November - 2015
H K S C P S V
  01
02
03
04
05
06
07 08
09
10
11 12 13 14 15
16
17
18
19
20 21 22
23
24
25
26
27
28 29
30
 
kedd, 2015. november 03.
14:00 - Meghívó Maczó Anita nyilvános PhD-védésére 20151103 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Maczó Anita "Bab eredetű alfa-amiláz enzim inhibitorok, mint biológiailag aktív fehérjék vizsgálata" ...
szerda, 2015. november 04.
14:00 - 12. Nemzetközi Projektmenedzsment Nap
Az Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszéke a "12. Nemzetközi Projektmenedzsment Nap" alkalmából nyílt fórumot szervez hallgatói, oktatói és üzleti partnerei sz...
péntek, 2015. november 06.
10:00 - Rezisztens zamatalma - hazai fajták hazai termelésre
A Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszéke és az MTA Kertészet- és Élelmiszer-tudományi Bizottság Gyümölcstermesztési Albizottsága 2015. november 6-án (péntek) 10...
kedd, 2015. november 10.
10:05 - Meghívó Hutter Dóra PhD értekezésének 2015. 11. 27-én tartandó nyilvános vitájára
Meghívó Hutter Dóra „Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztése vasúti rozsdaterületek felhasználásával” című PhD-védésére 2015. November 27-én (péntek) 12.00 órakor.
11:00 - Meghívó Szabó Anna nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Szabó Anna "UV sugárzás hatása a termesztett csiperke- és laskagomba D-vitamin tartalmára, bioaktív anyagaira és érzékszervi jellem...
kedd, 2015. november 17.
14:00 - Meghívó Majerné Baranyi Krisztina nyilvános PhD-védésére 20151117 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Majerné Baranyi Krisztina " Immunszenzor fejlesztése élelmiszer- és környezetanalitikai felhasználásr...
szerda, 2015. november 18.
09:00 - Food Science Conference 2015
Az Élelmiszertudományi Kar, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) közös szervezésében kerül megrendezésre a Food Science Confere...
csütörtök, 2015. november 19.
09:00 - Food Science Conference 2015
Az Élelmiszertudományi Kar, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) közös szervezésében kerül megrendezésre a Food Science Confere...
hétfõ, 2015. november 23.
14:30 - Meghívó Hajagos Anikó nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Hajagos Anikó "Az alany és a virágritkítás hatása cseresznyefajták gyümölcsminőségére" című PhD doktori értekezésének 2015. novembe...
szerda, 2015. november 25.
10:00 - Meghívó Losó Viktor nyilvános PhD-védésére 20151125 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Losó Viktor " Gyorsfagyasztott csemegekukorica termékek komplex értékelése " című PhD értekezésének 2...
12:30 - Meghívó Pájtli Éva nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Pájtli Éva "A burgonya S vírus (Potato virus S, PVS) molekuláris jellemzése" című PhD doktori értekezésének 2015. november 25-én du...
csütörtök, 2015. november 26.
14:00 - Meghívó Szalontai Helga nyilvános PhD-védésére 20151126 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Szalontai Helga „ Jelölésmentes immunszenzorok fejlesztése probiotikus baktériumok és aflatoxin M1 ki...
péntek, 2015. november 27.
14:00 - Meghívó Németh Anikó nyilvános PhD-védésére 20151127 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Németh Anikó „ Application of hyphenated analytical techniques in the investigation of selenium speci...
hétfõ, 2015. november 30.
11:00 - Meghívó Donkó Ádám nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Donkó Ádám "A termőhely, valamint egyes agro-és fitotechnikai műveletek hatása a szőlő mikorrhiza-kolonizációjára" című PhD doktori...
15:00 - Meghívó Cserháti Beatrix nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Cserháti Beatrix "Hazai vadon termő közönséges szurokfű (Origanum vulgare L.) populációk morfológiai és kémiai diverzitásának feltá...

A KÖZGAZDÁSZKÉPZÉS TÖRTÉNETE

1763–1920

Európa más államaihoz hasonlóan hazánkban is a kereskedők elméleti képzésének megindulása jelentette a közgazdasági ismeretek tanításának kezdetét. Magyarországon a felsőfokú közgazdasági ismeretek oktatása a XVIII. század középső harmadára nyúlik vissza.
1763-ban a Pozsony megyei Szencen alapították a Collegium Oeconomicumot, amely mindenfajta szakoktatás első hazai intézménye volt. Ugyancsak ilyen ismereteket oktattak a varasdi kamerális iskolában, az 1770-es évektől a nagyszombati egyetemen és a királyi tudományakadémiákon.
Az 1846-ban megnyílt József Ipartanoda, amelynek felsőbb évfolyamán gazdászati és kereskedelmi osztály működött, ugyanolyan mértékben korai előzménye a hazai közgazdasági oktatásnak, mint a mérnökképzésnek. A József Ipartanodát 1850-ben egyesítették a pesti egyetem Mérnökképző Intézetével. Az így létrehozott új intézmény 1857-ben politechnikum rangot kapott. A politechnikumban közgazdasági osztály is alakult, amely – tantárgyai számát, az intézet szerkezetét figyelembe véve – a magyarországi egyetemi szintű közgazdasági képzés első intézményének tekinthető.
A közgazdaság-tudományi képzés elődintézményeinek másik vonulatába tartozik 1891-től az első közgazdasági jellegű szakképzést biztosító intézmény, a Keleti Kereskedelmi Tanfolyam. Ezt 1899-ben Keleti Kereskedelmi Akadémia néven főiskolai rangra emelték.
1898-ban hozták létre az Akadémiához és a budapesti tudományegyetemhez kapcsolódó Kereskedelmi Iskolai Szaktanárképző Intézetet a középiskolai tanárok szakképzése céljából.

1920–1948

Az önálló, a többi egyetemmel azonos jogokat élvező közgazdaság-tudományi egyetemért a századfordulón bontakozott ki társadalmi mozgalom. 1911-ben az Országgyűlés elé is került ilyen tartalmú javaslat, de akkor azt nem fogadták el. 1920-ban a 272. számú kormányrendelet, majd a XXXI. törvénycikk hívta életre a Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kart, mint önálló intézményt. A fakultás saját nevében viselte a „tudományegyetemi” kifejezést, de attól mégis független, önálló szervezettel rendelkezett. Teljes jogú vezetőjének dékánt neveztek ki. Az oktatás négy szakcsoportban, egyetemes közgazdasági, mezőgazdasági, kereskedelmi, valamint konzuli és külképviseleti szakon indult meg. Rövid időn belül azonban az utóbbi szak megszűnt, s az előbb felsoroltak helyett közigazgatási, mezőgazdasági és kereskedelmi szakosztályok jöttek létre, az utóbbihoz kapcsolódott a tanárképző. A hallgatók okleveles közgazda képesítést szereztek és egyben lehetőség nyílt a közgazdaságtudományi doktori cím megszerzésére is. A kormány már a húszas évek végén felvetette a kar és a műegyetemi közgazdászképzés egyesítésének gondolatát, s a terv hosszas és éles viták után, 1934-ben meg is valósult.
Az 1934. évi X. törvénycikk több felsőoktatási intézmény összevonásával létrehozta a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, ennek egyik fakultása lett a Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági és Kereskedelmi, illetve Közigazgatási Osztállyal.

1948–

1948-ban jött létre a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem most már önálló universitasként, mely 1953-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem nevet vette fel.
1948-ban az új egyetem egykarú intézményként kezdte meg tevékenységét, az oktatás nappali és esti tagozaton folyt. A levelező oktatás 1951-ben indult. 1955-ben jött létre az Általános Közgazdasági, az Ipari, valamint a Kereskedelmi Kar. 1957-ben az oktatás kiszélesítésére megindult a levelező tagozat, a mérnökdiplomával rendelkezők részére pedig megkezdődött a mérnök-közgazdászképzés ipar- és külkereskedelmi szakon. 1959-ben a posztgraduális képzés szervezésére alakult meg a Közgazdasági Továbbképző Intézet. 1990-ben csatlakozott a Vezetőképző Intézet, 1991-ben pedig a Nemzetközi Posztgraduális Tanulmányok Intézete is. Az Egyetem 1990-ben az angol nyelven folyó oktatási programok koordinálására létrehozta az International Studies Center-t (ISC), amely külföldi diákok tanulmányait szervezi.

1990-ben intézményünk neve Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem lett. A felsőoktatási intézmények integrációjából következően, az Államigazgatási Főiskola csatlakozásával 2000-től az intézmény neve Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem volt. A Kertészettudományi Kar, az Élelmiszertudományi Kar és a Tájépítészeti Kar csatlakozásával 2003-tól egy hétkarú intézménnyé bővült egyetem új neve 2004. szeptember 1-jétől: Budapesti Corvinus Egyetem.

 

Utolsó frissítés: 2015.10.02.