Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Tehetséggondozás

Szekciótitkár: Kerékgyártó Gábor – gabor.kerekgyarto@uni-corvinus.hu

A vállalkozás szekció minden olyan témát felölel a vállalkozásoktatás, vállalkozásfejlesztés témakörétől a vállalkozások indításától, menedzselésétől, eladásán keresztül a vállalkozások etikai problémájáig, a fenntartható fejlődésen át a vállalkozások versenyképességéig, amelyek vagy egy mai magyar vállalkozó (vállalkozás)életében relevánsak, vagy közvetlenül kapcsolódnak a Központ e témakörben folytatott kutatásaihoz. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik szívesen ismerkednének meg közelebbről a vállalkozások világával, konkrét vállalkozókkal,illetve szívesen elemeznék a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét, valamely problémáját vállalkozói nézőpontból.
Vállalkozás szekció meghirdetett TDK témakörei:

Innováció, inkubáció, spin-off:
 1. Béza Dániel: Egyetemi spin-offok: gyakorlatban működő technológiatranszfer és tudásáramlás a kutatóhelyek és a piac szereplői között
 2. Vecsenyi János: Vállalkozásindítás folyamata és támogató eszközei, módszerei
Vállalkozások finanszírozása, pénzügyei:
 1. Freész Gergely: Kockázati tőke, üzleti angyalok
 2. Mihalkovné Szakács Katalin: Kisvállalkozások finanszírozásának lehetőségei
 3. Moll János: Teljes önköltségelemzés és értékelés valamely kkv termékekre
 4. Petheő Attila: Kisvállalkozások alapításának és finanszírozásának problémái
Vállalkozások menedzsmentje:
 1. Petheő Attila: Kkv menedzsment a gyakorlatban
 2. Vecsenyi János: Induló vállalkozások menedzsmentje
 3. Vecsenyi János: A növekedést választó kis-és középvállalkozások stratégiái
Vállalkozás-fejlesztési politikák:
 1. Kállay László: Vállalkozásfinanszírozás, vállalkozásfejlesztés
 2. Kerékgyártó Gábor: Kormányzati vállalkozásfejlesztési eszközök
 3. Kerékgyártó Gábor: Kormányzati vállalkozásfejlesztési politika itthon és külföldön
 4. Kerékgyártó Gábor: A gazdasági kamarák szerepe a vállalkozások életében
 5. Kerékgyártó Gábor: Vállalkozások közterhei
 6. Kerékgyártó Gábor: Budapest startup ökoszisztémájának vizsgálata
Vállalkozásoktatás, vállalkozói képzés:
 1. Mihalkovné Szakács Katalin: Kisvállalkozók és kisvállalkozások oktatása, képzése
 2. Mihalkovné Szakács Katalin: Vállalkozói személyiség és fejlesztése
A kkv-k helyzete változó környezetben
 1. Breuer Pál: Export-import vállalkozások indítása és működtetése egy „vegyes” Európában, avagy az átmeneti korszakok nemzetközi csapdája. Gazdaságtörténelmi vizsgálódás a szocializmus-kapitalizmus rendszerváltás időszakából.
 2. Breuer Pál: Verseny – harc – együttélés. KKV-k lehetőségei és léte nagyvállalatok mellett közös, ill. átfedő piacokon.
 3. Kállay László: Kkv a válságban
 4. Kerékgyártó Gábor: Kisvállalkozások szerepe és működése egy-egy szektorban (Pl. borászat, édesipar, stb.)
 5. Kerékgyártó Gábor: Vállalkozói esetek elemzése
 6. Mihalkovné Szakács Katalin: Az egyén jelentősége a KKV versenyképességi stratégiában
Etikusan, fenntarthatóan működő vállalkozások
 1. Béza Dániel: Paradigmaváltó “kék gazdaság”: A környezettudatosan működő vállalkozások versenyképessége
 2. Breuer Pál: Erkölcs és üzlet (Public Moral and Privat Business). Szerzői jogi védelemben részesülő (“másolható”) termékekkel való vállalkozás és üzletelés Kelet-Közép-Európában, illetve Magyarországon.

Szekciótitkár: Blaskovics Bálintbalint.blaskovics@gmail.com

Vállalkozásfejlesztés szekció meghirdetettTDK témakörei:

·        Aranyossy Márta:

o  Gamification

o  Vállalati döntéstámogató rendszerek

o  IT-projektek értékelése

 

·        Blaskovics Bálint:

o  Projektsiker

o  IT projektmenedzsment

o  Projektmenedzsment humán oldala

·        Csendes István:

o  Projektporfólió-menedzsment

·        Csubák Tibor Krisztián:

o  Vállalat- és vállalkozás-finanszírozás és -értékelés

·        Deutsch Nikolett:

o  Stratégiai menedzsment

o  Techno-innováció

·        Fekete István:

o  Projektmenedzsment

o  Kockázatmenedzsment

·        Felméry Zoltán:

o  Vállalkozásfejlesztési politika

·        Fiáth Attila:

o  Pénzügyi teljesítményérés

o  Vállalati döntéstámogató rendszerek

·        Filepné Nagy Éva:

o  Vállalkozás innováció

·        Hoffer Ilona:

o  Vállalkozás innováció

o  Értékelemzés

·        Horváth Viktória:

o  Projektmenedzsment

o  Tudásmenedzsment

·        Jáki Erika:

o  Kockázati tőkefinanszírozás

o  Üzleti tervezés

o  Vállalatfinanszírozás

·        Jelen Tibor:

o  Stratégiai menedzsment, projektmenedzsment

·        Kristóf Tamás:

o  Vállalat- és vállalkozásfinanszírozás

o  Csődelőrejelzés

·        Mészáros Tamás:

o  Stratégiai menedzsment

·        Nyitrai Tamás:

o  Csődelőrejelzés

o  Pénzügyi teljesítménymérés

·        Szabó Lajos György:

o  Stratégiai projektek menedzsmentje

o  Pályázati projektek menedzsmentje

o  Projektérettség

·        Virág Attila:

o  Energiapolitika, ellátásbiztonság

·        Virág Miklós:

o  Csődelőrejelzés

Pénzügyiteljesítménymérés        

Szekciótitkár:Jenes Barbara – barbara.jenes@uni-corvinus.hu

A szekció a nemzetközi gazdasági és gazdálkodási folyamatok gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik,különös tekintettel a globális és regionális folyamatokra, illetve a vállalatok, vállalkozások működésére. Olyan dolgozatokat várunk mind elméleti,mind pedig gyakorlati vonatkozásban, amelyek a nemzetközi, az egyesnemzeti, valamint az európai piacok jellemzőivel, a piacra lépés technikáival,elemzésével foglalkoznak. Érdeklődés esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.  
Nemzetközi Gazdálkodás szekció meghirdetett TDK témakörei:

· Jenes Barbara:

o nemzetközi marketing, nemzetközi reklám,kulturális különbségek, nemzetközi márkázás

· Kacsirek László:

o nemzetközi kereskedelem, kereskedelempolitika, globális gazdasági és kereskedelmi trendek, nemzetköziesedés, egyes ország és regionális szereplők,D. Trump kereskedelempolitikája

· Kiss Attila:

o exportfinanszírozás, exportösztönzés,nemzetközi adózás

· Meisel Sándor:

o nemzetközi gazdaság, nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika, európai integráció, EU politikák

· Mészáros Ádám:

o közvetlen külföldi beruházások,beruházásösztönzés, magyar külgazdasági kapcsolatok

· Miskolcziné Gábriel Mónika:

o nemzetközi szállítmányozás és logisztika,ellátási lánc menedzsment


· Mezőszentgyörgyi Dávid:

o Állati termékpályák szabályozása az Európai Unióban

o Állattenyésztési ágazatok helyzete

o Agrobusiness menedzsment

o Jó gyakorlatok a vidékfejlesztésben

o Államigazgatás szerepe a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben

o Digitalizáció a vidéken és az agráriumban

CUBator –Innovatív co-working tér vállalkozó fiataloknak
2017 szeptemberében a Kisvállalkozás-fejlesztési Központ az egyetem főépületének harmadik emeletén található egyik beugrót próbaüzem jelleggel „vállalkozásélénkítő sarokká”alakította át Corvinus Startup Corner néven. A vállalkozó corvinusosok találkozóhelyét egy évvel később a Designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztés kurzus keretében gondolta újra hallgatók egy csoportja.Az órai projekt sikert aratott, s a tér immáron újjászületett koncepcióját a Gazdálkodástudományi Kar dékánjának is prezentálták, aki támogatásáról biztosította a kezdeményezést.


A hallgatói csapat a Horváth Dóra és Cosovan Attila vezette kurzus keretén belül a közösségi tér szinte minden elemét újragondolta. A harmadik emeletei beugró új neve a „Creativity. Unity.Business. for Innovators” szlogenből megalkotva: CUBator. „A CUBator nem csak fizikai tér, hanem egy virtuális közösség is” – fogalmazták meg a Kisvállalkozásfejlesztési Központ oktatói.
A jól definiált célcsoport a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói, kari hovatartozástól függetlenül. A helyiségnek kinézetében, funkcióiban elsősorban őket, a mostani egyetemistákat kell megszólítania, számukra kell vonzónak lennie, hogy valóban egy olyan térré válhasson, amelyet a hallgatók használnak vállalkozási ötleteik fejlesztésére, coworking helyiségként. A CUBator-nak alkalmasnak kell lennie arra, hogy egy megbeszélést szervezzenek ide a hallgatók, mentoring találkozón vegyenek részt, vagy workshop keretében fejlesszék tudásukat – természetesen mindezek időbeosztását a háttérből koordinálva.


A CUBator koncepciója kitért a partnerkapcsolatok és támogatók szerepére. Hangsúlyozza a belső kapcsolatok jelentőségét, melyet elsősorban az egyetemi oktatókkal, munkatársakkal való együttműködésben lát. Az egyetem azon oktatói, akik egyébként is oktatják-kutatják a vállalkozásfejlesztés különböző aspektusait, egyfajtamentor szerepet tölthetnek be a CUBator életében. Mindezek mellett az egyetemi diákszervezetekkel és szakkollégiumokkal való partnerkapcsolat is fontos, ezért a CUBator szorosan együtt működik az InCube diákszervezettel. A cél, hogy aCUBator egy olyan hely legyen, ahol nem csak az újgenerációs startupok alapítása a cél, hanem általánosságban a hallgatók vállalkozói ötleteinek segítése. A karokon átívelő virtuális közösség egyik legfontosabb eleme az önfejlesztés.

Az egyetemtől egy kis lépéssel távolabb haladva a már működő külső, elsősorban egyetemi inkubátorokkal (pl.Demola) való szoros együttműködést és a szponzorok felkutatását, valamint a corvinusos vállalkozó hallgatók számára kínált szponzori csomagok ajánlását fogalmazza meg a koncepció, egyfajta orientációs segítséget nyújtva a Corvinus hallgatói számára. A hallgatói ötletek a Gazdálkodástudományi Kar oktatóikörében, túlnyúlva a designkommunikáció kurzus keretein, széles támogatásra leltek. Tárgyalások kezdődtek a CUBator infrastrukturális fejlesztéséről, mely támogatására a Kar dékánja is keresi a lehetőségeket. Egy diákszervezet is érdeklődést mutatott az újragondolt vállalkozói tér tartalommal történő megtöltésére,együttműködve az egyetem oktatóival. A Kisvállalkozás-fejlesztési Központ általszervezett vállalkozásfejlesztési workshopok az egyetem valamennyi hallgatója számára nyitottak.


2017 óta a CUBator több workshop-ot,vállalkozási témájú filmvetítést, szakmai meetup-ot szervezett. A CUBator mintfizikai tér fejlesztése is folyamatos, ennek és a rendezvények finanszírozását a Központ – egyetemi fix költségvetés hiányában – pályázatokból származótámogatási összegekből, vagy szponzori támogatásokból oldja meg.


Aktuális hírek, események a CUBator facebook oldalán:
https://www.facebook.com/cubator.corvinus/


Spin-Off Klub – A vállalkozásbarát fiatalok találkozóhelye!

A klub célja 2008-asalapítása óta a vállalkozói kultúra és a vállalkozási ismeretek terjesztése, a vállalkozásindítási kedv növelése a budapesti fiatalok körében. A klub a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központjának és Újbuda Önkormányzatának támogatásával, az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület jogi keretei között működik. A klub vezetői Freész Gergely és Kerékgyártó Gábor.
Aspin off angol kifejezés jelentése magyarul: kiperdül. Kiperdül, mint búzaszem a kalászból. A spin-off vállalkozás egy tudásközpontról, azaz egyetemről vagy kutató intézetről kiperdülő tudás-intenzív cég, amely szellemi tőkéjét a tudásközpontból szerezte. A Spin-off Klub ennek szellemében azon fiatalok nyitott,kreatív közössége, akik egyetemistaként, végzett hallgatóként vagy kutatóként érdeklődnek a vállalkozások világa iránt, és maguk is fontolgatják saját vállalkozás indítását, vagy már bele is vágtak.
Célunk,hogy olyan vállalkozás alapítási és működtetési ismereteket adjunk át,amelyekkel az egyetemek is csupán érintőlegesen foglalkoznak. A legjobb ötletek megvalósításában a klub aktívan segédkezik, legyen szó üzleti tervek kidolgozásáról, vagy befektetők felkutatásáról.
Ha elkeltettük érdeklődésedet, akkor (szorgalmi időszakban) várunk kéthetente hétfőnként 18 órától a 11. kerület, Bartók Béla út 32-ben!

Aktuális hírek, események a Spin-Off Klub Facebook oldalán:
https://hu-hu.facebook.com/pg/spinoffklub/about/?ref=page_internal  

Vállalkozásindító– Vállalkozz okosan és könnyedén!

 

A weboldalon értékes információkat és segítséget találsz tervezett vállalkozásod megvalósításához. Megtudhatod például, hogy valóban van-e igény az általad kitalált termékre, és az e-Tervező használatával elkészítheted mini üzleti tervedet – különböző kérdésekre válaszolva meghatározhatod az üzleti koncepciódat, készíthetsz egy egyszerűsített pénzügyi kalkulációt, értékelheted a várható kockázatokat, választhatsz kockázatkezelő megoldások közül, munkatervet készíthetsz a további feladatok végrehajtására és dönthetsz arról, hogy érdemes-e megvalósítani az eredeti elképzeléseidet, vagy érdemes lenne új irányt venni. A folyamatosan frissülő tartalomból érdekes és aktuális híreket kaphatsz a hazai és nemzetközi vállalkozói és startup világról. 

 A weboldal elérhetősége:

https://vallalkozasindito.hu/


Az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesületet (továbbiakban IVE) a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ tanárai hozták létre dr. Szirmai Péter, a vállalkozás kutatási központ korábbi vezetője kezdeményezésére. Az IVE fő céljai a fiatalok vállalkozási tevékenységének ösztönzése, támogatása, a vállalkozói kultúra elterjesztése, színvonalának emelése, fókuszban a vállalkozóvá válás elősegítésével.
Az IVE fő profilja a képzés, készségfejlesztés, a vállalkozások létrehozásának támogatása és működővállalkozások mentorálása, szakmai (elsősorban tanácsadói) segítése. Az IVE ismeretterjesztő tevékenységével elősegíti, hogy a fiatalok (ötletgazdák)megfelelő ismeretek birtokában készítsenek üzleti terveket, felkészülten kezdjenek vállalkozásba, illetve folytassák azt, vegyék át sikeres vállalkozók tapasztalatait, módszereit. Az IVE a fiatalok vállalkozóvá válása érdekében módszertanokat dolgoz ki és fejleszt, üzleti szempont rendszereket állít fel.Az ötletek, tervek, és a vállalkozni vágyók piaci-gazdálkodási és humánerőforrás értékelésével foglalkozik, fiatalokat képez és vállalkozásokat generál, pályázatokat értékel és működő vállalkozásokat mentorál.
Az IVE alapításának a vállalkozóvá váló fiatalok szakmai, mentorálási és képzési támogatásán túl azaz ötlet adott nagyobb lendületet, hogy létrehozzunk egy interdiszciplináris,több tudományág összefogásán alapuló fórumot, ami felszínre hozza a vállalkozási ötleteket és a különböző szakterületek együttműködésével sikeres gyakorlattá formálja azokat. Így a műszaki tudásokban jártas fiatalok és a társadalmi-, gazdálkodási-piaci ismeretekben jártas fiatalok egymást segítve,generálva új szinergiákat visznek a vállalkozásokba.

Aktuális hírek és további információ az IVE honlapján:

http://vallalkozaselenkites.hu/


A Vállalkozásfejlesztés Klub (VFK) a BCE egy olyan meghatározó szervezete, amely a Vállalkozásfejlesztési Intézet oktatói karával és a szakon végzett alumni tagokkal együttműködve fejleszti a tehetséges hallgatókat, valamint egy inspiratív közösségben támogatja szakmai előrelépésüket. 

 A Vállalkozásfejlesztés Klub célja az oktatási színvonal javítása, a tehetséges hallgatók összefogása, valamint az egyetemi munkát kiegészítő, azon túlmutató tevékenységek (előadások, vállalatlátogatások, workshop-ok, tréningek) szervezése a Vállalkozásfejlesztés mesterszak hallgatói számára. A szervezet célja, hogy olyan, az egyetemi képzésre alapozó, illetve azt kiegészítő tudást nyújtson tagjainak, amely segíti szakmai és társadalmi szemléletük fejlődését.A Vállalkozásfejlesztési Intézet 

Alumni Mentorprogramjával való együttműködés révén a Klub egy olyan közösséget kíván létrehozni, amelyben a hallgatók elmélyíthetik kapcsolataikat a jelenlegi és a már végzett Vállalkozásfejlesztéses mesterhallgatókkal, továbbá megoszthatják egymással egyetemi és szakmai tapasztalataikat.A Vállalkozásfejlesztés Klub elsődleges feladatának tekinti a Vállalkozásfejlesztés mesterszak identitásának erősítését a jelenlegi és a már végzett hallgatók esetében is.
Vágólapra másolva