Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Kiss Márta

Adatok

Kiss Márta

Tudományos munkatárs
Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
tudományos munkatárs
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2005 - 2010
  BCE, Szociológia és Társadalompolitika Intézet, PhD képzés (F)
 • 2003 - 2005
  Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdász-szociológus (D)
 • 2001 - 2006
  Eötvös Lóránd Tudományegyetem , Kulturális antropológus bölcsész (B)
 • 1997 - 2001
  Budapesti Gazdasági Főiskola, Nemzetközi kommunikáció szakon szerzett közgazdász (A)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2015, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2017 -
  MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport, Tudományos munkatárs
 • 2017 - 2020
  Budapesti Corvinus Egyetem, Kommunikáció és Szociológia Intézet, Egyetemi adjunktus
 • 2015 - 2017
  MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport, Tudományos segédmunkatárs
 • 2005 - 2017
  Budapesti Corvinus Egyetem, Óraadó
 • 2005 - 2015
  Jelenkutató Alapítvány, Kutató, alapítványi titkár
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2017, Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjasa
 • 2009, Sasakawa ösztöndíjas
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
olasz
felső
felső
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: olasz
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

A gazdaságszociológia alapjai, Gazdaságszociológia

Szociológiai tudományok

helyi gazdaságfejlesztés és társadalmi innováció, társadalmi kirekesztődés, társadalmi felzárkóztató programok fenntarthatósága, oktatási esélyek a hátrányos helyzetű térségekben

együttműködési mintázatok a térségi fesztiválok szerveződésében
Fontosabb kutatások
 • 2017 - 2018, Helyi gazdaságfejlesztés, mint társadalmi innováció
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Új Nemzeti Kiválóság Program
  További információk a kutatásról:
 • 2016 - 2018, The role of cultural heritage in social cohesion and diversity of local communities
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Magyar Tudományos Akadémia
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - , A gyerekesély programok fenntarthatósági feltételeinek vizsgálata
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EFOP
  További információk a kutatásról:
 • 2015 - , Oktatási esélyek a hátrányos helyzetű térségekben
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EFOP
  További információk a kutatásról:
 • 2021 - , Research on Financial Culture and Inclusion
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: CORVINUS INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES
  További információk a kutatásról:
 • 2020 - , Alkalmazkodóképesség és helyi identitás vidéken
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról:
 • 2020 - 2021, A COVID hatásai a hátrányos helyzetű térségekben működő felzárkóztató programokra
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EFOP
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2015 - 2021, Ifjú kurátor, tag
  Magyarország Felfedezése Alapítvány, országos
 • 2015 - , , tag
  Magyar Szociológiai Társaság, országos
 • - , , tag
  ,
Elérhetőségek
marta.kiss@uni-corvinus.hu
Personal data

Kiss Márta

Research Fellow
Academic Organisation / Corvinus Institute for Advanced Studies
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2005 - 2010
  Department of Sociology and Social Policy, Corvinus University of Budapest, Sociology Doctoral Program (F)
 • 2003 - 2005
  Department of Sociology and Social Policy, Economist-Sociologist (D)
 • 2001 - 2006
  Eötvös Loránd University, Cultural Anthropology (B)
 • 1997 - 2001
  Budapest Business School, International Communication (A)
Scientific degrees and awards
 • 2015, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2017 - 2020
  Corvinus University of Budapest, Institute of Communication and Sociology, Assistant Professor
 • 2017 -
  Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence, Research Fellow
 • 2015 - 2017
  Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence, Assistant Research Fellow
 • 2005 - 2015
  Contemporarx Researches Foundation, Researcher, Secretary
 • 2005 - 2017
  Corvinus University of Budapest, Institute of Communication and Sociology, Lecturer
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2017,
 • 2009,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Italian
Advanced
Advanced
Advanced
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Italian
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

Foundations of Economic Sociology, Economic Sociology

sociology

local economic development and social innovation, social exclusion, sustainability of social programs, educational opportunities in disadvantaged areas
Major research projects
 • 2017 - 2018, Local development as social innovation
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: New National Excellence Program
  Further info about research:
 • 2016 - 2018, The role of cultural heritage in social cohesion and diversity of local communities
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Academy of Sciences
  Further info about research:
 • 2017 - , Sustainability of Program of Combat to Child Poverty
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAMME
  Further info about research:
 • 2015 - , Educational chances in disadvantaged areas
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAMME
  Further info about research:
 • 2020 - , Research on Financial Culture and Inclusion
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2020 - 2021, The effects of COVID are catching up in disadvantaged areas programs
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAMME
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2015 - , , member
  Hungarian Sociological Association, national
Contacts
marta.kiss@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva