Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Corvinus Megújulási Program

A 2019. július 1-től alapítványi fenntartásba került Budapesti Corvinus Egyetem víziója, hogy 2030-ra a közép-kelet-európai régió legjobb egyetemévé váljon a gazdaság- és társadalomtudományok területén. A Corvinus Egyetem missziója, hogy a huszonegyedik századi Magyarország, illetve a régió felelős gazdasági és társadalmi elitjét képezhesse. Ezen stratégiai célok elérése érdekében az Egyetem tíz Megújulási Projekt keretében, szakterületi vezetők irányításával és az érintett kollégák minél szélesebb körű bevonásával dolgozik az Egyetem megújulásán.

Az elmúlt évek eredményei számokban:

Modellváltás, Corvinus Megújulási Program
Modellváltás, Corvinus Megújulási Program

A Megújulási Program a Corvinus Egyetem 2021-2023 közötti cselekvési terve. A Program nagyban épít a fenntartóváltást megelőző év stratégiai tervezési folyamatára, a fenntartóváltás óta eltelt időszak tapasztalataira, az elmúlt bő egy évben folytatott vezetői műhelymunkák, intézeti workshopok, valamint szakterületi offline és online fórumok eredményeire, visszajelzéseire, valamint a hazai és nemzetközi akkreditációs folyamatok során felhalmozódott tudásra. A Program értelmezésében a stratégiai cselekvés egy nyitott folyamat, amely folyamatosan reagál a közösség visszajelzéseire, a külvilág változásaira.

A megújulás alapelvei

Stabil keretek
A Megújulási Program nem változtatja meg az Egyetem működésének alapvető kereteit: az Egyetem hosszú távon is egy európai léptékben közepes méretű, gazdaság- és társadalomtudományi fókuszú intézmény marad.

Hagyomány és szellemi sokszínűség
A Megújulási Program épít az Egyetem szellemi hagyományaira, közösségi értékeire, szervezeti tapasztalataira, gazdálkodástudományi, közgazdasági és társadalomtudományi területek egymást megtermékenyítő együttműködésére.

Innováció
A Megújulási Program alapelve, hogy az Egyetem törekszik a külvilág újdonságaira reagálni, azokat becsatornázni, és közben belső innovatív energiáit felszabadítani. Kiemelten fontosak a szakterületi határokon átívelő, az oktató-kutató közösség és a hallgatók közös innovációi.

Nemzetközi mérce
A Megújulási Program alapelve, hogy mind az egész Egyetem, mind az egyetemi polgárok teljesítményének mércéje a nemzetközi élvonal.

Mérés és fejlesztés
A Megújulási Program alapelve, hogy az egyetemen zajló tevékenység (egyéni teljesítmények, oktatási programok, kutatások) eredményeit mérni szükséges, a mérés eredményeit pedig szisztematikusan be kell építeni az egyéni és szervezeti fejlesztési elképzelésekbe.

Részvétel és bevonás
A Megújulási Program nyitott minden egyetemi polgár számára, az Egyetem tudatosan figyel a részvétel és bevonás fórumainak, mechanizmusainak karbantartására, fejlesztésére.

Transzparencia
A Megújulási Program elvei és gyakorlati lépései az egyetemi polgárok számára megismerhetők.

Fenntarthatóság
A Megújulási Program alapelve, hogy az Egyetemnek törekednie kell a hosszú távon fenntartható működésre, pénzügyi és közösségi egyensúlyra.

A megújulás stratégiai céljai

Regionálisan kiemelkedő oktatási programok
Olyan, regionális szinten is kiemelkedő oktatási programokat szeretnénk kínálni magyar és nemzetközi hallgatóinknak, amelyek elvégzése után a legjobb állásajánlatok közül válogathatnak az üzleti világban, az államigazgatásban, a tudományos életben vagy a civil szférában.

Nemzetközileg jegyzett kutatási eredmények, innovatív tudásprojektek
A megújuló Corvinus célja, hogy folyamatosan növelje nemzetközileg jegyzett, társadalmilag releváns kutatási eredményeinek számát. Jövőbe mutató, innovatív tudásprojektek megvalósítását tervezzük a legnagyobb, legdinamikusabban fejlődő vállalatokkal és a kiemelt közintézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

Interdiszciplináris szellemi megújulás
A Budapesti Corvinus Egyetem fontos történelmi hagyománya az interdiszciplináris szemlélet. Képzéseink átalakításánál, új képzéseink létrehozásánál a jövőben is folyamatosan törekszünk a szakterületi határok lebontására, hiszen a 21. század munkaerőpiacának elsősorban több tudományterület határán otthonosan mozgó, magasan képzett szakemberekre van szüksége.

Nemzetközileg kiváló, elkötelezett oktatók-kutatók
Célunk, hogy hazahívjuk a külföldön élő, kiváló egyetemeken dolgozó magyar közgazdászokat és társadalomtudósokat, valamint Budapestre csábítsunk fiatal, feltörekvő, és szakmailag már bizonyítottan kiemelkedő külföldi tudósokat. Az Egyetemen dolgozó kollégák számára pedig biztosítjuk a folyamatos fejlődés lehetőségét.

Lelkes, tehetséges, Corvinushoz kötődő hallgatók és alumni
Azt szeretnénk, hogy a Corvinuson lelkes, tehetséges, az Egyetemhez kötődő hallgatók tanuljanak, akik később alumniként is elkötelezettséget mutatnak az Egyetem iránt. A Corvinus Egyetem feladatának tartja, hogy társadalmi háttértől függetlenül kutassa és gondozza a tehetséges diákokat, támogassa a tehetséggondozás műhelyeit – szakkollégiumokat, diákszervezeteket.

Világszínvonalú hallgatói szolgáltatások
Az Egyetem megújulásának stratégiai célja, hogy szolgáltatásaival hallgatói számára világszínvonalú élményt nyújtson. Olyan szolgáltatásokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a hallgatók számára, hogy az egyetemen töltött idő tudatosan megélhető, egymást támogató elemekből álló, a sikeres jövőbe vezető út (journey) legyen. A világszínvonalú hallgatói élmény teszi lehetővé, hogy az Egyetem hallgatóinak corvinusos identitása kialakuljon és annyira megerősödjön, hogy életre szóljon.

Nemzetköziesedés új dimenzióban
Az Egyetem célja nemzetközi ismertségének, beágyazottságának új dimenzióba emelése, különös tekintettel a közép-európai régióra. A hallgatói és oktató-kutatói közösség további nemzetköziesedése szükséges ahhoz, hogy az Egyetem valóban nemzetközi intézmény legyen.

Társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések
Az Egyetem kollégái jelenleg számos értékes társadalmi felelősségvállalási kezdeményezésben vesznek részt. A következő évek feladata, hogy a társadalmi felelősségvállalás szisztematikus keretei kialakuljanak. Az Egyetem kiemelten fontos témának tekinti a hátrányos helyzetű tehetségek felkarolását, valamint a környezeti fenntarthatóság kérdését.

Összetartó közösség, erős értékrend, agilis szervezet
Az Egyetem stratégiai céljait akkor képes elérni, ha erős és összetartó közösségként létezik; kultúrája a közösség által osztott és a mindennapokban megnyilvánuló értékrenden alapszik; működését feszes folyamatok és agilis szervezet keretezi.

Kifogástalan belső szolgáltatások
A világszínvonalú oktatás és kutatás feltétele, hogy az Egyetem belső szolgáltatásai – infrastrukturális, informatikai, beszerzési, pénzügyi, jogi, munkaügyi szolgáltatások – kifogástalanul működjenek. A belső szolgáltatások magas színvonala teszi lehetővé, hogy az akadémiai munkát végző kollégák a szakmai tevékenységre, valamint annak folyamatos fejlesztésére fókuszáljanak, továbbá csökkenjenek az Egyetem vezetőire háruló adminisztratív terhek, teret adva a fejlesztési tevékenységek bővülésének.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.04.01. - 13:01:10