Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi

A felvételi a 2020/21-es tanévre lezárult!
A sikeres felvételihez az alábbi követelményeket kell teljesíteni:

 • Legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevél, és legalább 300 kredit teljesítése osztatlan egyetemi vagy kétlépcsős, alap- és mesterszakos képzésben. Részidős MBA diplomát nem fogadunk el! 
 • Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek előtanulmányokkal az adott tudományágban (de egyébként teljesítik az összes felvételi követelményt) felvehetők azzal a feltétellel, hogy PhD tanulmányaik első félévében felveszik a kijelölt felzárkóztató tantárgyakat és vizsgát tesznek belőlük.
 • A 2019/2020-as tanévben végző jelentkezőknek legkésőbb 2020. szeptember 2-án kell bemutatniuk diplomájukat. A felvétel mindaddig feltételes, amíg a hallgató be nem mutatja oklevelét. Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik OTDK díjat nyertek. Szintén előnyt jelent az igazolható kutatói képesség (OTD, tudományos publikációk). 
 • Legalább egy idegen nyelvből komplex, „B2” vagy annál magasabb szintű államilag elismert nyelvvizsga
Információ az önköltségről és az ösztöndíjról 
A doktori képzés nappali képzés keretében folyik önköltséges vagy ösztöndíjas formában. A program tartalma mindkét finanszírozási formánál megegyezik. A hallgatók ugyanazon kurzusokon vesznek rész. Azon hallgatók számára, akik ösztöndíjban részesülnek, az állami ösztöndíj összege az első négy szemeszterben havonta 140 680 Ft, az 5-8. szemeszterben pedig havonta 180 680 Ft. Az összegeket az egyetem a hallgató bankszámlájára utalja át. 

Az alábbi hallgatók jogosultak állami ösztöndíjra: 
 • a nappali, szervezett képzésre jelentkező, magyar állampolgárságú PhD hallgatók 
 • azok a külföldi PhD hallgatók, akik jogszabály vagy nemzetközi egyezmény alapján ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a magyar állampolgárságú hallgatók 

Az állami ösztöndíj folyósításának időtartama 4 év (48 hónap). Az ösztöndíj mértékéről a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezik. A törvény értelmében míg az ösztöndíjas hallgatók legtöbb, tanulmányokkal kapcsolatos költségeit az állami költségvetés fedezi, az önköltséges tanulmányok költségeit maga a hallgató állja. 

A képzés ideje alatt bármelyik PhD hallgató folyamodhat támogatásért magyarországi és külföldi konferenciákon történő részvételre.

A tandíjak a 2020/21-es tanévre az alábbiak szerint alakulnak félévenként a 2020-ban felvett hallgatók számára:

 • 320 000 Ft Magyar nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT)
 • 660 000 Ft (320 000 Ft normál tandíj + 340 000 Ft nyelvi hozzájárulás) Angol nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT)
 •  3 200 EUR Harmadik országok állampolgárai

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat a szükséges mellékletekkel együtt az Egyetemi Doktori Irodán adják le:  

 • phd.office@uni-corvinus.hu (elektronikusan)


A felvételi vizsga eljárási díja 9000 Ft, amelyet az egyetem bankszámlájára kérünk átutalni: 11784009-22229896-00000000 .

A közleményben kérjük feltüntetni: felvételi díj, témaszám: SDRSZ0000K , a jelentkező neve .

 

Jelentkezési dokumentumok:

 • kitöltött és aláírt jelentkezési lap
 • szakmai, tudományos önéletrajz
 • eljárási díj befizetéséről szóló igazolás
 • előírt iskolai végzettséget igazoló, vagy annak folyamatban levő megszerzéséről tanúskodó dokumentum másolata
 • nyelvvizsga bizonyítványok másolata (ha van)
 • kutatási terv vagy esszé (doktori iskola specifikus)
 • előzetes szakmai, tudományos teljesítményeket igazoló dokumentumok másolata, ha van (oklevelek, emléklapok, publikációk, kinevezések stb.)

PhD jelentkezési lap 2020

Tájékoztató kiadványok 

A nyílt napra pedig már most készülhetsz kérdésekkel, de előtte mindképpen ajánljuk, hogy böngészd a Corvinus Doktori Iskolák kiadványunkat és a kapcsolódó Gyakori kérdéseinket, mert lehet, hogy a kérdéseidet igazából már meg is válaszoltuk valamelyik anyagunkban.

Vezetői videók és tájékoztatók 

Hallgasd meg Dr. Rostoványi Zsolt, az Egyetemi Doktori Tanács elnökének köszöntőjét és Dr. Michalkó Gábor, a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatójának tájékoztatóját a lehetőségekről. Petrovics Nándor, a Doktorandusz Önkormányzat Elnöke pedig röviden beszél a doktori képzéseinkről, és arról, hogy miért is érdemes a Corvinus Egyetemen PhD fokozatot szerezni.
Dr. Rostoványi Zsolt, az Egyetemi Doktori Tanács elnökének köszöntője
Dr. Michalkó Gábor, a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatójának tájékoztatója
Petrovics Nándor, a Doktorandusz Önkormányzat Elnöke

Digitális nyílt nap a Facebookon


Ha még több technikai információra vagy kíváncsi és szeretnél virtuálisan találkozni az egyes doktori iskolák képviselőivel is, akkor feltétlenül nézz be digitális nyílt napunk Facebook oldalára, ahol videófelvételeken keresztül ismerheted meg a képzések vezetőit és PhD hallgatóit.

A BCE doktori iskolái

Vágólapra másolva