Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30  

Központi Tanulmányi Igazgatóság

A Központi Tanulmányi Igazgatóság feladatai a következők:

 

a NEPTUN Hallgatói Nyilvántartási rendszer révén a hallgatói adatok teljes körű nyilvántartásának a koordinálása és felügyelete. A NEPTUN rendszer a hallgatókat a felvételtől a diploma megszerzéséig követi nyomon. Az egyetem nappali tagozatos hallgatóinak központi nyilvántartása 1995 óta történik a NEPTUN rendszerben. A többi képzés hallgatói fokozatosan kerültek központi nyilvántartásba.

A hallgatók napi tanulmányi ügyeit a karok, illetve a tanszékek intézik, továbbá ők rögzítik az adatokat a NEPTUN rendszerben. A hallgatók tanulmányi ügyeikkel első sorban a kari tanulmányi előadókhoz, illetve a tanszékekhez fordulhatnak. A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda egyetemi szinten koordinálja a NEPTUN rendszer működését és fejlesztését, segíti a dékáni hivatalok és a tanszékek NEPTUN rendszerhez kapcsolódó munkáját.

A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda feladata a mindenkori törvényi előírások szerinti statisztikai adatszolgáltatás a NEPTUN rendszer alapján.

A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda intézi a hallgatói juttatások (különféle ösztöndíjak, könyvtámogatás, utazási támogatás, diákhitel) kifizetésével kapcsolatos ügyeket. A hallgatói juttatások ügyében együttműködik a Diákjóléti Bizottsággal és a Hallgatói Önkormányzattal.

A hallgatók ösztöndíjakkal kapcsolatos kéréseikkel, kérdéseikkel fordulhatnak az Irodához elektronikusan:
neptun(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

Az Igazgatóság munkatársai:

 


eva.schlemmer(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

Az Igazgatóság részletes feladatai:

 

Igazgatási, koordinációs feladatok:

 

 • FIR alapú statisztikai adatszolgáltatás készítésének koordinálása, jelentések összeállítása,
 • a Köztársasági Ösztöndíj pályázat kiírásának az előkészítése, a rangsorolt karipályázatok összegyűjtése, továbbítása az oktatásért felelős minisztériumnak,
 • rangsorok készítése az átsoroláshoz,
 • kapcsolattartás az Oktatási Hivatallal,
 • kapcsolattartás az oktatásért felelős minisztériummal,
 • kapcsolattartás a Diákhitel Központtal, a diákhitelt igénylő hallgatók hiteljogosultságának a havi ellenőrzése,
 • oktatók, kutatók, tanárok FIR jelentéshez szükséges, munkaügytől érkező, adatainak importálása a NEPTUN-ba és feladása a felsőoktatási információs rendszer felé,
 • hallgatói FIR adatszolgáltatás irányítása, az esetleges hiánypótlás vagy hibajavítás koordinációja, ennek keretében együttműködés a Karokkal, az adatmódosítást elsősorban a Karok végzik,
 • felsőoktatási felvételi eljárás szakmai irányítása és koordinálása a Karokkal együttműködésben (FFT szerkesztés, kapacitásszámítás, felvételi pontszámítás, vonalhúzás),
 • oktatásadminisztráció szakmai irányítás és koordinálása a Karokkal együttműködésben
 • elektronikus diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés koordinálása, központi szintű feladatok ellátása, adatok ellenőrzése és továbbítása a FIR-be

 

 

Informatikai feladatok:

 

 • a NEPTUN tartalmi rendszergazdai feladatainak az ellátása;
 • az új verziók tesztelése;
 • a verzióváltás logikai menedzselése;
 • kapcsolattartás a karokkal;
 • kapcsolattartás a fejlesztőkkel;
 • tanácsadás, tanfolyamok, oktatási anyagok készítése;
 • napi felhasználói problémák megoldása;
 • a tanulmányi munkát segítő lekérdezések készítése, terítése a karokra;
 • tantárgyfelvétel és vizsgajelentkezések időpontjainak koordinálása a karokkal és az ISZK-val;
 • a tantárgyi követelmények, mintatantervek NEPTUN-ba történő felvitelének koordinálása a karok segítségével;
 • az oktatók, kutatók, tanárok kurzushoz rendelésének koordinálása a karok segítségével a terhelések elemzéséhez, a hallgatói véleményezés és a szabad tanárválasztás biztosításához;
 • NEPTUN adattisztítás szakmai irányítása és koordinálása a Karokkal együttműködésben, az adatok és a NEPTUN jobb használhatósága érdekében, kompatibilitás javítása más rendszerekkel;
 • a www.felvi.hu honlap intézményadminisztrátori feladatainak ellátása (új felhasználók rögzítése, jogosultságok kiosztása) tartalmi rendszergazdai feladatok ellátása, a felvett jelentkezők adatainak bekonvertálása a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerbe;
 • Poszeidon iratkezelési rendszerrel kapcsolatos technikai és informatikai jellegű feladatok ellátása

 

 

Pénzügyi jellegű feladatok

 

 • ösztöndíj számfejtés az Egyetem hallgatói részére;
 • gyűjtőszámla egyenleg napi beolvasása, hallgatói reklamációk kezelése;
 • kapcsolattartás a Bursa Hungarica ösztöndíjak miatt az OKMT-vel, a hallgatók jogosultságának ellenőrzése, az ösztöndíjak kifizetése

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2017.04.10.