November - 2014
H K S C P S V
  01 02
03 04
05
06 07 08 09
10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26 27
28
29 30
szerda, 2014. november 05.
14:00 - Mezőgazdasági termék és élelmiszer-minőségrendszerek
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Kertészeti Gazdaságtan Tanszéke és a Magyar Védjegy Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2014. november 5-én (szerdán) 14.00 órak...
csütörtök, 2014. november 13.
10:00 - Meghívó Bálint János nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Bálint János "A fejes káposzta fajta-tulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában" című PhD doktori értekezé...
szombat, 2014. november 15.
22:23 - Gyászhír
Dr. Farkas József életének 81. évében rövid ideig tartó betegség után 2014. november 12-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
hétfõ, 2014. november 17.
14:00 - Meghívó Dr. Ladányi Márta habilitációs előadásaira
A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Területi Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önt Dr. Ladányi Márta habilitációs előadásaira.
14:00 - Meghívó Hegyi Ferenc nyilvános PhD-védésére 20141117 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Hegyi Ferenc "Lactobacillusok vizsgálata továbbfejlesztett kolorimetriás módszerrel" című PhD értekez...
kedd, 2014. november 18.
10:00 - Meghívó a „Kertészeti dendrológia az élhető környezetért” című emlékülésre
Tisztelettel meghívjuk Önt a „Kertészeti dendrológia az élhető környezetért” címmel, a Magyar Tudomány Napja alkalmából megrendezésre kerülő szakmai tanácskozásunkra, amelyet Dr. S...
szerda, 2014. november 19.
09:00 - Meghívó Lénárt József PhD dolgozatának műhelyvitájára
Az Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszéke tisztelettel meghívja az érdeklődőket Lénárt József "Kertészeti és élelmiszeripari minták LC-MS alapú metabolomikai vizsgálata...
csütörtök, 2014. november 20.
10:00 - Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai termelése
A Gyümölcstermő Növények Tanszék tisztelettel meghívja Önt 2014. november 20-án de. 10 órakor a Budai Campus tanácstermében tartandó Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai terme...
péntek, 2014. november 21.
08:30 - Meghívó Albert Zsolt nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Albert Zsolt "Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különböző fejlettségi állapotokban és a táro...
10:00 - Meghívó Hajdú Zsuzsanna nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Hajdú Zsuzsanna "A kertészeti növényeken károsító fitofág atkák populáció szabályozásának környezetbarát lehetőségei" című PhD dokt...
hétfõ, 2014. november 24.
10:00 - Meghívó Csóka Mariann PhD-védésére 20141124 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Csóka Mariann "Fűszerpaprika őrlemények szín-és illattulajdonságainak vizsgálata" című PhD értekezésé...
11:00 - Meghívó Radácsiné Hári Katalin nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskolai meghívja Önt Radácsiné Hári Katalin "A gyümölcsmolyok elleni környezetkímélő növényvédelem fejlesztésének hazai lehetőségei" című PhD doktori é...
14:00 - Meghívó Egressy-Molnár Orsolya PhD dolgozatának műhelyvitájára
Az Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszéke tisztelettel meghívja az érdeklődőket Egressy-Molnár Orsolya "Development of LC-MS methods for the analyses of selenium specie...
kedd, 2014. november 25.
10:00 - Meghívó Bujna Erika nyilvános PhD-védésére 20141125 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Bujna Erika "Mikrobiális fitáz enzim előállítása és jellemzése" című PhD értekezésének 2014. november...
péntek, 2014. november 28.
12:00 - ERASMUS mobilitás pályázati felhívás
Erasmus mobilitás pályázati felhívás jelent meg a 2015/16-os tanévben külföldi részképzésben való részvételre. A felhívás célja az Erasmus programban pályázni jogosult BCE hallgató...

A Budapesti Corvinus Egyetem különeljárási díjai

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. sz. melléklete (Díjtételek)   

DÍJ MEGNEVEZÉSE

DÍJ MÉRTÉKE 2014. január 1-től

 MEGJEGYZÉS

      

Költségtérítési díj

A költségtérítéses ás önköltséges képzések kar szabályzata és a Tanulmányi tájékoztató kari fejezete szerint.
A díjak összege itt olvasható

Képzési időn belüli aktív félévek esetén fizetendő.

Költségtérítési díj

Az adott szakon meghatározott költségtérítés összegének 1/30-ad része szorozva a kreditek számával/félév

Képzési időt meghaladó aktív félévek esetén fizetendő, de nem lehet magasabb, mint a hallgató által az előírt képzési időn belüli utolsó aktív félévben fizetett költségtérítési díj összege.

Nyelvi képzés díja

20.000 forint/félév (2 tanóra/hét)

HTJSz 31.§ (3) d) pontban meghatározottak szerint

Kollégiumi kulturális hozzájárulás

2000 forint/félév

Egyetemi Kollégiumi Bizottság döntése alapján fizetendő díj.

   

Adminisztratív kötelezettség mulasztása 

Késedelmes beiratkozás/ bejelentkezés

2.000 forint/megkezdett hét

Az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes engedélyével.

Szakirány-választás késedelme

4.100 Ft/megkezdett hét

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/megkezdett hét
- teljesítési határidőtől számítva legfeljebb két hétig fogadható el.

Tantárgyfelvétel regisztrációs időszakon kívüli módosítása

4.100 Ft/tantárgy

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/tantárgy
- határidőtől számítva legfeljebb két hétig fogadható el

Igazolások késői leadása/ bemutatása

4.100 Ft/megkezdett hét

teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/megkezdett hét

    

Fizetési kötelezettség mulasztása

Befizetési kötelezettség mulasztása

Ptk. 232. § (3) bekezdése alapján a jegybanki alapkamat szerinti összeg

Kollégiumi díj késedelmes befizetése

500 forint/ megkezdett hét

    

Tanulmányi kötelezettség mulasztása

Évközi tervezési feladat késedelmes teljesítése

1.000 forint/hét

A kötelezettség teljesítési határidejétől számítva
legfeljebb két hétig fogadható el.

    

Kérelmek

Kreditátviteli kérelem

4.100 Ft/kérelem

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/kérelem

Méltányossági kérelem

12.200 Ft/kérelem

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 12 százalékaszáz forintra kerekítve/kérelem

Szak - és szakirányváltási kérelem

 

 

 

4.100 Ft/kérelem

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százalékaszáz forintra kerekítve/kérelem

Átvételi kérelem

8.100 Ft/kérelem

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 8 százaléka száz forintra kerekítve/kérelem
- más felsőoktatási intézmény hallgatója által fizetendő.

Szakdolgozat késedelmes leadásának kérelme

4.100 Ft/nap

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/nap
- a kötelezettség teljesítési határidejétől számítva legfeljebb egy hétig fogadható el.

Kérelem félév státuszának
megváltoztatására
(aktiválás/passziválás) regisztrációs
időszakon kívül

2.000 forint/kérelem

    

Vizsgákhoz és tantárgyfelvételhez kapcsolódó díjak

Vizsgaismétlési díj

2.000 forint

Első alkalommal ingyenes.

Szigorlat/komplex vizsga, alapvizsga ismétlési díja

4.000 forint

Első alkalommal ingyenes.

Záróvizsga ismétlési díja
a) első ismétlés esetén
b) második és további ismétlés esetén


a) 10.000 forint
b) 50.000 forint

Sikeres vizsga javítása

ingyenes

Egy félévben egy (a TVSZ 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetben két) alkalommal vehető igénybe.

Kredittúllépési díj

az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó teljesített tantárgyak esetén a képzési ciklus végén 2500Ft/kredit.

Államilag támogatott képzésben a hallgató az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat költségtérítés fizetése nélkül vehet fel. Az ezen felül teljesített tantárgyakért díjat kell fizetni.

Felvett, de nem teljesített kredit

 

 

 

- magyar nyelvű tárgyak esetében 1500 Ft/kredit
- idegen nyelvű tantárgyak esetében 3000 Ft/kredit

Felvett, de nem teljesített tantárgyakért az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak – a határontúli képzésben résztvevők kivételével – díjat kell fizetnie a leckekönyv lezárása után. Ezen díj mértéke maximum 40.000 forint/hallgató/félév.

Testnevelés felvétele az operatív tanterv ajánlásától eltérő félévben

2.000 Ft/alkalom

A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben vagy azt megelőzően alapképzésben megkezdett hallgatók által fizetendő díj.

Testnevelés újrafelvétele nem  teljesítés esetén

2.000 Ft/alkalom

A nem teljesítéssel érintett félév végén fizetendő.

Kártérítés

a hallgató hibájából okozott kár összege

Ptk.- ban meghatározottak szerint.

    

Diákigazolványhoz kapcsolódó díjak

Állandó diákigazolvány díja

1.400 Ft

362/2011. Korm. rendelet 39.-40. §-aiban meghatározottak szerint

Érvényesítő matrica elvesztése esetén

3.500 Ft

362/2011. Korm. rendelet 39.-40. §-aiban meghatározottak szerint

   

Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása és hitelesítése, igazolások

    

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

Leckekönyv másodlat kiállítása

10.000 forint + illeték*

Leckekönyv-másolat hitelesítése (példányonként)

600 forint

Leckekönyv-kivonat készítése magyar nyelven (formanyomtatvány oldalanként)

600 forint

Leckekönyv-kivonat készítése angol nyelven (formanyomtatvány oldalanként)

600 forint

Iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolása angol és német nyelven (példányonként)

600 forint

Egyéb magyar nyelvű igazolás

ingyenes

Egyéb angol és német  nyelvű igazolás (példányonként)

600 forint

1 napon belüli sürgősségi felár

az alapdíj kétszerese

Tanulmányi idő, hallgatói
jogviszony igazolása magyar
nyelven (példányonként)

ingyenes

Oklevélmásodlat kiállítása

10.000 forint + 2000 forint

10.000 forint + illeték*

Oklevél- és leckekönyvmásolat
hitelesítése
- első példány
- további példányok

  
  
1.900 forint
1.100 forint

Oklevélmelléklet kiállítása
magyarul, angolul

első példány ingyenes, minden további példány 11.000 forint

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul vagy angolul

első példány ingyenes, minden további példány 5.500 forint

    

Hallgatói jogviszonnyal NEM rendelkezők részére

Tanulmányi idő, hallgatói jogviszony igazolása magyar nyelven

3.000 Ft

Minimálbér 3 %-a, száz forintra kerekítve.

Elveszett leckekönyv  pótlása, törzskönyvi kivonat

15.200 Ft

Minimálbér 15 %-a, száz forintra kerekítve.

Az Egyetem hivatalaiban hagyott leckekönyv megkeresése az oklevél kiadását követő hat hónapot meghaladóan

2.000 Ft

Minimálbér 2 %-a, száz forintra kerekítve.

Oklevélmásodlat kiállítása

10.000 Ft + 2.000 Ft

10.000 Ft + illeték*

Oklevél és leckekönyv  másolat hitelesítése

 első példány
 további példányok


5.000 Ft
3.000 Ft


Minimálbér 5%-a, száz forintra kerekítve.
Minimálbér 3%-a, száz forintra kerekítve.

Leckekönyvkivonat, nyelvvizsga igazolás

első példány
további példányok


4.100 Ft
2.000 Ft


Minimálbér 4%-a, száz forintra kerekítve.
Minimálbér 2%-a, száz forintra kerekítve.

Oklevélfordítás készítése, hitelesítése

első példány
további példányok


13.200 Ft
4.100 Ft


Minimálbér 13%-a, száz forintra kerekítve.
Minimálbér 4%-a, száz forintra kerekítve.

Leckekönyvfordítás készítése leckekönyv oldalanként

5.000 Ft

Minimálbér 5%-a, száz forintra kerekítve.

Leckekönyvfordítás hitelesítése

első példány
további példányok


12.700 Ft
3.900 Ft


Minimálbér 13%-a, száz forintra kerekítve.
Minimálbér 4%-a, száz forintra kerekítve.

Egyéb magyar nyelvű igazolás

3.000 Ft

Minimálbér 3 %-a, száz forintra kerekítve.

Egyéb angol és német nyelvű igazolás

3.000 Ft

Minimálbér 3 %-a, száz forintra kerekítve.

Idegennyelvű díszoklevél kiállítása

15.200 Ft

Minimálbér 15 %-a, száz forintra kerekítve.

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul, angolul

első példány ingyenes, minden további példány 15.000  forint

- Első példány ingyenes, minden további példány esetén a minimálbér 15 %- a ötszáz, ill. ezer forintra kerekítve3;
- Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletében meghatározottak szerint.

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul vagy angolul

első példány ingyenes, minden további példány 5.500 forint

Oklevélmelléklet kiállítása idegen nyelven (nem angol!)

15.200 Ft

minimálbér 15%-a, száz forintra kerekítve

Oklevélhonosítás, -elismerés díja

25.375 Ft

- Minimálbér 25 %- a;
- a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló szabályzatban meghatározottak szerint

Évfolyam találkozókhoz listák összeállítása

alapdíj
nevenkénti díj8.100 Ft
500 Ft


Minimálbér 8%-a száz forintra kerekítve.
Minimálbér 0,5%-a száz forintra kerekítve.

1 napon belüli sürgősségi felár

az alapdíj kétszerese

*1990. évi XCIII. törvény az illetékekről: Melléklet a törvény 29. § (4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön illetékéről, VIII. Az iskolai, tanfolyami bizonyítványmásolat, másodlat illetéke: „Iskolai bizonyítvány - ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is -, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni.”

Vissza

Utolsó frissítés: 2014.11.03.