Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Jog, Igazgatás, Szabályozás

A jogi, igazgatási és szabályozási tevékenységért felelős szervezeti egység az elnök irányítása alatt álló, az Egyetem stratégiai jogi, igazgatási és szabályozási tevékenységét ellátó funkcionális egység, amely a jogi vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.
 • Stratégiai kérdésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás. Nemzetközi szintű fejlesztések jogi előkészítése, végrehajtása, jogi átvilágítás.
 • Ágazati hatósági kapcsolattartás.
 • Alaptevékenység jogi menedzselése, így különösen szerződések, együttműködési megállapodások, egyoldalú jognyilatkozatok, mintaszerződések és formanyomtatványok szerkesztése, kiadása, nyilvántartása, véleményezése, jogi ellenjegyzés, jogi tanácsadás, jogszabályfigyelés, menedzsment tájékoztatása a jogszabályi változásokról, jogszabálytervezetek véleményezése.
 • Alaptevékenységhez kapcsolódó belső szabályozó dokumentumok jogi előkészítése.
 • Alaptevékenységhez kapcsolódóan jogi eljárások indítása, a jogi képviselet ellátása, szervezése peres, nem peres eljárásokban, valamint hatósági eljárások kezdeményezése, teljes körű menedzselése.
 • Intézményirányítás szabályozási kereteinek kialakítása, kodifikációs feladatok ellátása, belső szabályozó dokumentumok kiadása, nyilvántartása.
 • A hallgatói önkormányzatok működésének törvényességi ellenőrzése, hallgatói önkormányzatok ügyeinek jogi támogatása.
 • Képzéseket és hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező személyeket érintő hatósági és egyéb megkeresésekkel összefüggő igazolási és hitelesítés ügyek.
 • Elnöki Testület, Szenátus működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, határozatok szerkesztése és nyilvántartása, kapcsolattartás a Kuratóriummal. 
 • Ügyiratkezelési rend kialakítása és fejlesztése. Aláírási címpéldányok kezelése, nyilvántartása, elektronikus képviseleti jogok, elektronikus aláírások nyilvántartása, bélyegző-nyilvántartás vezetése.
 • Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása, általános közzétételi, közérdekű adatigénylési feladatok ellátása.
 • Feladatkörébe tartozó adatszolgáltatások teljesítése.
Átmenetileg nem tartunk személyes ügyfélfogadást!

Kérelmeiket szkennelve e-mailben és postán adhatják be. Kérelem nyomtatvány letölthető a letölthető dokumentumoknál!

1093 Budapest, Fővám tér 8.
+36-1-482-5302, +36-30-552-2982
Dr. Bíró Barbara barbara.biro@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Jog, Igazgatás, Szabályozás
jogi vezető, jogtanácsos / head of legal affairs, legal adviser
E épület, 283
Telefon: +36 1 482 5588 • Mellék: 5588
Dr. Sárközi-Kerezsi Marica marica.kerezsi@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Jog, Igazgatás, Szabályozás
igazgatási vezető, adatvédelmi tisztviselő / head of administrative affairs, data protection officer
E épület, 283
Telefon: +36 1 482 5073 • Mellék: 5073
Dr. Balogh Emese Katalin emese.balogh@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Jog, Igazgatás, Szabályozás
jogi referens / legal officer
E épület, 283
Telefon: +36 1 482 5588 • Mellék: 5588
Rigó-Loós Olívia Boglárka olivia.loos@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Jog, Igazgatás, Szabályozás
Jogi asszisztens / Assistant, Legal Affairs
E épület, 283
Telefon: +36 1 482 5302 • Mellék: 5302
Bágyi Andrea andrea.bagyi@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Jog, Igazgatás, Szabályozás
felsőoktatási szakértő / higher education expert
E épület, 283
Telefon: +36 1 482 5370 • Mellék: 5370
Mráz Viola viola.mraz@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Jog, Igazgatás, Szabályozás
felsőoktatási asszisztens / higher education assistant
E épület, 283
Telefon: +36 1 482 5302 • Mellék: 5302
Magyari Laura Anna laura.magyari@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Jog, Igazgatás, Szabályozás
felsőoktatási asszisztens / higher education assistant
E épület, 283
Telefon: +36 1 482 5302 • Mellék: 5302
Erős Anikó aniko.eros@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Jog, Igazgatás, Szabályozás
felsőoktatási igazgatási szakértő / higher education administration expert
E épület, 283
Telefon: +36 1 482 5073 • Mellék: 5073
Hári Beáta beata.hari@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Jog, Igazgatás, Szabályozás
felsőoktatási igazgatási asszisztens / higher education administration assistant
E épület, 283
Telefon: +36 1 482 5073 • Mellék: 5073
Karcza Andrea andrea.karcza@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Jog, Igazgatás, Szabályozás
felsőoktatási szakértő, jogi asszisztens / higher education expert, assistant, legal affairs
E épület, 283
Telefon: + 36 1 482 5588 • Mellék: 5588
Kérelem megszűnt jogviszonyú hallgatóknak
Tájékoztató a kérelem beküldéséről
Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelem
Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerése – 2021 szeptemberében induló képzésekre – Központi felvételi
Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerése – 2021 szeptemberében induló képzésekre – Intézményi felvételi
Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerése – 2021 szeptemberében induló képzésekre – Stipendium Hungaricum
Corvinus_image_2017-187.jpg
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.14. - 14:11:14