Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

MNB Intézet


Miért jött létre az MNB Intézet a Budapesti Corvinus Egyetemen?

A Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Corvinus Egyetem 2015-ben együttműködési megállapodást kötött. Ennek egyik eredményeképp a Budapesti Corvinus Egyetemen létrejött az MNB Tanszék, amely 2020 nyarától önálló Intézeti státuszban, MNB Intézetként működik tovább. Az együttműködés egyik legfontosabb pillére a megújuló Közgazdasági elemző mesterképzési szak gondozása magyar és angol nyelven, amelynek átfogó reformja 2020 januárjában kezdődött el. Az ismeretek széleskörű elsajátítását segítik az Intézet oktatóin felül az oktatásba becsatlakozó MNB felsővezetői, tapasztalt szakemberei és számos külföldi akadémiai- és jegybanki szakértő, amely egyedülálló a magyar gazdasági felsőoktatásban. A szak tematikájában kiemelt szerepet kap az elméleti tudás átadásán felül a gyakorlati alkalmazások elsajátítása is, így a hallgatóink megtapasztalhatják, hogy milyen az élmény alapú oktatás. A képzés egyik egyedülálló eleme a Jegybanki elemző specializáció létrehozása, amely révén a hallgatók elmélyíthetik ökonometriai és makroökonómiai ismereteiket, valamint ennek kiegészítéseként pénzügyi és gazdaságpolitikai szaktudást is szerezhetnek. A Jegybanki elemző szakirányt immár a negyedik éve választhatják a Közgazdasági elemző szakos hallgatók.  

Mennyire szokatlan az, hogy egy cég vagy egy jegybank egyetemi Intézetet létesít?

 Mind nemzetközi, mind hazai példa van hasonló szervezeti egységekre. Ha a jegybankokat nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy a Bundesbank (német jegybank) saját egyetemet létesített és tart fent, míg a francia jegybank több egyetem képzését támogatja, valamely esetében mind alap- és mesterszakon, valamint doktori szinten is. Hasonló együttműködés van a Bank of England (angol jegybank) és a University of Warwick Law School, illetve a Warwick Business School között, ahol szintén mesterszakos jegybanki képzést folytatnak. Ha a hazai konkrét példákra térünk rá, akkor megemlíthető az Audi Tanszék Győrött (Széchenyi István Egyetem; Belső Égésű Motorok Tanszék), a Miskolci Egyetem Bosch Tanszéke vagy akár a MOL Tanszéke a veszprémi Pannon Egyetemen. Mindegyik esetben az adott területre jellemző, magas fokú gyakorlati és elméleti szaktudást tudnak a cégek az egyetemi oktatásba integrálni, emellett biztosítani tudják saját szakemberképzésüket. Összességében elmondható, hogy egyáltalán nem szokatlan és mind a nemzetközi, mind a hazai példák alapján az ilyen együttműködések hatékonyan tudnak működni mindkét fél számára.  

Ösztöndíjak

Ecomania blog

A Intézet az oktatás mellett jegybanki makrogazdasági- és pénzügyi témájú kutatásokban és publikációban is szakmai műhelyként működik. Ennek keretében létrehoztuk az MNB Intézet blogját, ahol az Intézet állandó oktató gárdája jegybanki és makrogazdasági témákban publikál.

Célunk, hogy közgazdasági-jegybanki szakmai kérdésekről közérthetően írjunk az érdeklődő olvasók számára és ismertessük a legújabb közgazdasági elméleteket a hazai szakmai nyilvánosság előtt. További célunk, hogy a hazai jegybanki-makrogazdasági elméleti vitába bekapcsolódjunk és a legjelentősebb külföldi kutatási eredményeket bemutassuk.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.25. - 15:47:49