Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Közgazdasági Elemző MSc

Áttekintés

A nagy adatbázisok elérhetőségével egyre több vállalat és közpolitikai intézmény alkalmaz közgazdasági elemzőket, hogy munkájukkal elősegítsék a tényalapú döntéshozatalt. A Közgazdasági Elemző MSc szak célja, hogy olyan gazdasági elemzőket képezzen, akik értik a közgazdasági törvényszerűségeket és elemezni tudják ezeket adatok segítségével. Ezek a képességek egyrészt a korszerű elméleti modellek megértésére, másrészt a modern, ökonometrián alapuló adatelemzés használatára támaszkodnak.

Ha érdekli Önt az adatelemzés és a közgazdasági elmélet, akkor érdemes jelentkeznie a szakra.

A szak céljai
 • A közgazdasági folyamatok megértése modern elméletek segítségével
 • Az adatok használata az adatgyűjtéstől az ökonometriai elemzésig
 • A soft készségek kialakítása (írás, prezentáció, csapatmunka)
 • A szakmai és soft készségek használata köz- és vállalati politikák elemzésére
A 2020-ban megújított program negyedévekre van bontva. Az első két negyedévben az alaptantárgyakat, a második két negyedévben a specializáció kötelező tantárgyait hallgatják hallgatóink. A második évben a hallgatók választható tárgyakat hallgatnak, elvégeznek egy projekttárgyat, és megírják szakdolgozatukat.

Specializációk

A Makrogazdasági elemző specializáció időszerű makrogazdasági és pénzügyi ismereteket nyújt különös tekintettel a gazdaságpolitikára (monetáris és fiskális politika, előrejelzés). A hallgatók megismerik a modern adatelemzési, modellezési módszertant, makrogazdasági nézeteket és azok kritikáját és így képesek lesznek komplex elemzések elvégzésére és gazdaságpolitikai lépések előkészítésére, értékelésére.

A Piacelemző specializáció célja, hogy a hallgatók megértsék a vállalatok belső működését és a vállalatok között létrejövő piaci kapcsolatokat, majd ezeket a folyamatokat mind elméleti szinten, mind empirikusan elemezni tudják. Olyan szakembereket képzünk, akik mind a vállalati, mind a közpolitikai döntéseket magas színvonalú elemzésekkel tudják előkészíteni.

Karrierlehetőségek

Közgazdasági elemző kompetenciákkal is rendelkező szakembereket jelenleg egyetlen másik magyarországi felsőoktatási intézményben sem képeznek, miközben a munkáltatók egyre inkább el- és felismerik ennek a tudásnak a szükségességét. Ennek köszönhetően a szakon megszerzett tudást számos intézmény értékeli:
 • Nagyvállalatok elemző részleggel (pl. MOL, OTP, szabályozott piacon működő vállalatok)
 • Tanácsadó, adatelemző cégek (pl. McKinsey, Big4, KKV-k ilyen profillal)
 • Piackutató vállalatok (pl. Nielsen)
 • Kormányzati intézmények (pl. MNB, GVH)
 • Nemzetközi szervezetek (pl. Európai Bizottság, OECD)
 • A végzett hallgatók tudása megfelel egy nemzetközi PhD program bemeneti elvárásainak
A szak jellemzői:
 • A szak neve: Közgazdasági Elemző MSc;
 • A szak jellege: MSc;
 • A szak időtartama: 2 év, 8 negyedévre bontva;
 • Oktatási nyelv: Magyar;
 • Kezdő dátum: szeptember első hete
A szakot az MNB Intézet vezeti. Elsősorban az Közgazdasági Intézet és az MNB Intézet oktatói tanítják a szak tárgyait, de más intézetek oktatói is tartanak választható tárgyakat (pl. a Gazdasági és Közpolitika Intézet és a Matematika és Statisztikai Modellezés Intézet).

Szakfelelős: Telegdy Álmos;

Specializációfelelősök: Szakadát László (Piacelemző specializáció), Világi Balázs (Makrogazdasági Elemző specializáció).

Programkoordinátor: Deák Ákos (email: akos.deak@uni-corvinus.hu)
Felzárkóztató tárgyak: A program első két hetében két felzárkóztató kurzust hallgatnak a diákok. Ezek célja, hogy a felfrissítse a hallgatók matematikai és statisztikai tudását. Az alábbi témákat érintik a kurzusok:

 • Matematika: vektoralgebra, deriválás, mátrixalgebra, lineáris egyenletrendszerek, feltétel nélküli és feltételes optimalizálás.
 • Statisztika: valószínűségi változók, sűrűségfüggvény, várható érték, variancia, kovariancia, korreláció, normális eloszlás, becsléselmélet alapjai, becslőfüggvények jellemzői.
Alapkurzusok: Az első két negyedévben a hallgatók középhaladó mikro- és makroökonómiát, adatelemzést és ökonometriát tanulnak.

Specializációs kurzusok: A 3. és 4. negyedévben a specializáció kötelező kurzusait ajánljuk.

Válaszható kurzusok: A második év folyamán a hallgatók különböző tárgyak közül választhatnak, amelyek célja egy gazdasági ágazat megismerése (pl. Nemzetközi kereskedelem, A nyitott országok makroökonómiája) és az elmélet és empirikus alkalmazások összehangolása. Egyes választható kurzusok pedig további módszertani ismereteket nyújtanak (pl. Gépi tanulás a közgazdaságban, Makroökonometriai elemzések).

Gyakorlati alkalmazások: a szak egy részének célja a megtanult elmélet és módszertan valós elemzési helyzetekben való gyakorlása. Ilyen a Projekttárgy, aminek keretében a hallgatók kiscsoportokban egy valós gazdasági jelenség elemzését végzik el. A Szakszeminárium keretén belül a hallgatók pedig saját kutatásukat végzik és megírják szakdolgozatukat.

A szak operatív tanterve ITT található.
A sikeres felvételihez az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
 • Befejezett alapszakos tanulmányok: amennyiben alapszakos oklevele nem gazdaságtudományi területről származik, a képzésre akkor is jelentkezhet, ha rendelkezik a megfelelő matematikai háttértudással. Arról, hogy alapszakos oklevelét milyen formában fogadják el a jelentkezés folyamán, az alábbi oldalon tájékozódhat.
 • Kiváló tanulmányi eredmény: az alábbi módokon bizonyíthatja, hogy rendelkezik a megfelelő ismeretekkel:
  • AACSB/EQUIS vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EPAS akkreditált szakon szerzett legalább C (ECTS) felsőfokú oklevél, vagy
  • GMAT 500 pont vagy GRE 151 pont, vagy
  • 65 felvételi pont az egyetemi központi felvételi eljárásban (70 pont írásbeli felvételi vizsga, 20 pont BA/BSc oklevél minősítése alapján, 10 pont többletpont). Az írásbeli felvételin szerezhető 70 pontból 45 pont matematikai feladatok megoldásával szerezhető, míg további 25 pont érhető el a közgazdasági szemléletet vizsgáló feladatok megoldásával.
A felvételieljárás egyéb követelményeiről és határidejéről az Egyetem honlapján vagy aFelvi.hu rendszeren keresztül értesülhetnek. 
Ösztöndíjak

A szak hallgatói több teljesítményalapú ösztöndíjban is részesülhetnek:

 • A Corvinus ösztöndíj a tandíjat fedezi.
 • A Magyar Nemzeti Bank több ösztöndíjjal támogatja az eredményes hallgatók előrehaladását, amelyekről részletek ide kattintva elérhetők.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.09. - 10:35:59