Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Világgazdasági Program

Tudományterület: társadalomtudományok

Tudományága: közgazdaságtudományok

A kiadható doktori fokozat elnevezése: PhD – közgazdaságtudomány,

A doktori iskola működési feltételeit biztosító mesterképzések:
A bolognai rendszer szerinti, a MAB által már jóváhagyott szakindítási kérelemmel rendelkező mesterszakok:
  • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA szak
  • Nemzetközi tanulmányok MA szak
  • Politikatudományi MA szak
  • Regionális és környezeti gazdaságtan MA szak

Budapesti Corvinus Egyetem 
„A tudás továbbadása számomra érték”

Kollárik Ferenc 31 éves doktorandusz hallgató a Corvinus Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolában végzi tanulmányait. A Külgazdasági és Külügyminisztériumban és a Corvinuson is dolgozik.

Mi a kutatási területed?
Az európai integrációval foglalkozom, a témám az eurozóna válságkezelésének neofunkcionalista megközelítése, tehát hogy a neofunkcionalista elmélet releváns-e, releváns lehet-e az eurozóna válságkezelése kapcsán. Megpróbálom kitolni az elmélet időbeli horizontját, és az elmélet központját jelentő spill-over hatásokat próbálom detektálni esettanulmányok kapcsán.

Miért szeretsz tanítani?
A kutatásnak, illetve egy témával való foglalkozásnak akkor van igazán értelme, ha az eredményeket valamilyen módon tovább is adjuk. Ennek egyik módja a publikáció, a másik módja közvetlenül az oktatás.

Mit ad a doktori képzés?
Szakmai tudományos fejlődést, kutatásmódszertani fejlődést, kapcsolatrendszert. Mindenkinek, aki a nemzetközi kapcsolatokkal, nemzetközi folyamatokkal szeretne foglalkozni, szüksége van tudományos fokozatra, vagy alapvetően érdeklődik a kutatási-oktatási tevékenység iránt, ajánlom a Corvinus Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolát.

A doktori képzés struktúrája
Képzési és kutatási szakasz
Komplex vizsga szabályzat
A kutatási és disszertációs szakasz

Kutatás a doktori iskolában

Beszámoltatási rend

A doktori fokozatszerzés

Szervezeti és Működési Szabályzat (2017)
Szervezeti és Működési Szabályzat (2016)
Szervezeti és Működési Szabályzat (2014)

A doktori iskola minőségbiztosítása

A doktori iskola önértékelése

Vágólapra másolva