November - 2015
H K S C P S V
  01
02
03
04
05
06
07 08
09
10
11 12 13 14 15
16
17
18
19
20 21 22
23
24
25
26
27
28 29
30
 
kedd, 2015. november 03.
14:00 - Meghívó Maczó Anita nyilvános PhD-védésére 20151103 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Maczó Anita "Bab eredetű alfa-amiláz enzim inhibitorok, mint biológiailag aktív fehérjék vizsgálata" ...
szerda, 2015. november 04.
14:00 - 12. Nemzetközi Projektmenedzsment Nap
Az Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszéke a "12. Nemzetközi Projektmenedzsment Nap" alkalmából nyílt fórumot szervez hallgatói, oktatói és üzleti partnerei sz...
péntek, 2015. november 06.
10:00 - Rezisztens zamatalma - hazai fajták hazai termelésre
A Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszéke és az MTA Kertészet- és Élelmiszer-tudományi Bizottság Gyümölcstermesztési Albizottsága 2015. november 6-án (péntek) 10...
kedd, 2015. november 10.
10:05 - Meghívó Hutter Dóra PhD értekezésének 2015. 11. 27-én tartandó nyilvános vitájára
Meghívó Hutter Dóra „Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztése vasúti rozsdaterületek felhasználásával” című PhD-védésére 2015. November 27-én (péntek) 12.00 órakor.
11:00 - Meghívó Szabó Anna nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Szabó Anna "UV sugárzás hatása a termesztett csiperke- és laskagomba D-vitamin tartalmára, bioaktív anyagaira és érzékszervi jellem...
kedd, 2015. november 17.
14:00 - Meghívó Majerné Baranyi Krisztina nyilvános PhD-védésére 20151117 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Majerné Baranyi Krisztina " Immunszenzor fejlesztése élelmiszer- és környezetanalitikai felhasználásr...
szerda, 2015. november 18.
09:00 - Food Science Conference 2015
Az Élelmiszertudományi Kar, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) közös szervezésében kerül megrendezésre a Food Science Confere...
csütörtök, 2015. november 19.
09:00 - Food Science Conference 2015
Az Élelmiszertudományi Kar, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) közös szervezésében kerül megrendezésre a Food Science Confere...
hétfõ, 2015. november 23.
14:30 - Meghívó Hajagos Anikó nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Hajagos Anikó "Az alany és a virágritkítás hatása cseresznyefajták gyümölcsminőségére" című PhD doktori értekezésének 2015. novembe...
szerda, 2015. november 25.
10:00 - Meghívó Losó Viktor nyilvános PhD-védésére 20151125 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Losó Viktor " Gyorsfagyasztott csemegekukorica termékek komplex értékelése " című PhD értekezésének 2...
12:30 - Meghívó Pájtli Éva nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Pájtli Éva "A burgonya S vírus (Potato virus S, PVS) molekuláris jellemzése" című PhD doktori értekezésének 2015. november 25-én du...
csütörtök, 2015. november 26.
14:00 - Meghívó Szalontai Helga nyilvános PhD-védésére 20151126 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Szalontai Helga „ Jelölésmentes immunszenzorok fejlesztése probiotikus baktériumok és aflatoxin M1 ki...
péntek, 2015. november 27.
14:00 - Meghívó Németh Anikó nyilvános PhD-védésére 20151127 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Németh Anikó „ Application of hyphenated analytical techniques in the investigation of selenium speci...
hétfõ, 2015. november 30.
11:00 - Meghívó Donkó Ádám nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Donkó Ádám "A termőhely, valamint egyes agro-és fitotechnikai műveletek hatása a szőlő mikorrhiza-kolonizációjára" című PhD doktori...
15:00 - Meghívó Cserháti Beatrix nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Cserháti Beatrix "Hazai vadon termő közönséges szurokfű (Origanum vulgare L.) populációk morfológiai és kémiai diverzitásának feltá...

A Budapesti Corvinus Egyetem különeljárási díjai

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. sz. melléklete (Díjtételek)   

DÍJ MEGNEVEZÉSE

DÍJ MÉRTÉKE 2014. április 28-tól

 MEGJEGYZÉS

      

Költségtérítési díj

A költségtérítéses ás önköltséges képzések kar szabályzata és a Tanulmányi tájékoztató kari fejezete szerint.
A díjak összege itt olvasható

Képzési időn belüli aktív félévek esetén fizetendő.

Költségtérítési díj

Az adott szakon meghatározott költségtérítés összegének 1/30-ad része szorozva a kreditek számával/félév

Képzési időt meghaladó aktív félévek esetén fizetendő, de nem lehet magasabb, mint a hallgató által az előírt képzési időn belüli utolsó aktív félévben fizetett költségtérítési díj összege.

Nyelvi képzés díja

20.000 forint/félév (2 tanóra/hét)

HTJSz 31.§ (3) d) pontban meghatározottak szerint

   

Adminisztratív kötelezettség mulasztása 

Késedelmes beiratkozás/ bejelentkezés

2.000 forint/megkezdett hét

Az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes engedélyével.

Szakirány-választás késedelme

4.200 Ft/megkezdett hét

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/megkezdett hét
- teljesítési határidőtől számítva legfeljebb két hétig fogadható el.

Tantárgyfelvétel regisztrációs időszakon kívüli módosítása

4.200 Ft/tantárgy

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/tantárgy
- határidőtől számítva legfeljebb két hétig fogadható el

Igazolások késői leadása/ bemutatása

4.200 Ft/megkezdett hét

teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/megkezdett hét

    

Fizetési kötelezettség mulasztása

Befizetési kötelezettség mulasztása

Ptk. 6:44. § (4) bekezdése alapján a
jegybanki alapkamat szerinti összeg

Kollégiumi díj késedelmes befizetése

500 forint/ megkezdett hét

    

Tanulmányi kötelezettség mulasztása

Évközi tervezési feladat késedelmes teljesítése

1.000 forint/hét

A kötelezettség teljesítési határidejétől számítva
legfeljebb két hétig fogadható el.

    

Kérelmek

Kreditátviteli kérelem

4.200 Ft/kérelem

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/kérelem

Méltányossági kérelem

12.600 Ft/kérelem

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 12 százalékaszáz forintra kerekítve/kérelem

Szak - és szakirányváltási kérelem

 

 

 

4.200 Ft/kérelem

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százalékaszáz forintra kerekítve/kérelem

Átvételi kérelem

8.400 Ft/kérelem

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 8 százaléka száz forintra kerekítve/kérelem
- más felsőoktatási intézmény hallgatója által fizetendő.

Szakdolgozat késedelmes leadásának kérelme

4.200 Ft/nap

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/nap
- a kötelezettség teljesítési határidejétől számítva legfeljebb egy hétig fogadható el.

Kérelem félév státuszának
megváltoztatására
(aktiválás/passziválás) regisztrációs
időszakon kívül

2.000 forint/kérelem

    

Vizsgákhoz és tantárgyfelvételhez kapcsolódó díjak

Vizsgaismétlési díj

2.000 forint

Első alkalommal ingyenes.

Szigorlat/komplex vizsga, alapvizsga ismétlési díja

4.000 forint

Első alkalommal ingyenes.

Záróvizsga ismétlési díja
a) első ismétlés esetén
b) második és további ismétlés esetén


a) 10.000 forint
b) 50.000 forint

Sikeres vizsga javítása

ingyenes

Egy félévben egy (a TVSZ 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetben két) alkalommal vehető igénybe.

Kredittúllépési díj

az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó teljesített tantárgyak esetén a képzési ciklus végén 2500Ft/kredit.

Államilag támogatott képzésben a hallgató az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat költségtérítés fizetése nélkül vehet fel. Az ezen felül teljesített tantárgyakért díjat kell fizetni.

A vizsgáról igazolatlan
távolmaradás („nem jelent meg”)
díja

3000Ft/alkalom

HTJSZ 31. § (7/A) bekezdésében
meghatározottak szerint

Felvett, de nem teljesített kredit

 

 

 

- magyar nyelvű tárgyak esetében 1500 Ft/kredit
- idegen nyelvű tantárgyak esetében 3000 Ft/kredit

Felvett, de nem teljesített tantárgyakért az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak – a határontúli képzésben résztvevők kivételével – díjat kell fizetnie a leckekönyv lezárása után. Ezen díj mértéke maximum 40.000 forint/hallgató/félév.

Testnevelés felvétele az operatív tanterv ajánlásától eltérő félévben

2.000 Ft/alkalom

A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben vagy azt megelőzően alapképzésben megkezdett hallgatók által fizetendő díj.

Testnevelés újrafelvétele nem  teljesítés esetén

2.000 Ft/alkalom

A nem teljesítéssel érintett félév végén fizetendő.

Kártérítés

a hallgató hibájából okozott kár összege

Ptk.- ban meghatározottak szerint.

    

Diákigazolványhoz kapcsolódó díjak

Állandó diákigazolvány díja

1.400 Ft

362/2011. Korm. rendelet 39.-40. §-aiban meghatározottak szerint

Érvényesítő matrica elvesztése esetén

3.500 Ft

362/2011. Korm. rendelet 39.-40. §-aiban meghatározottak szerint

   

Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása és hitelesítése, igazolások

    

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

Leckekönyv másodlat kiállítása

10.000 forint + illeték*

Leckekönyv-másolat hitelesítése (példányonként)

600 forint

Leckekönyv-kivonat készítése magyar nyelven (formanyomtatvány oldalanként)

600 forint

Leckekönyv-kivonat készítése angol nyelven (formanyomtatvány oldalanként)

600 forint

Iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolása angol és német nyelven (példányonként)

600 forint

Egyéb magyar nyelvű igazolás

ingyenes

Egyéb angol és német  nyelvű igazolás (példányonként)

600 forint

1 napon belüli sürgősségi felár

az alapdíj kétszerese

Tanulmányi idő, hallgatói
jogviszony igazolása magyar
nyelven (példányonként)

ingyenes

Oklevélmásodlat kiállítása

10.000 forint + 2000 forint

10.000 forint + illeték*

Oklevél- és leckekönyvmásolat
hitelesítése
- első példány
- további példányok

  
  
1.900 forint
1.100 forint

Oklevélmelléklet kiállítása
magyarul, angolul

első példány ingyenes, minden további példány 11.000 forint

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul vagy angolul

első példány ingyenes, minden további példány 5.500 forint

    

Hallgatói jogviszonnyal NEM rendelkezők részére

Tanulmányi idő, hallgatói jogviszony igazolása magyar nyelven

3.100 Ft

Minimálbér 3 %-a, száz forintra kerekítve.

Elveszett leckekönyv  pótlása, törzskönyvi kivonat

15.700 Ft

Minimálbér 15 %-a, száz forintra kerekítve.

Az Egyetem hivatalaiban hagyott leckekönyv megkeresése az oklevél kiadását követő hat hónapot meghaladóan

2.100 Ft

Minimálbér 2 %-a, száz forintra kerekítve.

Oklevélmásodlat kiállítása

10.000 Ft + 2.000 Ft

10.000 Ft + illeték*

Oklevél és leckekönyv  másolat hitelesítése

 első példány
 további példányok


5.200 Ft
3.100 Ft


Minimálbér 5%-a, száz forintra kerekítve.
Minimálbér 3%-a, száz forintra kerekítve.

Leckekönyvkivonat, nyelvvizsga igazolás

első példány
további példányok


4.200 Ft
2.100 Ft


Minimálbér 4%-a, száz forintra kerekítve.
Minimálbér 2%-a, száz forintra kerekítve.

Oklevélfordítás készítése, hitelesítése

első példány
további példányok


13.600 Ft
4.200 Ft


Minimálbér 13%-a, száz forintra kerekítve.
Minimálbér 4%-a, száz forintra kerekítve.

Leckekönyvfordítás készítése leckekönyv oldalanként

5.200 Ft

Minimálbér 5%-a, száz forintra kerekítve.

Leckekönyvfordítás hitelesítése

első példány
további példányok


13.600 Ft
4.200 Ft


Minimálbér 13%-a, száz forintra kerekítve.
Minimálbér 4%-a, száz forintra kerekítve.

Egyéb magyar nyelvű igazolás

3.100 Ft

Minimálbér 3 %-a, száz forintra kerekítve.

Egyéb angol és német nyelvű igazolás

3.100 Ft

Minimálbér 3 %-a, száz forintra kerekítve.

Idegennyelvű díszoklevél kiállítása

15.700 Ft

Minimálbér 15 %-a, száz forintra kerekítve.

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul, angolul

első példány ingyenes, minden további példány 15.000  forint

- Első példány ingyenes, minden további példány esetén a minimálbér 15 %- a ötszáz, ill. ezer forintra kerekítve3;
- Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletében meghatározottak szerint.

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul vagy angolul

első példány ingyenes, minden további példány 5.500 forint

Oklevélmelléklet kiállítása idegen nyelven (nem angol!)

15.200 Ft

minimálbér 15%-a, száz forintra kerekítve

Oklevélhonosítás, -elismerés díja

26.250 Ft

- Minimálbér 25 %- a;
- a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló szabályzatban meghatározottak szerint

Évfolyam találkozókhoz listák összeállítása

alapdíj
nevenkénti díj8.100 Ft
500 Ft


Minimálbér 8%-a száz forintra kerekítve.
Minimálbér 0,5%-a száz forintra kerekítve.

1 napon belüli sürgősségi felár

az alapdíj kétszerese

*1990. évi XCIII. törvény az illetékekről: Melléklet a törvény 29. § (4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön illetékéről, VIII. Az iskolai, tanfolyami bizonyítványmásolat, másodlat illetéke: „Iskolai bizonyítvány - ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is -, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni.”

Vissza

Utolsó frissítés: 2015.10.02.