Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi

Digitális nyílt nap a Facebookon 
Ha még több technikai információra vagy kíváncsi és szeretnél virtuálisan találkozni az egyes doktori iskolák képviselőivel is, akkor feltétlenül nézz be digitális nyílt napunk Facebook oldalára, ahol videófelvételeken keresztül ismerheted meg a képzések vezetőit és PhD hallgatóit.

A Doktori Iskolába felvételt nyerhetnek mindazok, akik:

a) legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi,illetve azzal egyenértékű akkreditált mester (MA vagy MSc,) programbanmegszerzett diplomával rendelkeznek, és legalább 300 kreditet teljesítettekegyetemi vagy kétlépcsős, alap+mesterszakos képzésben. Az oklevél megszerzésétkövető három év elteltével a „jó” minősítés követelménye alól mentesség adhatóelegendő kutatási és szakmai teljesítmény igazolása mellett;

b) legalább egy idegen nyelvből középfokú „B2” típusú,komplex vagy annál magasabb állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgávalrendelkeznek (az EDSZ által meghatározott nyelvek valamelyikéből). Amennyiben ajelentkező nem rendelkezik angol nyelvű középfokú „C” típusú nyelvvizsgával,abban az esetben a szóbeli felvételi során a bizottság ellenőrzi azangoltudását;

c)    szakmai éstudományos felkészültségüket a DI megfelelőnek ítéli.”


A jelentkezőknek egy rövid, előzetes kutatási tervet,illetve erre alapozva egy esszét kell beadniuk, és szóbeli meghallgatásonvesznek részt.

A szóbeli meghallgatás a jelentkezők tudományoselhivatottságának, szakmai eredményeinek, kutatási elképzeléseinekellenőrzésére hivatott. A szóbeli meghallgatást a felvételi bizottság végzi, deazon kívánságra a potenciális fogadó tanszék képviselője is jelen lehet. Vizsgajellegű kérdések a szóbeli vizsgán  nemvárhatóak.

A szóbeli vizsgát június hónapban tartjuk. Azok, akik angol nyelvből nem rendelkeznekminimum középfokú állami nyelvvizsgával, a szóbeli felvételi során nyelvimeghallgatáson vesznek részt, s ezt a felvételi jelentkezési anyagban jeleznikell. A szakirodalom feldolgozásához, valamint a kommunikációhoz szükségesangol nyelvtudás megléte a felvétel feltétele.

A bizottság kialakítja a jelentkezők komplex értékeléséttükröző pont­számát, összesíti az eredményeket. Az így kialakult 100 pontosskálán rangsorolja a jelölteket, és a rangsor alapján javaslatot tesz afelvettek személyére és az iskola rendelkezésére álló ösztöndíjakodaítélésére. 

A felvételi döntést a felvételi bizottság javaslata alapjána Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá, szigorúan a kialakult pontszámok rangsoraalapján. A felvételi döntés elleni fellebbezésre csak a Ph.D. szabályzatban,illetve az itt megfogalmazott felvételi szabályoktól való eltérés esetén vanlehetőség az Egyetemi Doktori Tanácshoz. A Doktori Iskolába évente 8-15 főfelvételét tervezzük.

Vágólapra másolva