A Vezetés és szervezés mesterszak bemutatása

  Esti tagozaton szeptemberi kezdéssel / Nappali tagozaton keresztfélévvel is!  

Dobák Miklós szakfelelősA Közgázon "vezszerv szakon" végezni a hagyományos képzés 15 évfolyama során fogalommá vált. Az oktatás-kutatás-gyakorlat hármasára épített, minőségért elkötelezett, szakmailag folyamatosan továbbfejlesztett képzés végzett hallgatói aktív alumni hálózatot hoztak létre. Az egyik legnépszerűbb gazdálkodási szakirány 2008-tól önálló, akkreditált egyetemi mesterszakként végezhető el. A Vezetés és szervezés mesterszak szakmai koordinációját a Vezetéstudományi Intézet látja el, mely szakmákat megalapozó, országosan vezető oktató-kutató műhelyeket fog össze, többek között a controlling, a stratégiai menedzsment, a szervezeti magatartás, a szervezetfejlesztés és a szervezetelméletek területén. A "vezszerv" az új képzési rendszerben esti tagozaton is elvégezhető, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karával kettős diploma képzésünk is folyik. 

  • A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és - a választható szakirányuknak megfelelő, szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
  • A képzés alapozó ismeretek mellett (például kvantitatív módszerek, számviteli beszámoló ) masszív szakmai törzsanyagra épül (például szervezetelméletek, stratégiai menedzsment, szervezeti magatartás és vezetés, menedzsment kontroll rendszerek, változásmenedzsment). Az átfogó vezetési-szervezési (general management) tudás három specializáció (controlling és teljesítménymenedzsment, emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, szervezetalakítás és folyamatszervezés) valamelyikének speciális ismeretkörével egészül ki.
  • A képzés hossza 4 félév, az ehhez tartotó mester- (master) fokozatú végzettség megnevezése "okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon" (MSc in Management and Leadership).

További információkat tekinthet meg a jobb oldali linkeket követve, és kollégáink is szívesen válaszolnak kérdéseikre. Reméljük, hamarosan üdvözölhetjük a Vezetés és szervezés mesterszakon, és nemcsak egy négy féléves közös munka, gondolkodás veszi kezdetét, hanem hosszabb távon is partnerei lehetünk egymásnak!

Gyorslinkek

Kapcsolatfelvétel:

  • Fábry Zoltánné, 482-5559, felvi.gtk@uni-corvinus.hu, Gazdálkodástudományi Kar, Tanulmányi Iroda, tanulmányi előadó
  • Móricz Péter, 482-5304, peter.moricz@uni-corvinus.hu, szakfelelős-helyettes, egyetemi docens, Vezetés és kontroll tanszék

További tájékoztató anyagaink