Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Munkatársak

Kedves Érdeklődő/Látogató!

Bár törekszünk rá, hogy a honlapon feltüntetett időpontokban tartsunk fogadóórát, mégis kérjük Önöket, hogy fogadóórai konzultációs igényeiket a lehetőségekhez mérten idejében (optimálisan egy héttel előre) jelezzék tanszéki adminisztrátoraink felé emailben, hogy az adott oktatóval meg tudják szervezni azt, össze tudják egyeztetni az oktató egyéb elfoglaltságaival. Ezt követően adminisztrátoraink jelentkezni fognak a konzultáció pontos időpontjával és helyével.

Együttműködésüket köszönjük szépen!
Lehmann Kristóf
mb. intézetvezető,
egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
Lehmann Kristóf a Budapesti Corvinus Egyetem docense és a Magyar Nemzeti Bank Főosztályvezetője. PhD fokozatát 2014-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori iskolájában. Doktori tanulmányai alatt 2010-2011 között a japán Waseda Egyetemen folytatott tanulmányokat. 2011 óta dolgozik a jegybankban, a Monetáris stratégiai főosztályon, mint közgazdász, 2014 óta pedig mint Főosztályvezető. Feladatai közé tartozik többek között a jegybank monetáris politikai döntések és hivatalos kommunikáció előkészítése, illetve az MNB képviselete az EKB Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságában (IRC). 2016-ban a Magyar Nemzeti Bankért díj kitüntetettje.

Oktatott tárgyak: Gazdasági kormányzás, A monetáris politika elmélete és gyakorlata, Modern irányzatok a közgazdaságtanban, Elméleti és gyakorlati kihívások a monetáris politikában, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Banai Ádám
egyetemi adjunktus
________________________

MTMT publikációs lista
2008-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen kapta MSc fokozatát Pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakon. Doktori fokozatát ugyancsak a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte a Gazdálkodástani Doktori Iskolán. 2008 nyarán kezdte pályafutását a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási területén elemzőként. 2013 és 2017 között főosztályvezetőként irányította az Alkalmazott kutatás és stresszteszt főosztály munkáját. 2017-ben lett a Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója. Munkája során a hazai és a regionális bankrendszert érintő kérdések szinte minden területével foglalkozott. A bankrendszer kockázatait, helyzetét felmérő elemzések mellett nagyobb lélegzetű kutatásokat készít, amelyek segítik a bankrendszerrel kapcsolatos policy-döntéseket, illetve a szabályozások kialakítását.

Oktatott tárgyak: A bankrendszer szerepe a gazdaságban, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Baranyai Eszter
mesteroktató
________________________

MTMT publikációs lista
2008-ban a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászképzésén szerzett MSc fokozatot tőkepiac és vállalat szakirányon. Ezt követően francia ösztöndíjjal az ESSCA-n is szerzett egy mesterdiplomát. 2012-ben ACCA tag lett. Dolgozott a Bank of Englandben (2013-2017), a Financial Services Authorityban (2011-2013), valamint a Barclays Bankban (2009-2011) pénzügyi stabilitás, pénzügyi piacok és likviditáskockázat területeken. A Bank of Englandben elemzéssel, piaci információszerzéssel, felügyeleti tanácsadással foglalkozott, valamint képviselte a bankot nemzetközi, illetve intézményeken átnyúló projekteken. 2018-tól mesteroktató a Budapesti Corvinus Egyetemen és vezető oktatási és kutatási szakértő a Magyar Nemzeti Bankban. Kutatási területe jelenleg a klímaváltozás hatása a pénzügyi rendszerre és az ingatlanalapok.

Oktatott tárgyak: Shadow Banking, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Gánics Gergely
egyetemi adjunktus
________________________

MTMT publikációs lista
Gánics Gergely 2017-ben szerezte meg PhD fokozatát a barcelonai Universitat Pompeu Fabrán. 2017 és 2019 között Madridban, a Banco de Españában dolgozott kutatóként, majd 2020-ban csatlakozott az MNB-hez és az MNB Intézet-hez. Kutatási területei az ökonometria, makroökonometria és előrejelzések. Vendégoktatóként részt vesz a Barcelona Graduate School of Economics mesterprogramjában.


Oktatott tárgyak: Topics is macroeconometrics, Introduction to Macroeconomic Forecasting.


Kocziszky György
egyetemi tanár
________________________

MTMT publikációs lista
Dr. Kocziszky György (CSc) Dr. h. c., a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja, a Miskolci Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, okleveles gazdasági mérnök. Kutatási területe a fiskális és monetáris politika térségi gazdaságtanra gyakorolt hatása. 1992-1994 között a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Vezetés- és Szervezéstudományi Szakbizottság Racionalizálási Albizottságának elnöke, 1990-2000 között az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Szakbizottságának tagja, 2006-ban a Jean Monnet Kiválósági Központ vezetője, 2007 és 2010 között pedig a Magyar Akkreditációs Bizottság Közgazdasági Szakbizottságának tagja. Több mint 100 könyv, könyvfejezet, tanulmány, cikk szerzője.

Oktatott tárgyak: Etikus közgazdaságtan


Kolozsi Pál Péter
egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
Dr. Kolozsi Pál Péter PhD, közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank pénzpiaci eszköztárért és tartalékstratégiáért felelős főosztályvezetője. Doktori fokozatát a Párizsi Politikatudományi Intézetben (Institut d’Etudes Politiques de Paris) szerezte 2011-ben, doktori disszertációját a monetáris politika intézményi aspektusairól írta. 2011 és 2014 között az Állami Számvevőszék elnöki megbízottjaként dolgozott. 2002 óta oktat felsőoktatási intézményekben, szakterülete a monetáris politika elmélete és gyakorlata, a közpénzügyek, illetve a közpénzügyi ellenőrzés. A Magyar Közgazdasági Társaság tagja, a Pénzügyi Szemle közpénzügyi folyóirat szerkesztőbizottságának és szerkesztőségének tagja.

Oktatott tárgyak: Modern irányzatok a közgazdaságtanban, A monetáris politika elmélete és gyakorlata, , Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Neszveda Gábor
egyetemi adjunktus
________________________

MTMT publikációs lista
Neszveda Gábor 2017-ben érkezett a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszékére. A gazdaságmatematikai elemző közgazdász szakon végzett a Corvinuson, majd a Tilburgi Egyetem pénzügy tanszékén folytatta PhD tanulmányait. A kutatási témái érintik a viselkedési közgazdaságtant, a viselkedési eszközárazást és a kísérleti közgazdaságtant.

Oktatott tárgyak: Empirikus eszközárazás a kutatásokban, Tőzsdei stratégiák programozása és tesztelés, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Palotai Dániel
címzetes egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
Okleveles közgazdász, diplomáját 2004-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen. Szakmai pályafutását az MNB-ben kezdte, 2004-2007 között elemzőként dolgozott a Monetáris Stratégiai osztályon. 2007-től az Európai Központi Bankban folytatta munkáját, ahol egyes euroövezeten kívüli EU-tagállamokért felelős elemzőként ízelítőt kapott a pénzügyi válság kezeléséből. 2010 novemberétől a Nemzetgazdasági Minisztérium Makrogazdasági főosztályát vezette és aktívan részt vett Magyarország strukturális reformprogramjának kidolgozásában, valamint az Európai Unió Gazdaságpolitikai Bizottságának (EPC) tagjaként is segítette a magyar gazdasági és pénzügyi stabilizációt. 2013 márciusától az MNB ügyvezető igazgatója és főközgazdásza. 2015-ben Popovics Sándor díjban részesült, amely 45 év alatti közgazdászok kimagasló szakmai teljesítményét ismeri el. 2016-tól a Hitelintézeti Szemle szerkesztőbizottságának elnöke, 2017-ben a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) alelnökének választották. Az Európai Központi Bank Monetáris Politikai Bizottságának (MPC) tagja és az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának tagja (EFC).

Oktatott tárgyak: Gazdasági kormányzás


Sebestyén Géza
egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
1997-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematikus szakán, 2000-ben pedig a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán, vállalatértékelés specializációval. PhD-jét 2009-ben szerezte, disszertációját dinamikus banki eszköz-forrás menedzsmentről írta. 1998-1999-ben az ÁB-AEGON részvényelemzőjeként dolgozott, 1999-2003 között a Trigon Software projektvezetője volt. 2003 óta a Proventus Consulting ügyvezetője, ahol kutatási, oktatási és szoftverfejlesztési projekteket vezet. 2015 óta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tanácsadó testületének tagja. Számos hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményen oktatott vagy oktat, így az ELTE-n, a BME-n, a Szegedi Tudományegyetemen, a Neumann János Egyetemen, a révkomáromi Selye János Egyetemen, a francia ESSCA-ban, az osztrák Wirtschaftsuniversitaet Wien-en és a német Munich Business School-on. A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja. Három gyermek édesapja.

Oktatott tárgyak: A bankrendszer szerepe a gazdaságban, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Dr. Szapáry György
címzetes egyetemi tanár
________________________

MTMT publikációs lista
Közgazdasági doktori diplomáját Belgiumban a Leuveni Katolikus Egyetemen szerezte. Dolgozott az Európai Gazdasági Közösség Bizottságánál Brüsszelben (1965-66), valamint Washingtonban a Nemzetközi Valutaalapnál (1967-90). 1990-93-ban a Nemzetközi Valutaalap magyarországi megbízottja. 1993 és 1999, valamint 2001 és 2007 között a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. 2008-11-ben a Közép- Európai Egyetem Közgazdaságtudományi tanszékén tanított és Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági főtanácsadója volt, valamint tagja volt az OTP Bank igazgatóságának. 2011. januártól 2015 januárjáig Magyarország washingtoni nagykövete volt. Jelenleg a Magyar Nemzeti Bank elnökének főtanácsadója. A Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora, a francia becsületrend kitüntetettje.

Oktatott tárgyak: Nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények


Telegdy Álmos
egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
Telegdy Álmos a Budapesti Corvinus Egyetem docense és a Magyar Nemzeti Bank vezető oktatási és kutatás szakértője. Doktori fokozatát 2003-ban szerezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Több hazai egyetemen oktatott BA, MA és PhD szinten (Közép-európai Egyetem, Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány). Több szervezetnek végzett közpolitikai tanácsadást (European Employment Observatory, Világbank, USAID, Munkaügyi Minisztérium). Kutatásaiban a vállalatok viselkedését vizsgálja ökonometriai módszerekkel, ezen belül az állami beavatkozás és a globalizáció hatásait a vállalatokra és a dolgozókra. Tanulmányai számos magyar és külföldi folyóiratban jelentek meg (Economic Journal, Economics of Transition, European Economic Review, Hitelintézeti Szemle, Industrial and Labor Relations Review, Journal of Comparative Economics, Journal of Corporate Finance, Journal of Political Economy Közgazdasági Szemle, Labour Economics).

Oktatott tárgyak: 
Corporate Governance


Világi Balázs
egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
1992-ben szerezte meg közgazdász diplomáját a BCE jogelődjén és 2005-ben védte meg PhD fokozatát az Universitat Autonoma de Barcelona Közgazdaságtudományi tanszékén. 2007 és 2009 között az Európai Központi Bank Monetary Policy Stance osztályán dolgozott szakértőként. 2014 és 2018 között az MNB Közgazdasági modellezési főosztályát vezette, 2019 óta a Gazdaságtudományi ismeretterjesztési főosztály vezetője. 2015 és 2019 között tanított a Közép-Európai Egyetem Közgazdaságtudományi tanszékén makroökonómiát. Az MNB Tanszék munkájában 2017 óta vesz részt, előadásokat tart a Modern irányzatok a közgazdaságtanban tárgy keretében és a Modellezés a jegybanki gyakorlatban egyik tárgyfelelőse. További feladata a makroökonómiai és közgazdasági modellezési oktatás fejlesztése, ezenkívül részt vesz a tanszéki Economania blog munkájában.

Oktatott tárgyak: 
Modellezés a jegybanki gyakorlatban


Vonnák Balázs
Mesteroktató
________________________

MTMT publikációs lista
Vonnák Balázs 2000-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Még abban az évben elkezdett dolgozni a Magyar Nemzeti Bankban, kezdetben a Pénzpolitikai Főosztályon, majd a Közgazdasági Főosztályon, ahol 2006-tól a monetáris politikai döntés-előkészítést irányította. 2012-ben a pénzügyi stabilitási területre ment, ahol később a Pénzügyi Rendszer Elemzése igazgatóságot vezette. Mindeközben a BCE-n a Makroökonómia Tanszéken makroökonómiai és nemzetközi makroökonómiai szemináriumokat tartott, majd később címzetes docensi címet kapott, és alkalmazott makroökonómiát oktatott 7 éven át. 2015-ben kezdte el PhD tanulmányait a Közép-Európai Egyetemen. Az MNB Tanszék mesteroktatója a tanszék létrejötte óta, fő tárgya “A monetáris politika elmélete és gyakorlata”.

Oktatott tárgyak: A monetáris politika elmélete és gyakorlata, Modellezés a jegybanki gyakorlatban, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


________________________

Jesper Berg
Director General at Danish Financial Supervisory Authority (2015-)

Member of the Executive Board at Nykredit Bank (2010-2015)

Head of the Capital Markets and Financial Structure Division at the European Central Bank (2000-2004)

Has previously held positions as Head of Financial Stability, Head of Market Operations, and Head of Payment Systems at the Danish Central Bank


________________________

Paul De Grauwe
John Paulson Chair in European Political Economy of the European Institute at London School of Economics

He was a member of the Group of Economic Policy Analysis, advising President Barroso. He is also director of the money, macro and international finance research network of CESifo, Univer-sity of Munich.

He is a research fellow at the Centre for European Policy Studies in Brussels and the Centre for Economic Policy Research, London

His research interests are international monetary relations, monetary integration, theory and empirical analysis of the foreign-exchange markets, and open-economy macroeconomics


________________________

Lord Meghnad Desai
Professor Emeritus at London School of Economics

Chairman of the Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) Advisory Board

Founder Chairman of the Meghnad Desai Academy of Economics in Mumbai


________________________

Antoine Godin
Senior Economist at the French Agency for Development

Focuses: Stock-Flow Consistent models and Agent-Based Stock-Flow Consistent models

Has published numerous articles in journal such as the Journal of Evolutionary Economics, the Cambridge Journal of Economics or the Journal of Economic Dynamics and Control


________________________

Koichi Hamada
Tuntex Professor Emeritus of Economics at Yale University and a special adviser to Japanese Prime Minister Shinzo Abe

He is credited as one of the key architects of Abenomics, economic policies based upon “three arrows” of monetary easing, fiscal stimulus and structural reform

Fields of interest: International economics, The Japanese economy, Strategic analysis of international political economy


________________________

Mojmír Hampl
Vice-Governor of the Czech National Bank

In 1999, he was awarded the title of „Young Economist of the Year” by the Czech Economic Society

Former external adviser to the Minister of Finance of the Czech Republic in an expert group preparing a public finance reform proposal

In 2004-2006, he was a member of the Board of Directors and Chief Executive Director or the Czech Consolidation Agency

Member of several Scientific Councils


Amati Gergely Márton
Adminisztráció
Amati Gergely Márton a tanszék adminisztratív feladatait látja el. Mindennapos, operatív teendők biztosítása mellett rendezvények, előadások megszervezésében és koordinációjában, valamint az oktatókkal történő kapcsolattartásban nyújt segítséget. Felveszi és kezeli a hallgatói problémákat, közreműködik a vizsgaidőpontok kiírásában, valamint az egyes alkalmak lebonyolításában, továbbá folyamatos személyes és elektronikus kapcsolattartást és elérhetőséget biztosít a hallgatók számára. Az órai anyagok folyamatos frissen tartása és az érdemjegyek Neptun rendszerbe történő felvitele szintén hozzá tartozik.


Deák Ákos
Adminisztráció
Deák Ákos a BCE MNB Tanszék adminisztrátora. A Tanszék általános adminisztratív teendőin felül a tanszéki leltár-adminisztrátor szerepét is betölti, illetve ellátja a tanszéki weblap szerkesztését, aktualizálását és a Tanszék közösségi oldalának szerkesztési munkálataiban (hírek, események) is részt vesz. Emellett programokat ír a különböző feladatok gyorsabb elvégzése érdekében, és próbálja ezt a képességét minél többször a Tanszék szolgálatába állítani. A hallgatók számára a következő dolgokban tud rendelkezésére állni: Segítségnyújtás a Neptun-nal és a Moodle-el kapcsolatos kérdésekben; Problémás ügyekben való gyors segítségnyújtás; Tárgyakkal kapcsolatos általános tudnivalók megismertetése. A titkársági fogadóórákon a hallgatók részéről felmerülő kérdések megválaszolása vagy továbbítása az illetékeseknek; Kapcsolat megteremtése a hallgatók és a Tanszék oktatói, illetve a Dékáni hivatal között a felmerülő kérésekben/kérdésekben.


Hajba-Kapos Petra
Adminisztráció
Kapos Petra a tanszék adminisztratív feladatait látja el. Mindennapos, operatív teendők biztosítása mellett rendezvények, előadások megszervezésében és koordinációjában, valamint az oktatókkal történő kapcsolattartásban nyújt segítséget. Felveszi és kezeli a hallgatói problémákat, közreműködik a vizsgaidőpontok kiírásában, valamint az egyes alkalmak lebonyolításában, továbbá folyamatos személyes és elektronikus kapcsolattartást és elérhetőséget biztosít a hallgatók számára. Az órai anyagok folyamatos frissen tartása és az érdemjegyek Neptun rendszerbe történő felvitele szintén hozzá tartozik.
Vágólapra másolva