Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

NEMZETKÖZI DISZTRIBÚCIÓ SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak-

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST


Jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar:

Gazdálkodástudományi Kar

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

nemzetközi disztribúció szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

 

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szakközgazdász nemzetközi disztribúció szakon

 

A felvétel feltétele:

A képzésben a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjain szerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzés indításának feltétele:

18 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: péntekenként

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 365.000 Ft/félév
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

 

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Csepely Krisztina Cím: 1061 Budapest, Király u. 12. Tel/fax: (1) 267-8740 E-mail: krisztina.csepely@logisztika.hu Honlap: http://masoddiploma.logisztika.hu/nemzetkozi-disztribucio/jelentkezes/

Egyéb információk

Magyarországon egyedülálló nemzetközi disztribúciós posztgraduális képzést indít a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) disztribúciós logisztika területén dolgozó menedzserek számára. Az ősszel induló évfolyam hallgatói államilag elfogadott másoddiplomás disztribúciós képzettséggel rendelkeznek majd a két féléves szakmai továbbképzés elvégzése után.

Képzés óraszáma:

 278 óra


A képzés célja:

 

A nemzetközi disztribúciós szakközgazdász egyetemi szakirányú továbbképzés célja, hogy felkészítse a résztvevőket azoknak a feladatoknak az ellátásra, amelyek az integrált logisztikai, ellátási lánc folyamatok egy szűkebb, de még mindig igen összetett, kompakt részének, a disztribúciós logisztikának a hatékony és gazdaságos lebonyolításához szükségesek.

A képzés eredményeként a résztvevők képesek lesznek rendszer szinten átlátni a vállalat disztribúciós logisztikájának tevékenységeit, megtervezni és irányítani, valamint fejleszteni annak működését, és összehangolni azt a vállalat más tevékenységeivel, valamint az ellátási láncban együttműködő partnerek kapcsolódó folyamataival.

A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek keretében a disztribúciós logisztika a nemzetközi ellátási láncok összefüggésrendszerébe helyezve kerül bemutatásra. Külön tárgyak keretében ismerik meg a hallgatók az ellátási lánc menedzsmenttel, készletgazdálkodással, raktárgazdálkodással, disztribúcióval, szállítmányozással és globális logisztikával, a logisztikai informatikai menedzsmenttel, nemzetközi hálózati infrastruktúrával és végül, de nem utolsó sorban a logisztikai kontrollinggal kapcsolatos ismereteket. A kereslet-előrejelzés, a folyamatfejlesztés (benne folyamatábrázolás- és elemzés), a disztribúció és értékesítés kapcsolata, az aktuális vám és szállítmánybiztosítási ismeretek, közlekedéspolitika és logisztikai infrastruktúrával kapcsolatos prioritások, vállalaton belül és nemzetközi környezetben szintén szerves részét képezik a szakmai törzsanyagnak.

A képzés során elsajátítandó tudáselemek:

Az integrált vállalati logisztikai rendszer disztribúciós alrendszerének mind stratégiai, mind a megvalósítás során felmerülő taktikai és operatív problémái, döntései és a döntés-előkészítést támogató elemzési módszerei, eljárásai; a disztribúciós logisztika, mint vállalaton belüli tevékenységi terület összefüggése más vállalati tevékenységekkel, illetve az ellátási lánc folyamataival.

A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

A képzés során a hallgatók rendszerszemlélete, folyamatszemlélete, problémafelismerő és elemző készsége, valamint a menedzsment feladatok ellátásához szükséges kompetenciái fejlődnek. A tárgyakhoz kapcsolódó esettanulmányokon és prezentációs feladatokon keresztül a problémamegoldás készségét is fejlesztjük. A program kiemelten fontosnak tartja a nemzetközi üzletkötés és menedzsment során a siker egyik legfontosabb tényezőjének, a vállalaton belül és nemzetközi környezetben együttműködő partnerekkel szembeni érdekérvényesítés képességének erősítését a hazai logisztikai szakembergárdában.

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

Általános menedzsment

Nemzetközi stratégia

Döntéselemzés és –támogatás

Változásmenedzsment

Vállalati pénzügyek

Szakmai jogi ismeretek

Disztribúciós logisztika szakismereti tárgyak

Ellátási lánc menedzsment

Disztribúció

Informatikai menedzsment

Készletmenedzsment

Raktározás

Szállítmányozás és globális logisztika

Logisztikai controlling

Nemzetközi hálózati infrastruktúra

 

OKTATÓK

A képzés oktatói bázisát az egyetem oktatói, különös tekintettel a Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék munkatársaira, valamint olyan gyakorlati vállalatvezetők képezik, akik oktatói tapasztalattal is bírnak.

Oktatóink portréit folyamatosan tesszük közzé oldalunkon:

Nemzetközi stratégia: Dr. Czakó Ezsébet

Döntéselemzés és- támogatás: Dr. Szántó Richárd

Változásmenedzsment: Dr. Kovács Beáta és Kelemen Zoltán

Vállalati pénzügyek: Csányi Tamás

Szakmai jogi ismeretek: Dr. Szatmári Csaba

Ellátási lánc menedzsment: Dr. Gelei Andrea és a GS1 Hungary munkatársai

Disztribúció: Nagy Judit, Dr. Dobos Imre és Hergyó Zsolt

Informatikai menedzsment: Déri András

Készletmenedzsment: Dr. Bóna Krisztián és Dr. Dobos Imre

Raktározás: Dr. Prezenszki József és Somogyi Attila, az SSI Schafer ügyvezető igazgatója

Szállítmányozás és globális logisztika: Halászné Dr. Sipos Erzsébet, Dr. Huczka Daisy és Teleki József

Logisztikai kontrolling: Dr. Kazainé Ónodi Annamária

Nemzetközi hálózati infrastruktúra: Gecse Gergely

Számonkérés és záróvizsga:

A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyet a mindenkor érvényben lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat határoz meg.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása.

A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga.

 

Utolsó frissítés: 2019.07.30.