Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gazdaság- és Közpolitika Intézet

A Gazdaság- és Közpolitika Intézet 2015-ben jött létre több, hasonló profilú – már a korábbi évtizedekben is intenzív oktatási és kutatási kapcsolatban álló – tanszék bázisán. Az új intézet egyesítette magában az 1992-ben létrejött Közszolgálat (később: Közgazdálkodás és Közpolitika) Tanszék, az abból kivált Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, a Gazdaságpolitika Tanszék, a Munkagazdaságtan Kutatóközpont, valamint az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék közös, lényegi vonásait, amelyek egyszersmind az (azóta megszűnt) Közgazdaságtudományi Kar és a Corvinus Egyetem többi oktatási egységétől is markánsan megkülönböztették.

Az Intézetet alkotó oktatási egységek ezen közös szervező elve – azóta is – a tág értelemben vett közszektor kormányzásának (public governance) kutatás-orientált, magas tudományos sztenderdeken nyugvó, de probléma- és alkalmazás-orientált, a közgazdaságtan és a közpolitika-tudomány mellett számos más társ-diszciplína eredményeit felölelő, multi- és interdiszciplináris kutatása és oktatása.

Az Intézet e területen nem csak magyar, de regionális összehasonlításban is centrális szerepet töltött és tölt be. Az általa művelt tudományterületek vezető európai és globális szervezeteiben kulcsszerepet játszik, azok éves konferenciáikat rendszeresen nálunk rendezik meg. Kutatói formálisan is vezető pozíciókat töltöttek, töltenek be e szervezetekben; oktatási és kutatási együttműködéseink Európa és Észak-Amerika legmagasabb presztízsű intézményeivel kötnek bennünket – tartós szálakkal – össze; kutatóink pedig a terület globálisan vezető folyóirataiban publikálnak rendszeresen, illetve vesznek részt azok szerkesztőbizottságaiban.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.20. - 05:24:19