Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Miért érdemes jelentkezni?

  Ha érdekel a vállalatok fejlesztési lehetőségeinek feltárása, a fejlődési pályák kijelölése, a szervezeti változások és fejlesztési akciók levezénylése, ha saját vállalkozás indítását tervezed, vagy meglévő vállalkozásod szeretnéd felvirágoztatni, ha rendszerben szeretnéd látni a gazdálkodó szervezetek működését és vonz a komplex szervezetmegújítási és fejlesztési feladatok vezetése, vagy az abban való aktív közreműködés, a Vállalkozásfejlesztés mesterszak biztosíthatja számodra, hogy mindehhez nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudást és képességeket szerezz. A képzés tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg.  

Kapcsolódó dokumentumok

vallakozasfejlesztes_msc_bemutatkozó.d33.pptx
  A KISVÁLLALKOZÁS specializáció NEKED szól, ha olyan specializációra akarsz jönni, ahol

• újdonságokkal, a ma oly divatos kisvállalkozások működésével ismerkedhetsz meg,
• teljeskörűen megtanulhatod, hogyan kell igazgatni egy vállalkozást az ötlettől az újrakezdésig,
• részt vehetsz cégek átvilágításában,
• olyan ismeretre tehetsz szert, ami azon túl, hogy hasznos, az önéletrajzodban is jól néz ki,
• megtudhatod azt, hogy az EU-ban mit kell másképpen csinálni,
• különböző fórumokon találkozhatsz hazánk legsikeresebb vállalkozóival és tanulhatsz tőlük,
• egy lelkes, összetartó, jó hangulatú társaság tagja lehetsz.

A kisvállalkozás specializáció olyan felsőfokú végzettségű szakembereket képez, akik nem egy-egy feladatra specializálódnak, hanem képesek átlátni és irányítani a kis- és közép-vállalkozások gazdasági folyamatainak egészét.

Hallgatóink tudása nem csak azt teszi lehetővé, hogy egy kisvállalkozást indítsanak, vagy kisvállalkozásnál helyezkedjenek el, hanem a szakirány keretében megszerzett széleskörű gyakorlati ismereteknek köszönhetően más kisvállalkozásokkal foglalkozó munkakörök betöltésére is alkalmasak, mint például bankoknál és kockázati tőkéseknél finanszírozási elemzőként, döntés előkészítőként vagy döntéshozóként, valamint az államigazgatásban elemzőként, jogalkotóként, programfejlesztőként.
A hallgatók üzleti kommunikációs ismereteket is szereznek, illetve vállalkozói kompetenciájuk fejlesztésével arra tanítjuk őket, hogy kezdeményezőként, vállalkozóként lépjenek fel az élet minden területén.Fontosnak tartjuk hallgatóink csapattá kovácsolódását, ezért ősszel egy hétvégés csapatépítő (szervezetfejlesztő) tréninggel indul a szakirány élete.
Hallgatóink gyakorlati ismereteit vállalkozások látogatásával erősítjük, így tavasszal egy szakmai kirándulás keretében ismerkedünk meg a helyi vállalkozói- és borkultúrával.
A közösség építését szolgálják az egyetemünkön egyedüliként bevezetett, szakirányt záró szakestek.

Kisvállalkozás specializáció felvételi
A kisvállalkozás specializációra jelentkezők felvételi rangsorolásánál három tényezőt veszünk figyelembe:

• Kisvállalkozások indítása és működtetése tárgyból elért érdemjegyet,
• A jelentkező vállalkozó, kezdeményező személyiségét, amelyet minden, nem kötelezően végzett tevékenységéből ítélünk meg. Ilyenek lehetnek az igazolásokkal alátámasztott proaktív tevékenységek, mint például saját vállalkozás működtetése, egyetemi diákszervezetekben, HÖK-ben, családi vállalkozásban való aktív tevékenykedés és szerepvállalás, sportolás, szakkörök, zenekar, stb.
• A kumulált tanulmányi átlagot.

A fenti három tényezőt egy FÉNYKÉPES MOTIVÁCIÓS LEVÉL keretében kell bemutatni, kiegészítve azzal a gondolattal, hogy miért szeretnél a Kisvállalkozás specializációra jönni, és te magad mivel tudsz majd hozzájárulni a közösségi élethez.

FONTOS: A motivációs levél formai követelménye Times New Roman betűtípus 12-es betűméret, 2,5 cm-es margók. A terjedelmi korlát minimum 1, maximum 2 A4-es oldalA motivációs levelet a Moodle rendszerbe kell feltölteni a specializáció választás menüponton belül a Kisvállalkozás specializáció ponthoz.
A motivációs levél beküldése a hivatalos jelentkezés csak egy részét képezi, ezen felül a specializációra jelentkezés egyetemi követelményeinek is eleget kell tenned!  
Kinek ajánljuk a képzést?

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiket érdekel

• a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez elengedhetetlen önálló elemzések, piacfelmérések készítése, azok gazdasági elemzése.
Ezek a kompetenciák elengedhetetlenek lesznek mind azokban a pozíciókban, ahol a fejlesztési tervek készülnek, az államigazgatásban, fejlesztési ügynökségeknél, kutatási és innovációs tevékenységet folytató szervezeteknél.

• a nemzeti és nemzetközi, kutatásfejlesztési programok és a vállalati, a nonprofit, a nemzeti költségvetési és az uniós finanszírozási lehetőségek és speciális tartalmi és eljárási felhasználási szabályaik megismerése,

• a kutatásfejlesztési és innovációs stratégia kialakítása, az innovációs projektek irányítása, a részletek kidolgozása.

• a kutatásfejlesztés és innováció kurrens stratégiai és projekttervezési technikáinak elsajátítása, a tervezés folyamatának menedzsmentje, mely vezetői képességek elengedhetetlenek a fejlesztési projektek kidolgozása, megvalósítása esetében.

• a vállalati és a non-profit kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásához szükséges szabályozási, koordinációs és menedzsment ismeretek és képességek megszerzése.

A jelentkezés módja és feltételei
A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:
• végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került),

• nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele)
(FONTOS: a részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás!),

• önéletrajz. 

A jelentkezés további feltétele a regisztrációs díj (5.000 Ft) befizetése.
Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.
A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.
A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.
A képzés finanszírozási formája önköltséges, amelynek összege 450.000 Ft/félév.
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.
Kinek ajánljuk a képzést?

 • Ingatlanfejlesztő társaságok tulajdonosainak, munkatársainak 
 • Ingatlankezelő társaságok tulajdonosainak, munkatársainak
 • Ingatlan-tanácsadó társaságok tulajdonosainak, munkatársainak
 • Az állami vagyon kezelőinek
 • Intézményi befektetők szakembereinek
 • Beruházás-lebonyolítóknak
 • Építész-tervezőknek
 • Település-tervezőknek
 • Ingatlan-finanszírozással foglalkozó szakembereknek
 • Ingatlanalap-kezelőknek· Igazságügyi szakértőknek
 • Állami és önkormányzati vagyongazdálkodás vezetőinek, munkatársainak
 • Ingatlanpiaccal foglalkozó média-munkásoknak
 • Turisztikai fejlesztéssel foglalkozó szakembereknek
 •  Ingatlanügynökségeknek, értékesítőknek, tanácsadóknak
 • Franchise-partnereknek
 • Ingatlan-értékbecslőknek

 

A felvétel feltéttele

Ingatlangazdálkodás szakirányú továbbképzési szak esetén:Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és legalább 2 év szakmai gyakorlat (ingatlan-gazdálkodás, ingatlan-fejlesztés,ingatlan-értékesítés, ingatlan-kezelés, beruházás-szervezés, kivitelezés,település-fejlesztés, alapkezelés, portfólió-kezelés területen).

A képzés 18 fő alatt a képzés nem indul.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:
· végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került),
· nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele) (FONTOS: a részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás!),
· önéletrajz.

Túljelentkezés esetén előnyt jelent a diplomaszerzés után megszerzett munkatapasztalat ingatlangazdálkodás, ingatlanfejlesztés, ingatlan-értékelés, ingatlan-befektetés, ingatlan-finanszírozás,ingatlan-vagyonkezelés vagy ingatlan-üzemeltetés területen.
A jelentkezés további feltétele a regisztrációs díj (5.000 Ft) befizetése. Regisztrációs díjbefizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével. A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.
A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.
A képzés finanszírozási formája önköltséges, amelynek összege 390.000 Ft/félév. A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Kiket várunk?

Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik munkájuk során a projektekkel valamilyen szakmai szempontból kapcsolatba kerülhetnek. Mindazon szervezetek (kis- és középvállalatok, nagyvállalatok, állami intézmények,önkormányzatok, hatóságok) munkatársai számára, akik szeretnék elsajátítani a projektszemléletű munkavégzés sajátosságait, projektekben dolgoznak, vagy azokra rálátnak, és szeretnék ismereteiket magasabb szintre fejleszteni.

Hallgatói visszajelzés

„A képzést úgy alakították ki, hogy a tanultakat bármilyen projekttípus esetén alkalmazni tudjuk, akár több projekt esetén projektigazgatóként. Ez sokat segít a napi munkámban is, hiszen rögtön tudom alkalmazni a tanultakat.”

Főbb témakörök – tárgyak

· Vállalatgazdaságtan,Szervezeti stratégia, Marketingstratégia, Szervezetirányítás, Vezetői gazdaságtan, Döntésmódszertan, Vállalkozás-innováció, Tárgyalástechnika
· Csoportos alkotástechnikai módszerek, Szerződés jog, Vezetői magatartás
· Egyedi projektek vezetése, Szervezeti projektvezetés, Projekt portfolió menedzsment,Projektvezetési szoftverek, Projektfinanszírozás
· Stratégiai technológia menedzsment, Ingatlanfejlesztési projekt, Pályázatkészítés és értékelés

Szerezhető végzettség

Programunkra közgazdász végzettséggel és nem közgazdász előképzettséggel rendelkezőket egyaránt várunk. A bemeneti diplomától függően különbözni fog a szerzett szakképzettség oklevélben történő megnevezése.Közgazdász végzettség esetén: Szakközgazdász projektmenedzsment szakon. Más,nem közgazdász végzettség esetén: Projektmenedzsment specialista.

Képzési idő és képzési munkarend

4 félév, levelező

A képzés helyszíne, időpontja

Budapest, hetente pénteken


Vágólapra másolva