Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Intézeti Kutatóközpontok

Célunk az empirikus közgazdaságtan térnyerésének elősegítése, amelyet három fő tevékenység révén kívánunk megvalósítani. Egyrészt, egyetemi oktatók és hallgatók kutatásaiban nyújtunk szoftveres, statisztikai és ökonometriai segítséget. Másrészt pályaválasztás előtt álló középiskolás diákoknak szervezünk tanulmányi versenyt és képzéseket. Harmadrészt pedig szakmai előadásokat szervezünk a téma népszerűsítése érdekében.  

Az Adatelemző Központ munkatársai

Tőkés László laszlo.tokes@uni-corvinus.hu Közgazdaságtani Intézet
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 219
Telefon: +36 1 482 5148 • Mellék: 5148
Dr. Vékás Péter peter.vekas@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Sóház, 201/A
Telefon: +36 1 482 7454 • Mellék: 7454
A képzés posztgraduális szinten akkreditált szakként kerül meghirdetésre, melyre matematikus és közgazdász diplomával lehet jelentkezni. A nappalis képzésben az ELTE-vel közös Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak aktuárius specializációját az Operációkutatás és Aktuárius Tudományok tanszékkel közösen szervezzük.    
2020. szeptember 1-én megalakult a Corvinus Center for Operations Research (CCOR). Az új kutatóközpont célja az operációkutatás vonatkozó területeinek (folytonos optimalizálás elmélete, algoritmusai és alkalmazásai; játékelmélet; döntéselmélet és alkalmazásai; operációkutatási modellek és alkalmazásaik) kutatása. A kutatóközpont öt munkatársa osztott munkakörben folytatja tevékenységét: a Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézetben oktatási, míg a CIAS-CCOR-ben nemzetközi színvonalú kutatási tevékenységet végeznek.   

A Kutatóközpont vezetője

Munkatársak

Dr. Eisenberg-Nagy Marianna marianna.eisenberg-nagy@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 73
Pintér Miklós pmiklos@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, 201/B
Telefon: +36 1 482 7455 • Mellék: 7455
Dr. Solymosi Tamás tamas.solymosi@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
Sóház, 202/B
Telefon: +36 1 482 7457 • Mellék: 7457
A kutatócsoport elsősorban a Statisztika Tanszék bázisán, önálló szervezeti egységként működik. Feladata a gazdaság- és társadalomstatisztika eszközeivel elemezhető gyakorlati problémák elemzése, az eredmények beépítése a gazdaságstatisztikai, modellezési jellegű tárgyak oktatásába. A központ fő kutatási témái: a nemzetgazdasági elszámolási rendszerek, ágazati kapcsolatok mérlegei, jövedelemfolyamatok makro- és mikroszinten, jövedelemegyenlőtlenségek, szegénység, rejtett gazdaság, árelemzések, indexek, árszabályozás, makro- mezo- és mikroszintű statisztikai bázisú modellek készítése és futtatása. A csoport a BCE és a KSH közötti együttműködés keretében a KSH adatbázisait fokozottan használja kutatási munkáiban, együttműködik a KSH munkatársaival is.    

A Kutatóközpont vezetője

Cserháti Ilona ilona.cserhati@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Statisztika Tanszék
Egyetemi docens, Igazgató / Associate Professor, Director
E épület, 103
Telefon: +36 1 482 5229 • Mellék: 5229
Vágólapra másolva