Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Vállalatgazdaságtan Intézet

Missziónk: olyan elismert egyetemi oktató- és kutatóhely működése és fejlesztése a célunk, amely minőséget teremt minden olyan területen, amelyet oktat és kutat, újítókészség jellemzi, valamint teljesítményénél és hírnevénél fogva vonzó munka- és alkotóműhely. 
 
Az Intézet szakmai profilját a vállalatgazdaságtan, az ellátásilánc-menedzsmentje menedzsmentje és a döntéshozatali folyamat menedzsmentje és ezen területek néhány kiemelt témakörének művelése határozza meg. Megközelítésünkre a felsővezetői nézőpont és az érintett (stakeholder) szemlélet kiemelkedően jellemző. Oktató-kutató kollégáink tudatosan kezelik tevékenységeik hatását az érintettek körében. Az Intézet számára egyaránt fontos a hallgatóinkkal, a felsőoktatási intézményekkel és az üzleti élet szereplőivel ápolt kapcsolat. 

Az intézeti működés négy alapértéke, amelyek stratégiai és napi működésünket szervezeti és egyéni szinten egyaránt meghatározzák: az újítókészség, a teljesítmény-orientáció, a kooperáció és a respektus. 

Az Intézet a Vállalatgazdaságtan Tanszékből alakult meg 2005. január 1-jével. Jogelődje, a Vállalatgazdaságtan Tanszék 1988-ban jött létre, vezetői Chikán Attila (1988-1998), Gálik Mihály (1998-2001) és Czakó Erzsébet (2001-2005) voltak. Az intézet igazgatója 2005 és 2020 között Czakó Erzsébet PhD, egyetemi tanár volt. 2020. július 1-től az intézetet Losonci Dávid PhD, egyetemi docens vezeti. 

Az Intézet szervezeti egységei és munkatársai együttműködnek a hallgatói tudományos munka rendszerének működtetésében, az oktatás tartalmi és módszertani fejlesztésében, valamint a tudományos munkában és PhD képzésben. 

Az Intézet működését a Vállalatgazdasági Tudományos Egyesület és a Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási Alapítvány támogatja (mindkettő Czakó Erzsébet vezetésével), amelyek segítik az Intézet és a gyakorlati élet szoros kapcsolatát és az erre épülő kutatásokat. 

A Vállalatgazdaságtan Intézet Facebook oldala
Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.08.14. - 21:55:43