Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Az Intézetről

A Corvinus Egyetem Marketing Intézete (MI) a marketing,marketingkutatás, marketingkommunikáció, fogyasztói magatartás és turizmusterületekhez kapcsolódó tantárgyak oktatásáért és aterületeken történő tudományos és gyakorlatorientált kutatásokért felel. AzIntézet az oktatott tantárgyak kínálata, az oktatók tudományos színvonala éslétszáma, valamint a kutatási témák több területet átfogó jellege miatt is azország vezető intézete.
Az egyetem BA-képzései közül az intézet aKereskedelem és marketing alapszakának, Turizmus menedzsment alapszakának,valamint a Gazdálkodási és menedzsment alapszakon az Üzleti kommunikációszakirányának felelőse. A Corvinus MSc-képzései közül a Marketing és a Turizmusmesterszakok tartoznak az intézet hatáskörébe.
Az MI aktívan részt vesz a szakirányú és egyébtovábbképzési posztgraduális programok oktatásában, valamint a GazdálkodástaniDoktori Iskolában a Marketing, Üzleti Kommunikáció és Turizmus specializációkfelelőse. Az Intézet oktatói jelentős szerepet játszanak a Corvinus School ofManagement, valamint a CEMS, ISP és DSG idegen nyelvű képzési programokban.

Vágólapra másolva