Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kutatások, Projektek

Az Intézet széleskörű kutatási tevékenységet folytat, a jelenleg is zajló legfontosabb kutatási projektek a következők:
 • Public Administration Education Quality Enhancement Erasmus+ Strategic Partnership KA203 No – 2018-1-SK01-KA203-046330
 • A Projekt a Közgazdálkodás és Közpoliika Tanszéken, Hajnal György szakmai vezetésével, az európai tagállamok közigazgatási egyetemi diplomát adó képzéseinek felmérésével és minőségbiztosításával foglalkozik.
 • A projekthez kapcsolódóan sor került a Közgazdálkodás és Közpolitika MSc és az MSc in Public Policy and Management képzések EAPAA akkreditációjára.
Co-funded Erasmus+ program
IFEMPOWER – Interactive and mentorship based FEMale emPOWERment in the field of entrepreneurship

Erasmus+ Projekt (2017-2021), szakmai vezetője Bartha Attila, a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék docense.  A projekt fókuszában olyan tananyagok fejlesztése áll, amelyek felvértezik a vállalkozás indítására készülő – elsősorban a női – hallgatókat olyan technikákkal, amelyek racionális kockázatvállalásukat innovatív ötleteik kiteljesítését korábban visszafogták.

A projekt során megvalósuló célok:

 • nemzetközi tananyagfejlesztés osztrák, német, spanyol, portugál, izlandi, román felsőoktatási és üzleti partnerekkel;
 • a megvalósult tananyag kurzusok formájában beépül Corvinus Egyetem választható tárgykínálatába;
 • gyakorlati együttműködés és mentorprogram kialakítása a vállalkozásfejlesztésben érdekelt hazai üzleti partnerekkel.
 • Healthcare Performance Intelligence Professionals (HealthPros) – Marie Skłodowska-Curie
 • Innovative Training Networks (MSCA-ITN- ETN). 
 • Projektvezető (Magyarország): Petra Baji PhD habil, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék   
 • Projekt vezetője: Prof. Niek S. Klazinga
 • A 2018-2021 között futó programot a Bécsi Orvostudományi egyetem koordinálja. 
 • Programvezető: Prof. Simon Judit, Budapesti Corvinus Egyetem
 • Vezető kutató: Prof. Brodszky Valentin, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
 • Az interdiszciplináris konzorcium célja, hogy javítsa a bizonyítékokon alapuló egészségügyi döntéshozatalhoz szükséges adatok országokon belüli és országok közötti összehasonlíthatóságát. 
 • Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, ‘Pénzügyi és Lakossági Szolgáltatások’ tématerületi programja (1783-3/2018/FEKUTSTRAT)
 • Témája: Egészségügy, társadalmi teher: jelenlegi és jövőbeli költségek, innovációk igénye és értékelése.
 • Sikeresen pályáztunk a kutatási program ITM által meghirdetett 2. évére (NKFIH-1163-10/2019). 
 • Vezető: Brodszky Valentin, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék 
 • Időtartam: 2018. június 1.– 2021. május 31.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott (NKFIH-869-10/2019) program. A Budapesti Corvinus Egyetemen „Az innováció potenciálja, formái, társadalmi és gazdasági haszna a digitalizálódó társadalomban” című Tématerületi Kiválóság Program szakmai koordinátora dr. Zrubka Zsombor, az Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék oktatója. A projekt keretében a tanszéken folyó alprojekt címe: „Az innovációk társadalmi és gazdasági hasznosulása: digitalizáció és egészségipar”, ennek vezetője Prof. Gulácsi László. 

Az alprojekt keretei között futó kutatások címe:

 • “Digitalizáció gazdasági és társadalmi haszna az egészségügyben és egészségiparban”
 • “A biotechnológia gazdasági és társadalmi hasznának mérési módszerei”
Vezetőjük dr. Zrubka Zsombor, az Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék oktatója.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.27. - 06:29:50