Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Elindult a teljesítményfejlesztési rendszer

A 2020-as évi bérfejlesztéskor az Egyetem vezetése ígéretet tett arra, hogy a teljesítményértékelés megújításával minden munkavállaló számára megteremti a teljesítményen alapuló, alapbéren felüli anyagi elismerés lehetőségének új rendszerét Ez az év kicsit másként alakult, mint ahogy terveztük, közbeszólt a világjárvány, ezért elhúzódott a teljesítményfejlesztési rendszer bevezetése. A döntés most megszületett, köszönet érte a HR Bizottság tagjainak, valamint az intézetek és szervezeti egységek vezetőinek, akik számos példa tanulmányozásával és az Egyetem korábbi jó gyakorlatait is felhasználva, javaslataikkal támogatták a munkát. Köszönet az érdekképviseletek hozzájáruláséért is. A lényegesebb elveket és teendőket a következőkben röviden ismertetjük, a szabályzatban pedig minden részletre kiterjedően mindenki tájékozódhat július 1-től bevezetendő új szabályozásról.

A teljesítményfejlesztést két nagy területen vezetjük be. Az akadémiai területen 2020-ban átmeneti szabályozást fogadott el a Szenátus, és a Kuratórium, míg a szolgáltató területen már életbe léphet a végleges szabályozás.

Mindkét területre vonatkozó szabályzat itt található.

A teljesítményfejlesztés célja, hogy erősítse a munkatársak elkötelezettségét, hogy tevékenyen vállaljanak részt az Egyetem megújulásában, és teremtsen olyan motiváló légkört, melyben mindenki képességei legjavát tudja nyújtani, személyes és szakmai ambíciói szerinti fejlődésére tudjon koncentrálni. Fontos az is, hogy váljon világossá mindenki számára, hogy mely területen és milyen módon tud személyesen hozzájárulni a közös sikerhez.

A közösen elért eredmények adnak garanciát arra, hogy mindenki teljesítménye alapján részesüljön megfelelő elismerésben. Ehhez hamarosan meg kell kezdeni a vezetők és munkatársak közötti párbeszédet, amelynek keretében közösen alakítják ki azokat a célokat, amelyek a szervezet és az egyén számára is fontos fejlődési irányokat jelölnek ki.

Akadémiai területen a fő célok az oktatásban, a kutatásban és a közösség szolgálatában végzett, minőségi munkában valósulhatnak meg.

A szolgáltató – támogató munkakörökben ugyancsak a minőségi munkát, az ügyfélorientáció erősödését, a folyamatok, eljárások tökéletesítése mellett a kitűzött projekt célok megvalósulását szeretné az Egyetem elérni. Ezen felül a teljesítmények megítélésben nagyban támaszkodunk a korábban már alkalmazott kompetencia értékelések jó gyakorlatára.

A célok teljesüléséhez az Egyetem támogatást nyújt a munkatársak részére személyre szabott képzés-fejlesztésben is. Itt számítunk arra, hogy a vezetők és a munkatársak a célok meghatározása mellett személyre szabott képzés-fejlesztési tervet is készítsenek.

A teljesítményfejlesztési folyamat éves ciklusokra tagolódik: év elején a vezető a munkatárssal meghatározza a következő éves egyéni célokat, amelyeket a következő év januárjában, ugyancsak együtt értékelnek. Természetesen év közben is fontos, hogy tudatos és folyamatos párbeszéd alakuljon ki a vezető és a munkatárs között, amely megerősíti a helyes irányokat és segít azonosítani az akadályozó tényezőket és megtalálni a megoldást. Ezekben a beszélgetésekben a legfontosabb az őszinteség, a konstruktivitás és a felelősségvállalás, hiszen mindkét fél felelős a reális, előremutató célkitűzésekért és a megszabott feladatok végrehajtáséért a következő fázisokban:

1. szakasz: az éves célok meghatározása – egyéni szinten

Ebben a szakaszban a munkatárs feladata, hogy gondolja végig tapasztalatai alapján, mi befolyásolja, segíti vagy hátráltatja a sikeres munkavégzését. Tekintse át a munkakörhöz tartozó elvárásokat és ennek tükrében gondolja végig erősségeit és azt, hogy hol kell még fejlődnie. Fogalmazzon meg önmaga számára is motiváló teljesítménycélokat, amelyekkel hozzá tud járulni a szervezeti egysége fejlődéséhez is.

Mindezt a felettesekkel kell egyeztetni és megállapodni a célokban az és az egyéni képzés- fejlesztési tervben

2. szakasz: évközi visszajelzés- az egyéni célok teljesítésének előrehaladásáról

Év közben érdemes legalább egyszer a vezetővel közösen áttekinteni, hogy halad a kitűzött célok megvalósítása.

3. éves teljesítményértékelés: a vezető és a munkatárs közös értékelése

Az értékelés első lépéseként önértékelést készít a munkatárs, majd a vezetővel együtt tekintik át az elmúlt év teljesítményét. A vezető feladata, hogy ne csak irányítsa, elfogadja vagy vitassa a munkatárs önértékelését, hanem hogy szervezeti szinten egymáshoz képest is harmonizálja a munkatársak teljesítményéről alkotott véleményét. Az egységes és elfogulatlan értékelési gyakorlat érvényesülését az biztosítja, hogy valamennyi munkatárs teljesítményértékelését mind javaslati szinten, mind pedig a folyamat lezárásaként a felettes vezetői szint végig kíséri, jóváhagyást ad. Ugyanez az elv érvényesül a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak értékelésekor is, hiszen a szabályzat szerint az Elnöki Testület dönt az értékelések jóváhagyásáról, és a kollégák anyagi elismeréséről.

4. Vezetői döntések az egyéni bónuszok kifizetéséről

Tekintettel a speciális 2020-as évre az első félév teljesítményét - akadémiai területen a távoktattással járó többletfeladatokért, szolgáltató területen pedig szintén a távoktatáshoz, a szervezeti változásokhoz, és egyéb kiemelt projektekhez kapcsolódó megnövekedett feladatok elvégzéséért lehet elismerni a bónusz 50%-ig. Az év második felében a célmegállapodás alapján a teljesítményértékelés eredménye szerint a szabályzatban meghatározott keretek között dönt a vezető a bonusz mértékéről.

A teljesítményfejlesztéshez kapcsolódó dokumentáció

A célkitűzést és teljesítményértékelést a megfelelő HR dokumentumokban lehet nyomon követni. Ezeket a munkatárs és a közvetlen felettes együtt állítja össze, a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyása mellett. A dokumentumokat a HR gyűjti és tárolja a GDPR szabályozásnak megfelelő körülmények között.

A teljesítményfejlesztési folyamat dokumentációs oldalát egy olyan IT folyamat segíti, amely biztosítja az egyéni célok, azok értékelésének, valamint az egyéni fejlesztési tervek pontos rögzítését, nyomon követését mind vezetői, mind munkatársi oldalról.

A formanyomtatványt a célkitűzés szakaszban a munkatárs tölti ki a vezetőjével megállapodott célok és fejlesztési irányok alapján. Majd vezető a munkatárssal a szervezeti és egyetemi célokkal harmonizálva véglegesítik. A vezető továbbítja ezt a teljesitmenyfejlesztes@uni-corvinus.hu email címre, amely a HR-hez tartozik.

Ennél a lépésnél a munkatárs is kap egy másolati példányt (cc), amelyben két opciója van: 1) elfogadja, vagy 2) egyeztetést kezdeményez a célok és fejlesztési terv véglegesítése előtt.

Az egyéni dokumentumok egy egyetemi szintű adatbázist képeznek, amely segít majd a teljesítményfejlesztés dokumentálásában. valamint a képzési, fejlesztési igények összesítésében, és a képzési programok szervezésében.

Az év végi teljesítményértékelési szakaszban mind a munkatárs, mind a vezető dolgozik a dokumentumban. Először a munkatárs készíti el az önértékelését, majd ezt eljuttatja a vezetőjéhez, aki szintén beírja a saját vezetői értékelését a kitűzött célok mentén. Év végén, az értékelő beszélgetés során megegyeznek a végső értékelésben, a dokumentumot kinyomtatják és aláírják. A folyamat végén a HR biztosítja a teljes dokumentáció megfelelő archiválását.

A munkatársak céljainak kitűzésére javasolt idei határidő:

az Akadémiai területen 2020. szeptember 4.

a Szolgáltató területeken 2020. július 31.

Számítunk minden Kedves Kollégánk együttműködésére, segítjük az új gyakorlat alkalmazását. Ehhez tesszük közzé a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

Ez az év tanulási időszak mindannyiunk számára, melynek tapasztalatait, tanulságait szeretnénk majd felhasználni, és ha szükséges a 2021. évi gyakorlatot tovább fejleszteni.

(2020.06.30.)

Vágólapra másolva