Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

A BCE doktori szabályzata – a disszertáció elfogadható színvonalának biztosítása érdekében – a végleges doktori értekezés benyújtása előtt kb. fél évvel egy értekezés-tervezet szakmai megvitatását írja elő. A Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola csak a jelölt és témavezetője megítélése szerint védésre alkalmas teljes dolgozatot fogad el értekezés-tervezetként. Az értekezés-tervezet vitájának a Doktori Iskola Fórumán az a célja, hogy az abban résztvevők kérdéseikkel, kritikai észrevételeikkel és tanácsaikkal segítsék a jelöltet abban, hogy a dolgozata végső változata minél teljesebb és színvonalasabb módon tegyen eleget a szakmai elvárásoknak.

Az értekezés-tervezetet egy legalább három, de legfeljebb öttagú, erre a célra felkért bizottság értékeli. A bizottság tagjai közül legalább egy fő külső szakember (nem főállású BCE munkatárs). A bizottságnak minden esetben tagjai a hivatalos előopponensek és a jelölt témavezetője (aki természetesen nem lehet sem vitavezető elnök, sem opponens).

A bizottságnak az a feladata, hogy a vitát is figyelembe véve megítélje, hogy az értekezés-tervezetben foglalt eredmények és a jelölt felmutatott kutatói kvalitásai garantálják-e egy sikeresen védhető értekezés határidőre történő elkészítését és benyújtását.

A doktori fokozat megszerzése szervezett oktatásban való részvétellel és egyéni felkészülés alapján lehetséges. A jelentkezés feltételeit és az eljárás általános szabályait a BCE Doktori Szabályzata rögzíti. A védéseket az EDT Iroda szervezi meg és teszi közzé az Országos Doktori Tanács és a MAB közös adatbázisában a www.doktori.hu oldalon. 

A doktori értekezések a BCE doktori iskoláira egységesen kidolgozott formai követelményei letölthető formában megtalálhatók a BCE honlapján. Az értekezés elvárt terjedelme – függelékek nélkül – általában 120-150 oldal. 150 oldal feletti értekezés csak a programvezető előzetes engedélye esetén adható be.

A Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola vezetője engedélyezheti, hogy az értekezést ne magyar nyelven nyújtsák be. A csak magyar nyelven megírt értekezés angol nyelvű téziseit olyan részletezettséggel kell összeállítani, amely alapján egyértelműen elbírálhatóak az értekezés fontosnak tartott eredményei.

TKDI Komplex vizsga ügyrend
Komplex vizsga tájékoztató 2020
TKDI folyóiratlistája

Publikációs szabályzat 2019 előtt
A BCE Szenátusa által 2019.03.26-án elfogadott új publikációs szabályzata

Plágium-vizsgálati tájékoztató
Vágólapra másolva