Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Az Intézetről

Köszöntjük Magyarországvezető Közgazdaságtani Intézetében!

A 2019-es év Intézetünkszámára is mérföldkő volt. Átfogó modernizációt, a szakmai profil fejlesztésétés letisztítását végeztük el. Tevékenységünk egyrészt az Intézet általgondozott alap- és mesterszakok nemzetközileg is versenyképes, magas szintűoktatására, másrészt a mikro- és makroökonómia témaköreibe eső kutatásokraterjed ki. Munkatársaink nemzetközi szinten is magasan jegyzett folyóiratokbanpublikálnak és sokan aktív résztvevői a nemzetközi tudományos közéletnek.Végzett hallgatóink a hazai és a nemzetközi munkaerőpiac állította magaselvárásokat egyaránt képesek teljesíteni – közülük sokan a legrangosabb PhDprogramokban folytatják tanulmányaikat.

Képzési portfóliónkatfolyamatosan aktualizáljuk a nemzetközi trendek alapján, miközben megőrizzük ahazai szakmai diskurzusból kifejlődő eredményeket és szempontokat is. Oktatásiprogramunk célja, hogy hallgatóink a szaktárgyi ismereteken túlmutató, nemzetköziszínvonalú tudást, szemléletmódot sajátíthassanak el. Programjaink ötvözik aprobléma alapú, az empirikus irányultságú, valamint a kiscsoportos és az egyénitanuláshoz igazított módszereket.

Kutatási programunkcélja, hogy egyetemünket és általánosságban a hazai közgazdaságtudományt képviselvejáruljunk hozzá a nemzetközi szakmai diskurzushoz. Évről évre arra törekszünk,hogy az egyre magasabb színvonalon elismert tudományos eredményeinket egyreaktívabb szereplőkként jelenítsük meg a szakmai nemzetközi elitben.

Köszönhetően amunkatársak gazdag szakmai és pedagógiai skillsetjének Intézetünk inspiráló ésbarátságos környezet biztosít az érdeklődő hallgatók számára. Közösségünk velükteljes.

unnamed-file-3.png
Vágólapra másolva