Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Munkatársak

A Kuratórium 07/2021. (01.27.) számú határozatával elfogadta az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítását, s ennek részeként jóváhagyta a munkaügyi feladatok átszervezésére vonatkozó javaslatot.

Ennek értelmében a munkaügyi feladatok 2021. április 1-jétől a Kancellária Bér és Munkaügy szervezeti egységétől átkerülnek a HR-hez.

A HR-HEZ TARTOZÓ MUNKAÜGYI ALAPFELADATOK

 – A munkatársak munkaviszonyának létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi feladatok. Ezen belül:
 • munkatársak beléptetése
 • munkaszerződések elkészítése, aláíratása, nyilvántartása
 • munkaköri leírások nyilvántartása, kezelése
 • a munkavállalók rézéről érkező, személyes adatokat érintő adatmódosítási kérelmek kezelése, nyilvántartása
 • munkaszerződés-módosítások elkészítése, aláíratása, nyilvántartása
 • munkavállalók és hallgatói szerződéssel foglalkoztatottak biztosítotti be-, ki- és változásjelentése
 • alapbért érintő változások és az alapbéren felüli rendszeres bérelemek rögzítése, kezelése, dokumentálása
 • a munkaviszonyt megszüntető okirat elkészítése
 • kilépő munkavállalókkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok (szabadságrendezés)
 • munkaviszonyban lévők személyügyi anyagainak vezetése, kezelése
 • a fentiekkel kapcsolatos adatok naprakész nyilvántartása az Egyetem által használt HR információs rendszerben (SAP)
– Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés (az egyéb toborzási feladatok már ezt megelőzően a HR-hez tartoztak)

– Tárgyévi szabadságok megállapítása

– Távollétek nyilvántartása (kivéve: TB típusú távollétek)

– Jubileumi jutalom megállapítása

– Kitüntetésekkel kapcsolatos teljeskörű ügyintézés

– A statisztikai és egyéb adatszolgáltatáshoz oktatói és munkatársi adatok biztosítása a Neptun-rendszernek

– A felsorolt feladatokkal kapcsolatos tájékoztatás (munkaváltatókkal, munkavállalókkal való kapcsolattartás, kommunikáció).

AZ ÚJJÁALAKULÓ HR CSAPAT

A fenti alapfeladatok ellátása mellett az újjáalakuló HR szervezet legfőbb célja, hogy az Egyetem Megújulási Programja részeként 2020-ban létrehozott, a stratégiai humánerőforrás-menedzsment alapjait biztosító rendszerek (akadémiai életpályamodell, javadalmazási politika, teljesítményfejlesztési rendszer, képzés-fejlesztés és toborzási keretrendszer) implementációját támogassa. Célja továbbá, hogy ezen tevékenységek ellátásában az operatív és adminisztratív támogató feladatokat megvalósító funkciókat integrálja a stratégiai HR szervezetbe, és ezen keresztül az Egyetem vezetői számára partnerséget biztosító HR funkció kerüljön kiépítésre.

A szervezeti átalakítás ezen integráció megteremtésére irányul, további célja a feladatellátás hatékonyságának és ügyfélbarátságának erősítése, amely reményeink szerint mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon már rövid távon is érezhető előnyökkel fog járni.

A HR csapat vezetője

Vezetőként nemcsak kollégái munkáját irányítja, tevékenyen részt vesz a szervezetfejlesztésben, meghatározó stratégiai döntések előkészítésében, elfogadtatásában és megvalósításában. Az Egyetem átalakulása óta számos hosszútávú szabályozás fűződik a nevéhez, mint például az új teljesítményfejlesztési vagy a javadalmazási politika. Alkotó részvétellel segítette az akadémiai életpályamodell bevezetését, vagy éppen a transzparens felvételi eljárásokat. Több évtizedes vezetői tapasztalatával egy ütőképes, modern, szolgáltató HR csapat létrehozásán dolgozik.

Ennek jegyében kaptak meghívást a HR adminisztrációt végző csapat egyes tagjai.
Csentericsné Arnold Zsuzsanna zsuzsanna.arnold@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / HR
HR vezető / Head of HR
E épület, 295

HR szolgáltatások vezető

Zsuzsit egész pályafutása az Egyetemhez köti, kevesen ismerik nála jobban az akadémiai világot. 2005-ben végzett a Corvinus jogelőd intézményén számvitel szakirányon, majd csaknem 15 évig vezette a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalát. Az egyetemi átalakulást követően bő egy évig az Akadémiai Menedzsment titkárságvezetője volt. A váltás csak részben jelent számára újdonságot, hisz mindkét előző munkakörében számos személyi jellegű feladatot végzett. Több mint 20 éves egyetemi tapasztalatát, személyes kapcsolatrendszerét mostantól a HR szolgáltatások fejlesztésében kamatoztatja.
Farkas Éva Zsuzsanna zsuzsanna.farkas@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / HR
HR szolgáltatások vezető / Team Leader of HR Services
E épület, 293

HR generalista

Nem sok kollégának kell Melindát bemutatni, hiszen több mint 10 éve dolgozik a Corvinuson. Sokan vele találkoznak elsőként, még az első munkanapjuk előtt.

Az eredetileg humán erőforrás szakon végzett közgazdász HR-es és kereskedelmi tapasztalattal kezdte meg egyetemi pályafutását. Az elmúlt évtizedben munkaügyi előadóként felelt többek között a HR adatbázis kezeléséért, munkaügyi dokumentumok előkésztéséért, kiadásáért, szerződéskötésért vagy éppen módosításért, vagyis összességében a munkáltatói szabályok következetes betartásáért. Új kihívások is várnak rá, hisz részt vesz majd az integrált HR rendszer bevezetésében, segít egy még barátságosabb, ügyfélközpontúbb HR adminisztráció kialakításában. 
Abai Melinda hrcontact@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / HR
HR generalista / HR Generalist
E épület, 293
Telefon: +36 1 482 5298 • Mellék: 5298

HR generalista

Tímea sem újonc az Egyetemen, üzleti és HR menedzser szakon diplomázott kollégánk 2015-ben csatlakozott az akkori Humánerőforrás Irodához. Munkájában nemcsak az emberi, hanem a gazdasági tényezők is szerepet játszanak, hiszen keresetkiegészítésekkel, kötelezettségvállalásokkal és persze szerződésekkel egyaránt foglalkozik. A jövőben izgalmas feladatként vállal szerepet a bevezetendő HR business partneri tevékenység támogatásában. Szervezéssel, elemzéssel, kommunikációval segíti az alapvető HR szolgáltatások tökéletesítését.
Fejes Tímea hrcontact@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / HR
HR generalista / HR Generalist
E épület, 291
Telefon: +36 1 482 5587 • Mellék: 5587

Senior HR szakértő

Tünde csaknem másfél éve dolgozik már az Egyetemen, szinte nincs olyan szervezeti egység, amelyet már ne segített volna valamely HR kérdésben. Több mint 15 évnyi HR szakértői, HR business partneri múlttal érkezett, multinacionális cégeknél szerzett tapasztalatával gyorsítva az egyetem megújulását, HR gyakorlata mellett közgazdász végzettségét is kamatoztathatja. Tündi a javadalmazás szakértője. A másik fő területe a teljesítményfejlesztés, amely egy korszerű, emberközpontú HR szervezetben a javadalmazás egyik alapja, a dolgozói elégedettség és a szervezeti kultúra fontos tényezője.
Oláh Tünde tunde.olah@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / HR
Szenior HR szakértő / Senior HR Expert
E épület, 291
Telefon: +36 1 482 5248 • Mellék: 5248

Senior HR szakértő

Éva épp egy éve, ugyancsak a megújulás jegyében érkezett az Egyetemre, szintén a versenyszférából, a gyógyszerkutatás világából, 8 év nemzetközi környezetben szerzett HR menedzseri tapasztalattal. Eredeti televíziós újságíró végzettségét és több mint 20 éves kommunikációs tapasztalatát minden nap hasznosítja a HR munkában. Kedvenc területe a toborzás, amely részben maga az eredményes kommunikáció. Éva felel a belső képzések megszervezéséért is, a bővülő palettához már megvannak a legújabb ötletek.
Fiók Éva eva.fiok@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / HR
Senior HR szakértő / Senior HR expert
E épület, 291
Telefon: +36 1 482 5248 • Mellék: 5248

HR asszisztens

A HR csapat legfiatalabb tagja, idén szerzett szakirányú diplomát a Corvinuson. Diákmunkára jelentkezett, amiből idővel szakmai gyakorlat lett. Lili csaknem egy év alatt belekóstolhatott az alapvető HR feladatokba. Előbb az adminisztratív segítségével vált nélkülözhetetlenné, majd önálló feladatokkal is megbirkózott, így végül megkapta élete első állásajánlatát. Ma már főállású munkatárs, elsősorban szervezési feladatokban és a HR modernebb informatikai támogatásának bevezetésében vállal új feladatokat a jövőben.

Elérhetőség: hrcontact@uni-corvinus.hu, E293
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.11. - 16:13:03