December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ÜZLETI ADATELEMZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK-

Jelentkezési határidő: 2019. július 30. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap 

 

A képzésért felelős kar:

Gazdálkodástudományi Kar

 

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: 

Üzleti adatelemző szakirányú továbbképzési szak

 

 

A képzés célja:

Az üzleti adatelemző szakot elvégző hallgatók kezelni tudják majd a vállalati adatvagyon menedzselésének kihívásait, megismerik kiaknázási, hasznosítási lehetőségeit, valamint érteni fogják az üzleti döntéshozatalban játszott szerepét. Fejlődik a hallgatók problémamegoldó és elemző készsége (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok kidolgozása, értékelése és az optimális megoldás kiválasztása), erősödik a stratégiai szemléletmódjuk, és elemzési kompetenciáik. A résztvevők a képesek lesznek az üzleti intelligencia és üzleti analitikai megoldások kialakításához szükséges tervezési, felhasználási és implementációs feladatok végrehajtására.

 

 

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

üzleti adatelemző

 

 

A felvétel feltétele:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél bármely képzési területen.

 

 

A képzés indításának feltétele:

14 fő alatt a képzés nem indul

 

Képzési jellemzők

 
Időtartama: 3 félév

Tagozat: esti

Gyakorisága Hetente kedd és csütörtök késő délutánonként

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség. A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 350.000 Ft/félév
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

 

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Lakati Kornélia Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177. Tel/fax: (1) 482-5524 E-mail: kornelia.lakati@uni-corvinus.hu Honlap: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67602

Egyéb információk

 

Kinek ajánljuk a képzést?

A képzésre mindazokat várjuk, akiknek munkaköre kapcsolódik az üzleti intelligenciához, elsődlegesen az üzleti analitikához, az adatelemzéshez és az adatvagyon menedzsmentjének területeihez. A képzés kiemelten hasznos a marketing, CRM, pénzügy, logisztika, HR, telekommunikáció és IT biztonság területein dolgozó szakembereknek, adatelemzői, adatbányászati, adatvizualizációs és adatgazdálkodási munkakörökben. Versenyelőnyt nyújthat azoknak a szakembereknek is, akik most kezdik az ismerkedést a vállalati adatvagyon kiaknázási lehetőségeivel, üzleti analitikai területhez kötődő vállalkozást indítanának vagy működtetnek.

A képzés rövid tartalma: A képzés során az alapozó, kereteket kijelölő ismeretek után a hallgatók elmélyülnek az üzleti adatelemzés technológiai hátterében, alapvetően alkalmazási területeken, alkalmazásokon keresztül. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a végzett hallgatóink nem csak technológiai ismeretekkel rendelkezzenek, hanem értsék az adatelemzés célját, és az eredmények üzleti szükségességét, felhasználhatóságát is.

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak: Szakmai tárgyak (Adatbányászati alapok, adattárházak és üzleti analitika, Intelligens alkalmazások fejlesztése, Big data technológiák, Haladó adatbázisprogramozás, Magasabb szintű szoftverfejlesztés, Szövegbányászat), Alapozó és szintetizáló tárgyak (Enterprise architecture, szervezeti információrendszerek, IT kockázatmenedzsment és IT audit, IT vezetői képességek fejlesztése, Projekt és projekt portfolió menedzsment, Üzleti kontrolling)

Számonkérés és záróvizsga:

A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyre érvényes a hatályban lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga.

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:

Szakfelelős: Kő Andrea

 

További információk:

 

Utolsó frissítés: 2019.12.09.