Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi

Digitális nyílt nap a Facebookon 
Ha még több technikai információra vagy kíváncsi és szeretnél virtuálisan találkozni az egyes doktori iskolák képviselőivel is, akkor feltétlenül nézz be digitális nyílt napunk Facebook oldalára, ahol videófelvételeken keresztül ismerheted meg a képzések vezetőit és PhD hallgatóit.

A Doktori Iskolába felvételt nyerhetnek mindazok, akik:

a) legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mester (MA vagy MSc,) programban megszerzett diplomával rendelkeznek, és legalább 300 kreditet teljesítettek egyetemi vagy kétlépcsős, alap+mesterszakos képzésben. Az oklevél megszerzését követő három év elteltével a „jó” minősítés követelménye alól mentesség adható elegendő kutatási és szakmai teljesítmény igazolása mellett;

b) legalább egy idegen nyelvből középfokú „B2” típusú, komplex vagy annál magasabb állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgával rendelkeznek (az EDSZ által meghatározott nyelvek valamelyikéből). Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik angol nyelvű középfokú „C” típusú nyelvvizsgával, abban az esetben a szóbeli felvételi során a bizottság ellenőrzi az angoltudását;

c)    szakmai és tudományos felkészültségüket a DI megfelelőnek ítéli."


A jelentkezőknek egy rövid, előzetes kutatási tervet, illetve erre alapozva egy esszét kell beadniuk, és szóbeli meghallgatáson vesznek részt.

A szóbeli meghallgatás a jelentkezők tudományos elhivatottságának, szakmai eredményeinek, kutatási elképzeléseinek ellenőrzésére hivatott. A szóbeli meghallgatást a felvételi bizottság végzi, de azon kívánságra a potenciális fogadó tanszék képviselője is jelen lehet. Vizsga jellegű kérdések a szóbeli vizsgán  nem várhatóak.

A szóbeli vizsgát  június hónapban tartjuk. Azok, akik angol nyelvből nem rendelkeznek minimum középfokú állami nyelvvizsgával, a szóbeli felvételi során nyelvi meghallgatáson vesznek részt, s ezt a felvételi jelentkezési anyagban jelezni kell. A szakirodalom feldolgozásához, valamint a kommunikációhoz szükséges angol nyelvtudás megléte a felvétel feltétele.

A bizottság kialakítja a jelentkezők komplex értékelését tükröző pont­számát, összesíti az eredményeket. Az így kialakult 100 pontos skálán rangsorolja a jelölteket, és a rangsor alapján javaslatot tesz a felvettek személyére és az iskola rendelkezésére álló ösztöndíjak odaítélésére. 

A felvételi döntést a felvételi bizottság javaslata alapján a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá, szigorúan a kialakult pontszámok rangsora alapján. A felvételi döntés elleni fellebbezésre csak a Ph.D. szabályzatban, illetve az itt megfogalmazott felvételi szabályoktól való eltérés esetén van lehetőség az Egyetemi Doktori Tanácshoz. A Doktori Iskolába évente 8-15 fő felvételét tervezzük.

Vágólapra másolva