerékgyártó Gábor: Vállalkozások közterhei
  • Kerékgyártó Gábor: Budapest startup ökoszisztémájának vizsgálata
 5. Vállalkozásoktatás, vállalkozói képzés:
  • Mihalkovné Szakács Katalin: Kisvállalkozók és kisvállalkozások oktatása, képzése
  • Mihalkovné Szakács Katalin: Vállalkozói személyiség és fejlesztése
 6. A kkv-k helyzete változó környezetben
  • Breuer Pál: Export-import vállalkozások indítása és működtetése egy „vegyes” Európában, avagy az átmeneti korszakok nemzetközi csapdája. Gazdaságtörténelmi vizsgálódás a szocializmus-kapitalizmus rendszerváltás időszakából.
  • Breuer Pál: Verseny – harc – együttélés. KKV-k lehetőségei és léte nagyvállalatok mellett közös, ill. átfedő piacokon.
  • Kállay László: Kkv a válságban
  • Kerékgyártó Gábor: Kisvállalkozások szerepe és működése egy-egy szektorban (Pl. borászat, édesipar, stb.)
  • Kerékgyártó Gábor: Vállalkozói esetek elemzése
  • Mihalkovné Szakács Katalin: Az egyén jelentősége a KKV versenyképességi stratégiában
 7. Etikusan, fenntarthatóan működő vállalkozások
  • Béza Dániel: Paradigmaváltó “kék gazdaság”: A környezettudatosan működő vállalkozások versenyképessége
  • Breuer Pál: Erkölcs és üzlet (Public Moral and Privat Business). Szerzői jogi védelemben részesülő (“másolható”) termékekkel való vállalkozás és üzletelés Kelet-Közép-Európában, illetve Magyarországon.

Szekciótitkár: Blaskovics Bálintbalint.blaskovics@gmail.com

Vállalkozásfejlesztés szekció meghirdetett TDK témakörei:

·         Aranyossy Márta:

o   Gamification

o   Vállalati döntéstámogató rendszerek

o   IT-projektek értékelése

 

·         Blaskovics Bálint:

o   Projektsiker

o   IT projektmenedzsment

o   Projektmenedzsment humán oldala

·         Csendes István:

o   Projektporfólió-menedzsment

·         Csubák Tibor Krisztián:

o   Vállalat- és vállalkozás-finanszírozás és -értékelés

·         Deutsch Nikolett:

o   Stratégiai menedzsment

o   Techno-innováció

·         Fekete István:

o   Projektmenedzsment

o   Kockázatmenedzsment

·         Felméry Zoltán:

o   Vállalkozásfejlesztési politika

·         Fiáth Attila:

o   Pénzügyi teljesítményérés

o   Vállalati döntéstámogató rendszerek

·         Filepné Nagy Éva:

o   Vállalkozás innováció

·         Hoffer Ilona:

o   Vállalkozás innováció

o   Értékelemzés

·         Horváth Viktória:

o   Projektmenedzsment

o   Tudásmenedzsment

·         Jáki Erika:

o   Kockázati tőkefinanszírozás

o   Üzleti tervezés

o   Vállalatfinanszírozás

·         Jelen Tibor:

o   Stratégiai menedzsment, projektmenedzsment

·         Kristóf Tamás:

o   Vállalat- és vállalkozásfinanszírozás

o   Csődelőrejelzés

·         Mészáros Tamás:

o   Stratégiai menedzsment

·         Nyitrai Tamás:

o   Csődelőrejelzés

o   Pénzügyi teljesítménymérés

·         Szabó Lajos György:

o   Stratégiai projektek menedzsmentje

o   Pályázati projektek menedzsmentje

o   Projektérettség

·         Virág Attila:

o   Energiapolitika, ellátásbiztonság

·         Virág Miklós:

o   Csődelőrejelzés

Pénzügyi teljesítménymérés        

Szekciótitkár: Jenes Barbara – barbara.jenes@uni-corvinus.hu

A szekció a nemzetközi gazdasági és gazdálkodási folyamatok gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik, különös tekintettel a globális és regionális folyamatokra, illetve a vállalatok, vállalkozások működésére. Olyan dolgozatokat várunk mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatkozásban, amelyek  a nemzetközi, az egyes nemzeti, valamint az európai piacok jellemzőivel, a piacra lépés technikáival, elemzésével foglalkoznak. Érdeklődés esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Nemzetközi Gazdálkodás szekció meghirdetett TDK témakörei:

·         Jenes Barbara:

o   nemzetközi marketing, nemzetközi reklám, kulturális különbségek, nemzetközi márkázás

·         Kacsirek László:

o   nemzetközi kereskedelem, kereskedelempolitika, globális gazdasági és kereskedelmi trendek, nemzetköziesedés, egyes ország és regionális szereplők, D. Trump kereskedelempolitikája

·         Kiss Attila:

o   exportfinanszírozás, exportösztönzés, nemzetközi adózás

·         Meisel Sándor:

o   nemzetközi gazdaság, nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika, európai integráció, EU politikák

·         Mészáros Ádám:

o   közvetlen külföldi beruházások, beruházásösztönzés, magyar külgazdasági kapcsolatok

·         Miskolcziné Gábriel Mónika:

o   nemzetközi szállítmányozás és logisztika, ellátási lánc menedzsment


·         Mezőszentgyörgyi Dávid:

o   Állati termékpályák szabályozása az Európai Unióban

o   Állattenyésztési ágazatok helyzete

o   Agrobusiness menedzsment

o   Jó gyakorlatok a vidékfejlesztésben

o   Államigazgatás szerepe a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben

o   Digitalizáció a vidéken és az agráriumban


CUBator – Innovatív co-working tér vállalkozó fiataloknak

2017 szeptemberében a Kisvállalkozás-fejlesztési Központ az egyetem főépületének harmadik emeletén található egyik beugrót próbaüzem jelleggel „vállalkozásélénkítő sarokká” alakította át Corvinus Startup Corner néven. A vállalkozó corvinusosok találkozóhelyét egy évvel később a Designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztés kurzus keretében gondolta újra hallgatók egy csoportja. Az órai projekt sikert aratott, s a tér immáron újjászületett koncepcióját a Gazdálkodástudományi Kar dékánjának is prezentálták, aki támogatásáról biztosította a kezdeményezést.

A hallgatói csapat a Horváth Dóra és Cosovan Attila vezette kurzus keretén belül a közösségi tér szinte minden elemét újragondolta. A harmadik emeletei beugró új neve a „Creativity. Unity. Business. for Innovators” szlogenből megalkotva: CUBator. „A CUBator nem csak fizikai tér, hanem egy virtuális közösség is” – fogalmazták meg a Kisvállalkozásfejlesztési Központ oktatói.

A jól definiált célcsoport a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói, kari hovatartozástól függetlenül. A helyiségnek kinézetében, funkcióiban elsősorban őket, a mostani egyetemistákat kell megszólítania, számukra kell vonzónak lennie, hogy valóban egy olyan térré válhasson, amelyet a hallgatók használnak vállalkozási ötleteik fejlesztésére, coworking helyiségként. A CUBator-nak alkalmasnak kell lennie arra, hogy egy megbeszélést szervezzenek ide a hallgatók, mentoring találkozón vegyenek részt, vagy workshop keretében fejlesszék tudásukat – természetesen mindezek időbeosztását a háttérből koordinálva.

A CUBator koncepciója kitért a partnerkapcsolatok és támogatók szerepére. Hangsúlyozza a belső kapcsolatok jelentőségét, melyet elsősorban az egyetemi oktatókkal, munkatársakkal való együttműködésben lát. Az egyetem azon oktatói, akik egyébként is oktatják-kutatják a vállalkozásfejlesztés különböző aspektusait, egyfajta mentor szerepet tölthetnek be a CUBator életében. Mindezek mellett az egyetemi diákszervezetekkel és szakkollégiumokkal való partnerkapcsolat is fontos, ezért a CUBator szorosan együtt működik az InCube diákszervezettel. A cél, hogy a CUBator egy olyan hely legyen, ahol nem csak az újgenerációs startupok alapítása a cél, hanem általánosságban a hallgatók vállalkozói ötleteinek segítése. A karokon átívelő virtuális közösség egyik legfontosabb eleme az önfejlesztés.

Az egyetemtől egy kis lépéssel távolabb haladva a már működő külső, elsősorban egyetemi inkubátorokkal (pl. Demola) való szoros együttműködést és a szponzorok felkutatását, valamint a corvinusos vállalkozó hallgatók számára kínált szponzori csomagok ajánlását fogalmazza meg a koncepció, egyfajta orientációs segítséget nyújtva a Corvinus hallgatói számára. A hallgatói ötletek a Gazdálkodástudományi Kar oktatói körében, túlnyúlva a designkommunikáció kurzus keretein, széles támogatásra leltek. Tárgyalások kezdődtek a CUBator infrastrukturális fejlesztéséről, mely támogatására a Kar dékánja is keresi a lehetőségeket. Egy diákszervezet is érdeklődést mutatott az újragondolt vállalkozói tér tartalommal történő megtöltésére, együttműködve az egyetem oktatóival. A Kisvállalkozás-fejlesztési Központ által szervezett vállalkozásfejlesztési workshopok az egyetem valamennyi hallgatója számára nyitottak.

2017 óta a CUBator több workshop-ot, vállalkozási témájú filmvetítést, szakmai meetup-ot szervezett. A CUBator mint fizikai tér fejlesztése is folyamatos, ennek és a rendezvények finanszírozását a Központ – egyetemi fix költségvetés hiányában - pályázatokból származó támogatási összegekből, vagy szponzori támogatásokból oldja meg.

Aktuális hírek, események a CUBator facebook oldalán:

https://www.facebook.com/cubator.corvinus/


Spin-Off Klub - A vállalkozásbarát fiatalok találkozóhelye!

 

A klub célja 2008-as alapítása óta a vállalkozói kultúra és a vállalkozási ismeretek terjesztése, a vállalkozásindítási kedv növelése a budapesti fiatalok körében. A klub a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központjának és Újbuda Önkormányzatának támogatásával, az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület jogi keretei között működik. A klub vezetői Freész Gergely és Kerékgyártó Gábor.

A spin off angol kifejezés jelentése magyarul: kiperdül. Kiperdül, mint búzaszem a kalászból. A spin-off vállalkozás egy tudásközpontról, azaz egyetemről vagy kutatóintézetről kiperdülő tudás-intenzív cég, amely szellemi tőkéjét a tudásközpontból szerezte. A Spin-off Klub ennek szellemében azon fiatalok nyitott, kreatív közössége, akik egyetemistaként, végzett hallgatóként vagy kutatóként érdeklődnek a vállalkozások világa iránt, és maguk is fontolgatják saját vállalkozás indítását, vagy már bele is vágtak.

Célunk, hogy olyan vállalkozás alapítási és működtetési ismereteket adjunk át, amelyekkel az egyetemek is csupán érintőlegesen foglalkoznak. A legjobb ötletek megvalósításában a klub aktívan segédkezik, legyen szó üzleti tervek kidolgozásáról, vagy befektetők felkutatásáról.

Ha felkeltettük érdeklődésedet, akkor (szorgalmi időszakban) várunk kéthetente hétfőnként 18 órától a 11. kerület, Bartók Béla út 32-ben!

 

Aktuális hírek, események a Spin-Off Klub Facebook oldalán:

https://hu-hu.facebook.com/pg/spinoffklub/about/?ref=page_internal

Vállalkozásindító – Vállalkozz okosan és könnyedén!

 

A weboldalon értékes információkat és segítséget találsz tervezett vállalkozásod megvalósításához. Megtudhatod például, hogy valóban van-e igény az általad kitalált termékre, és az e-Tervező használatával elkészítheted mini üzleti tervedet – különböző kérdésekre válaszolva meghatározhatod az üzleti koncepciódat, készíthetsz egy egyszerűsített pénzügyi kalkulációt, értékelheted a várható kockázatokat, választhatsz kockázatkezelő megoldások közül, munkatervet készíthetsz a további feladatok végrehajtására és dönthetsz arról, hogy érdemes-e megvalósítani az eredeti elképzeléseidet, vagy érdemes lenne új irányt venni. A folyamatosan frissülő tartalomból érdekes és aktuális híreket kaphatsz a hazai és nemzetközi vállalkozói és startup világról.

 

A weboldal elérhetősége:

https://vallalkozasindito.hu/


Az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesületet (továbbiakban IVE) a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ tanárai hozták létre dr. Szirmai Péter, a vállalkozás kutatási központ korábbi vezetője kezdeményezésére. Az IVE fő céljai a fiatalok vállalkozási tevékenységének ösztönzése, támogatása, a vállalkozói kultúra elterjesztése, színvonalának emelése, fókuszban a vállalkozóvá válás elősegítésével.

Az IVE fő profilja a képzés, készségfejlesztés, a vállalkozások létrehozásának támogatása és működő vállalkozások mentorálása, szakmai (elsősorban tanácsadói) segítése. Az IVE ismeretterjesztő tevékenységével elősegíti, hogy a fiatalok (ötletgazdák) megfelelő ismeretek birtokában készítsenek üzleti terveket, felkészülten kezdjenek vállalkozásba, illetve folytassák azt, vegyék át sikeres vállalkozók tapasztalatait, módszereit. Az IVE a fiatalok vállalkozóvá válása érdekében módszertanokat dolgoz ki és fejleszt, üzleti szempont rendszereket állít fel. Az ötletek, tervek, és a vállalkozni vágyók piaci-gazdálkodási és humán erőforrás értékelésével foglalkozik, fiatalokat képez és vállalkozásokat generál, pályázatokat értékel és működő vállalkozásokat mentorál.

Az IVE alapításának a vállalkozóvá váló fiatalok szakmai, mentorálási és képzési támogatásán túl az az ötlet adott nagyobb lendületet, hogy létrehozzunk egy interdiszciplináris, több tudományág összefogásán alapuló fórumot, ami felszínre hozza a vállalkozási ötleteket és a különböző szakterületek együttműködésével sikeres gyakorlattá formálja azokat. Így a műszaki tudásokban jártas fiatalok és a társadalmi-, gazdálkodási-piaci ismeretekben jártas fiatalok egymást segítve, generálva új szinergiákat visznek a vállalkozásokba.

 

Aktuális hírek és további információ az IVE honlapján:

http://vallalkozaselenkites.hu/


A Vállalkozásfejlesztés Klub (VFK) a BCE egy olyan meghatározó szervezete, amely a Vállalkozásfejlesztési Intézet oktatói karával és a szakon végzett alumni tagokkal együttműködve fejleszti a tehetséges hallgatókat, valamint egy inspiratív közösségben támogatja szakmai előrelépésüket.

A Vállalkozásfejlesztés Klub célja az oktatási színvonal javítása, a tehetséges hallgatók összefogása, valamint az egyetemi munkát kiegészítő, azon túlmutató tevékenységek (előadások, vállalatlátogatások, workshop-ok, tréningek) szervezése a Vállalkozásfejlesztés mesterszak hallgatói számára. A szervezet célja, hogy olyan, az egyetemi képzésre alapozó, illetve azt kiegészítő tudást nyújtson tagjainak, amely segíti szakmai és társadalmi szemléletük fejlődését.

A Vállalkozásfejlesztési Intézet Alumni Mentorprogramjával való együttműködés révén a Klub egy olyan közösséget kíván létrehozni, amelyben a hallgatók elmélyíthetik kapcsolataikat a jelenlegi és a már végzett Vállalkozásfejlesztéses mesterhallgatókkal, továbbá megoszthatják egymással egyetemi és szakmai tapasztalataikat.

A Vállalkozásfejlesztés Klub elsődleges feladatának tekinti a Vállalkozásfejlesztés mesterszak identitásának erősítését a jelenlegi és a már végzett hallgatók esetében is.
Vágólapra másolva