Budapesti Corvinus Egyetem ×

Program

A képzési program nappali rendszerű és nyolc félévig tart. A folyamatos kutatómunka mellett az első két évben kurzusmunkát is kell végezni. Az első két év a komplex vizsga letételével zárul, melynek legfontosabb része a kutatási terv védése. A képzés második – szintén négy féléves - szakaszában a hallgató kizárólag a kutatásán és a disszertációján dolgozik. A disszertációt a komplex vizsga letétele után három éven belül kell védésre benyújtani. A disszertáció nyelvének angolnak kell lennie.
A kurzusmunka két évig tart. A kurzusok a kutatáshoz és a publikáláshoz szükséges készségek és ismeretek elsajátítását támogatják.
Kötelező tárgyak (összesen 6 tárgy):
  • Kutatószeminárium - amely a doktori kutatás tervének kidolgozásában segíti a hallgatókat (1-4. félév)
  • Angol kommunikációs készségfejlesztés (1. félév)
  • A szakmai kommunikációt, a publikálást és a prezentálást fejlesztő tárgy (4. félév)
Választható tárgyak (összesen minimum 2 tárgy): haladó kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek módszerek (2-3. félév)
A választható tárgykínálatot a hallgatók igényeihez igazítjuk. Szintén a testreszabott tanulást szolgálja, hogy a hallgatók más doktori iskola tárgyait, sőt, akár nyári egyetemi részvételt is elismertethetnek választható tárgyként.

Kutatómunkát folyamatosan kell végezni. A hallgatónak
  • rendszeresen konzultálnia kell témavezetőjével.
  • mindegyik félév végén rövid írásos munkabeszámolóban kell összefoglalnia kutatásának előrehaladását, konferenciaelőadásait és publikációit, valamint munkatervét.
  • kutatási fórumon kell előadnia kutatási eredményeit meg kell védenie a kutatási elképzeléseit kidolgozó kutatási tervet.
  • publikálnia kell kutatási eredményeit

A hallgatók többféle publikációs stratégia között választhatnak. Ezek részletes leírása megtalálható a hallgatóknak szóló oldalon. Doktori Iskolánk a nemzetközi karrierre készíti fel a hallgatókat, ezért alapértelmezésben az alábbi portfóliót javasoljuk:
  • Minimum egy elsőszerzős cikk a Scimago adatbázisban található folyóiratban
  • Minimum egy elsőszerzős cikk egy legalább Q3-as besorolású Scimago folyóiratban

A disszertációt a képzés megkezdésétől számított öt éven belül kell benyújtani. A disszertáció "majdnem kész" változatát - az értekezéstervezetet - a negyedik év végén kell bemutatni és megvédeni. A védésen kapott visszajelzések, javaslatok alapján kell a végső disszertációt elkészíteni.
Vágólapra másolva