Május - 2017
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30 31  

Rektori köszöntő

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Bár a Budapesti Corvinus Egyetem ezt a nevet csupán 2004-től viseli, jogelőd intézményei, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem („Közgáz”) és a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem hosszú múltra visszatekintő hagyományokkal rendelkeznek. Miután az elődintézmények a gazdasági, a társadalomtudományi és az agrárképzés vezető magyarországi intézményei voltak, a 2003-ban bekövetkezett  integráció révén ezeknek a tudományágaknak a kombinációja mind a kutatásban, mind az oktatásban egyedülálló lehetőségeket teremtett az új egyetem számára.

A Budapesti Corvinus Egyetem elsődleges értéknek tekinti a tudást. Ezt fejezi ki maga a névválasztás is – utalva a humanizmusra és a reneszánszra, a tudomány és a művészetek kitüntetett szerepére –, illetve az egyetem jelmondata: Scientia mea – adiutor meus, Tudásom a segítőm. A tudás megszerzéséhez vezető hosszú úton, a tanulás ma már élethosszig tartó folyamatában kíván egyetemünk minden segítséget megadni a hozzánk jelentkező hallgatóknak, mégpedig nemcsak az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és ismeretek nyújtásával, hanem a gondolkodásra, az önálló véleményformálásra való késztetéssel is.

A Budapesti Corvinus Egyetem két campusának, a pesti „Közgáz Campusnak” és a „Budai Campusnak” három-három kara az alap- és mesterszakok széles skáláját kínálja. A tudományos pálya iránt érdeklődők kilenc doktori iskola programjai közül válogathatnak, s azok számára, akik már valamilyen pozícióban vannak, de tovább kívánnak lépni, szakirányú továbbképzési programok sora nyújtja ezt a lehetőséget.

A hallgatói érdeklődés egyetemünk iránt töretlen. Szakjaink többségére rendszeres a sokszoros túljelentkezés, a 2011-12-es tanévre szóló felvételi eljárás során az ország 15 legmagasabb bekerülési pontszámú alapképzési szakjának mindegyike a Budapesti Corvinus Egyetemen található. Mindez nem véletlen: az elmúlt években készült valamennyi felmérés során a munkáltatók mindig a Corvinus diplomáját értékelték a legpiacképesebbnek, következésképpen ezzel a diplomával a legkönnyebb a hallgatók számára az elhelyezkedés. Egyetemünk 2010-ben elnyerte a kiváló egyetem címet és a Felsőoktatási Minőségi Díjat, 2011-ben a hallgatók számára a legjobb nemzetközi tanulmányi és szakmai gyakorlati lehetőségeket biztosító network-egyetemmé választották, s ugyanebben az évben megkapta a legjobb márkaneveknek odaítélhető Superbrands címet is. Angol nyelvű üzleti képzésünk évek óta jól szerepel a Financial Times rangsorában, amely az európai üzleti iskolák programjait értékeli.

Mindezek nagyon fontos jelzései annak, hogy jó úton járunk. A verseny azonban óriási, ráadásul a külső feltételrendszer kedvezőnek aligha nevezhető. Nem ülhetünk tétlenül babérjainkon, nem elégedhetünk meg azzal, hogy a hazai felsőoktatás élvonalához tartozunk. Mindent meg kell tennünk, s mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy ne csak megőrizzük, hanem tovább emeljük a minőséget, s felzárkózzunk a nemzetközi élvonalhoz.

Fontos lépéseket tettünk egyik legfontosabb stratégiai célkitűzésünk, a nemzetköziesítés terén. Számos alap- és mesterszakot, illetve doktori programot indítottunk angol nyelven, emellett német és francia nyelveken is kínálunk programokat, s több más nyelven hirdetünk kurzusokat. Az idegen nyelven meghirdetett képzések száma terén 2011-12-ben a vezető magyarországi felsőoktatási intézmények közül a BCE áll az első helyen. Ezek a programok, illetve kurzusok nagy népszerűségnek örvendenek mind a külföldről hozzánk érkezett, mind a magyar hallgatók körében. Külföldi felsőoktatási intézmények sorával kötöttünk együttműködési megállapodásokat, s tagjai vagyunk számos, felsőoktatási intézményeket tömörítő nemzetközi hálózatnak.

Infrastruktúránk is jelentősen megújult az elmúlt évek során. Fővám téri központi épületünket felújítottuk, közelében új, modern, a legkorszerűbb technikával felszerelt  oktatási épülettel bővült nemcsak a Közgáz Campus, hanem az egész egyetem infrastruktúrája, hiszen ebben az épületben kapott helyet a Központi Könyvtár is. Megújult a Budai Campus nagy része is, úgy az új, korszerű laborberendezésekkel felszerelt épületek, mint a gyönyörű Budai Arborétum.

A Budapesti Corvinus Egyetem törekszik arra, hogy minden tekintetben „hallgató-barát” egyetem legyen, vagyis a magas oktatási színvonal mellett egyéb téren is színvonalas szolgáltatásokat tudjon nyújtani magyar és külföldi hallgatóinak, beleértve a kollégiumi elhelyezést vagy az informatikai szolgáltatásokat. Hallgatói szervezetek sora működik az egyetemen, szakkollégiumaink rendkívül színvonalas szakmai és egyéb programokkal várják a hallgatókat.

A Budapesti Corvinus Egyetem hagyományosan jó kapcsolatokat ápol az üzleti szférával. Ez az együttműködés nemcsak az intézmény mindennapi működése, közép- és hosszútávú fejlesztése, közös kutatás-fejlesztési projektek működtetése szempontjából fontos, hanem a gyakorlati szakemberek oktatásba történő bevonása miatt is. Ezáltal ugyanis arányosabbá válik az oktatás szerkezete, a hallgatók vezető gyakorlati szakemberektől juthatnak közvetlen információkhoz, s mindez együttvéve elősegítheti munkaerőpiaci beilleszkedésüket is.

2012 eleje, az állami finanszírozású keretszámok különösen a gazdaságtudományi képzési területen történt radikális csökkentése sok más felsőoktatási intézménnyel együtt minket is kedvezőtlenül érintett. Mindent megteszünk ugyanakkor annak érdekében, hogy továbbra is a legmagasabb színvonalú oktatást, s piacképes diplomát nyújtsunk hallgatóinknak, vagyis az önköltséges képzésben való részvétel később bőven megtérülő befektetés legyen, másrészt pedig a lehetőségeink szabta keretek között az  önköltséges képzésre bejutó hallgatók esetében ösztöndíjak révén és más módokon magunk is csökkentsük a hallgatókra és szüleikre nehezedő anyagi terheket.

Mindig is fontosnak tartottam a megfelelő tájékoztatást, a lényeges információk közzétételét a Budapesti Corvinus Egyetemről, karainkról, az itt folyó munkáról, oktatási és kutatási eredményeinkről, egyetemünk, oktatóink, hallgatóink hazai és nemzetközi sikereiről. E tájékoztatásnak egyik legfontosabb eszköze egyetemünk honlapja, amely pontos és friss információkkal szolgál az egyetemünk iránt érdeklődők számára. Önt is arra biztatom kedves Látogató, hogy böngésszen kedvére honlapunkon, de telefonon vagy személyesen is szívesen állunk rendelkezésére, s szeretettel várjuk Önt hallgatóink vagy partnereink sorában.

Dr. Rostoványi Zsolt
rektor

Utolsó frissítés: 2016.07.28.