Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Az intézet vezetése és titkárság

Dr. Salamin Géza 

egyetemi docens, intézetigazgató

Szoba: C 532
Telefon: 482-7706, 482-7734
Fax: 482-5097
E-mail: geza.salamin(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Terület- és településfejlesztő geográfusként végzett az ELTÉ-n, amit a Szegedi Tudományegyetemen közgazdasági diplomával egészített ki. Később regionális tudományi Phd fokozatot szerzett. 2002 óta részt vett a strukturális alapokhoz kapcsolódó hazai tervezésben, programozásban, számos nemzetközi program (ESPON, EUKN, URBACT) hazai koordinációs feladatait, ill. képviseletét látta el. Dolgozott a BME-n, kilenc évig a Vátiban, tervező-elemzőként majd a területfejlesztési koncepcióért (OTK) később az urbanisztikáért és nemzetközi kapcsolatokért, majd a Magyar EU elnökség területfejlesztési és várospolitikai feladataiért felelős irodavezetőként. 2011-13 között a Nemzetgazdasági Minisztériumban főosztályvezetőként felelt a 2014-2020-as programidőszakra való terület- és városfejlesztési stratégiák és programok előkészítéséért (OFTK, TOP, VEKOP), majd pályáját a Magyar Nemzeti Bankban folytatta.  2018 óta a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, melynek nevében a European Council of Spatial Planners magyar tagja. 2001 óta vesz részt egyetemi oktatásban.

 • Tervezés és menedzsment (stratégiai-, közösségi-, szakpolitikai)
 • Urbanisztika
 • Gazdaságfejlesztés
 • Nemzetközi integrált stratégiák

Marjainé Dr. habil. Szerényi Zsuzsanna

egyetemi tanár, intézetigazgató-helyettes

Szoba: C 414
Telefon: 482-7709
Fax: 482-5055
E-mail: zsuzsanna.szerenyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

1986 óta dolgozik az Egyetemen, 2002-2015 között a Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék vezetője. Közgazdász-tanárként (kémia-áruismeret szakon) végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1994 óta foglalkozik környezetgazdaságtannal, annak egyes területeivel.

 • A környezeti változások pénzbeli értékelése (kvantitatív módszerek)
 • Az ökoszisztéma-szolgáltatások és közgazdasági értékelésük (kvalitatív módszerek)
 • A környezeti nevelés szerepe a fenntartható fejlődés megvalósításában

Dr. Szabó Mátyás

egyetemi adjunktus, intézetigazgató-helyettes

Szoba: C 519
Telefon: 482 7737
Fax: 
E-mail: szabotmatyas(kukac)gmail(pont)com

Intézetünk jogelőd szervezetében végzett, vidékfejlesztés stratégiai és térségi tervezésében dolgozott, korábban a Földművelésügyi Minisztériumban főosztályvezető, doktori fokozatát vidékfejlesztési témakörben szerezte, fejlesztéspolitikai és vidékfejlesztési témakörökben támogatja intézetünk oktatását.

Dr. Péti Márton

egyetemi docens, a REKO szak szakfelelőse

Szoba: C 519
Telefon: 482-7707, 482-7734
Fax: 482-5097
E-mail: marton.peti@uni-corvinus.hu vagy peti(kukac)nski.gov(pont)hu

Terület- és településfejlesztő és környezetkutató geográfus (JATE), másoddiplomás térinformatikus (BME). Utóbbi 10 évben a Váti Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai NKft. vezető tervezőjeként, irodavezetőjeként, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal főosztályvezetőjeként dolgozik, majd a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnél. 2000-től vesz részt hazai és nemzetközi területi és stratégiai tervezési és fejlesztési projektekben, főtervezője a jelenlegi uniós fejlesztési időszak hazai tervezési alapdokumentumainak (Partnerségi Megállapodás, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció). 1999 óta oktat egyetemen.

 • térségi fenntarthatóság és stratégiai környezeti vizsgálatok
 • területi és stratégiai tervezési elmélet és módszertan
 • fejlesztéspolitikai és területfejlesztési tervezés és értékelés
 • nemzetstratégiai tervezés és értékelés

Lantosné Pósvai Andrea

koordinátor

Szoba: C 412
Telefon: 482-7734
Fax: 482-5055
E-mail: andrea.posvai(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Intézeti koordinátor, 1999 őszén állt munkába az Egyetem (akkor Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) Gazdálkodástudományi Karán, 1999—2009 között a Részidős Egyetemi Képzés, majd (2009-12-ig) a mester szakos képzés koordinátoraként. 2012 szeptembere óta dolgozik a Környezettudományi Intézet Környezet-gazdaságtani és Technológiai Tanszékén (a Fenntartható Fejlődés Központ jogelődje). A felsőoktatás képzés-struktúrájában már az ELTE-n többéves tapasztalatra tett szert mind egyetemi tanulmányai, mind a Bölcsészettudományi Karon vállalt munkaviszonya idején (1978-85., 1992-99.)

 • képzés-szervezés
 • oktatási és hallgatói (tanulmányi) ügyek
 • Neptun-adminisztráció, irodai nyilvántartás
 • hivatali levelezés, szövegszerkesztés
 • tájékoztatás, tanácsadás
 • kiadványszerkesztés, korrektúra

Tóth Judit

intézeti koordinátor

Szoba: C 533
Telefon: 482-7704
E-mail: judit.toth2(kukac)uni-corvinus(pont)hu

2017-óta az Intézet munkatársa. Művelődésszervező, andragógus (ELTE).

 • oktatásszervezés, tanulmányi ügyintézés (REKO) és Neptun adminisztráció
 • kutatási, pályázati tevékenységhez, tananyag- és oktatásmódszertani
 • fejlesztésekhez kapcsolódó folyamatok szervezése

Tetejére

Oktatóink és kutatóink

Csizmadia Norbert

mesteroktató

Szoba: C 411
Telefon: 482-7706, 482-7734
Fax: 482-5097
E-mail: norbert.csizmadia(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 • gazdaságstratégiai tervezés
 • globális gazdaságstratégiák
 • geostratégia, geopolitika
 • a világ átalakuló gazdasági földrajza

Eszterhai Viktor

egyetemi adjunktus

Szoba: C 519
Telefon: 482-7739

 

Dr. Forman Balázs

egyetemi docens

Szoba: C 520
Telefon: 482-7740
Fax: 482-5097
E-mail: balazs.forman(kukac)uni-corvinus(pont)hu

1995-től kezdődően dolgozik a Corvinus egyetemen. Többszöri profilváltás után jelenleg a regionális tudományhoz kötődő tantárgyakat – regionális gazdaságtan, politika, programozás – tanít elsősorban. Jelenlegi kutatásai elsősorban az Európai Unió és országainak a 2014 utáni új regionális politikájára, a helyi bázisú gazdaságfejlesztésre és a regionális gazdasági növekedési és fejlődési elméletekre koncentrálnak.

 • Pénzügyi földrajz: pénzügyi központok és a tőkeáramlások térbelisége az ezredforduló után, a válság térbeli terjedésének mechanizmusai.
 • Németország, USA, Nagy-Britannia, Spanyolország Románia, Lengyelország, Kína gazdasági és területi fejlődése, regionális politikái.
 • Az Európai Unió regionális politikája 2014 után
 • Regionális gazdaságtan: endogén és kompetitív fejlődés elméletek.

Dr. George Friedman

vendégprofesszor a 2018/2019-es tanévben

Intézetünk vendégprofesszora, George Friedman Magyarországon született amerikai geopolitikai elemző. Tanulmányait a City College of New York-ban végezte, a Cornell Egyetemen szerzett PhD fokozatot. 1996-ban megalapította a Stratfor elemző céget. 2015-ben otthagyta a Stratfort, és megalapította jelenlegi cégét, a Geopolitical Futures geopolitikai elemző céget, amely a nemzetközi rendszer alakulásának irányát vizsgálja. George Friedman-t a „geopolitikai előrejelzés szakterülete megalkotójának” is nevezik. Népszerű szakember, számos országban és rendezvényen vesz részt előadóként, valamint tanácsadóként vállalatok és kormányzatok részére egyaránt. Szakmai munkásságát számos alkalommal idézi például a CNN, Fox News, New York Times Magazine és a The Wall Street Journal is. Olyan nagysikerű szakmai könyvek írója, mint A következő 100 év, A következő évtized, Gyulladáspontok - A kialakulóban lévő válság Európában. (Dr. Friedman a Corvinus Institute for Advanced Studies egyetemi intézet első Kiemelt Meghívott Munkatársa.)

Dr. Hideg Éva

egyetemi tanár

Szoba: C 410
Telefon: 482-7731
Fax: 482-5378
E-mail: eva.hideg(kukac)uni-corvinus(pont)hu

1990 – 2010 a BCE Jövőkutatás Tanszékén és azok jogelődeinél, 1990-ig az MTA tudományos kutatói státuszán dolgozott és jövőkutatással foglalkozott az Egyetem Jövőkutatás Tanszékére kihelyezve. 2001 és 2004 között Széchenyi István ösztöndíjas, 2012-től az MTA doktora és 2013-ban habilitált a BCE-n.

 • Integrált jövőkutatás; a jövőkutatás elméleti-módszertani továbbfejlesztése
 • A társadalmi-gazdasági előrejelzések különböző közelítésmódok és paradigmák szerinti módszertana és azok gyakorlati alkalmazása
 • A jövőformáló aktorok és stakeholder-ek jövőorientáltságának feltárása és továbbfejlesztése participatív foresight-tal
 • Interaktív előrejelzések és foresight-ok módszertana, készítésének szervezése és menedzselése

Dr. Jeney László

egyetemi docens

Szoba: C 410
Telefon: 482-7735
Fax: 482-5097
E-mail: laszlo.jeney(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Az ELTE földrajz szakos okleveles tanár és okleveles geográfus szakán (terület- és településfejlesztés szakirányon) végzett. 1999-től az ELTE Regionális Földrajzi Tanszékén dolgozott. Doktori tudományos fokozatát az ELTE-n társadalomföldrajz szakterületen szerezte urbanizációs témában. 2009-ben egyetemi adjunktusként került a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz Tanszékére. A Tanszék több munkatársával együtt 2012 és 2016 között részt vett egy a fejlesztési támogatások szinergikus hatását vizsgáló OTKA kutatásban. Az MTA X. Osztályán a Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság köztestületi tagja.

 • Fejlesztési támogatások eredményesség vizsgálata kistérségekben, határmenti együttműködések
 • Európai nagyvárosok fejlődésének sikertényezői a tudástársadalom korában
 • Periferikus világgazdasági kultúrrégiók regionális földrajza
 • Regionális elemzési módszerek (területi egyenlőtlenségi vizsgálatok)

Dr. Kerekes Sándor

egyetemi tanár

Szoba: C 413
Telefon: 482-7724
Fax: 482-5055
E-mail: sandor.kerekes(kukac)uni-corvinus(pont)hu

1971-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen kémia-áruismeret tanári szakon. 1989-ben létrehozta a Környezetgazdaságtani és technológiai tanszéket, Környezettudományi Intézetnek 2013-ig volt igazgatója. 1996-ban egyik alapítója és 2009-ig vezetője a CEMS Environmental Challange Interfaculty Group-nak. 2003-ban az MTA doktora lett. 2012-ben a Varsói Közgazdasági Egyetem díszdoktorává választotta. 2013-tól a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és szervezéstudományok doktori iskolájának vezetője.

 • A fenntartható fejlődés elmélete
 • Környezeti kockázatok értékelése
 • A megosztó gazdaság üzleti modelljei

Dr. Kocsis János Balázs

egyetemi docens

Szoba: C 411
Telefon: 482-7737
Fax: 482-5097
E-mail: janos.kocsis(kukac)uni-corvinus(pont)hu vagy kocsisjb(kukac)gmail(pont)com

1996 óta foglakozik városi tudományokkal, benne elsősorban városszociológiával, várostörténettel, városfejlesztéssel, lakáspolitikával, városirányítással. Tanulmányait a BME-n, ELTE-n és a Leicesteri Egyetemen (UK) végezte. 2003 óta a BME-n oktat, illetve vendégprofesszor volt az Indiana Egyetemen (Bloomington, USA) 2014-15-ös tanévben.

 • Városszociológia
 • Szuburbanizáció
 • Városfejlesztés szociológiája
 • Dzsentrifikáció
 • Lakáspolitika

Dr. Kocsis Tamás

egyetemi docens

Szoba: C 413
Telefon: 482-7743
Fax: 482-5055
E-mail: tamas.kocsis(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Közgazdászként végzett 1995-ben a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén, számvitel főszakirányon, környezeti menedzsment mellékszakirányon. A Kovász című szakmai folyóirat alapítója, főszerkesztője. Az International Society of Ecological Economics nemzetközi tudományos szervezet tagja.

 • Környezetgazdaságtan, externáliák
 • Ökológiai közgazdaságtan
 • A szubjektív jóllét és a fenntarthatóság kapcsolata
 • Kvantitatív adatelemzés (SPSS)

Dr. Korompai Attila

egyetemi docens

Szoba: C 520
Telefon: 482-5498
Fax: 482-5097
E-mail: attila.korompai@uni-corvinus.hu

1997-2009 között tanszékvezető. Korábban, a BCE jogelődjei keretében működő jövőkutatási szervezeti egységek biológia-földrajz szakos munkatársaként területi, települési és makrogazdasági, környezeti előrejelzésekkel, fejlesztési tervek, stratégiák jövőkutatási megalapozásával foglalkozott. Szakterülete: a természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza, területfejlesztés, regionális- és környezetgazdaságtan, nemzetközi európai fejlesztési stratégiák és programok. Jelenleg nyugdíjas.

 • Területi elemzés, előrejelzés és hatásvizsgálat elmélete, módszertana, gyakorlata
 • Terület- és településfejlesztési stratégiák
 • A térbeli gazdasági és társadalmi szerveződés változásainak vizsgálata
 • Regionális gazdaságtan és -politika

Lieszkovszky József Pál

tudományos segédmunkatárs

Szoba: C 520
Telefon: 482-7731
Fax: 482-5378
E-mail: jozsefpal.lieszkovszky(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Terület- és településfejlesztő geográfus szakon végzett az ELTE Természettudományi Karán 2005-ben, emellett nemzetközi gazdaság- és gazdálkodás mesterszakos közgazdász végzettséggel is rendelkezik (SZTE Gazdaságtudományi Kar, 2014). Jelenleg a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori iskolájának PhD hallgatója, értekezését a vidéki térségek közösségi közlekedési keresletének és kínálatának összehasonlítása témájában készíti.

Szakmai pályafutását térinformatikusként kezdte 12 évvel ezelőtt. Számos terület- és településfejlesztési program és koncepció készítésében vett részt, mint munkatárs, ill. vezető tanácsadó. A szakmai ismereteire támaszkodva közreműködött a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) tervezésében, mint közlekedési és városrehabilitációs szakértő. Emellett tapasztalattal rendelkezik URBACT, ill. INTERREG Central Europe projektek pénzügyi- és folyamat-menedzselésében is. 2005 óta vesz részt egyetemi oktatásban.

 • Közlekedésföldrajz
 • Közlekedéspolitika
 • Urbanisztika
 • A fejlődő országok urbanizációs folyamatai
 • Város-vidék kapcsolatok
 • Projektmenedzsment

 

Márton András

Szoba: C 410
Telefon: 482-5405
Fax: 482-5378
E-mail: andras.marton6(kukac)gmail(pont)com

Projektmunkatárs.

PhD-hallgató stratégiai/jövőkutatási témában. A Budapesti Corvinus Egyetemen gazdálkodási és menedzsment alapszakon (üzleti kommunikáció szakirányon) és vállalkozásfejlesztés mesterszakon végzett közgazdászként.

 • Stratégiai menedzsment
 • Társadalmi és gazdasági előrejelzések
 • Jövőkutatás

Dr. Nováky Erzsébet

professzor emerita

Szoba: C 519
Telefon: 482-7739
Fax: 482-5376
E-mail: erzsebet.novaky(kukac)uni-corvinus(pont)hu

1970 óta dolgozik a BCE-n, 1991 óta egyetemi tanár. 1992-2012 között a Jövőkutatás Tanszék vezetője. 1999-2006 között az MTA-BCE Komplex jövőkutatás Kutatócsoport vezetője. A BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács és az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, a Tudományos Tanács tagja. Az MTA IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának társelnöke, a Római Klub Magyar Szervezetének alelnöke és a Millennium Node in Hungary elnöke.

 • Jövőkutatási módszerek továbbfejlesztése és alkalmazása
 • Komplex jövőkutatási metodológiák
 • Magyarország társadalmi-gazdasági jövője
 • Környezeti modellezés, környezeti modellek
 • A jövőkutatói felelősség

Dr. Széchy Anna

egyetemi adjunktus

Szoba: C 414
Telefon: 482-7718
Fax: 482-5055
E-mail: anna.szechy(kukac)uni-corvinus(pont)hu

2004-ben végzett közgazdász-tanárként a BCE jogelődjén (környezeti menedzsment fő- és európai integráció mellékszakirányon). 2005-6-ban Brüsszelben, az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságánál dolgozott. 2006 óta az Egyetem munkatársa, kezdetben PhD hallgatóként, később oktatóként vesz részt különböző környezetvédelmi témájú kutatásokban illetve az oktatásban (főként angol nyelven). Projektmenedzserként több EUs projekt lebonyolításában vállalt fontos szerepet.

 • Vállalati környezetvédelem, innováció
 • EU környezetpolitika
 • Egyetemi hallgatók környezettudatossága és fogyasztói szokásai
 • Környezetértékelés

Dr. Tózsa István

habilitált egyetemi tanár

Szoba: C 410
Telefon: 482-7742
Fax: 482-5097
E-mail: istvan.tozsa(kukac)uni-corvinus(pont)hu

2010-től vezette a Gazdaságföldrajz tanszéket, és 2014-2015-ben a Környezettudományi Intézetet a BCE-n, ahol részt vett Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet megalakításában. Az Intézetben a Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központot vezeti. Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében műholdfelvételek digitális feldolgozásával, majd környezeti térinformatikával foglalkozott. 2000-től az Államigazgatási Főiskolán, majd a BCE Közigazgatás-tudományi Karon a Közigazgatás-szervezés és Urbanisztika Tanszéket vezette; elektronikus igazgatásszervező iskolát alapított.

 • Városi /települési környezet-egészségügyi GIS (térinformatika) területminősítési alkalmazása
 • Műholdfelvételek területhasznosítási és környezeti monitoring célú feldolgozása
 • Település- és régiómarketing
 • Közigazgatási folyamatszervezés és e-government tartalomfejlesztés

Varga Ágnes

egyetemi tanársegéd

Szoba: C 410
Telefon: 482-7736
Fax: 482-5097
E-mail: varga.agnes(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Az ELTE-n földrajz–biológia szakos okleveles tanárként végzett. 2010-től tart órákat a BCE Gazdaságföldrajz Tanszékén. A Tanszék több munkatársával együtt 2012 és 2016 között részt vett egy a fejlesztési támogatások szinergikus hatását vizsgáló OTKA kutatásban. 2012–2013-ban az MTA KRTK KTI-ben folyó nemzetközi (SOLINSA) és hazai vidékkutatásban is részt vett. Jelenleg doktorjelölt az ELTE-n társadalomföldrajz szakterületen. 2016-ban egyetemi tanársegédként került a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központjába. A Magyar Földrajzi Társaság Gazdaság- és Társadalomföldrajzi szakosztályának tagja.

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű térségeinek fejlesztési tapasztalatai és lehetőségei
 • Vidékfejlesztés
 • Térinformatikai (GIS) módszerek alkalmazási területei
 • Területi elemzési módszerek

Varga Virág

Szoba: C 411
Telefon:
Email: vargavirgo(kukac)gmail(pont)com

Projektmunkatárs.

Másodéves doktorandusz hallgató.

Vetőné dr. Mózner Zsófia

tudományos segédmunkatárs (jelenleg távolléten)

Szoba: C 413
Telefon: 482-5120
Fax: 482-5055
E-mail: zsofia.mozner(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Okleveles közgazdászként végzett 2009-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen vállalati pénzügy főszakirányon és marketingkommunikáció mellék szakirányon. 2013-ban szerzett PhD fokozatot a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén, ahol 2013-2015 között tudományos segédmunkatárs volt. 2011-2012-ben vendéghallgató az Universität zu Köln, Cologne Graduate School (CGS) doktori iskolájában. 2014-ben Kutatási Kiválósági Díj pályázat nyertese a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2018-ban csatlakozik újra az Intézethez.

 • Fenntartható fogyasztás
 • Ökológiai lábnyom módszertana
 • Fenntartható élelmiszer-fogyasztás
 • Nemzetközi kereskedelem környezeti hatásai
 • Környezeti modellezés ágazati kapcsolatok mérlegével
 • Karbon számvitel

Tetejére

Doktoranduszok

Borbély Mátyás

Másodéves doktorandusz hallgató.

Csécsi Dávid

Szoba: C 412
Telefon: 482-7734
Fax: 482-5055
E-mail: david.csecsi(kukac)gmail(pont)com és david.csecsi(kukac)nski.gov(pont)hu

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett alap- és mesterképzést geográfus szakon, terület- és településfejlesztő szakirányon. MSc diplomáját 2017-ben szerezte, kutatási témája a budapesti hajléktalanok térhasználata volt. A Budapesti Corvinus Egyetemen regionális és környezeti gazdaságtan képzést végez, ahol a hajléktalanságot közgazdasági-jövőkutatási nézőponttal kiegészítve kutatja. 2017-ben kezdte Phd tanulmányait a BCE Geopolitika doktori programjában. Kutatási témája a Kárpát- medence és a közép-európai térség potenciális lehetőségei, szerepei a változó, többpólusú globális geopolitikai térben. Korábban területfejlesztő szakmai gyakorlati tapasztalatot szerzett, jelenleg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa.

Dékány Anett

Szoba: C 412
Telefon:
Fax:
E-mail: anett.dekany.1(kukac)gmail(pont)com

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett alapképzést geográfus szakon, környezeti földrajz szakirányon. Diplomamunkáját hulladékgazdálkodás témában készítette. MSc diplomáját 2015-ben szerezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Regionális és Környezeti Gazdaságtan Mesterszakon, kutatási témája a globális város jellemzése volt. 2017-ben kezdte Phd tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Geopolitika doktori programjában. Kutatási témája energiahatékony városfejlesztés, annak klímapolitikai, urbanisztikai, valamint élhetőségi aspektusai. Korábban projektmenedzsment tapasztalatot szerzett, jelenleg az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. munkatársa, az üzleti elemző központ vezető kutatója, valamint energetikai és környezetvédelmi projektek vezetője.

Dorogi Zoltán

Másodéves doktorandusz hallgató

Graczka Sylvia

Szoba:
Telefon:
Email: graczek(kukac)gmail(pont)com

Doktorandusz hallgató. Okleveles közgazdász és okleveles környezetmérnök. Diplomáit a BGF Külkereskedelmi Főiskolai Karán, a BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok szakán, és az Óbudai Egyetemen szerezte. 12 év multinacionális vállalati kommunikációt követően közel egy évtizede a Humusz Szövetség alelnökeként, majd elnökeként, jelenleg szakértőjeként foglalkozik az uniós és hazai hulladékpolitikai kérdésekkel. 2013-2015 között a Környezetbarát Termék Értékelő és Minősítő Bizottság, 2013-2018 között az Országos Környezetvédelmi Tanács tagja. Jelenleg a hazai, az ENSZ és az EUROSTAT fenntartható fejlődés indikátorainak koordinációjával foglalkozik a KSH-nál. Kutatási területe a körforgásos gazdaság témakörén belül az uniós és a hazai szakpolitikában megvalósítható hulladékmegelőzési módszerek és elsősorban azok indikátorai.

Halász Gergely

Elsőéves doktorandusz hallgató.

Kiss Marcell

Elsőéves doktorandusz hallgató.

Kovács Antal Ferenc

Szoba:
Telefon:
Email: kovacsaferenc(kukac)gmail(pont)com

A Century Technology Innovations (CTI, www.ctinno.eu) alapítója és vezető partnere, a környezetvédelmi beruházási projektek támogatója és fejlesztője. A CTI egyedülálló, szabadalmaztatott projektfejlesztési módszertanával, professzionális vállalatok, a tudományos élet és az állami szektor intézményeinek partnere világszerte.

Több mint három évtizedet töltött a magán- és az állami szektorban, kezdetben az építőiparban, később különféle vezetői pozíciókban, főként a kockázati tőke és az energiaiparban. A 2010-es évek elején szakértői pozíciót töltött be a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, és közreműködött a Közös Kutatóközpont és az Európai Bizottság politikai ága vezette policy típusú projektekben.

Doktori végzettséget szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint köz- és magángazdálkodás mester fokozatot a Yale Egyetemen. Négy gyermeke van: Zsófia, Luca, Félix és Elza, Budapesten és szezonálisan a Balaton-felvidéki régióban él, Balatoncsicsón, a bor és a mély gondolatok földjén.

Lovász Csaba Máté

Szoba:
Telefon:
Email: lovasz.csaba.mate(kukac)gmail(pont)comcsaba.lovasz(kukac)stud.uni-corvinus(pont)hucsaba.lovasz(kukac)stud.uni-corvinus(pont)hu

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett földrajz-történelem tanár diplomát. Ezt követően a mesterképzést geográfus szakon terület- és településfejlesztő szakirányon folytatta, ahol 2019 folyamán mesterszakos diplomát szerzett. Mindeközben közel egy évet töltött a Groningeni Egyetemen Erasmus ösztöndíjas hallgatóként. Kutatási tevékenysége a budapesti közösségi közlekedés fenntarthatósági kérdései, valamint a hazai  megújuló energiatermelés területeire terjedtek ki. 2019-ben kezdte PhD tanulmányait a BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Geopolitika alprogramjában. Kutatási témája a Közép-európai vállalatok szerepe a térség geopolitikai viszonyrendszerében.

Maráczi Fanni

Szoba:
Telefon:
Email: maraczki@gmail.com

Maráczi Fanni elsőéves doktorandusz hallgató, az ELTE Bölcsésztudományi Karán végezte el az alapképzést Keleti nyelvek és kultúrák kínai szakán 2014-ben. 2012 és 2013 között egy évet töltött Kínában, Nanjing városában a kínai és a magyar állam közös ösztöndíjával. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közösen indított Kelet-Ázsia tanulmányok képzésén szerzett  mester diplomát 2016-ban. Szakdolgozatát HIV/AIDS és politika Kínában címmel írta. A 2016/17-es tanévet Indonéziában, Balin töltötte, az indonéz állami Darmasiswa ösztöndíj jóvoltából. 2018-ban négy hónapig folytatott kutatói munkát a shanghai-i Fudan egyetemen. Kutatási témája Taiwan geopolitikai jelentőségének alakulása a szárazföldi Kína számára. Doktori tanulmányai mellett kínai tolmácsolással foglalkozik.

Megyesi Zoltán

Elsőéves doktorandusz hallgató.

Mozga Gábor

Elsőéves doktorandusz hallgató.

Nemes Zsófia

Szoba: C 411
Telefon: 482-7734
Fax: 482-5055
E-mail: nemeszsofi9600(kukac)gmail(pont)com

Doktorandusz hallgató. 2016-ban végezte az ELTE nemzetközi tanulmányok mesterszakát, európai fejlesztéspolitika szakirányon, okleveles nemzetközi kapcsolatok elemzőként. BA diplomáját ugyanitt szerezte 2014-ben. Az ELTE TáTK-n demonstrátorként, majd megbízott oktatóként tanította nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóknak az EU szakpolitikáinak alkalmazását, regionális politikát, illetve vidékfejlesztést. 2017 szeptemberében kezdte meg Phd tanulmányait a BCE Geopolitika doktori programjában. Disszertációjában a fejlesztési és különösen a vidékfejlesztési politikákat kívánja olyan aspektusok mentén vizsgálni, mint a fenntarthatóság, az erőforrás-hatékonyság és a körkörös gazdasági modell paradigmaváltása.

Retek Mihály

Szoba: C 519
Telefon: 482-5405
Fax: 482-5378
E-mail: retsoft(kukac)freemail(pont)hu

Doktorjelölt. 2003-ban végezte a Szegedi Tudományegyetem programtervező matematikus MSc szakát, majd 2011-ben a BCE mérnök-közgazdász szakát. A BCE-n folytatott tanulmányaii során került kapcsolatba a jövőkutatással és annak interaktív modellezéssel segített irányzatával. Kutatási területe az interaktív előrejelzések és a GPU (Graphics Processing Unit) alapú masszívan párhuzamosítható architektúrák összekapcsolása.

 • Rendszerdinamika /neurális hálók/ multiágens evolúciós modellek alapján történő előrejelzések/előreszámítások készítése,
 • kidolgozott informatikai algoritmusok masszívan párhuzamosítása nagy számítási kapacitású architektúrákkal,
 • algoritmusok tervezése és kidolgozása,
 • vizuális interaktív modellező rendszerek kidolgozása

Szathmári Attila

Szoba: C 414
Telefon: 482-5120
Fax: 482-5055
E-mail: aszathmari(kukac)eusp(pont)hu

Doktorjelölt. PhD hallgató sport és fenntarthatóság témakörben. 2003-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen termelésmenedzsment és logisztika főszakirányon és környezeti menedzsment mellék-szakirányon végzett közgazdászként. Ezt követően tíz évig dolgozott logisztikai területen multinacionális cégeknél. Jelenleg az Eurosport sportriportere, újságírója.

 • Az élsport/élsportolók társadalmi megítélésének vizsgálata, a jövő élsportja
 • Fenntarthatóság és versenysport
 • A sport szerepe a társadalmi jólét szolgálatában

Teveli-Horváth Dorottya

Szoba:
Telefon:
Email: dorottya.teveli(kukac)gmail(pont)com

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett nemzetközi tanulmányok BA, majd humánökológia MA szakon, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem regionális és környezeti gazdaságtan képzésén is diplomát szerzett. Két MA-szakdolgozatában a vidéki ellenurbanizációt, valamint az önkormányzatok informális participációs eszközeit kutatta kvalitatív módszerekkel. 2018-ban kezdte Phd tanulmányait a BCE Geopolitika doktori programjában. Kutatási témája a városi utcamenedzsment, mint a városi (al)központok gazdaság- és közösségfejlesztésének, ezáltal a városi versenyképesség növelésének eszköze. 2017-ben a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának kutatási gyakornoka volt, jelenleg a Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Irodájának megbízott munkatársa.

Tyukodi Gergely

Szoba: C 531
Telefon: 482-5405
Fax: 482-5378
E-mail: gergely.tyukodi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Doktorjelölt. PhD hallgató jövőkutatási témában. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen információ menedzsment főszakirányon és környezeti menedzsment mellék-szakirányon végzett közgazdászként, valamint a University of Houston - Clear Lake jövőkutatási programjában szerzett Master diplomát. Stratégiai elemzőként és tanácsadóként a banki szektorban dolgozik.

 • Business forecasting – jövőkutatás üzleti alkalmazása
 • Future managment – Jövő menedzsment
 • Ellátási hálók előrejelzése a szolgáltatási szektorban

Tetejére

Vendégoktatók

Balás Gábor

Közgazdász, a HÉTFA Kutatóintézet igazgatója. Főbb elemzési területei a közpolitikai eszközök, különös tekintettel a fejlesztési források felhasználásának eredményessége, az államműködés hatékonysága, gaz-daságfejlesztés. Intézetünkben városi gazdaságfejlesztés témakörében oktat.

Dr. Balogh Zoltán

Intézetünk jogelőd szervezetében végzett, regionális stratégiai tervezésben és fejlesztéspolitikában dolgozott, jelenleg az Európai Bizottság munkatársa, doktori fokozatát regionális fejlesztési témakörben szerezte, fejlesztéspolitikai programozási és program végrehajtási témakörökben támogatja intézetünk oktatását.

Dr. Borhi László

Egyetemi docens az Indiana University Közép-eurázsiai Tanszékén (Department of Central Eurasian Studies), valamint tudományos tanácsadó a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézetében. 2012-ben megkapta az MTA doktora címet.
Főbb munkái: Dealing with Dictators, Indiana University Press, 2016; Nagyhatalmi érdekek hálójában, Osiris-MTA BTK kiadó 2015; Magyarország a hidegháborúban, Corvina kiadó 2005; Hungary in the Cold War, CEU Press, 2004.
Elnyert díjak: Ránki György Díj, Magyar Történelmi Társulat, 1995; Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt, 2006; Bezerédj Zoltán Díj, 2006, Pataki Ferenc Díj, Magyar Tudományos Akadémia, 2016.
Vendégtanárként oktatott a Pécsi Tudomány Egyetemen, az ELTE Bölcsészettudományi Karán, valamint a Dartmouth College-ban.
Vendégkutatóként vett részt a Woodrow Wilson Center és az Oslo Nobel Institute munkájában.

Dr. Czene Zsolt

Agrármérnök, a vidékfejlesztés stratégiai tervezésében és a kohéziós politikai programozásban dolgozott, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztériumban vezető, doktori fokozatát vidékfejlesztési témakörben szerezte, vidékfejlesztési témakörökben támogatja intézetünk oktatását.

Dr. Csillik Péter

Szoba: C 411

Közgazdász (MKKE -1978), a Magyar Nemzeti Bank vezető szakértője. Korábban - többek között - a Pénzügykutató Intézetben, az Országos Tervhivatalban, a Magyar Hitelbankban, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Magyar Bankszövetségben és a Magyar Nemzeti Bankban is dolgozott. Oktatott (oktat) - többek között - a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Budapesti Gazdasági Egyetemen, a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, körülbelül egy tucat tantárgyat tartott körülbelül két tucat év alatt. Kutatási témái az önkormányzati gazdálkodástól a növekedéselméleten át a bankügyekig bezárólag igen sok félék voltak, mostanra a globális politikai gazdaságtani megközelítés felé mozdult el.

Oktatott tárgyak az intézetben:

- Gazdaságpolitika és fenntartható fejlődés
- Közgazdaságtan irányzatai

Dr. Faragó Tibor

Földrajztudományok: kandidátus (1987, MTA-TMB)
Matematika: egyetemi doktori (1979, ELTE) egyetemi végzettség (MSc): alkalmazott matematika (1972, SzPE) posztgrad. képzés: alkalmazott klimatológia (1981, NOAA-NCC) posztgrad. képzés: közigazgatás (2001, Közig.I.) c. egyetemi tanár (2005, SzIE) egyetemi oktató (2005-, ELTE-KDI) egyetemi vendégoktató (2010-, BCE) környezetpolitikai vezetői feladatkör (KvVM, 1992 és 2010 között)
Kutatási és publikációs témakörök: a környezetvédelem nemzetközi jelentőségű témakörei, multilaterális együttműködési rendszere és egyezményei.

Folberth Péter

A Szegedi Tudományegyetem, Terület- és településfejlesztési szakirányú Geográfus szakán végeztem. A Földtudományok Doktori Iskola nappali tagozatos hallgatójaként abszolváltam. A civil,vállalkozói és önkormányzati szférában szerzett tapasztalatokat. Elsősorban projektfejlesztésekkel, projekt menedzselésekkel és szakértői tevékenységekkel foglalkozott. Vezetője egy kárpát-medencei fejlesztési hálózat menedzsment szervezetének. Több társadalmi kutatási projektben dolgozik.

Kiemelkedő tapasztalatai vannak:

 • határon átnyúló nemzetközi projektek tervezése és megvalósítása
 • kárpát-medencei fejlesztési és nemzetstratégiai témák
 • hálózatfejlesztési és hálózati menedzsment
 • területfejlesztés, településfejlesztési területek
 • energetikai, megújuló energetikai, zöldipari fejlesztések

Dr. Gál Zoltán

A Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke. A KRTK Regionális Kutatások Intézete tudományos főmunkatársa, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, a földrajztudomány kandidátusa.

Gossler Judit

PhD-hallgató. Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző, diplomáját 2014-ben vette át a Budapesti Corvinus Egyetemen, majd ugyanazon év őszén megkezdte tanulmányait az egyetem Gazdálkodástudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatójaként Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment specializáción. Emellett a Pallas Athene Domus Scientiae Alapítvány hallgatója. Hosszabb külföldi tanulmányi és szakmai tartózkodásai: Károly Egyetem (Prága), Koblenzi Főiskola (Remagen), Európai Parlament (Brüsszel, Strasbourg). A Koblenzi Főiskola rendszeres vendégelőadója.

 • Környezetgazdaságtan és méretgazdaságosság
 • Tagállamok érdekérvényesítési képessége az Európai Unióban
 • Környezetpolitika, agrárpolitika, halászat, nemzetközi kereskedelem
 • Részvételi oktatási technikák alkalmazása

Hajdú Szilvia

Hajdu Szilvia EU kohéziós politikai szakértő. Elsődleges szakterületei a programmonitoring és a teljesítményorientált végrehajtás feltételei és eszközei, valamint ezek gyakorlati alkalmazhatósága. Szakmai vezetőként tapasztalatot szerzett programozás-koordinációs és programértékelési területen is. Az elmúlt évtizedben elsősorban az uniós források hazai koordinációs intézményeiben (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, majd Miniszterelnökség) dolgozott, de végrehajtási tapasztalatot szerzett pénzügyi eszközök témában a Magyar Fejlesztési Bankban is. Jelenleg Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén Kohéziós Politikáért felelős szakdiplomatája.

Jakab Csaba

Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalában a Projekmenedzsment Iroda stratégiai tervezője. Korábban 9 éven át a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség programmenedzsere, majd a VÁTI és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzője volt. Alma materei a Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézete és a svéd Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona. Intézetünkben az önkormányzati projektmenedzsment gyakorlati bemutatásában, integrált települési tervezési oktatásban vesz részt.

Körmendy Imre

Palóczi díjas építész, településtervezési szakértő, 2012 és 2018 között a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, sokáig a szak-területért felelős minisztérium településrendezési munkatársa, osztályvezetője, a Szent István Egyetem munkatársa. Intézetünkben az urbanisztikai és területi tervezési oktatásban vesz részt.

Dr. Szabó Zoltán

A Corvinus egyetemen szerzett PhD fokozatot környezetgazdaságtanból. Az államigazgatásban, a civil és az üzleti szférában egyaránt szerzett tapasztalatokat, jelenleg a bioenergetikai iparban dolgozik tanácsadóként.

Dr. Tomay Kyra

Szociológus, városszociológus, főbb kutatási területek: városi társadalmi egyenlőtlenségek, dzsentrif-ikáció, szuburbanizáció, szegregáció. Intézetünkben kutatásmódszertant, kvalitatív módszereket oktat. Korábban az ELTE oktatója, majd a VÁTI tervező-elemzője volt.

Weingartner Balázs

 

Intézetünk jogelődjében végzett, majd hulladékgazdálkodási területen dolgozott. 2015-2018 a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. vezetője volt, jelenleg a Fenntarthatóságért Felelős Államtitkár pozícióját tölti be az Innovációs és Technológiai Minisztériumban.

Tetejére

Partnerszervezetek vendégoktatói

Vendégoktatóink a PAIGEO Kutatóintézettől

Czirják Ráhel

Czirják Ráhel Bsc tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán, Földrajz szakon kitüntetéses oklevéllel végezte. Msc diplomát szintén itt, terület- és településfejlesztés szakirányon, kiváló fokozattal 2015-ben szerezte. Szakmai gyakorlatát a Lechner Lajos Tudásközpont Területi és Építésügyi osztályán töltötte, ahol elsősorban az EUKN magyar fókuszpont szakmai feladatait támogatta. Mesterképzésének utolsó évében szintén itt vállalt gyakornoki munkát.

2015 tavaszától kezdett a PAIGEO – akkor még PAGEO – kutatóintézetében dolgozni, mint junior elemző. Legfőbb kutatási területe Afrika urbanizációja, ezen belül pedig az urbanizációs válság legszembetűnőbb jelenségei, a nyomornegyedek. Eddigi kutatásai során azt találta, hogy a közösségi tervezési megoldások jelenthetik az egyetlen hatékony utat a nyomornegyedek fejlesztése terén.

Ebbéli ismereteinek elmélyítése érdekében 2015-ben elkezdte az ELTE TáTK Közösségi és civil tanulmányok szak mesterképzését, amelyet 2017-ben kitüntetéses oklevéllel zárt. A szakon a közösségfejlesztés és közösségi tervezés mellett a civil társadalom szerepének fontosságával is megismerkedhetett.

2017/2018-as tanévtől a szak életében oktatóként vesz részt: az általa kezdeményezett Településfejlesztés című tárgyat tanítja. Emellett óraadó tanárként a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális és környezeti gazdaságtan szakon, valamint a Nemzetközi tanulmányok szakon is közreműködik.

Tudományos publikációi hazai és nemzetközi folyóiratokban is megjelentek – többek között a Külügyi Szemlében, Afrika Tanulmányokban, vagy az Outre-Terre-ben. Kutatási eredményeiről magyarországi és külföldi szakmai konferenciák rendszeres előadója.

Eszterhai Viktor

Eszterhai Viktor 2015 óta a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány kutatóintézetének szenior kutatója. Doktori fokozatát 2018-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Doktori Programján. 2010-ben az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen Földrajz szakos tanár és történelem szakos bölcsész és tanár MA, valamint Pszichológus viselkedéselemző BA diplomát szerzett. 2014-2015 között a Balassi Intézet és a Chinese Government Scholarship Council közös államközi ösztöndíjprogramja keretében a pekingi Tsinghua Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének a senior kutatója volt. 2017-ben a sanghaji Fudan Egyetem, Fudan Development Institute ösztöndíjas vendégkutatójaként kutatott a sanghaji Fudan Egyetemen.

Kutatási területei a kínai külpolitika kulturális jellegzetességei, Kína és Közép-Európa kapcsolata, nemzetközi kapcsolatok nem nyugati iskolái. Magyar anyanyelve mellet angolul és kínaiul beszél. Kínával kapcsolatban számos hazai és nemzetközi publikációja jelent meg. Rendszeres résztvevője Kínával kapcsolatos magyarországi és nemzetközi konferenciák. 2018-tól a Corvinus Egyetem megbízott óraadója.

Gere László

Egyetemi tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytattam, 2009-ben végeztem geográfusként, terület- és településfejlesztés szakirányon. Az egyetem utolsó féléve alatt gyakornokként, majd a diploma megszerzése után tervező-elemzőként kezdtem dolgozni a VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóságán, a Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Irodán. Az itt eltöltött három év jelentősen hozzájárult az egyetemen szerzett, nagyrészt elméleti tudásanyag gyakorlati szempontú hasznosításához és bővítéséhez. A hazai szintű települési, társadalmi-gazdasági tervdokumentumokon és elemzéseken, kutatásokon kívül nemzetközi szintű kutatási együttműködésekben is részt vettem. Igazgatóságunk jelentősen hozzájárult a magyar EU Elnökség területfejlesztést érintő témáinak kidolgozásához, ezen kívül számos nemzetközi területfejlesztési hálózattal és intézettel tartottunk fenn szakmai kapcsolatot (pl. EUKN, ESPON, CEMAT, V4+2, URBACT).

2012-től a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemzőjeként vettem részt a 2014-2020-as európai uniós programidőszak előkészítésében, a Partnerségi Megállapodás kidolgozásában, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tartalmának összeállításában. Emellett továbbra is dolgoztam nemzetközi területen, részt vettem a közép-európai demográfiai kérdésekkel foglalkozó ADAPT2DC projektben.

2015-től rövid ideig a Nemzetstratégiai Kutatóintézetben vettem részt stratégiai tervezésben, áprilistól azonban már a PAGEO munkaszervezetének tagjaként végzek geostratégiai tematikus és területi elemzéseket.

2016-ban angol-magyar szakfordító-műfordító oklevelet szereztem A Károli Gáspár Református Egyetemen.

Klemensits Péter

Egyetemi tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol 2007-ben történelem szakos okleveles bölcsész diplomát szerzett. Angol és francia nyelvből középfokú állami nyelvvizsgát tett, majd tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában folytatta, ahol hadtörténelemből 2012-ben PhD fokozatot szerzett.

Az egyetemi diploma megszerzését követően kezdetben, mint vendégelőadó tartott órákat az ELTE BTK Délkelet-Ázsia Központjában, majd 2009–2012 között megbízott előadóként Délkelet-Ázsia 16–21. századi történelmét oktatta. Délkelet-Ázsia történelme és kultúrája témájában előadássorozatot szervezett, és részt vállalt a Délkelet-Ázsia minor elindításában. 2012-ben a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán tartott vendégelőadásokat buddhizmus és háború témakörben. 2012–2014 között a PPKE BTK Nemzetközi Tanulmányok Tanszék megbízott előadója. 2014 szeptemberétől a PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. 2015 márciusától a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Dél- Délkelet-Ázsia Kutatóintézetének elemzője. Fő kutatási területe Délkelet-Ázsia történelme (16. századtól napjainkig) és a 20. századi hadtörténelem, valamint biztonságpolitika, amely témákban számos tanulmánya látott napvilágot.

Róma Ádám

Egyetemi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kezdte történelem szakon, kelet-ázsiai kultúrák minorral. Miután 2016-ban diplomát szerzett, egy évet töltött a kínai Qingdao Egyetemen az Európai Unió és a kínai állam közös ösztöndíjának keretében. Jelenleg mesterszakos tanulmányait folytatja Budapesten ugyanitt, a 19-20. századi nemzetközi kapcsolatokra és globalizációra specializálódva. Tanulmányai mellett jelenleg kutatóként dolgozik a PAIGEO alapítványnál, ahol a fő kutatási és érdeklődési területe Kína külkapcsolatai a Kelet- és Dél-Ázsiai régióban, ezen belül is a Kína-India kapcsolatok története és jelene.

Demonstrátorok

Demonstrátoraink a 2018/2019-es tanévben

Varga Éva

Verhás Georgina

Demonstrátoraink a 2017/2018-as tanévben

Béres Bence

Mozga Gábor

Nagy Szabolcs

Tetejére

Utolsó frissítés: 2020.02.27.