Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézete

Az Intézet kiemelt célja, hogy multidiszciplináris társadalomtudományi eszközökkel foglalkozzon a 21. századkihívásaival.

Intézetünk az új egyetemi szervezeti struktúra kialakításával 2020. február 1-jén jött létre. Az Intézet keretében – a kari struktúra megszűnésével – négy tanszék folytatja tevékenységét: a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés (GEO) Tanszék, a Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, a Politikatudományi Tanszék és a Világgazdasági Tanszék. Intézetünk jelenleg két magyar nyelvű és egy angol nyelvű alapszakot, négy magyar nyelvű és három angol nyelvű mesterszakot gondoz más szervezeti egységek bevonásával, továbbá büszkék vagyunk a szakmailag hozzánk kapcsolódó Doktori Iskolára (Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudomány Doktori Iskola).

Értéknek tartjuk azt a sokszínűséget, amely az oktatási-kutatási témák szintjén az Intézetben megjelenik, ugyanakkor kiemelt figyelmet szentelünk az alábbi területek fejlesztésének:

  • Közép-Európa kutatás és oktatás,
  • a nemzetközi fejlesztési rezsimmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések,
  • diplomáciai tanulmányok,
  • fenntarthatóság,klímapolitika,
  • az egyetemi filozófia-oktatás megújítása,
  • politikai gazdaságtan.

Emellett intenzíven szeretnénk hozzájárulni az Európa jelenéről és jövőjéről folytatandó vitákhoz, mint pl. migráció- és menekültügy, a Brexit következményei, az Európai Unió mélyítése és bővítése.

Intézetünk széleskörű nemzetközi beágyazottsággal rendelkezik: jelenleg kettő H2020-as projektben vállal szerepet, valamint számos joint és double degree programnak a részese (pl. Liége, Tilburg, UCL, Glasgow, Bologna). Az Egyetem átalakulásával kapcsolatban Intézetünk stratégiai célnak tartja a további nemzetköziesítést,amely további oktatási és kutatási együttműködésekben fog testet ölteni.

Az Intézet számos új innovatív oktatási termékkel/szakkal kíván az elkövetkező években hozzájárulni az európai felsőoktatási térhez. A portfolió újragondolásánál kiemelt figyelmet fordítunk a hallgatói tanulási élményre, így új kooperatív oktatási módszereket vezetünk be, valamint az eredményszemléletű képzési rendszereket tekintjük prioritásnak.

dr. Salamin Géza intézetvezető

Vágólapra másolva
GEN.:2022.06.27. - 12:02:43